Обрати сторінку

НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ

Науково-дослідний інститут гальванохімії створений з метою організаційного забезпечення розвитку електрохімічної науки, створення та впровадження конкурентоспроможних гальванічних технологій та захисту від корозії. Функціонує створена в НДІ Гальванохімії вимірювальна лабораторія з контролю якості технологічних середовищ і стічних вод гальванічних та металообробних виробництв.

На базі НДІ Гальванохімії проводяться фундаментальні дослідження у галузі електрохімії та створюються наукові засади новітніх прогресивних високопродуктивних технологій нанесення різноманітних гальванічних покриттів металами, сплавами та нанокомпозитами, що можуть бути використані на підприємствах аерокосмічної, машинобудівної, хімічної галузей, військово-промислового комплексу України та інших країн.

 

Науково-дослідний інститут біотехнології, до складу якого входить науково-дослідна лабораторія біологічно активних речовин (НДЛ БАР), створений для координації та підвищення ефективності досліджень в області переробки рослинної сировини з метою отримання фармацевтичних препаратів, домішок харчового і лікувально-профілактичного призначення, стимуляторів росту та засобів захисту рослин.

 

Науково-дослідна лабораторія хімії та технології природних полімерів (НДЛ ХТПП) займається розробкою технологій одержання біологічно активних речовин для харчової, парфумерної та медичної галузей промисловості, розробленням безвідходних технологій переробки відходів рослинного та тваринного походження.

 

Науково-дослідна лабораторія біоелектрохімії досліджує електричні властивості рослин та вплив на них природних та техногених факторів.

 

Проблемна науково-дослідна лабораторія синтетичних продуктів і полімерів (ПНДЛ СПП) працює в області каталітичного синтезу органічних сполук та розробки композиційних матеріалів з підвищеними характеристиками.

 

Науково-дослідна лабораторія плазмохімічних процесів (НДЛ ПХП) займається обробкою поверхні різних матеріалів і виробів плазмою; розробкою методів синтезу та виробництва нанодисперсних оксиднометалевих матеріалів із використанням плазми; процесами переробки золото- і срібловмісної мінеральної сировини, а також процесами переробки відходів та отрутохімікатів.

Науково-дослідна лабораторія хімії та технології порошкових матеріалів (НДЛ ХТПМ) вирішує актуальні проблеми хімії та технології нано- та дрібнокристалічних порошкових матеріалів, розробляє наукові основи та технології отримання високодисперсних сполук для спецкерамік різного призначення.

 

Науково-дослідна лабораторія хімічних джерел струму (НДЛ ХДС) проводить дослідження, розробку і оптимізацію хімічних джерел стуму (ХДС) різних електрохімічних систем, в т. ч. на основі вітчизняної сировини, з використанням методів неруйнівного контролю вихідних матеріалів і кінцевого продукту; синтезує високоефективні електродні матеріали і електроліти, розробляє нові технології і конструкційні системи ХДС нового покоління, питомі характеристики яких у декілька разів перевищують характеристики традиційних.

Науково-дослідна лабораторія акумуляторних систем та енергетики (НДЛ АС та Е) займається теоретичними і експериментальними дослідженнями в галузі фундаментальної та прикладної електрохімії, розвитком теорії роботи, розробкою та оптимізацією хімічних джерел струму (ХДС), розвитком водневої енергетики, зокрема питаннями отримання водню, розробкою сучасної апаратури і програмного забезпечення для електрохімічних досліджень і керування електрохімічними процесами.

Регіональна науково-дослідна лабораторія Енергоекології забезпечує екологічний контроль за вмістом токсичних речовин у продуктах згорання органічних палив, а також розробляє паливозберігаючу техніку та технології захисту повітря промислових підприємств.

 

Науково-дослідна лабораторія метрологічного забезпечення екологічного контролю навколишнього середовища атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду (свідоцтво №ПЧ 07-0/1636-2015 від 08.06.2015 р., дійсне до 08.06.2018 р.) та виконує науково-дослідні роботи в галузі метрології, екологічного контролю і моніторингу, а також  проектні роботи, пов’язані з інвентаризацією і розробкою нормативів гранично допустимих скидів і викидів забруднюючих речовин.

Випробувальна лабораторія нафтопродуктів (ВЛН) (акредитована Національним агентством акредитації України. Атестат про акредитацію зареєстрований у Реєстрі 03 травня 2019 року № 20769, дійсний до 02 травня 2024 р.) виконує оцінку відповідності та визначає якість відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17025:2006 (ISO/IES 17025:2006) в сфері випробування бензинів, бензинів альтернативних, біопалива дизельного, палива пічного, мазуту, олив, розчинників, охолоджуючих рідин, нафтопродуктів відпрацьованих на замовлення постачальників та споживачів нафтопродуктів.

Сайт (ВЛН)  https://vlnlab.top/

Науково-дослідна лабораторія «Лакофарбових і поліграфічних матеріалів» (НДЛ ЛПМ) створена для вирішення актуальних фундаментальних і прикладних питань в галузі хімії та технології лакофарбових і поліграфічних матеріалів, проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, надання науково-технічних послуг, виготовлення науково-технічної продукції на замовлення підприємств, організацій, установ та фірм, провадження інноваційної діяльності, а також забезпечення умов для здійснення підготовки фахівців лакофарбової, поліграфічної, машинобудівної і аерокосмічної промисловостей, у т.ч. фахівців вищої наукової кваліфікації.