Обрати сторінку

Сектор дистанційного навчання

«Я ніколи не намагаюсь вчити своїх студентів.

Я лише роблю середовище, у якому вони можуть навчатись самостійно».

Альберт Ейнштейн

      Дистанційне навчання давно поширено в світі та зарекомендувало себе як прогресивна педагогічна технологія XXI сторіччя. Сьогодні неможливо стати справжнім спеціалістом без володіння новими комп’ютерними технологіями і навичками роботи в Internet. Дистанційне навчання поєднує в навчальному процесі традиційні педагогічні і нові телекомунікаційні технології.

Переваги дистанційного навчання це:

  • гнучкість – можливість викладення матеріалу курсу з урахуванням підготовки, здібностей студентів;
  • актуальність – можливість упровадження новітніх педагогічних, психологічних, методичних розробок;
  • зручність – можливість навчання у зручний час, у певному місці, здобуття освіти без відриву від основної роботи, відсутність обмежень у часі для засвоєння матеріалу;
  • модульність – розбиття матеріалу на окремі функціонально завершені теми, які вивчаються у міру засвоєння і відповідають здібностям окремого студента або групи загалом;
  • економічна ефективність – метод навчання дешевший, ніж традиційні, завдяки ефективному використанню навчальних приміщень, полегшеному коригуванню електронних навчальних матеріалів та мультидоступу до них;
  • можливість одночасного використання великого обсягу навчальної інформації будь-якою кількістю студентів;
  • інтерактивність – активне спілкування між студентами групи і викладачем, що значно посилює мотивацію до навчання, поліпшує засвоєння матеріалу;
  • більші можливості контролю якості навчання, які передбачають проведення дискусій, чатів, використання самоконтролю, відсутність психологічних бар’єрів;
  • відсутність географічних кордонів для здобуття освіти. Різні курси можна вивчати в різних навчальних закладах світу.

Дистанційне навчання забезпечує принципово новий рівень доступності освіти при безумовном підвищенні її якості.

веб-сайт ДО УДХТУ : http://do.udhtu.edu.ua
e-mail:  [email protected], [email protected]