Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИКИ

адреса: механічний корпус, Набережна Перемоги, 40, Дніпро, 49094

тел.: +38 (056) 753-58-60

e-mail: [email protected][email protected]

Кафедра готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем: 

 • молодший спеціаліст;

за ступенем: 

 • бакалавра;
 • магістра;
 • доктора філософії (кандидата технічних наук);
 • доктора наук (доктора технічних наук).

Галузь знань:14 “Електрична інженерія”

NEW Спеціальність: 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

                                Освітня програма: “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (ЕТ)”

         Спеціальність: 144 “Теплоенергетика”

                                 Освітні програми: “Теплоенергетика  (ЕТТ)”

                                                                “Холодильна техніка та теплоенергетика”

NEW Спеціальність: 143 “Атомна енергетика” (ліцензійний обсяг 50 місць)

                                  Освітня програма: “Атомна енергетика (АЕ)”

Кафедра  за рахунок висококваліфікованих професорсько-викладацьких кадрів, наявності науково-дослідних лабораторій здійснює підготовку студентів у галузі електричної інженерії.

Фаівці данного профілю отримують робочі місця у високотехнологічних компаніях енерготехнологічного, електроенергетичного та електротехнічного  профілю, підприємствах сектору енергетичного виробництва та суміжних галузях; викладачі навчальних закладів різних рівнів освіти, науковці в науково-дослідних організаціях, наукових центрах, лабораторіях. 

Студенти кафедри готуються до виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської та науково-дослідної діяльності.

Місця роботи випускників

Випускники працюють на посадах головних енергетиків та головних інженерів підприємств, майстрів котельного, турбінного цеху ТЕЦ, АЕС, промислово-опалювальної котельні, інженерів-конструкторів, інженерів теплоенергетичної служби, інженерів-теплоенергетиків цеху, інженерів виробничо-технічного відділу, інженерів теплотехнічної лабораторії, наукових лабораторіях, на посадах управлінських структур і енергетичного менеджменту та ін.

Всі випускники підготовлені і орієнтовані на створення і упровадження у виробництво енергозберігаючих і безвідходних технологій за матеріалами і енергоресурсами. Такі технології упроваджуються на підприємствах, де працюють наші випускники:

 • НАК „Нафтогаз України”, м. Київ;
 • ДТЕК Придніпровська ТЕС, м. Дніпро;
 • ПАТ „Інтерпайп НМТЗ”, м. Новомоскóвськ;
 • ПАО „Запоріжсталь”, м. Запоріжжя;
 • КП „Павлоградтеплоенерго”, м. Павлоград;
 • ПАТ „Укртатнафта”, м. Кременчук;
 • „Вільногірський державний гірничо-металургійний комбінат” ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”, м. Вільногорськ;
 • ПАТ „Марганецький ГЗК”, м. Марганець;
 • ДТЕК Криворізької ТЕС, м. Зеленодольськ;
 • ДП „Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова», м.Дніпро;
 • ТОВ „ДніпроВНІПІенергопром”, м. Дніпро;
 • АТ „ДНІПРОАЗОТ”, м. Кам’янське;
 • ПІДПРИЄМСТВА ДНІПРОТЕХСЕРВІС, м. Дніпро;
 • ТОВ „ЄВРАЗХОЛДИНГ”, м. Дніпро;
 • ПАТ „Дніпропетровський агрегатний завод”, м. Дніпро;
 • ВАТ „Дніпрококс”, м. Дніпро;
 • ДП “Електровозобудування”, м. Дніпро;
 • ІнтерМікро Дельта, м. Дніпро;
 • ПАТ „Інтерпайп НТЗ”, м. Дніпро;
 • КП „Дніпротепломережа” Дніпровської міської ради, м. Дніпро;
 • ПAT “Дніпропластмас”, м. Дніпро;
 • Інтерпайп НікоТьюб, м. Нікополь;
 • ДТЕК Запорізька ТЕС, м. Енергодар;
 • ПАТ „АЗОТ”, м. Черкаси;
 • ТОВ “Мушкетер”, м. Дніпро;
 • ТОВ “ЕНТЕХ УКРАЇНА”, м. Дніпро;
 • ТОВ “ЕВРОКУЛ”, м. Дніпро;
 • ВП «Южно-Українська АЕС», м. Южноукраїнськ;
 • ВП “Запорізька АЕС”, м. Енергодар;
 • ВП „Хмельницька АЕС,” м.Нетішин;
 • ВП «Рівненська АЕС», м. Вараш.

Енергетика грає найважливішу роль у функціонуванні та розвитку держави. Виробництво електроенергії в Україні зараз забезпечується в основному атомними станціями (АЕС), тепловими електричними станціями (ТЕС) і гідроелектростанціямі (ГЕС, ГАЕС). Також все більш широко застосовуються вітрові, сонячні станції, а також електростанції, що працюють на біопаливі.

Для України атомна енергетика є стратегічно важливим елементом енергозабезпечення: сьогоднішній прогнозований ЇЇ внесок складає близько 55 % електроенергії, що виробляється в країні. ТЕС, ТЕЦ виробляють близько 35% електроенергії; відновлювані  джерела енергії (ВДЕ) – 5%; ГЕС, ГАЕС – близько 4%, а частка електроенергії з блок-станцій та інших джерел становить близько 1%.

Тому успішне функціонування атомної енергетики – одна з необхідних умов забезпечення національної безпеки країни.

На сьогодні в Україні експлуатується 4 атомні електростанції:

 • Запорізька – потужністю 6000 МВт;
 • Південноукраїнська – 3000 МВт;
 • Рівненська – 2880 МВт;
 • Хмельницька – 2000 МВт.

Запорізька АЕС (м. Енергодар) є найбільшою станцією не тільки в Україні, але і в Європі.

Атомна енергетика область техніки, заснована на використанні реакції поділу атомних ядер для вироблення теплоти і виробництва електроенергії. В якості палива для АЕС використовують тепловиділяючі елементи (ТВЕЛ), які містять збагачений уран.

Перспективним напрямком розвитку атомної енергетики  в світі та в Україні є застосування малих модульних реакторів (ММР) потужністю 50-300 мВт. ММР мають значно вищий рівень безпеки в порівнянні з традиційними типами реакторів, меншу загальну вартість, мають можливість працювати в режимі маневрування потужністю а також мають здатність гібридного використання ядерної та відновлюваної енергетики, будуватися на невеликих площах і не вимагають підведення потужних ліній електропередач.

НАЕК «Енергоатом» і компанія Holtec International (США) підписали Меморандум про співпрацю у сфері використання малих модульних реакторів в Україні з метою будівництва цих реакторів на АЕС України, і часткової локалізацією виробництва обладнання для ММР на українських підприємствах. Це сприятиме становленню України як провідного світового експортера реакторних систем, конструкцій і компонентів для малих модульних реакторів.

Енергетичний діапазон реакторів SMR

SMR для не “електроенергетичного” застосування

Кафедра акредитована IV рівнем, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.05.2018 № 554-л «Про ліцензування освітньої діяльності» та протоколу засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 03.05.2018 № 93/2

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 25 осіб професорсько-викладацького складу:

4 професори;

19 доцентів;

1 асистент;

1 старший викладач.

 При кафедрі функціонують лабораторії:

 • Навчальна лабораторія з “Нагнітачів та теплових двигунів”
 • Навчальна лабораторія з “Палива та його спалювання”
 • Навчальна лабораторія з “Тепломасообміну”
 • Навчальна лабораторія з “Технічної термодинаміки”
 • Навчальна лабораторія з “Гідрогазодинаміки”
 • Предметна лабораторія з промислової електроніки
 • Навчальна лабораторія з основ промислової електроніки та мікропроцессорної техніки
 • Навчальна лабораторія загальної електротехніки та електричних машин
 • Навчальна лабораторія по теорії електричних кіл
 • Предметна лабораторія з електроприводу та електропостачання
 • Механічна лабораторія
 • Лабораторія з електромагнетизму
 • Лабораторія з оптики
 • Лабораторія з атомної фізики

Кафедра активно займається науково-дослідною роботою. Наукова діяльність колективу кафедри орієнтована на підвищення ефективності використання паливних ресурсів, розробку, дослідження, відбір та впровадження раціональних джерел енергії, прогресивних теплотехнічних рішень, енергозберігаючих теплових схем на основі відновлюваних джерел енергії (сонячної, вітрової, геотермальної енергії та і н.), досконалих конструкцій теплотехнологічного обладнання, оптимальних режимів експлуатації і заходів модернізації енерготехнологічного устаткування (печі, парокотельні установки, теплообмінні апарати, холодильні та теплонасосні установки та ін.).

Кафедра постійно удосконалює навчальний процес використовуючи сучасні педагогічні технології, методики підготовки навчально-методичного забезпечення з використанням інформаційно-комунікаійних технологій.

Студенти кафедри приймають активну участь у науковій та науково-дослідній діяльності кафедри, у роботі наукових семінарів, конференцій різного рівня постійно підвищуючи цим свій професійний рівень. Самостійно обираюь актуальні напрямки досліджень своїх майбутніх диломних робіт та проектів. Отримані при цьому результати мають як наукове, так і прикладне значення.

За останні 5 років на кафедрі захищено 1 докторська, 3 кандидатських дисертацій, опубліковано 4 підручники, 17 навчальних посібників, 5 монографії, десятки статей.

Нині колектив кафедри виконує держбюджетні і госпдоговірні роботи з енергозбереження за рахунок створення систем енергопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії із застосуванням сорбційних акумуляторів теплової енергії, інтенсифікації горіння та зниження шкідливих викидів за рахунок застосування низькотемпературної плазми, імпульсної подачі палива та окиснювача, моделювання та оптимізації процесів тепломасообміну.

Фахівцями кафедри проводиться постійна робота по удосконаленню електротехнічної бази університету. Розроблені система автоматичного захисту котелень, які опалюють студентські гуртожитки, система компенсації реактивної енергії; впроваджена сучасна система постановочного освітлення актового залу університету, блоки захисту унікального електронного обладнання.

Ми з радістю підготуємо для Вас кваліфікованих спеціалістів та приймемо на навчання випускників шкіл 9 та 11 класів, професійно-технічних навчальних закладів, коледжів та випускників закладів вищої освіти, які бажають здобути вищу освіту за спеціальностями  141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, 144 “Теплоенергетика” та 143 “Атомна енергетика”.