Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

адреса: к. 503, механічний корпус, Набережна Перемоги, 40, Дніпро, 49094

тел.: +38 (0562) 47-38-77

e-mail: info_systems@udhtu.edu.ua

Сайт кафедри:  kafis.dp.ua

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань:12 Інформаційні технології

Спеціальность: 121 Інженерія програмного забезпечення , 122 Комп’ютерні науки

Освітня програма:

Компютерні науки (ІС)

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення» спрямована на підготовкуфахівців в області розробки програмного забезпечення – професії, що користується значним попитом в сучасному світі. Фахівці з інженерії програмного забезпечення вміють створювати програмні системи, які функціонують надійно та ефективно, вартість розробки та супроводу яких є доступною, і які задовольняють вимогам, висунутим до них замовниками. Працюючи в одній зі сфер сучасної української економіки, що розвиваються найбільш стрімко, інженери-програмісти можуть розраховувати на значний попит на вітчизняному та міжнародному ринку праці та достойну заробітну плату.

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» на факультеті комп’ютерних наук та інженеріі ДВНЗ «УДХТУ» спрямована на підготовку бакалаврів та магістрів, які володіють знаннями в області програмування та алгоритмічним мисленням. Знають сучасні методи побудови та аналізу ефективних алгоритмів і здатні їх застосувати в конкретних задачах. Володіють стандартами, методами та засобами управління процесами життєвого циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів IT.  Активно використовують знання щодо сучасних технологій та інструментальних засобів реалізації систем автоматизованого проектування, в тому числі, розподілених інтелектуальних обчислювальних середовищ.

 Кваліфікаційні рівні

Бакалавр — термін навчання 4 роки

Магістр — термін навчання 1,5 року

Навчання за фахом – включає:

 • Основи програмування 
 • WEB-розробка 
 • Теорія алгоритмів і структури даних
 • Бази даних, Інтелектуальний аналіз даних
 • Комп’ютерна графіка
 • Штучний інтелект
 • Оптимальне проектування інженерних систем
 • Технології паралельних обчислень
 • Технології захисту інформації

Технології, що вивчаються

При підготовці студентів за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки» використовують найсучасніше програмне забезпечення. Для навчання програмуванню використовуються сучасні інтегровані середовища розробки. При вивченні кроссплатформенного програмування розробляються додатки, які здатні працювати під керуванням різних операційних систем. Для створення математичних моделей використовуються спеціальні пакети чисельних методів та символьної математики. Предмети по базах даних і інтелектуального аналізу даних активно вивчають та використовують MSSQL Server та MySQL. Курси, пов’язані з веб розробкою і веб дизайном, засновані на використанні технологій html5, css, javascript, PHP.

Переваги, які ви отримаєте обравши одну з цих спеціальностей:

 • Сучасні технології навчання
 • Навчання відбувається на реальних задачах
 • Працевлаштування в кращих світових компаніях
 • Ввічливі та кваліфіковані викладачі
 • Насичене студентське життя

Можливе працевлаштування

Студенти старших курсів і наші випускники працюють в найбільших українських і світових компаніях. Випускники, які знайшли себе в області інформаційних технологій, працюють програмістами (C++, C#, Java, PHP), front-end та back-end розробниками, адміністраторами баз даних, тестувальниками. Ті, хто знайшов себе в інженерній справі, працюють дослідниками та інженерами в компаніях, які займаються проектуванням і розробкою нового обладнання, устаткування та машин.

Кафедра ІС приділяє особливу увагу в скеровуванні перебігом науково-дослідницької та екзаменаційної роботи студентів, що суттєво підвищує якість вихідного продукту програмування, розвиває аналітичне мислення  майбутніх фахівців до пошуку нових можливостей вирішення поставлених завдань. Починаючи з початку навчання і до самого випуску, студенти отримують змогу випробувати свої навички в різноманітних олімпіадах різних рівнів організації, конкурсів наукових робіт студентів, виступають на конференціях з доповідями, тезами тощо.

Турботливе, але дисципліноване ставлення до студентів, і професійне викладання учбового матеріалу  та додаткової позанавчальної інформації з програмування, сприяє якісній підготовці студентів, підвищує шанси отримати в подальшому високооплачувану роботу і мати змогу швидко пристосовуватись до роботи над складними задачами.