Обрати сторінку

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Коток Валерій Анатолійович

к.т.н., доцент

проспект Гагаріна, 8, корпус №1, к. 312

[email protected] ;[email protected]

Facebook

Самойленко Любов Миколаївна

проспект Гагаріна, 8, корпус №1, к. 312

 

Відділ міжнародного співробітництва займається координацією міжнародної діяльності в університеті. Робота відділу у напрямку інтернаціоналізації університету відбувається шляхом виконання наступних кроків:

  • надання інформаційно-довідкової допомоги студентам, викладачам, науковцям у пошуку іноземних партнерів, фондів, грантів, стипендій та інших джерел фінансування з метою навчання за кордоном, проходження виробничої практики, підвищення кваліфікації, наукового стажування, участі в міжнародних конференціях, підготовці та укладанні угод про співробітництво, розробці спільних міжнародних проектів;
  • надання підтримки в питаннях пов’язаних з закордонною практикою та стажуванням студентів, магістрантів, аспірантів та викладачів університету.

Стратегія розвитку міжнародних зв’язків у ДВНЗ УДХТУ полягає в інтеграції університету у світовий освітній і науковий простір через реалізацію наступних пунктів:

  • розширення і зміцнення співробітництва з провідними зарубіжними навчальними закладами, організаціями, підприємствами та фірмами, організація міжнародних наукових конференцій, обмін викладачами та студентами;
  • організації доступу співробітників та студентів до новітніх технологій та методик у навчальній і науковій сферах, що мають місце у закордонних ЗВО, науково-дослідницьких інститутах, корпораціях, фірмах тощо;
  • підвищення рівня професійної підготовки фахівців через набуття досвіду міжнародних відносин, участі у програмах культурного обміну, удосконалення володіння іноземними мовами;
  • підготовка фахівців та науковців за спільними освітніми програмами;
  • відкриття шляхів до позабюджетних джерел фінансування з міжнародних фондів.