Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Неткал Лариса Борисівна

(ВНТІ, 261 кімната, перемичка)

Тел.: +38 (0562) 746-27-82, +38 (050) 764-96-09;

е-mail: [email protected]

1  Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних робіт, що виконуються у Державному вищому навчальному закладі „Український державний хіміко-технологічний університет” (наказ ДВНЗ УДХТУ від 12.10.2017 № 207-н “Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних робіт в університеті”).

2  Методичні рекомендації щодо оформлення бібліографічного опису документів.

 ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання.

4  ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів.

 Кафедральні науково-дослідні роботи (КНДР) науково-педагогічних працівників (в межах основного робочого часу) ДВНЗ УДХТУ.

5.1  Загальні вимоги щодо організації та порядку виконання науково-дослідних робіт (НДР), які ініціюються колективом науково-педагогічних працівників (НПП) (кафедрами) ДВНЗ УДХТУ, та виконуються в межах їх основного робочого часу визначені наказом від 24.12.2015 № 324  „Про науково-дослідні роботи науково-педагогічних працівників” та Положенням про порядок виконання кафедральних науково-дослідних робіт.

Зразки документів:

5.2  Тематичний план кафедральних науково-дослідних робіт (КНДР), що виконуються науково-педагогічними працівниками (НПП) (в межах основного робочого часу) ДВНЗ УДХТУ в 2020 році”(додаток до наказу ДВНЗ УДХТУ від 05.06.2020 № 96 н  Про виконання у 2020 році кафедральних науково-дослідних робіт науково-педагогічних працівників (в межах основного робочого часу)”.

АРХІВ тематичних планів КНДР, що виконуються науково-педагогічними працівниками (в межах основного робочого часу) ДВНЗ УДХТУ