Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Освітня програма “Фармація, промислова фармація”

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

1 + 1 =

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та  магістра


Випусники за спеціальністю „Фармація, промислова фармація” на ринку праці користуєються значним попитом.

Передумовою цьому є бурхливий розвиток фармацевтичної галузі України в останні десятиліття, про що свідчить наявність українських підприємств і вироблених ними препаратів в десятці лідерів, що працюють на українському фармацевтичному ринку. Ринок лікарняних засобів України, це один з секторів економіки, який завжди у тренді. На сьогоднішній день в Україні працюють 143 фармацевтичних підприємства, серед них 13 виробників субстанцій та 27 фармацевтичних фабрик.

Навчання студентів спеціальності „Фармація, промислова фармація” проводиться за сучасними навчальними планами та освітніми методиками, розробленими з урахуванням кращих вітчизняних і світових зразків підготовки спеціалістів індустріальної фармації.

Формування майбутнього спеціаліста відбувається не лише при засвоєнні теоретичного матеріалу та набутті практичних навичок у навчальних лабораторіях, але й безпосередньо у виробничих умовах при проходженні загально-інженерної, технологічної та переддипломної практики на провідних підприємствах галузі України:

 • ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”
 • ВАТ “Фармак”
 • ЗАТ НВЦ “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”
 • ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров’я”
 • АТ Відкритого типу “Галичфарм”
 • ЗАТ “Київський вітамінний завод”
 • ЗАТ “Ліктрави”
 • ВАТ “Концерн Стирол”
 • Спільне українсько-іспанське підприємство ТОВ “Сперко Україна”
 • ВАТ “Вітаміни”
 • ВАТ “Тернопільська фармацевтична фабрика”
 • ВАТ “Монфарм”

Крім того, згідно з кваліфікаційною характеристикою інженера-технолога, випускники спеціальності мають право працювати на підприємствах різних форм підпорядкування та власності з виготовлення та реалізації:

 • діючих речовин (субстанцій) природного, синтетичного і біотехнологічного походження;
 • готових лікарських засобів;
 • лікувально-профілактичних добавок і лікарських домішок до харчових продуктів;
 • косметичних, лікувально-профілактичних і парфумерно-косметичних засобів;
 • радіо фармацевтичних засобів і діагностичних препаратів.

Первинними посадами що пропонуються для випускників спеціальності “Фармація, промислова фармація” з кваліфікацією інженера-технолога є:

 • інженер-технолог;
 • інженер-дослідник;
 • інженер-проектувальник;
 • інженер-лаборант;
 • інженер з підготовки виробництва;
 • інженер з якості;
 • інженер зі стандартизації;
 • інженер з впровадження нової техніки і технології;
 • інженер з організаціїуправління виробництвом тощо.
 • майстер виробництва;
 • майстер зміни;
 • майстер виробничої дільниці;

Така робота сприяє розвитку навиків творчої діяльності майбутнього фахівця, умінню використовувати набуті знання у практичній діяльності, з наукових позицій аналізувати явища, процеси та проблеми професійної сфери діяльності. Кваліфікаційний рівень спеціалістів, магістрів дозволяє залучати випускників до наукової та педагогічної діяльності в ДВНЗ УДХТУ та зокрема кафедри ТОРФП.

Випускникам-магістрам надають рекомендації для вступу до аспірантури ДВНЗ УДХТУ з майбутнім працевлаштуванням на випусковій кафедрі.

Керівництво і професорсько-викладацький склад кафедри  “Кафедра фармації та технології органічних речовин” проводять активну роботу по підвищенню якості спеціалістів і їхньому працевлаштуванню.

Отже спеціальність “Фармація, промислова фармація” – це великий вклад в Ваше майбутнє.