Обрати сторінку

Освітня програма “Економіка підприємства”

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

6 + 1 =

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 051 Економіка

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та  магістра


Практика економічного життя країни в умовах ринкової економіки підтверджує, що результативність виробничо-господарської та комерційної діяльності залежить, перш за все, від компетентності і творчої активності економістів, глибокого знання ними економіки, законодавчої бази та соціальних аспектів господарювання.

Економіка підприємства – це найбільш універсальна економічна спеціальність, яка дає можливість оволодіти прийомами і методами ефективного ведення бізнесу і організації виробництва, досягнення підприємствами найкращих результатів при найменших витратах, а також забезпечення їх стратегічної конкурентоспроможності.

Структура навчання за напрямом підготовки “Економіка підприємства” передбачає сувору послідовність і логіку викладу дисциплін: починаючи з характеристики сутності та змісту господарської діяльності підприємств усіх форм власності. Логічним завершенням програми підготовки є дисципліни, присвячені організації господарської діяльності на окремо взятому підприємстві (планування роботи підприємства, організація виробництва, аналіз та оцінка ефективності господарської діяльності, формування стратегії розвитку в умовах конкурентного ринку).

В результаті навчання студент оволодіває наступними видами професійної діяльності: підприємницька; організаційна; адміністративна; експертна; нормативно-методична; інформаційно-аналітична; педагогічна. Освіта за цим напрямом і профілем є унікальним поєднанням класичної економічної освіти і прикладних навичок з економіки. Фундаментальність пропонованих знань дає можливість випускникам продовжити свою освіту на магістерських програмах.