Обрати сторінку

ПРО НАС

Свою діяльність у стінах університету студентське самоврядування в сучасних формах розпочало у 2008 році.

Очолює роботу студентського самоврядування Комітет студентської молоді. Це вищий виконавчий орган між звітно-виборчими конференціями студентського самоврядування.

До складу Комітету входять голови студентських рад факультетів, гуртожитків та комісій за напрямками діяльності. Очолює Комітет голова, а за його відсутності – заступник голови.

Основною метою студентського самоврядування ДВНЗ УДХТУ є забезпечення і захист прав та законних інтересів студентів, формування у них навичок майбутнього організатора та керівника. Також метою студентського самоврядування є вдосконалення навчально-виховного процесу, виявлення й реалізація творчих здібностей, формування моральних якостей студентів.

Основні завдання органів студентського самоврядування ДВНЗ УДХТУ:

 • участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому Законом “Про вищу освіту” та статутом ДВНЗ УДХТУ;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань щодо вдосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначенні стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 • проведення організаційних, просвітницьких, наукових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;
 • участь у процесах щодо забезпечення якості вищої освіти;
 • захист прав та інтересів студентів, які навчаються в ДВНЗ УДХТУ;
 • делегування своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
 • участь у вирішенні питань щодо забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках;
 • забезпечення інформаційної, правової, психологічної та іншої допомоги студентам;
 • співпраця зі студентським профкомом, іншими студентськими громадськими та молодіжними організаціями, що діють в університеті;
 • розпорядження коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського      самоврядування;
 • внесення пропозицій щодо змісту навчальних планів і програм;
 • внесення пропозицій щодо розвитку матеріальної бази ДВНЗ УДХТУ, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
 • формування у студентів почуття національного патріотизму, громадянської позиції, гідності та високої культури поведінки; організація дозвілля студентів: проведення вечорів відпочинку, дискотек, конкурсів, змагань, КВК, свят, диспутів, дискусій, конференцій, спортивних та інших заходів культурно – виховного характеру;
 • створення, взаємодія та підтримка різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань,  клубів за інтересами та сприяння їх діяльності;
 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями, в тому числі і міжнародними;
 • сприяння соціальному захисту та оздоровленню студентів;
 • пропаганда здорового способу життя;
 • організація участі студентів у реалізації державної молодіжної політики.

Студентське життя зміюється перш за все завдяки інформаційному просторові. Значну роль в цьому відіграє Інформаційний центр студентського самоврядування нашого університету, який тісно співпрацює з редакцією університетської газети “Слово хіміка” та Інформаційним центром УДХТУ.

Ти активний студент? В тебе є талант, про який ще ніхто не чув? Маєш нові ідеї та проекти до нашого повсякденного життя? Тобі безумовно треба до нас!
Отже, хочеш  потрапити до КСМ, але не знаєш, як? Ось що необхідно зробти:

 • звернись до голови свого факультету, який розповість тобі про заходи та збори на рівні факультету;
 • заходь до аудиторії №150 – кабінет засідань КСМ та проведення різних позанавчальних заходів – тут ти знайдеш інших учасників та взагалі дізнаєшься про проведення вільного часу;
 • заходь на офіційну сторінку в Інстаграмі «Chemical news», дізнавайся про заходи звідти та пиши свої ідеї та питання в повідомлення профілю.

 Ми чекаємо саме на тебе, бо разом ми змінимо наше студентство!