+38 (056) 746-33-56 , Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-31 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

ВСТУП НА 1 КУРС ЗА СЕРТИФІКАТАМИ ЗНО

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення (бюджетно-комерційні конкурсні пропозиції) не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Якщо Ви за результатами широкого конкурсу не рекомендовані на бюджет то Ви можете претендувати на контракт за цією ж заявою

Увага!!! Шановний абітурієнте.

Якщо Ваш набір предметів ЗНО не збігається з бюджетно-комерційними конкурсними пропозиціями (бюджет), то Ви можете вибрати небюджетну конкурсну пропозицію (контракт) з необмеженою кількістю заяв з іншим набором предметів ЗНО.

Набір предметів наведено нижче для кожної спеціальності окремо.

Мінімальне значення кількості балів із предметів ЗНО, з якими вступник допускається до участі у конкурсі – 100 балів.

Вагові коефіцієнти: атестат – 0,1, УМЛ – 0,3, другий предмет – 0,35, третій предмет – 0,25.

Діють коефіцієнти:

1. Регіональний (місто Дніпро) – 1,02,

2. Сільський  – 1,02 (для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу); 1,05 – (для спеціальностей окрім 051, 072, 073, 075, 122, 123, 226)

3. Галузевий (для пріоритетів 1 та 2 для всіх спеціальностей окрім 051, 072, 073, 075, 122, 123, 226)  – 1,02.

Як обрати предмети ЗНО

Крок 1.

Визначитися з майбутніми спеціальностями та факультетами

Крок 2.

Дуже ретельно проаналізувати предмети ЗНО, в залежності від обраних спеціальностей

Крок 3.

Вибрати оптимальний набір предметів, що відповідає всім обраним спеціальностям

Перелік спеціальностей

 

051 Економіка

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК) ►

Освітні програми:

Економіка підприємства (ЕК) ►
Економічна кібернетика (КІБ) ►
Економічна безпека та бізнес–аналітика (БА) ►
Управління якістю(УЯ) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Історія України
3. Географія або іноземна мова 3. Іноземна мова або георграфія

072 Фінанси, банківська справа та страхування

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК) ►

Освітні програми:

Фінанси і кредит(ФІН) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Історія України
3. Географія або іноземна мова 3. Іноземна мова або георграфія

073 Менеджмент

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК) ►

Освітні програми:

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (МЕН) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Історія України
3. Географія або іноземна мова 3. Іноземна мова або георграфія

075 Маркетинг

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК) ►

Освітні програми:

Маркетинг (МР) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Історія України
3. Географія або іноземна мова 3. Іноземна мова або георграфія

101 Екологія

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ►

Освітні програми:

Екологія та охорона навколишнього середовища ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Біологія 2. Історія України
3. Хімія або географія

3.Біологія або Географія

122 Комп’ютерні науки

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І) ►

Освітні програми:

Комп’ютерні науки (ІС) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Математика
3. Фізика або іноземна мова 3. Історія України або іноземна мова

123 Комп’ютерна інженерія

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І) ►

Освітні програми:

Комп’ютерна інженерія (СКС) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Історія України
3. Фізика або іноземна мова 3. Іноземна мова або математика

131 Прикладна механіка

МЕХАНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МЕХ) ►

Освітні програми:

Технології машинобудування (ТМ) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Історія України
3. Фізика або іноземна мова 3. Іноземна мова або математика

133 Галузеве машинобудування

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ СКЛА, КЕРАМІКИ, БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ (ОТС) ►
Освітні програми факультету ►

МЕХАНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МЕХ) ►
Освітні програми факультету ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Історія України
3. Фізика або іноземна мова 3. Іноземна мова або математика

143 Атомна енергетика

МЕХАНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МЕХ) ►

Освітні програми:

Атомна енергетика (АЕ) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Історія України
3. Фізика або іноземна мова 3. Іноземна мова або математика

 

144 Теплоенергетика

МЕХАНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МЕХ) ►

Освітні програми:

Теплоенергетика (ЕТТ) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Історія України
3. Фізика або іноземна мова 3. Іноземна мова або математика

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І) ►

Освітні програми:

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (А та КІТ) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Історія України
3. Фізика або іноземна мова 3. Іноземна мова або математика

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І) ►

Освітні програми:

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МС) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. УМЛ** 1. Українська мова та література
2. Математика 2.Математика
3. Фізика або іноземна мова 3. Історія України або іноземна мова

161 Хімічні технології та інженерія

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН (ТНР) ►
Освітні програми факультету►

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ СКЛА, КЕРАМІКИ, БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ (ОТС) ►
Освітні програми факультету►

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ (ТОР та БТ) ►
Освітні програми факультету►

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК (ТВМС) ►
Освітні програми факультету ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Історія України
3. Хімія або біологія 3. Біологія або математика

162 Біотехнологія та біоінженерія

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ (ТОР та БТ) ►

Освітні програми:

Біотехнологія та біоінженерія (БТ) ►

Необхідні предмети ЗНО

Предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція

Предмети ЗНО

Небюджетна конкурсна пропозиція

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Хімія або математика

1. Українська мова та література

2. Біологія

3.  Історія України або ін.мова

181 Харчові технології

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК (ТВМС) ►

Освітні програми:

Технології жирів і жирозамінників (ТЖ) ►
Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів (ТХ) ►
Технологічна експертиза та безпека харчової продукції (ТЕ) ►

Необхідні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція Небюджетна конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література 1. Українська мова та література
2. Математика 2. Історія України
3. Хімія або біологія 3. Біологія або математика

186 Видавництво та поліграфія

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК (ТВМС) ►

Освітні програми:

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (МВПВ) ►

Необхідні предмети ЗНО

Предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція

Предмети ЗНО

Небюджетна конкурсна пропозиція

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Хімія або фізика або іноземна мова

1. Українська мова та література

2. Біологія 

3.Географія або хімія

226 Фармація, промислова фармація

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ (ТОР та БТ) ►

Освітні програми:

Фармація, промислова фармація (Ф) ►

Необхідні предмети ЗНО

Предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція

Предмети ЗНО

Небюджетна конкурсна пропозиція

1. Українська мова та література

2. Біологія або хімія

3.  Фізика або математика

1. Українська мова та література

2. Біологія

3.  Історія України або ін.мова

263 Цивільна безпека

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ (ТОР та БТ) ►

Освітні програми:

Цивільна безпека (ЦБ) ►

Необхідні предмети ЗНО

Предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція

Предмети ЗНО

Небюджетна конкурсна пропозиція

1. Українська мова та література

2. Математика

3.  Фізика або іноземна мова

1. Українська мова та література

2. Біологія

3.  Історія України або іноземна мова

Етапи прийому документів

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва (заочна форма навчання)

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

з 01 липня  2019

до 18:00

22 липня 2019 р.

з 01 липня  2019

до 18:00

22 липня 2019 р.

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 р.

10 липня 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспити та проходити співбесіду.

16 липня 2019 р.

о 18.00

16 липня 2019 р.

о 18.00

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО

22 липня 2019 р.

о 18:00

 

22 липня 2019 р. о 18:00 (на місця державного замовлення)

до 05 серпня 2019 р. (за кошти фізичних або юридичних осіб)

Строки проведення співбесіди

17 липня – 19 липня

2019 р.

17 липня – 19 липня

2019 р.

Строки проведення вступні іспити

17 липня – 22 липня

2019 р.

17 липня – 22 липня

2019 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування

за державним замовленням за результатами співбесіди – не пізніше 12:00

20 липня 2019 р.;

за результатами зовнішнього незалежного тестування за державним замовленням – не  пізніше 18:00 26 липня 2019 р.

за державним замовленням за результатами співбесіди – не пізніше 12:00 20 липня 2019 р.;

за результатами зовнішнього незалежного тестування за державним замовленням – не  пізніше 18:00 26 липня 2019 р.

Строки вибору вступниками місця навчання за державним замовленням закінчуються

за результатами співбесіди – не пізніше 10:00

22 липня 2019 р.;

на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів за державним замовленням до 18:00

31 липня 2019 р.

за результатами співбесіди – не пізніше 10:00

22 липня 2019 р.;

на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів за державним замовленням до 18:00

31 липня 2019 р.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального  замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

не пізніше 09 серпня

2019 р.

не пізніше 09 серпня

2019 р.

Строки вибору вступниками місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб закінчуються

не пізніше 30 вересня

2019 р.

не пізніше 30 вересня

2019 р

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням за результатами співбесіди – не пізніше 15:00 22 липня 2019 р.;

за державним замовленням – не пізніше 12:00 01 серпня 2019 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2019 р.

за державним замовленням за результатами співбесіди – не пізніше 15:00 22 липня 2019 р.;

за державним замовленням – не пізніше 12:00 01 серпня 2019 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2019 р..

Перелік документів

  • документ державного зразка про повну загальну середню освіту
  • (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього, оригінал та 2 копії;
  • сертифікат зовнішнього тестування з трьох предметів (оригінал та копію) та інформаційна картка (роздрукована з особистої сторінки вступника).
  • 2 копії карти профілактичних щеплень (форма 063);
  • 2 копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання);
  • 4 фотокартки розміром 3´4 см;
  • копію військового квитка, або приписного свідоцтва;
  • довідку про реєстрацію в сільській місцевості (для тих хто має сільський коефіцієнт), оригінал та копію;
  • папка-швидкозшивач, 3 файли, 2 конверти з марками по Україні.

Документи під час вступу абітурієнт подає особисто

Для вступників, що мають пільги

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ЗАРАХУВАННЯ

Категорії осіб
За СПІВБЕСІДОЮ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ПРАВО НА ПЕРЕВЕДЕННЯ

1. Особи з інвалідністю внаслідок війни.

 

2. Особи, які постраждали внаслідок «Чорнобильської катастрофи” та яким  надане право на прийом без екзаменів:

– 1, 2 категорії;

– діти до 18 р. – інваліди;

– діти до 18 р., які постраждали;

– діти до 18 р. у яких померли батьки 1, 2, 3 категорії;

діти до 18 р. батьки яких віднесені до 1 категорії.

 

3. Особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти.

КВОТА 1

1. Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, у тому числі  які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби).

2.  Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх  числа.

3. Особи, яким відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в ЗНО через неможливість створення особливих (спеціальних) умов.

4. Особи, які в 2019 році не брали участь в ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану.

 

Вступний іспит 2019

ЗНО 2017-2019

ЗНО ін. мова 2018-2019

 

будь-які комбінації

1.    Діти із сімей:

– осіб органів внутрішніх справ України та поліцейських, які  загинули або померли в АТО;

– осіб, які добровільно забезпечували/залучалися до проведення АТО (волонтери) та загинули/пропали;

– особи у складі добровольчих формувань, що загинули/пропали;

військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних.) та працівників ЗСУ, Нац. гвардії, СБУ, та всіх ін., що загинули/пропали;

працівників  підприємств, які залучалися до забезпечення проведення АТО та загинули/пропали;

осіб, які загинули внаслідок поранень, одержаних під час участі у Революції Гідності;

2. Діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО;

3. Діти учасників бойових дій/конфліктів на території інших держав, які загинули/пропали;

4. Особи, один з батьків (усиновлювачів) яких  був військовослужбовцем, який загинув/пропав  при виконанні ним обов’язків військової служби.

5. Особи з інвалідністю І, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю.

6. Чорнобильці (1, 2 категорії).

7. Діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни.

8. Шахтарі (стаж >3 р), діти шахтарів (стаж >15 р.)

5. Особи, звільнені з військової служби (демобілізовані)  починаючи з 01 грудня 2018 року включно.

6. Громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

9. Особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

10. Діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

 

Перелік документів для підтвердження спеціальних умов вступу 

Графік проведення вступних іспитів

Програми для підготовки до вступних іспитів: