Обрати сторінку

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РАДИ

Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.078.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 “Електрохімія”

затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.19 № 1643, строк повноважень ради до 15 травня 2021.

CКЛАД РАДИ

Голова ради:

Данилов Фелікс Йосипович, д.х.н., професор, директор НДІ, спеціальність 02.00.05.

Заступник голови:

Проценко Вячеслав Сергійович, д.х.н., професор, професор кафедри, спеціальність 02.00.05.

Вчений секретар:

Бутиріна Тетяна Євгенівна, к.х.н., доцент, доцент кафедри, спеціальність 02.00.05.

Члени ради:

 • Бурмістов Костянтин Сергійович, д.х.н., професор, провідний інженер кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.05;
 • Варгалюк Віктор Федорович, д.х.н., професор, декан факультету, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 02.00.05;
 • Ведь Марина Віталіївна, д.т.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 02.00.05;
 • Веліченко Олександр Борисович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.05;
 • Гевод Віктор Сергійович, д.х.н., доцент кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.05;
 • Єрмоленко Ірина Юріївна, д.т.н., старший дослідник, старший науковий співробітник НДЧ, Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету «ХПІ», спеціальність 02.00.05;
 • Козлов Валентин Михайлович, д.х.н., професор, професор кафедри, Національна металургійна академія України, спеціальність 02.00.05;
 • Кошель Микола Дмитрович, д.х.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.05;
 • Лук’яненко Тетяна Вікторівна, д.х.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.05;
 • Скнар Юрій Євгенович, д.х.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.05;
 • Сніжко Любов Олександрівна, д.х.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.05;
 • Чигиринець Олена Едуардівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 02.00.05.
ОБ'ЯВА ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ
ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ

2021 рік

Дисертаційна робота Шайдерова Дениса Артуровича на тему «Електроосадження нікелю та композитів з електролітів на основі низькотемпературних евтектичних розчинників»

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

2020 рік

Дисертаційна робота Гиренка Дмитра Вадимовича  на тему «Електрокаталітичні процеси в низькоконцентрованих розчинах NaCl»

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

2019 рік

Дисертаційна робота Полтавець Вероніки Володимирівни  на тему«Електрохімічне формування та властивості електродних матеріалів на основі MnO2»

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Бобрової Ліни Сергіївни на тему «Електроосадження хрому з іонних рідин, що містять хром(ІІІ) хлорид і холін хлорид»

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Скнар Юрія Євгеновича на тему: «Електроосадження металів родини феруму, сплавів та композитів на їх основі із метилсульфонатного електроліту»

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

2018 рік

Дисертаційна робота Савчук Олександри Олександрівни  на тему:     «Електросинтез нанокомпозитів на основі нікелю із метилсульфонатних електролітів»

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Цуркан Анни Вікторівни  на тему:   «Електрохімічний синтез та властивості композиційних покриттів Fe/TiO2»

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

2017 рік

Дисертаційна робота Булгакової Альони Володимирівни на тему: «КЕРОВАНИЙ СИНТЕЗ, МОРФОЛОГІЧНІ ТА СОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ЧАСТИНОК ЦИНК, КАДМІЙ І КУПРУМ(II) СУЛЬФІДІВ».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

2016 рік

Дисертаційна робота Лук`яненко Тетяни Вікторівни на тему: «Електроосадження композиційних електрокаталізаторів на основі PbO2 з метансульфонатних електролітів».

Автореферат Дисертація
Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Демчишиної Оксани Вікторівни на тему: «Електрохімічні властивості монозаміщених аквакомплексів нікелю».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Кірсанової Ірини Вікторівни на тему: Тонкошарові оксидно- і сульфідно-молібденові електроди у літієвих хімічних джерелах струму».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Рубльової Єлизавети Дмитрівни на тему: “Похідні полігексаметиленгуанідину – комплексні інгібітори електрохімічних і супутніх процесів на низьковуглецевій сталі в нейтральному середовищі”.

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Петренко Ліни Володимирівнина тему: “Кінетика анодного розчинення та пасивації легованих цинкових покриттів”.

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

2015 рік

Дисертаційна робота Середюка Володимира Олександровича на тему: “Вплив природи лігандів на електрохімічні реакції з участю комплексів катіонів хрому”.

Автореферат Дисертація

Дисертаційна робота Бекірової Зареми Зейтуллаївни на тему: “Синтез і властивості координаційних сполук лантанідів з ацилдигідразонами 3-метил-1-феніл-4-формілпіразол-5-ону”.

Автореферат Дисертація

Дисертаційна робота Гумерової Надії Ісмагілівни на тему: “Солі катіонів s- та f-металів із гетерополігексавольфрамоніколат(ІІ)-аніоном структури Андерсона”.

Автореферат Дисертація