Обрати сторінку

НАУКОВІ ШКОЛИ

Наукова школа «Теорія електрохімічних процесів при електроосадженні металів з урахуванням структури і складу приелектродної зони» заснована в 1948 р. чл-кор. АН УРСР, д.х.н., професором Лошкарьовим М.О. Нині керівником школи є заслужений діяч науки і техніки України, д.х.н., професор Данилов Ф.Й.

Основним напрямом досліджень є вивчення фундаментальних і прикладних аспектів впливу адсорбційних явищ на електрохімічну кінетику та створення наукових основ новітніх високоінтенсивних електрохімічних технологій отримання продуктів з заданими властивостями. Одержані результати впроваджуються в гальванотехніці, екології та енергетиці.

За результатами досліджень захищено 11 докторських та 111 кандидатських дисертації, опубліковано понад 1000 наукових статей; видано 10 монографій. Розробки захищені 160 авторськими свідоцтвами та патентами, включені у вітчизняні стандарти.


Наукова школа «Наукові основи синтезу та реакційної здатності азот- та сірковмісних органічних біорегуляторів»заснована у 1952 р. д.х.н., проф. Кретовим О.Є. Нині керівником школи є д.х.н., проф. Марков В.І.

Основними напрямками досліджень школи є розробка наукових основ синтезу та реакційної здатності N-, S-гетероциклів з метою одержання сполук із прогнозованими властивостями.

Отримані результати впроваджуються у фармації, сільському господарстві, експериментальній біології.

За результатами досліджень захищено 13 докторських та 103 кандидатські дисертації; опубліковано понад 1050 наукових робіт; одержано понад 150 авторських свідоцтв та патентів, 3 з яких продані за ліцензійними угодами; видано 7 монографій.


Наукова школа «Електрохімія та її застосування в різних галузях» заснована у 1953 році чл.-кор. АН КазРСР, д.т.н., проф. Стендером В.В. Багато років школу очолював д.х.н., проф. Ксенжек О.С. Нині керівником школи є д.х.н., проф. Кошель М.Д.

Основними напрямами досліджень школи є вивчення електрохімічних процесів в біологічних об’єктах; розробка та дослідження літієвих джерел струму; покращення характеристик традиційних акумуляторів; дослідження процесів переносу в рідких і твердих електролітах та моделювання макрокінетики процесів в електрохімічних системах.

Отримані результати впроваджуються в хімічній технології, хімічних джерелах струму, космічних дослідженнях, біотехнології.

За результатами досліджень захищено 10 докторських та 38 кандидатських дисертацій; опубліковано понад 750 наукових робіт. Отримано більше 50 авторських свідоцтв та патентів. Видано 9 підручників та 6 монографій.


Наукова школа «Синтез і вивчення властивостей органічних, полімерних і композиційних матеріалів» заснована у 1955 р. д.х.н. Мощинською Н.К. Зараз керівником школи є  д.т.н., проф. Сухий К.М.

Основними напрямками досліджень є синтез мономерів, полімерів та їх аналогів із заданими властивостями та створення композиційних матеріалів на їх основі в якості високоефективних перспективних матеріалів багатоцільового призначення та основи для розвитку нових технологій створення електрохімічних пристроїв тощо.

За результатами досліджень захищено 8 докторських та 53 кандидатські дисертації, опубліковано понад 1250 наукових робіт. Розробки захищені 160 авторськими свідоцтвами та патентами. Видані 50 монографій, підручників та навчальних посібників.


Наукова школа з хімії та технології нових емалей, стекол, кераміки та інших силікатних матеріалів заснована в 1960 році д.т.н., проф. Бєляєвим Г.І., довгі роки керівником школи був заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Білий Я.І. Нині її очолює заслужений працівник освіти України, д.т.н., проф. Голеус В.І.

Основними напрямами досліджень є створення наукових основ технології виробництва нових видів тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, а саме розробка склопокриттів поліфункціонального призначення (електроізоляційні, хімічностійкі); склоподібних і склокерамічних твердих електролітів для літієвих і літійіонних хімічних джерел струму; склокерамічних матеріалів, які працюють в екстремальних умовах експлуатації (термостійкі, діелектричні, зносостійкі); легкоплавких стекол і композиційних матеріалів для спаювання з керамікою і металами; порошкових склоподібних фарб для гарячого декорування виробів з сортового скла; керамічних пігментів (у тому числі і на основі вторинної сировини) широкої колірної гами; керамічних мас для виробництва виробів будівельного та санітарно-технічного призначення на основі сировинних родовищ України; покриттів (ангоби, глазурі) для керамічних виробів будівельного та санітарно-технічного призначення.

Отримані результати впроваджуються у виробництво на підприємствах, які виробляють скляні, емальовані та керамічні вироби.

За результатами досліджень захищено 12 докторських та 57 кандидатських дисертацій; опубліковано більше 600 наукових робіт та отримано понад 200 авторських свідоцтв та патентів.