Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

ВСТУП НА 1 КУРС ЗА СЕРТИФІКАТАМИ ЗНО

Шановні абітурієнти!

Для отримання вищої освіти вступники можуть подати п’ять заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих (бюджетно-комерційні) конкурсних пропозиціях.

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані (закриті) (бюджетно-комерційні) конкурсні пропозиції вступники зазначають:

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;

Якщо за результатами широкого конкурсу Ви не рекомендовані на бюджет, то можете претендувати на контракт за цією ж заявою.

Вступники можуть подати до тридцяти заяв на небюджетну конкурсну пропозицію (контракт).

Якщо Ви вирішили подавати заяву на небюджетну конкурсну пропозицію (контракт) в заяві зазначають:

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Мінімальне значення кількості балів із предметів ЗНО, з якими вступник допускається до участі у конкурсі – 100 балів.

Мінімальний конкурсний бал для участі у конкурсі на бюджет – 125 балів.

Мінімальний конкурсний бал для участі у конкурсі на бюджет на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація – 130 балів.

Вагові коефіцієнти: атестат – 0,1, УМЛ – 0,3, другий предмет – 0,3, третій предмет – 0,3, оцінка за мотиваційний лист – 0.

 

Діють коефіцієнти:

Регіональний коефіцієнт (РК) (місто Дніпро) – 1,02.

Сільський коефіцієнт (СК) для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (додатка 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, подана в паперовій формі для перевірки):

1,02 – для спеціальностей 035, 051, 072, 073, 075, 076,121, 122, 123, 162, 226;

1,05 –для спеціальностей 101, 102,131, 132, 133, 141, 143, 144, 161, 181, 186, 263;

1,00 – в інших випадках (які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться в містах).

Галузевий коефіцієнт (ГК) (для пріоритетів 1 та 2) для спеціальностей:

1,00 –для спеціальностей 035, 051, 072, 073, 075, 076,121, 122, 123, 162, 226;

1,02 – для спеціальностей 101, 102,131, 132, 133, 141, 143, 144, 161, 181, 186, 263.

Як обрати предмети ЗНО👇

Крок 1.

Визначитися з майбутніми спеціальностями та факультетами

Крок 2.

Дуже ретельно проаналізувати предмети ЗНО, в залежності від обраних спеціальностей

Крок 3.

Вибрати оптимальний набір предметів, що відповідає всім обраним спеціальностям

Перелік спеціальностей

 

022 Дизайн

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітня програма:

Дизайн ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Історія України
 3. Математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

 

034 Культурологія

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітня програма:

«Івент-менеджмент (Еvent-менеджмент)»►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Історія України
 3. Математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

 

035 Філологія

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітня програма:

Английська мова ( переклад включно)►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Іноземна мова
 3. Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

051 Економіка

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітні програми:

Економіка підприємства (ЕК) ►
Економічна кібернетика (КІБ) ►

Професійне спрямування за вибором:

Управління якістю(УЯ) ►
Економічна безпека та бізнес-аналітика (БА) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

072 Фінанси, банківська справа та страхування

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітня програма:

Фінанси і кредит(ФІН) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

073 Менеджмент

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітня програма:

Менеджмент (МЕН) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

075 Маркетинг

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітня програма:

Маркетинг (МР) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітня програма:

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ПТБ) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

091 Біологія

Факультет фармації та біотехнології

Освітня програма:

Біологія (Б) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Біологія
 3. Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

101 Екологія

Факультет хімічних технологій та екології (ХТ та Е)

Освітня програма:

Екологія (ОНС) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Біологія
 3. Історія України або математик або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

102 Хімія

Факультет хімічних технологій та екології (ХТ та Е)

Освітня програма:

Хімія харчових продуктів (ХП) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Хімія
 3. Історія України або математик або іноземна мова, або географія, або фізика, або біологія

121 Інженерія програмного забезпечення

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Інженерія програмного забезпечення (ІПЗ) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

122 Комп’ютерні науки

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Комп’ютерні науки (КН) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

123 Комп’ютерна інженерія

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Комп’ютерна інженерія (КІ) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

125 Кібербезпека

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Кібербезпека в комп’ютерних мережах ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

131 Прикладна механіка

Факультет комп’ютерних наук та інженерії (КН та І)

Освітня програма:

Технології машинобудування (ТМ) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

132 Матеріалознавство

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Ювелірне, стоматологічне та ортопедичне матеріалознавство (ЮСОМ) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

133 Галузеве машинобудування

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Галузеве машинобудування

Професійне спрямування за вибором:

Інноваційна інженерія харчових виробництв (ХВ) ►
Інноваційна інженерія полімерних виробництв (ПВ) ►
Інноваційна інженерія нафтохімічних виробництв (НВ) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (ЕТ) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

 

  143 Атомна енергетика

  Факультет комп’ютерних наук та інженерії (КН та І)

  Освітня програма:

  Атомна енергетика (АЕ) ►

  Необхідні предмети ЗНО

  1. Українська мова
  2. Математика
  3. Фізика, або хімія

  144 Теплоенергетика

  Факультет комп’ютерних наук та інженерії (КН та І)

  Освітні програми:

  Теплоенергетика (ЕТТ) ►

  Необхідні предмети ЗНО

  1. Українська мова
  2. Математика
  3. Фізика, або хімія

   

   151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

   Факультет комп’ютерних наук та інженерії (КН та І)

   Освітня програма:

   Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології(АВП) ►

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова
   2. Математика
   3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

   152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

   Факультет комп’ютерних наук та інженерії (КН та І)

   Освітня програма:

   Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МІТ) ►

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова
   2. Математика
   3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

   161 Хімічні технології та інженерія. Факультет фармації та біотехнології (Ф та БТ)

   Факультет фармації та біотехнології (Ф та БТ)

   Освітня програма:

   Хімічні технології та інженерія

   Професійне спрямування за вибором:

   Хімічні технології органічних речовин (О) ►

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова
   2. Математика
   3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

   161 Хімічні технології та інженерія. Факультет харчових та хімічних технологій (Х та ХТ)

   Факультет харчових та хімічних технологій (Х та ХТ)

   Освітня програма:

   Хімічні технології та інженерія

   Професійне спрямування за вибором:

   Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів (ХТП) ►
   Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів (П) ►
   Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів (ПП) ►
   Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення (Г) ►

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова
   2. Математика
   3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

   161 Хімічні технології та інженерія. Факультет хімічних технологій та екології (ХТ та Е)

   Факультет хімічних технологій та екології (ХТ та Е)

   Освітня програма:

   Хімічні технології та інженерія

   Професійне спрямування за вибором:

   Електрохімія та природоохоронні хімічні технології (ЕПХТ) ►
   Технології питної води та промислової водопідготовки (ТВВ) ►
   Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних розсіяних елементів та наноматеріалів (НРЕ) ►
   Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (ХДК) ►
   Хімічні технології (та дизайн) кераміки, скла та будівельних матеріалів (ТС) ►

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова
   2. Математика
   3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

   162 Біотехнології та біоінженерія

   Факультет фармації та біотехнології

   Освітня програма:

   Біотехнології та біоінженерія (БТ) ►

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова
   2. Біологія
   3. Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

   181 Харчові технології

   Факультет харчових та хімічних технологій (Х та ХТ)

   Освітня програма:

   Харчові технології

   Професійне спрямування за вибором:

   Технологічна експертиза та безпека харчових продуктів (ТЕ) ►
   Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів (ТХ) ►
   Технологія жирів і жирозамінників (ТЖ) ►

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова
   2. Математика
   3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

   186 Видавництво та поліграфія

   Факультет харчових та хімічних технологій (Х та ХТ)

   Освітня програма:

   Видавництво та поліграфія►

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова
   2. Математика
   3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

   202 Захист рослин і карантин

   Факультет фармації та біотехнології

   Освітня програма:

   Захист рослин і карантин.►

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова
   2. Біологія
   3. Історія України або математика, або фноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

   226 Фармація, промислова фармація

   Факультет фармації та біотехнології

   Освітня програма:

   Фармація, промислова фармація (Ф)►

    

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова
   2. Математика
   3. Фізика, або хімія, або біологія

   232 Соціальне забезпечення

   ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

   Освітня програма:

   Соціальне підприємництво ►

   Необхідні предмети ЗНО

   241 Готельно-ресторанна справа

   ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

   Освітня програма:

   «Управління готельно-ресторанним бізнесом»►

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова та література
   2. Іноземна мова
   3. Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

   242 Туризм

   ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

   Освітня програма:

   Туризм ►

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова та література
   2. Іноземна мова
   3. Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

   263 Цивільна безпека

   Факультет фармації та біотехнології

   Освітня програма:

   Цивільна безпека (ЦБ) ►

    

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова
   2. Математика
   3. Фізика, або іноземна мова

   291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

   ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

   Освітня програма:

   Міжнародні відносини ►

   Необхідні предмети ЗНО

   1. Українська мова та література
   2. Іноземна мова
   3. Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

   Етапи прийому документів

   Етапи прийому документів в 2021 році

   Прийом заяв у паперовій або електронній формі та документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників денної та заочної (без відриву від виробництва) форм навчання на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

   10 червня – початок прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах на місця державного та регіонального замовлення від осіб, які мають право складати вступні іспити в період з 01 липня до 13 липня;

   24 червня  – закінчення  прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах на місця державного та регіонального замовлення від осіб, які мають право складати вступні іспити в період з 01 липня до 13 липня;

   з 01 липня – реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту;

   з 01 липня по 13 липня – вступні іспити для вступників на місця за державним та регіональним замовленням, які подали заяви та документи у період з 10 червня до 24 червня;

   14 липня 2021 р. – початок прийому заяв та документів;

   16 липня о 18.00 – закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити (для осіб, які вступають за кошти фізичних та/або юридичних осіб) та проходити співбесіду;

   17-19 липняпроведення співбесіди та вступні іспити для вступників для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які подали заяви та документи у період з 14 липня до 16 липня;

   не пізніше 12:00 20 липня – оприлюднення списків рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди;

   не пізніше 10:00 23 липня – виконання вимог до зарахування державного, регіонального на місці державного, регіонального замовлення за результатами співбесіди;

   не пізніше 12:00 20 липня, основний етап – оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування за квотою 2;

   не пізніше 12:00 29 вересня, завершальний етап – оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування за квотою 2;

   не пізніше 10:00 23 липня, основний етап – виконання вимог до зарахування державного, регіонального на місці державного, регіонального замовлення за квотою 2;

   не пізніше 10:00 30 вересня, завершальний етап – виконання вимог до зарахування державного, регіонального на місці державного, регіонального замовлення за квотою 2;

   не пізніше 15:00 23 липня – зарахування вступників за державним замовленням рекомендованих до зарахування за квотою 2;

   не пізніше 15:00 30 вересня – переведення на місця державного, регіонального замовлення осіб які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти за квотою 2;

   23 липня о 18:00 (на місця державного замовлення) – закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО, а також вступних іспитів, які були складені з 01 липня до 13 липня;

   не пізніше 28 липня – оприлюднення рейтингового списку з повідомленням про отримання чи неотримання списку ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (державним та/або регіональним);

   до 18:00 02 серпня – виконання вимог до зарахування на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за державним замовленням;

   09 серпня – зарахування вступників за державним замовленням;

   пізніше 30 вересня (денна форма навчання) – зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб;

   не пізніше 30 листопада (заочна форма навчання) – зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб;

   не пізніше 19 серпня – переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти.

   Додаткова сесія, прийом заяв в електронній формі та документів для вступу на заочну форму навчання для вступників на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та /або юридичних осіб проходять з 09 серпня до 03 вересня

    

   Перелік документів

   Перелік документів

   – для вступу на денну форму навчання

   • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (оригінал та 2 копії);
   • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів (оригінали та копії) та інформаційна картка (роздрукована з особистої сторінки вступника).
   • 1 копія карти профілактичних щеплень (форма 063);
   • 2 копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання);
   • 4 фотокартки розміром 3´4 см;
   • копію військового квитка, або приписного свідоцтва;
   • документи для підтвердження спеціальних умов вступу (після консультації з фахівцем);
   • довідку про реєстрацію в сільській місцевості (додатка 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207) (для тих хто має сільський коефіцієнт), оригінал та копію;
   • папка-швидкозшивач, 3 файли.

   – для вступу на заочну форму навчання

   • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (оригінал та 2 копії);
   • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів (оригінали та копії) та інформаційна картка (роздрукована з особистої сторінки вступника).
   • 2 копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання);
   • 4 фотокартки розміром 3´4 см;
   • документи для підтвердження спеціальних умов вступу (після консультації з фахівцем);
   • довідку про реєстрацію в сільській місцевості (додатка 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207) (для тих хто має сільський коефіцієнт), оригінал та копію;
   • папка-швидкозшивач, 3 файли.

    

   ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ НА ЦЕ ПРАВО

   Вартість навчання для громадян України, прийнятих на навчання у 2020 році

   Тарифи вартості навчання в Державному вищому навчальному закладі

   „Український державний хіміко-технологічний університет”

   для громадян України, прийнятих на навчання у 2020 році

   для здобуття ступеня бакалавра на базі ПЗСО та для громадян України що поновлюються, зараховуються з інших ВНЗ

   Спеціальність

   Форма навчання

   Денна

   Заочна

   035 Філологія

   19210*

   8500

   051 Економіка

   19210*

   8500

   072 Фінанси, банківська справа та страхування

   19210*

   8500

   073 Менеджмент

   19210*

   8500

   075 Маркетинг

   19210*

   8500

   076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

   19210*

   8500

   101 Екологія

   10450

   8250

   102 Хімія

   10450

   8250

   121 Інженерія програмного забезпечення

   19210*

   8500

   122 Комп’ютерні науки

   19210*

   8500

   123 Комп’ютерна інженерія

   19210*

   8500

   131 Прикладна механіка

   9500

   7500

   132 Матеріалознавство

   9500

   7500

   133 Галузеве машинобудування

   9500

   7500

   141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

   9500

   7500

   143 Атомна енергетика

   9500

   7500

   144 Теплоенергетика

   9500

   7500

   151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

   10450

   8250

   152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

   10450

   161 Хімічні технології та інженерія

   10450

   8250

   162Біотехнологія та біоінженерія

   12900

   12900

   181 Харчові технології

   13200

   9900

   186 Видавництво та поліграфія

   10450

   8250

   226 Фармація, промислова фармація

   19210*

   15700

   263 Цивільна безпека

   9500

   7500

   * Можливості оплати освітніх послуг

   – помісячна оплата  (1600 грн/міс)

   – повернення податкової знижки у розмірі  до 18% за кожний рік навчання (Податковий кодекс України ст. 166 Податкова знижка)

   – пільгове державне кредитування