Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Освітня програма “Цивільна безпека”

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

Галузь знань: 26 – Цивільна безпека
Спеціальність: 263 – Цивільна безпека
Випускова кафедра: Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра

Спеціальність «Цивільна безпека»є однією із затребуваних спеціальностей ДВНЗ УДХТУ, тому що Придніпровській регіон є центром хімічної промисловості, у якому захист, безпека та здоров’я працівників є найбільш актуальними.
Навчання орієнтовано на підготовку фахівців, які прагнуть стати професіоналами у сфері інженерної та наукової діяльності щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, пожеж, виробничого травматизму та професійних захворювань.

Освіта здійснюється висококваліфікованими педагогами, з використанням прогресивних методик навчання, сучасного обладнання та спеціалізованого програмного забезпечення у комп’ютерних класах.

У процесі навчання студенти отримують необхідні теоретичні знання та набувають практичних навичок:
– орієнтуватися в нових сучасних обставинах;
– аналізувати суспільні явища й процеси на рівні, необхідному для професійної діяльності;
– розширювати світогляд та незалежне мислення;
– застосовувати на практиці нормативно-правові засади забезпечення цивільного захисту та охорони праці, питань нормативного регулювання забезпечення заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки об‘єктів і територій.

Після отримання освіти бакалаври можуть працювати:
– структурних підрозділах Державної служби України з питань охорони праці;
– Фонді соціального страхування та Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
-службах охорони праці місцевих органів виконавчої влади та державних адміністрацій;
-освітніх та науково-дослідних установах;
– експертно-технічних центрах, лабораторіях;
– проектних і консалтингових фірмах як експерти в галузі безпеки;
– організаціях, установах державного нагляду у сфері пожежної, техногенної та промислової безпеки.

Випускники можуть займати посади в установах та підприємствах хімічної, нафто-переробної, харчової, фармацевтичної, косметичної, видавничо-поліграфічної індустрії, агропромислового, енергетичного комплексу,машинобудування та ін.):
– інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки;
– начальники відділів з охорони праці, заступники директорів з питань безпеки виробництва, інженер з охорони праці на підприємствах, організаціях та установах усіх форм власності;
– страховий експерт з охорони праці.