Обрати сторінку

КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИКИ

адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 40

e-mail: [email protected][email protected]

Кафедра готує фахівців за ступенями бакалавра; магістра; доктора філософії (кандидата технічних наук); доктора наук (доктора технічних наук).

Галузь знань 14 Електрична інженерія:

 • Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (ЕТ)

 • Спеціальність 144 Теплоенергетика

Освітня програма Теплоенергетика (ЕТТ)

Кафедра  за рахунок висококваліфікованих професорсько-викладацьких кадрів, наявності науково-дослідних лабораторій здійснює підготовку студентів у галузі електричної інженерії.

Фахівці данного профілю отримують місця на підприємствах та у високотехнологічних компаніях електроенергетичного та електротехнічного профілю, підприємствах сектору електроенергетичного та енергетичного виробництва та суміжних галузях. Зокрема, проектування, конструювання, виробництво, монтаж, налагодження та обслуговування електротехнічного та електромеханічного обладнання електроенергетичних систем та систем електропостачання; науковці в науково-дослідних організаціях, наукових центрах, лабораторіях.

Студенти кафедри готуються до виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської та науково-дослідної діяльності.

Місця працевлаштування: електрик; енергетик; технічний фахівець-електрик; електрик дільниці; енергодиспетчер; електромеханік; технік з експлуатації установок традиційних та нетрадиційних видів енергії; технік-електрик; технік-енергетик; технік-конструктор; технік-технолог; фахівець з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж, електромеханічних систем; фахівець з енергетичного менеджменту.

Випускники працюють на посадах головних енергетиків та головних інженерів підприємств, майстрів котельного, турбінного цеху ТЕЦ, АЕС, промислово-опалювальної котельні, інженерів-конструкторів, інженерів теплоенергетичної служби, інженерів-теплоенергетиків цеху, інженерів виробничо-технічного відділу, інженерів теплотехнічної лабораторії, наукових лабораторіях, на посадах управлінських структур та ін.

Місця роботи випускників

Всі випускники підготовлені і орієнтовані на створення і упровадження у виробництво енергозберігаючих і безвідходних технологій за матеріалами і енергоресурсами. Такі технології упроваджуються на підприємствах, де працюють наші випускники:

 • НАК „Нафтогаз України”, м. Київ;
 • ДТЕК Придніпровська ТЕС, м. Дніпро;
 • ПАТ „Інтерпайп НМТЗ”, м. Новомоскóвськ;
 • ПАО „Запоріжсталь”, м. Запоріжжя;
 • КП „Павлоградтеплоенерго”, м. Павлоград;
 • ПАТ „Укртатнафта”, м. Кременчук;
 • „Вільногірський державний гірничо-металургійний комбінат” ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”, м. Вільногорськ;
 • ПАТ „Марганецький ГЗК”, м. Марганець;
 • ДТЕК Криворізької ТЕС, м. Зеленодольськ;
 • ДП „Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова», м.Дніпро;
 • ТОВ „ДніпроВНІПІенергопром”, м. Дніпро;
 • АТ „ДНІПРОАЗОТ”, м. Кам’янське;
 • ПІДПРИЄМСТВА ДНІПРОТЕХСЕРВІС, м. Дніпро;
 • ТОВ „ЄВРАЗХОЛДИНГ”, м. Дніпро;
 • ПАТ „Дніпропетровський агрегатний завод”, м. Дніпро;
 • ВАТ „Дніпрококс”, м. Дніпро;
 • ДП “Електровозобудування”, м. Дніпро;
 • ІнтерМікро Дельта, м. Дніпро;
 • ПАТ „Інтерпайп НТЗ”, м. Дніпро;
 • КП „Дніпротепломережа” Дніпровської міської ради, м. Дніпро;
 • ПAT “Дніпропластмас”, м. Дніпро;
 • Інтерпайп НікоТьюб, м. Нікополь;
 • ДТЕК Запорізька ТЕС, м. Енергодар;
 • ПАТ „АЗОТ”, м. Черкаси;
 • ТОВ “Мушкетер”, м. Дніпро;
 • ТОВ “ЕНТЕХ УКРАЇНА”, м. Дніпро;
 • ТОВ “ЕВРОКУЛ”, м. Дніпро;
 • ВП «Южно-Українська АЕС», м. Южноукраїнськ;
 • ВП “Запорізька АЕС”, м. Енергодар;
 • ВП „Хмельницька АЕС,” м.Нетішин;
 • ВП «Рівненська АЕС», м. Вараш.

Кафедра акредитована IV рівнем, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.05.2018 № 554-л «Про ліцензування освітньої діяльності» та протоколу засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 03.05.2018 № 93/2

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 21 особа професорсько-викладацького складу:

5 професорів;

15 доцентів;

1 старший викладач.

 При кафедрі функціонують лабораторії:

 • Навчальна лабораторія з схемотехніки та імпульсної техніки
 • Навчальна лабораторія з теоретичних основ електротехніки
 • Навчальна лабораторія з електроніки та мікросхемотехніки
 • Навчальна лабораторія з електроніки
 • Навчальна лабораторія з електричних машин, електроприводу та електротехніки
 • Навчальна лабораторія з електричних машин та релейного захисту
 • Навчальна лабораторія “Електромонтажна”
 • Навчальна лабораторія з нагнітачів та теплових двигунів
 • Навчальна лабораторія  з палива та його спалювання
 • Навчальна лабораторія з тепломасообміну
 • Навчальна лабораторія з технічної термодинаміки
 • Навчальна лабораторія з гідрогазодинаміки
 • Механічна лабораторія
 • Лабораторія з електромагнетизму
 • Лабораторія з оптики
 • Лабораторія з атомної фізики

Кафедра активно займається науково-дослідною роботою. Наукова діяльність колективу кафедри орієнтована на підвищення ефективності використання паливних ресурсів, розробку, дослідження, відбір та впровадження раціональних джерел енергії, прогресивних теплотехнічних рішень, енергозберігаючих теплових схем на основі відновлюваних джерел енергії (сонячної, вітрової, геотермальної енергії та і н.), досконалих конструкцій теплотехнологічного обладнання, оптимальних режимів експлуатації і заходів модернізації енерготехнологічного устаткування (печі, парокотельні установки, теплообмінні апарати, холодильні та теплонасосні установки та ін.).

Кафедра постійно удосконалює навчальний процес використовуючи сучасні педагогічні технології, методики підготовки навчально-методичного забезпечення з використанням інформаційно-комунікаійних технологій.

Студенти кафедри приймають активну участь у науковій та науково-дослідній діяльності кафедри, у роботі наукових семінарів, конференцій різного рівня постійно підвищуючи цим свій професійний рівень. Самостійно обираюь актуальні напрямки досліджень своїх майбутніх диломних робіт та проектів. Отримані при цьому результати мають як наукове, так і прикладне значення.

За останні 5 років на кафедрі захищено 1 докторська, 3 кандидатських дисертацій, опубліковано 4 підручники, 17 навчальних посібників, 5 монографії, десятки статей.

Нині колектив кафедри виконує держбюджетні і госпдоговірні роботи з енергозбереження за рахунок створення систем енергопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії із застосуванням сорбційних акумуляторів теплової енергії, інтенсифікації горіння та зниження шкідливих викидів за рахунок застосування низькотемпературної плазми, імпульсної подачі палива та окиснювача, моделювання та оптимізації процесів тепломасообміну.

Фахівцями кафедри проводиться постійна робота по удосконаленню електротехнічної бази університету. Розроблені система автоматичного захисту котелень, які опалюють студентські гуртожитки, система компенсації реактивної енергії; впроваджена сучасна система постановочного освітлення актового залу університету, блоки захисту унікального електронного обладнання.

Ми з радістю підготуємо для Вас кваліфікованих спеціалістів та приймемо на навчання випускників шкіл 9 та 11 класів, професійно-технічних навчальних закладів, коледжів та випускників закладів вищої освіти, які бажають здобути вищу освіту за спеціальностями  141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” та 144 “Теплоенергетика”. 

НОВИНИ КАФЕДРИ

Робоча зустріч з керівництвом ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»

Робоча зустріч з керівництвом ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»

18 серпня 2023 року було проведено виїзну робочу зустріч представників Українського державного хіміко-технологічного університету під головуванням в.о. ректора професора Костянтина Сухого з керівництвом ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат». Наразі ТОВ «ЗТМК» –...

Домашня стартова зустріч за програмою ERASMUS+

Домашня стартова зустріч за програмою ERASMUS+

18 травня 2023р. в стінах університету відбулася стартова зустріч за програмою ERASMUS+ на тему: «Innovative Master Courses Supporting the Improvement of the Energy and Carbon Footprint of the Ukrainian Building Stock» / «Інноваційні магістерські програми щодо...

Міжнародний форум “Публічний діалог бізнесу та закладів освіти”

Міжнародний форум “Публічний діалог бізнесу та закладів освіти”

28 квітня 2023 року кафедра енергетики ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” прийняла участь у міжнародному форумі “Публічний діалог бізнесу та закладів освіти”, який було організовано Українською Асоціацією Маркетингу UMA та в рамках проєкту...

Стартова зустріч та навчальний візит кафедри енергетики в рамках програми ERASMUS+ UKRENERGY

Стартова зустріч та навчальний візит кафедри енергетики в рамках програми ERASMUS+ UKRENERGY

18 – 24 квітня 2023 року в Університеті Генуї, Італія, відбулись стартова зустріч та навчальний візит кафедри енергетики ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» в рамках програми ERASMUS+ UKRENERGY 101082898 — UKRENERGY,...

Акредитація ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Акредитація ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

З 28 лютого по 2 березня 2022р. відбудеться робота Експертної комісії НАЗЯВО у зв'язку з акредитацією освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в Українському державному...

Open Agro University – освітній проєкт для спеціалістів майбутнього

Open Agro University – освітній проєкт для спеціалістів майбутнього

Шановні колеги, Kernel за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, Deloitte та навчальної онлайн-платформи Prometheus запускає освітній проєкт Open Agro University, орієнтований на підготовку спеціалістів для аграрної та харчової промисловості України....