+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

РЕКТОРАТ

РЕКТОР ДВНЗ УДХТУ

ПІВОВАРОВ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ

доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: теоретичні та прикладні дослідження нерівноважної низькотемпературної плазми в технології неорганічних речовин та інших галузях науки і виробництва.

Публікації: автор 16 монографій, 1 навчального посібника, співавтор понад 360 наукових публікацій, авторських свідоцтв, патентів та тез доповідей на симпозіумах та науково-практичних конференціях різного рівня.

Під його керівництвом захищено 9 кандидатських та 2 докторські дисертації.

ПРОРЕКТОРИ

ГОЛЕУС ВІКТОР ІВАНОВИЧ

Перший проректор доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: дослідження умов склоутворення, взаємозв’язку між хімічною будовою, оксидним складом та фізико-хімічними властивостями боросилікатних та інших оксидних стекол, розробка математичних моделей для опису властивостей стекол в залежності від їх оксидного складу, синтез нових оксидних стекол та розробка основ технології виготовлення з них електроізоляційних, жаростійких, корозійностійких та інших функціональних покриттів на металах і кераміці.

Публікації: автор понад 150 наукових публікацій і більше 50 авторських свідоцтв і патентів.

Керівник захищених 2 докторських та 7 кандидатських дисертацій.

+38 (0562) 46-21-21

prorector_1@udhtu.edu.ua

 

ХАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Проректор з наукової роботи, доктор хімічних наук, професор

Наукові інтереси: синтез функціональних похідних азот- та сірковмісних гетероциклів на основі продуктів S-амідоалкілювання та пошук біологічної активності отриманих сполук; дослідження в галузі синтезу біологічно активних гетероциклічних сполук.

Публікації: співавтор посібника з грифом МОН та однієї монографії, автор понад 170 наукових публікацій, 5 патентів.

Керівник 9 захищених кандидатських дисертацій.

+38 (0562) 46-13-21

prorector_nr@udhtu.edu.ua

РИЖОВА ОЛЬГА ПЕТРІВНА

Проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат технічних наук, доцент

Наукові інтереси: дослідження закономірностей формування кольору емалевих покриттів та розробка методики прогнозування їх оптико-колірних характеристик; синтез ювелірних стекол, які не вміщують оксидів свинцю; отримання на їх основі покриттів для кольорових металів.

+38 (0562) 46-21-21

prorector_npr@udhtu.edu.ua

КРАВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Проректор з педагогічної роботи та комплексного розвитку університету доктор технічних наук

Почесний професор Міжнародного університету Відня (Австрія).

Міжнародна нагорода «Об’єднана Європа» Європейської Бізнес Асамблеї (Оксфорд, Великобританія).

Наукові інтереси: нерівноважна низькотемпературна плазма, хіміко-технологічні процеси переробки вуглецевмісного та ядерного палива, моделювання і оптимізація хіміко-технологічних систем. Здійснював керівництво розробкою складних машинних комплексів для залізниць України; брав участь у розробці нової технології очищення рідких радіоактивних відходів.

Автор більше ніж 165 праць, з них – 3 монографії.

+38 (0562) 46-62-97

prorector_prkr@udhtu.edu.ua

АНДРУСЕНКО АНАТОЛІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

Помічник ректора з питань безпеки і запобігання та виявлення корупції

+38 (0562) 38-56-58

pom_rectora_bik@udhtu.edu.ua