Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

ВСТУП НА 1 КУРС ЗА СЕРТИФІКАТАМИ ЗНО

Шановні абітурієнти!

Для отримання вищої освіти вступники можуть подати 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих та відкритих (бюджетно-комерційні) конкурсних пропозиціях.

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані (бюджетно-комерційні) конкурсні пропозиції вступники зазначають:

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;

Якщо за результатами широкого конкурсу Ви не рекомендовані на бюджет, то можете претендувати на контракт за цією ж заявою.

Вступники можуть подати до 20 заяв на небюджетну конкурсну пропозицію (контракт).

Якщо Ви вирішили подавати заяву на небюджетну конкурсну пропозицію (контракт) в заяві зазначають:

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Мінімальне значення кількості балів із предметів ЗНО, з якими вступник допускається до участі у конкурсі – 100 балів.

Мінімальний конкурсний бал для участі у конкурсі на бюджет – 125 балів.

Мінімальний конкурсний бал для участі у конкурсі на бюджет на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація – 130 балів.

Вагові коефіцієнти: атестат – 0,1, УМЛ – 0,3, другий предмет – 0,3, третій предмет – 0,3, оцінка за мотиваційний лист – 0.

 Діють коефіцієнти:

Регіональний коефіцієнт (РК) (місто Дніпро) – 1,02.

 Сільський коефіцієнт (СК) для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (додатка 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, подана в паперовій формі для перевірки):

1,02 – для спеціальностей 014, 022, 032, 034, 035, 051, 053, 061, 072, 073, 075, 076, 091, 101, 113,121, 122, 123, 125, 162, 163, 186, 226, 232, 241, 242, 291.

1,05 –для спеціальностей 015, 102, 131, 132, 133, 141, 143, 144, 151, 152, 161, 181, 202, 263.

1,00 – в інших випадках (які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться в містах).

 Галузевий коефіцієнт (ГК) (для пріоритетів 1 та 2 для спеціальностей:

1,00 –для спеціальностей 014, 022, 032, 034, 035, 051, 053, 061, 072, 073, 075, 076, 091, 101, 113,121, 122, 123, 125, 162, 163, 186, 226, 232, 241, 242, 291.

1,02 – для спеціальностей 015, 102, 131, 132, 133, 141, 143, 144, 151, 152, 161, 181, 202, 263.

Як обрати предмети ЗНО👇

Крок 1.

Визначитися з майбутніми спеціальностями та факультетами

Крок 2.

Дуже ретельно проаналізувати предмети ЗНО, в залежності від обраних спеціальностей

Крок 3.

Вибрати оптимальний набір предметів, що відповідає всім обраним спеціальностям

Перелік спеціальностей

 

022 Дизайн

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітня програма:

Дизайн ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

 

032 Історія та археологія

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітня програма:

Публічна історія ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Історія України
 3. Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

 

034 Культурологія

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітня програма:

«Івент-менеджмент (Еvent-менеджмент)»►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Історія України
 3. Математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

 

035 Філологія

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітня програма:

Английська мова ( переклад включно)►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Іноземна мова
 3. Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

051 Економіка

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітні програми:

Економіка підприємства (ЕК) ►
Економічна кібернетика (КІБ) ►

Професійне спрямування за вибором:

Управління якістю(УЯ) ►
Економічна безпека та бізнес-аналітика (БА) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

053 Психологія

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітні програми:

Практична психологія ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

061 Журналістика

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітні програми:

Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

072 Фінанси, банківська справа та страхування

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітня програма:

Фінанси і кредит(ФІН) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

073 Менеджмент

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітня програма:

Менеджмент (МЕН) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

075 Маркетинг

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітня програма:

Маркетинг (МР) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітня програма:

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ПТБ) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

091 Біологія

Факультет фармації та біотехнології

Освітня програма:

Біологія (Б) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Біологія
 3. Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

101 Екологія

Факультет хімічних технологій та екології (ХТ та Е)

Освітня програма:

Екологія (ОНС) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Біологія
 3. Історія України або математик або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

102 Хімія

Факультет хімічних технологій та екології (ХТ та Е)

Освітня програма:

Хімія харчових продуктів (ХП) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Хімія
 3. Історія України або математик або іноземна мова, або географія, або фізика, або біологія

113 Прикладна математика

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Прикладне програмне забезпечення і аналіз Big Data в біотехнологіях та медицині ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або географія, або фізика, або біологія, або хімія

121 Інженерія програмного забезпечення

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Інженерія програмного забезпечення (ІПЗ) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

122 Комп’ютерні науки

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Комп’ютерні науки (КН) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

123 Комп’ютерна інженерія

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Комп’ютерна інженерія (КІ) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

125 Кібербезпека

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Кібербезпека в комп’ютерних мережах ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

131 Прикладна механіка

Факультет комп’ютерних наук та інженерії (КН та І)

Освітня програма:

Технології машинобудування (ТМ) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

132 Матеріалознавство

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Ювелірне, стоматологічне та ортопедичне матеріалознавство (ЮСОМ) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

133 Галузеве машинобудування

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Галузеве машинобудування

Професійне спрямування за вибором:

Інноваційна інженерія харчових виробництв (ХВ) ►
Інноваційна інженерія полімерних виробництв (ПВ) ►
Інноваційна інженерія нафтохімічних виробництв (НВ) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (ЕТ) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

 

  143 Атомна енергетика

  Факультет комп’ютерних наук та інженерії (КН та І)

  Освітня програма:

  Атомна енергетика (АЕ) ►

  Необхідні предмети ЗНО

  1. Українська мова
  2. Математика
  3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

  144 Теплоенергетика

  Факультет комп’ютерних наук та інженерії (КН та І)

  Освітні програми:

  Теплоенергетика (ЕТТ) ►

  Необхідні предмети ЗНО

  1. Українська мова
  2. Математика
  3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

   

   151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

   Факультет комп’ютерних наук та інженерії (КН та І)

   Освітня програма:

   Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології(АВП) ►

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова
   2. Математика
   3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

   152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

   Факультет комп’ютерних наук та інженерії (КН та І)

   Освітня програма:

   Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МІТ) ►

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова
   2. Математика
   3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

   161 Хімічні технології та інженерія. Факультет фармації та біотехнології (Ф та БТ)

   Факультет фармації та біотехнології (Ф та БТ)

   Освітня програма:

   Хімічні технології та інженерія

   Професійне спрямування за вибором:

   Хімічні технології органічних речовин (О) ►

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова
   2. Математика
   3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

   161 Хімічні технології та інженерія. Факультет харчових та хімічних технологій (Х та ХТ)

   Факультет харчових та хімічних технологій (Х та ХТ)

   Освітня програма:

   Хімічні технології та інженерія

   Професійне спрямування за вибором:

   Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів (ХТП) ►
   Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів (П) ►
   Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів (ПП) ►
   Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення (Г) ►

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова
   2. Математика
   3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

   161 Хімічні технології та інженерія. Факультет хімічних технологій та екології (ХТ та Е)

   Факультет хімічних технологій та екології (ХТ та Е)

   Освітня програма:

   Хімічні технології та інженерія

   Професійне спрямування за вибором:

   Електрохімія та природоохоронні хімічні технології (ЕПХТ) ►
   Технології питної води та промислової водопідготовки (ТВВ) ►
   Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних розсіяних елементів та наноматеріалів (НРЕ) ►
   Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (ХДК) ►
   Хімічні технології (та дизайн) кераміки, скла та будівельних матеріалів (ТС) ►

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова
   2. Математика
   3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

   162 Біотехнології та біоінженерія

   Факультет фармації та біотехнології

   Освітня програма:

   Біотехнології та біоінженерія (БТ) ►

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова
   2. Біологія
   3. Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

   163 Біомедична інженерія

   Факультет хімічних технологій та екології (ХТ та Е)

   Освітня програма:

   Біомедична інженерія ►

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова
   2. Біологія
   3. Математика або фізика, або іноземна мова (англійська, французька, німецька, іспанська), або історія України, або географія, або хімія

   181 Харчові технології

   Факультет харчових та хімічних технологій (Х та ХТ)

   Освітня програма:

   Харчові технології

   Професійне спрямування за вибором:

   Технологічна експертиза та безпека харчової продукції (ТЕ) ►
   Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів (ТХ) ►
   Технологія жирів і жирозамінників (ТЖ) ►
   Технології харчових продуктів оздоровчого призначення (ТОХП) ►

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова
   2. Математика
   3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

   186 Видавництво та поліграфія

   Факультет харчових та хімічних технологій (Х та ХТ)

   Освітня програма:

   Видавництво та поліграфія►

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова
   2. Математика
   3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

   202 Захист і карантин рослин

   Факультет фармації та біотехнології

   Освітня програма:

   Захист рослин і карантин.►

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова
   2. Біологія
   3. Історія України або математика, або фноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

   226 Фармація, промислова фармація

   Факультет фармації та біотехнології

   Освітня програма:

   Фармація, промислова фармація (Ф)►

    

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова
   2. Математика або біологія
   3. Фізика, або хімія

   232 Соціальне забезпечення

   ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

   Освітня програма:

   Соціальне підприємництво ►

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова та література

   2. Математика

   3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

    241 Готельно-ресторанна справа

    ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

    Освітня програма:

    «Управління готельно-ресторанним бізнесом»►

    Необхідні предмети ЗНО

    1. Українська мова та література
    2. Іноземна мова
    3. Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

    242 Туризм

    ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

    Освітня програма:

    Туризм ►

    Необхідні предмети ЗНО

    1. Українська мова та література
    2. Іноземна мова
    3. Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

    263 Цивільна безпека

    Факультет фармації та біотехнології

    Освітня програма:

    Цивільна безпека (ЦБ) ►

     

    Необхідні предмети ЗНО

    1. Українська мова
    2. Математика
    3. Фізика або іноземна мова, або хімія, або біологія

    291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

    ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

    Освітня програма:

    Міжнародні відносини ►

    Необхідні предмети ЗНО

    1. Українська мова та література
    2. Іноземна мова
    3. Математика

    Етапи прийому документів

    Прийом заяв у паперовій або електронній формі і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

    Етапи вступної кампанії Денна та заочна (без відриву від виробництва) форми навчання
    Початок прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчих конкурсах на місця державного та регіонального замовлення від осіб, які мають право складати вступні іспити в період  з 01 липня 2022 р. до 13 липня 2022 р. 10 червня 2022 р.
    Закінчення прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчих конкурсах на місця державного та регіонального замовлення від осіб, які мають право складати вступні іспити в період  з 01 липня 2022 р. до 13 липня 2022 р. 24 червня 2022 р.
    Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту з 01 липня 2022 р.
    Вступні іспити для вступників на місця за державним та регіональним замовленням, які подали заяви та документи у період з 10 червня 2021 р. до 24 червня 2022 р. 01 – 13 липня 2022 р.
    Початок прийому заяв та документів 14 липня 2022 р.
    Проведення творчого конкурсу на місці державного, регіонального замовлення 01-13 липня 2022р.
    Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити, творчий конкурс (для осіб, які вступають за кошти фізичних та/або юридичних осіб) та проходити співбесіду на місці державного, регіонального замовлення 16 липня 2022 р. о 18.00
    Проведення співбесіди 17-19 липня 2022 р.
    Вступні іспити для вступників для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які подали заяви та документи у період з 14 липня 2021 р. до 16 липня 2021 р. 17-19 липня 2022 р.
    Додаткова сесія творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 14-22 липня 2022 р.
    Списки рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди не пізніше 12:00 20 липня 2022 р.
    Строки виконання вимог до зарахування на місці державного, регіонального замовлення за результатами співбесіди не пізніше 10:00 22 липня 2022 р.
    Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування за квотою 2 основний етап – не пізніше 12:00 20 липня 2022р;
    завершальний етап – не пізніше 12:00 29 вересня 2022 р.
    Строки виконання вимог до зарахування на місці державного, регіонального замовлення за квотою 2 основний етап – не пізніше 10:00 22 липня 2022р;
    завершальний етап – не пізніше 10:00 30 вересня 2022 р.
    Зарахування вступників за державним замовленням рекомендованих до зарахування за квотою 2 та співбесідою не пізніше 15:00 22 липня 2022 р.
    Зарахування вступників за державним замовленням рекомендованих до зарахування за квотою 2 та співбесідою не пізніше 15:00 22 липня 2022 р.
    Переведення на місця державного, регіонального замовлення осіб які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти за квотою 2 не пізніше 15:00 30 вересня 2022 р.
    Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО, а також вступних іспитів, творчих конкурсів, які були складені з 01 до 13 липня 2022 р. 22 липня 2022 р. о 18:00
    (на місця державного замовлення)
    Оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання  ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (державним та/або регіональним) не пізніше 27 липня 2022 р.
    Строки виконання вимог до зарахування за державним замовленням до 18:00 04 серпня 2022 р.
    Надання рекомендацій до зарахування  та оприлюднення рейтингового списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб не раніше до18:00 04 серпня 2022 р.
    Зарахування вступників за державним замовленням 05 серпня 2022 р
    Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2022 р (денна форма навчання)
    не пізніше 30 листопада 2022 р.(заочна форма навчання)
    Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 19 серпня 2022 р.

    Додаткова сесія прийому заяв в електронній формі та документів для вступників на основі повної загальної середньої освіти для вступу на заочну форму навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб: з 09 серпня 2022 р. до 30 вересня 2022 р.

    Перелік документів

    – для вступу на денну форму навчання

    • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (оригінал та 2 копії);
    • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів (оригінали та копії) та інформаційна картка (роздрукована з особистої сторінки вступника).
    • 1 копія карти профілактичних щеплень (форма 063);
    • 2 копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання);
    • 4 фотокартки розміром 3´4 см;
    • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
    • документи для підтвердження спеціальних умов вступу (після консультації з фахівцем);
    • довідку про реєстрацію в сільській місцевості (додатка 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207) (для тих хто має сільський коефіцієнт), оригінал та копію (ЯКЩО КОРИСТУЄТЕСЬ Сільським коефіцієнтом);
    • папка-швидкозшивач, 3 файли.

    – для вступу на заочну форму навчання

    • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (оригінал та 2 копії);
    • сертифікати зовнішнього незалежного оцінюванняз трьох предметів (оригінали та копії) та інформаційна картка (роздрукована з особистої сторінки вступника).
    • 2 копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання);
    • 4 фотокартки розміром 3´4 см;
    • документи для підтвердження спеціальних умов вступу (після консультації з фахівцем);
    • довідку про реєстрацію в сільській місцевості (додатка 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207) (для тих хто має сільський коефіцієнт), оригінал та копію (ЯКЩО КОРИСТУЄТЕСЬ Сільським коефіцієнтом);
    • папка-швидкозшивач, 3 файли.

    Вартість навчання для громадян України, прийнятих на навчання у 2021 році

    Тарифи вартості навчання в Державному вищому навчальному закладі  „Український державний хіміко-технологічний університет” для громадян України, прийнятих на навчання у 2021 році для здобуття ступеня бакалавра на базі ПЗСО та для громадян України що поновлюються, зараховуються з інших ВНЗ

    Спеціальності Вартість навчання, 2021
    Денна форма навчання Заочна форма навчання
    022 Дизайн 26600 9640
    032 Історія та археологія 12300 9640
    034 Культурологія 13300 9640
    035 Філологія 26600 9640
    051 Економіка
    053 Психологія 9640
    061 Журналістика 9640
    072 Фінанси, банківська справа та страхування 9640
    075 Маркетинг
    073 Менеджмент
    076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
    091 Біологія 12300 9640
    101 Екологія 12300 9640
    102 Хімія
    121 Інженерія програмного забезпечення 26600 9640
    122 Комп’ютерні науки
    123 Комп’ютерна інженерія
    125 Кібербезпека
    131 Прикладна механіка 12300 9640
    132 Матеріалознавство
    133 Галузеве машинобудування
    141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка
    144 Теплоенергетика
    143 Атомна енергетика
    151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 13300 10500
    152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
    161 Хімічні технології та інженерія 12300 10500
    162 Біотехнології та біоінженерія 13500 13500
    181 Харчові технології 13500 12500
    186 Видавництво та поліграфія 12300 10500
    202 Захист і карантин рослин 12300 9640
    226 Фармація, промислова фармація 26600 15700
    232 Соціальне забезпечення 13300 9640
    241 Готельно-ресторанна справа 26600 9640
    242 Туризм 9640
    263 Цивільна безпека 12300 9640
    291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 26600 9640