Обрати сторінку

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РАДИ

Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.078.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 “Електрохімія” затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07.04.22 № 320, строк повноважень ради до 07 квітня 2025.

CКЛАД РАДИ

Голова ради:

Данилов Фелікс Йосипович, д.х.н., професор, директор НДІ, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.05.

Заступник голови:

Проценко Вячеслав Сергійович, д.х.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.05.

Вчений секретар:

Бутиріна Тетяна Євгенівна, к.х.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.05.

Члени ради:

  • Варгалюк Віктор Федорович, д.х.н., професор, декан факультету, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 02.00.05;
  • Веліченко Олександр Борисович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.05;
  • Гевод Віктор Сергійович, д.х.н., доцент кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.05;
  • Гиренко Дмитро Вадимович, д.х.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.05;
  • Єрмоленко Ірина Юріївна, д.т.н., старший дослідник, доцент кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 02.00.05;
  • Каракуркчі Ганна Володимирівна, д.т.н., старший дослідник, начальник відділу, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, спеціальність 02.00.05;
  • Лук’яненко Тетяна Вікторівна, д.х.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.05;
  • Чигиринець Олена Едуардівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 02.00.05;
  • Шембель Олена Мойсіївна, д.х.н., професор, завідувач науково-дослідною лабораторією, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.05.
ОБ'ЯВА ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ
ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ

2021 рік

Дисертаційна робота Шайдерова Дениса Артуровича на тему «Електроосадження нікелю та композитів з електролітів на основі низькотемпературних евтектичних розчинників»

АвторефератДисертаціяВідгук офіційного опонентаВідгук офіційного опонентаВідгук офіційного опонента 

2020 рік

Дисертаційна робота Гиренка Дмитра Вадимовича  на тему «Електрокаталітичні процеси в низькоконцентрованих розчинах NaCl»

АвторефератДисертаціяВідгук офіційного опонентаВідгук офіційного опонентаВідгук офіційного опонента