Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

адреса: к. 503, механічний корпус, Набережна Перемоги, 40, Дніпро, 49094

тел.: +38 (0562) 47-38-77

e-mail: [email protected]

Сайт кафедри:  kafis.dp.ua

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань:12 Інформаційні технології

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Освітня програма:

Компютерні науки (ІС)

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» на факультеті комп’ютерних наук та інженеріі ДВНЗ «УДХТУ» спрямована на підготовку бакалаврів та магістрів, які володіють знаннями в області програмування та алгоритмічним мисленням. Знають сучасні методи побудови та аналізу ефективних алгоритмів і здатні їх застосувати в конкретних задачах. Володіють стандартами, методами та засобами управління процесами життєвого циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів IT.  Активно використовують знання щодо сучасних технологій та інструментальних засобів реалізації систем автоматизованого проектування, в тому числі, розподілених інтелектуальних обчислювальних середовищ.

 Кваліфікаційні рівні

Бакалавр комп’ютерних наук— термін навчання 4 роки

Магістр комп’ютерних наук— термін навчання 1,5 року

Навчання за фахом 122 «Комп’ютерні науки» – включає:

 • Основи програмування (С++)
 • WEB-розробка (HTML, CSS, PHP, JavaScript)
 • Теорія алгоритмів і структури даних
 • Бази даних (SQL), Інтелектуальний аналіз даних
 • Комп’ютерна графіка
 • Штучний інтелект
 • Оптимальне проектування інженерних систем
 • Технології паралельних обчислень
 • Технології захисту інформації

Технології, що вивчаються

При підготовці студентів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» використовують найсучасніше програмне забезпечення. Для навчання програмуванню використовуються інтегровані середовища розробки Visual Studio та CodeBlocks. При вивченні кроссплатформенного програмування розробляються додатки, які здатні працювати під керуванням різних операційних систем (Windows, Linux, MacOS). Для створення математичних моделей використовуються спеціальні пакети чисельних методів та символьної математики, такі як Maple, Matlab. Предмети по базах даних і інтелектуального аналізу даних активно вивчають та використовують MSSQL Server та MySQL. Курси, пов’язані з веб розробкою і веб дизайном, засновані на використанні технологій html5, css, javascript, PHP.

Переваги, які ви отримаєте обравши цю спеціальність:

 • Сучасні технології навчання
 • Навчання відбувається на реальних задачах
 • Працевлаштування в кращих світових компаніях
 • Ввічливі та кваліфіковані викладачі
 • Насичене студентське життя

Можливе працевлаштування

Студенти старших курсів і наші випускники працюють в найбільших українських і світових компаніях. Випускники, які знайшли себе в області інформаційних технологій, працюють програмістами (C++, C#, Java, PHP), front-end та back-end розробниками, адміністраторами баз даних, тестувальниками. Ті, хто знайшов себе в інженерній справі, працюють дослідниками та інженерами в компаніях, які займаються проектуванням і розробкою нового обладнання, устаткування та машин.

Кафедра ІС приділяє особливу увагу в скеровуванні перебігом науково-дослідницької та екзаменаційної роботи студентів, що суттєво підвищує якість вихідного продукту програмування, розвиває аналітичне мислення  майбутніх фахівців до пошуку нових можливостей вирішення поставлених завдань. Починаючи з початку навчання і до самого випуску, студенти отримують змогу випробувати свої навички в різноманітних олімпіадах різних рівнів організації, конкурсів наукових робіт студентів, виступають на конференціях з доповідями, тезами тощо.

Турботливе, але дисципліноване ставлення до студентів, і професійне викладання учбового матеріалу  та додаткової позанавчальної інформації з програмування, сприяє якісній підготовці студентів, підвищує шанси отримати в подальшому високооплачувану роботу і мати змогу швидко пристосовуватись до роботи над складними задачами.