Обрати сторінку

Освітня програма “Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів”

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Випускова кафедра: Хімічної технології палива

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та  магістра


Україна багата на різні види корисних копалин, серед яких провідне місце займає нафта – цінна сировина, з якої отримують більше 560 видів різних нафтопродуктів.

Для отримання з нафти технічно цінних продуктів, здебільшого моторних палив, розчинників, сировини для хімічної промисловості, її піддають переробці. Нафта займає провідне місце у світовому паливно-енергетичному балансі.

Фахівці підготовлені до роботи на виробництвах переробки нафти, газу, вугілля та сировини з високим вмістом вуглецю й водню; можуть займатись технічними випробуваннями, проводити наукові дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, працювати в галузі вищої освіти.

Студенти з професійного спрямування „Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів” вивчають основні процеси переробки вуглецевмісної сировини, технології переробки нафти, газу й твердих горючих копалин, застосування палив, мастил, олив та продуктів переробки вугілля, основні принципи виробництва та застосування альтернативних палив, здійснюють розрахунки та проектування устаткування для виробництва палив.

Фахівці для хімічної промисловості готуються за такими технічними напрямками:

  • інженерна діяльність на підприємствах і установах паливно-виробничого комплексу України (переробка нафти, газоконденсату та одержання нафтопродуктів, переробка бурого та кам’яного вугілля з одержанням замінників нафтопродуктів, одержання твердих палив, підготовка видобутого природного газу до споживання).
  • наукова діяльність у дослідницьких інститутах та лабораторіях контролю якості традиційних палив.

Випускники кафедри всебічно підготовлені та працюють на посадах інженерів-технологів нафтопереробного комплексу України, проектантів і конструкторів нафто- й вуглехімічного обладнання, у науково-дослідних установах, управлінських структурах і технічному менеджменті.

Кафедра підтримує постійні контакти з нафтопереробними підприємствами та тісно співпрацює з багатьма університетами України.