Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

ВСТУП НА 1 КУРС ЗА СЕРТИФІКАТАМИ ЗНО

Шановні абітурієнти!

Для отримання вищої освіти вступники можуть подати п’ять заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих (бюджетно-комерційні) конкурсних пропозиціях.

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані (закриті) (бюджетно-комерційні) конкурсні пропозиції вступники зазначають:

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;

Якщо за результатами широкого конкурсу Ви не рекомендовані на бюджет, то можете претендувати на контракт за цією ж заявою.

Вступники можуть подати до тридцяти заяв на небюджетну конкурсну пропозицію (контракт).

Якщо Ви вирішили подавати заяву на небюджетну конкурсну пропозицію (контракт) в заяві зазначають:

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Мінімальне значення кількості балів із предметів ЗНО, з якими вступник допускається до участі у конкурсі – 100 балів.

Мінімальний конкурсний бал для участі у конкурсі на бюджет – 125 балів.

Мінімальний конкурсний бал для участі у конкурсі на бюджет на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація – 130 балів.

Вагові коефіцієнти: атестат – 0,1, УМЛ – 0,3, другий предмет – 0,3, третій предмет – 0,3, оцінка за мотиваційний лист – 0.

 

Діють коефіцієнти:

Регіональний коефіцієнт (РК) (місто Дніпро) – 1,02.

Сільський коефіцієнт (СК) для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (додатка 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, подана в паперовій формі для перевірки):

1,02 – для спеціальностей 035, 051, 072, 073, 075, 076,121, 122, 123, 162, 226;

1,05 –для спеціальностей 101, 102,131, 132, 133, 141, 143, 144, 161, 181, 186, 263;

1,00 – в інших випадках (які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться в містах).

Галузевий коефіцієнт (ГК) (для пріоритетів 1 та 2) для спеціальностей:

1,00 –для спеціальностей 035, 051, 072, 073, 075, 076,121, 122, 123, 162, 226;

1,02 – для спеціальностей 101, 102,131, 132, 133, 141, 143, 144, 161, 181, 186, 263.

Як обрати предмети ЗНО👇

Крок 1.

Визначитися з майбутніми спеціальностями та факультетами

Крок 2.

Дуже ретельно проаналізувати предмети ЗНО, в залежності від обраних спеціальностей

Крок 3.

Вибрати оптимальний набір предметів, що відповідає всім обраним спеціальностям

Перелік спеціальностей

 

035 Філологія

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітня програма:

Английська мова ( переклад включно)►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Іноземна мова 2. Іноземна мова
3. Географія 3. Математика
3. Історія України 3. Біологія

051 Економіка

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітні програми:

Економіка підприємства (ЕК) ►
Економічна кібернетика (КІБ) ►

Професійне спрямування за вибором:

Управління якістю(УЯ) ►
Економічна безпека та бізнес-аналітика (БА) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Історія України
3. Географія 3. Іноземна мова
3. Іноземна мова 3. Географія

 

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітня програма:

Фінанси і кредит(ФІН) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Історія України
3. Географія 3. Іноземна мова
3. Іноземна мова 3. Географія

 

073 Менеджмент

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітня програма:

Менеджмент (МЕН) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Історія України
3. Географія 3. Іноземна мова
3. Іноземна мова 3. Географія

075 Маркетинг

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітня програма:

Маркетинг (МР) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Історія України
3. Географія 3. Іноземна мова
3. Іноземна мова 3. Географія

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітня програма:

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ПТБ) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Історія України
3. Географія 3. Іноземна мова
3. Іноземна мова 3. Географія

101 Екологія

Факультет хімічних технологій та екології (ХТ та Е)

Освітня програма:

Екологія (ОНС) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Біологія 2. Історія України
3. Хімія 3. Біологія
3. Математика 3. Географія
3. Географія

 

102 Хімія

Факультет хімічних технологій та екології (ХТ та Е)

Освітня програма:

Хімія харчових продуктів (ХП) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Хімія 2. Історія України
3. Математика 3. Хімія
3. Іноземна мова 3. Математика

 

121 Інженерія програмного забезпечення

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Інженерія програмного забезпечення (ІПЗ) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Математика
3. Фізика 3. Іноземна мова
3. Іноземна мова 3. Історія України

122 Комп’ютерні науки

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Комп’ютерні науки (КН) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Математика
3. Фізика 3. Історія України
3. Іноземна мова 3. Географія

123 Комп’ютерна інженерія

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Комп’ютерна інженерія (КІ) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Математика
3. Фізика 3. Історія України
3. Іноземна мова 3. Біологія

131 Прикладна механіка

Факультет комп’ютерних наук та інженерії (КН та І)

Професійне спрямування освітньої програми:

Технології машинобудування (ТМ) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Історія України
3. Фізика 3. Іноземна мова
3. Іноземна мова 3. Математика

132 Матеріалознавство

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Професійне спрямування освітньої програми:

Ювелірне, стоматологічне та ортопедичне матеріалознавство (ЮСОМ) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Історія України
3. Фізика 3. Іноземна мова
3. Іноземна мова 3. Біологія

133 Галузеве машинобудування

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І) ►

Освітні програми:

Інжиніринг харчових продуктів (ІП) ►
Комп’ютерне проектування та експлуатація обладнання для переробки полімерних матеріалів (МП) ►
Обладнання хімічних та нафтопереробних виробництв (М) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Історія України
3. Фізика 3. Іноземна мова
3. Іноземна мова 3. Математика

141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І) ►

Освітні програми:

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (ЕТ) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Історія України
3. Фізика 3. Іноземна мова
3. Іноземна мова 3. Математика

143 Атомна енергетика

Факультет комп’ютерних наук та інженерії (КН та І) ►

Освітні програми:

Атомна енергетика (АЕ) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція

Небюджетна конкурсна пропозиція

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Історія України

3. Фізика

3. Іноземна мова

3. Іноземна мова

3. Математика

 

144 Теплоенергетика

Факультет комп’ютерних наук та інженерії (КН та І) ►

Освітні програми:

Теплоенергетика (ЕТТ) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція

Небюджетна конкурсна пропозиція

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Історія України

3. Фізика

3. Іноземна мова

3. Іноземна мова

3. Математика

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Факультет комп’ютерних наук та інженерії (КН та І) ►

Освітні програми:

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології(АВП) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція

Небюджетна конкурсна пропозиція

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Математика

3. Фізика

3. Історія України

3. Іноземна мова

3. Географія

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Факультет комп’ютерних наук та інженерії (КН та І) ►

Освітні програми:

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МІТ) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція

Небюджетна конкурсна пропозиція

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Математика

3. Фізика

3. Історія України

3. Іноземна мова

3. Географія

161 Хімічні технології та інженерія

Факультет фармації та біотехнології (Ф та БТ)

Освітні програми факультету►

Факультет харчових та хімічних технологій (Х та ХТ) ►

Освітні програми факультету ►

Факультет хімічних технологій та екології (ХТ та Е)►

Освітні програми факультету►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Історія України
3. Хімія або біологія 3. Біологія або математика

162 Біотехнології та біоінженерія

Факультет фармації та біотехнології ►

Освітні програми:

Біотехнології та біоінженерія (БТ) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція

Небюджетна конкурсна пропозиція

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Біологія

2. Біологія

3. Фізика

3. Історія України

3. Хімія

3. Іноземна мова

3. Математика

 

181 Харчові технології

Технологічна експертиза та безпека харчових продуктів (ТЕ) ►

Освітні програми:

Технологічна експертиза та безпека харчових продуктів (ТЕ) ►
Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів (ТХ) ►
Технологія жирів і жирозамінників (ТЖ) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція

Небюджетна конкурсна пропозиція

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Історія України

3. Біологія

3. Біологія

3. Хімія

3. Математика

186 Видавництво та поліграфія

Факультет харчових та хімічних технологій (Х та ХТ) ►

Освітні програми:

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (МВПВ) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція

Небюджетна конкурсна пропозиція

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Історія України

3. Хімія

3. Біологія

3. Фізика

3. Іноземна мова

3. Іноземна мова

 

226 Фармація, промислова фармація

Факультет фармації та біотехнології ►

Освітні програми:

Фармація, промислова фармація (Ф)►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція

Небюджетна конкурсна пропозиція

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Біологія

2. Біологія

2. Хімія

3. Історія України

3. Фізика

3. Іноземна мова

3. Математика

 

263 Цивільна безпека

Факультет фармації та біотехнології ►

Освітні програми:

Цивільна безпека (ЦБ) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція

Небюджетна конкурсна пропозиція

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Біологія

3. Фізика

3. Історія України

3. Іноземна мова

3. Іноземна мова

Етапи прийому документів

Етапи прийому документів в 2021 році

Прийом заяв у паперовій або електронній формі та документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників денної та заочної (без відриву від виробництва) форм навчання на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

10 червня – початок прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах на місця державного та регіонального замовлення від осіб, які мають право складати вступні іспити в період з 01 липня до 13 липня;

24 червня  – закінчення  прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах на місця державного та регіонального замовлення від осіб, які мають право складати вступні іспити в період з 01 липня до 13 липня;

з 01 липня – реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту;

з 01 липня по 13 липня – вступні іспити для вступників на місця за державним та регіональним замовленням, які подали заяви та документи у період з 10 червня до 24 червня;

14 липня 2021 р. – початок прийому заяв та документів;

16 липня о 18.00 – закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити (для осіб, які вступають за кошти фізичних та/або юридичних осіб) та проходити співбесіду;

17-19 липняпроведення співбесіди та вступні іспити для вступників для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які подали заяви та документи у період з 14 липня до 16 липня;

не пізніше 12:00 20 липня – оприлюднення списків рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди;

не пізніше 10:00 23 липня – виконання вимог до зарахування державного, регіонального на місці державного, регіонального замовлення за результатами співбесіди;

не пізніше 12:00 20 липня, основний етап – оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування за квотою 2;

не пізніше 12:00 29 вересня, завершальний етап – оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування за квотою 2;

не пізніше 10:00 23 липня, основний етап – виконання вимог до зарахування державного, регіонального на місці державного, регіонального замовлення за квотою 2;

не пізніше 10:00 30 вересня, завершальний етап – виконання вимог до зарахування державного, регіонального на місці державного, регіонального замовлення за квотою 2;

не пізніше 15:00 23 липня – зарахування вступників за державним замовленням рекомендованих до зарахування за квотою 2;

не пізніше 15:00 30 вересня – переведення на місця державного, регіонального замовлення осіб які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти за квотою 2;

23 липня о 18:00 (на місця державного замовлення) – закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО, а також вступних іспитів, які були складені з 01 липня до 13 липня;

не пізніше 28 липня – оприлюднення рейтингового списку з повідомленням про отримання чи неотримання списку ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (державним та/або регіональним);

до 18:00 02 серпня – виконання вимог до зарахування на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за державним замовленням;

09 серпня – зарахування вступників за державним замовленням;

пізніше 30 вересня (денна форма навчання) – зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб;

не пізніше 30 листопада (заочна форма навчання) – зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб;

не пізніше 19 серпня – переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти.

Додаткова сесія, прийом заяв в електронній формі та документів для вступу на заочну форму навчання для вступників на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та /або юридичних осіб проходять з 09 серпня до 03 вересня

 

Перелік документів

Перелік документів

– для вступу на денну форму навчання

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (оригінал та 2 копії);
 • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів (оригінали та копії) та інформаційна картка (роздрукована з особистої сторінки вступника).
 • 1 копія карти профілактичних щеплень (форма 063);
 • 2 копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання);
 • 4 фотокартки розміром 3´4 см;
 • копію військового квитка, або приписного свідоцтва;
 • документи для підтвердження спеціальних умов вступу (після консультації з фахівцем);
 • довідку про реєстрацію в сільській місцевості (додатка 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207) (для тих хто має сільський коефіцієнт), оригінал та копію;
 • папка-швидкозшивач, 3 файли.

– для вступу на заочну форму навчання

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (оригінал та 2 копії);
 • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів (оригінали та копії) та інформаційна картка (роздрукована з особистої сторінки вступника).
 • 2 копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання);
 • 4 фотокартки розміром 3´4 см;
 • документи для підтвердження спеціальних умов вступу (після консультації з фахівцем);
 • довідку про реєстрацію в сільській місцевості (додатка 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207) (для тих хто має сільський коефіцієнт), оригінал та копію;
 • папка-швидкозшивач, 3 файли.

 

Вартість навчання для громадян України, прийнятих на навчання у 2020 році

Тарифи вартості навчання в Державному вищому навчальному закладі

„Український державний хіміко-технологічний університет”

для громадян України, прийнятих на навчання у 2020 році

для здобуття ступеня бакалавра на базі ПЗСО та для громадян України що поновлюються, зараховуються з інших ВНЗ

Спеціальність

Форма навчання

Денна

Заочна

035 Філологія

19210*

8500

051 Економіка

19210*

8500

072 Фінанси, банківська справа та страхування

19210*

8500

073 Менеджмент

19210*

8500

075 Маркетинг

19210*

8500

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

19210*

8500

101 Екологія

10450

8250

102 Хімія

10450

8250

121 Інженерія програмного забезпечення

19210*

8500

122 Комп’ютерні науки

19210*

8500

123 Комп’ютерна інженерія

19210*

8500

131 Прикладна механіка

9500

7500

132 Матеріалознавство

9500

7500

133 Галузеве машинобудування

9500

7500

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

9500

7500

143 Атомна енергетика

9500

7500

144 Теплоенергетика

9500

7500

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

10450

8250

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

10450

161 Хімічні технології та інженерія

10450

8250

162Біотехнологія та біоінженерія

12900

12900

181 Харчові технології

13200

9900

186 Видавництво та поліграфія

10450

8250

226 Фармація, промислова фармація

19210*

15700

263 Цивільна безпека

9500

7500

* Можливості оплати освітніх послуг

– помісячна оплата  (1600 грн/міс)

– повернення податкової знижки у розмірі  до 18% за кожний рік навчання (Податковий кодекс України ст. 166 Податкова знижка)

– пільгове державне кредитування