Обрати сторінку

Навчальний відділ

Навчальний відділ діє на підставі Статуту УДХТУ, «Положення про навчально-науковий центр» і «Положення про навчальний відділ».
В своїй діяльності навчальний відділ керується законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими діючими законодавчими і нормативними актами про освіту в Україні, наказами, розпорядженнями, інструкціями Міністерства освіти і науки України і спрямовує свою роботу на ефективну організацію навчального процесу в університеті.

Основні завдання діяльності відділу:

Навчальний відділ вирішує питання організації, планування, проведення і контролю навчального процесу у відповідності до вимог законів і положень про вищу школу.

На навчальний відділ покладаються завдання по розробці наказів, розпоряджень та нормативних документів з питань організації навчального процесу, прогнозування прийому та випуску фахівців за ступенями освіти, організація розрахунків навчального навантаження та штатів професорсько-викладацького складу, контроль за фактичним виконанням індивідуальних планів викладацького складу, узагальнення пропозицій навчальних підрозділів щодо формування складів екзаменаційних комісій, аналіз та узагальнення даних щодо руху контингенту студентів, облік та аналіз результатів сесійного контролю знань студентів, складання графіку навчального процесу та інше.

Ільченко Наталія Юріївна

Ільченко Наталія Юріївна

Завідувач навчальним відділом

Кольцова Ярослава Іванівна

Кольцова Ярослава Іванівна

Заступник завідувача навчальним відділом

колектив навчального відділу

Склад відділу:

 
  • Шестакова Оксана Миколаївна – методист
  • Довгалюк Наталія Валеріївна  – інженер
  • Скрипник Світлана Володимирівна – провідний інженер
  • Сищенко Ольга Володимирівна – диспечер
 
  • Разумова Наталія Євгеніївна – інженер
  • Стефанцова Світлана Петрівна – провідний інженер
  • Ігнатенко Альона Степанівна – інженер
  • Макарова Ірина Віталіївна – інженер