Обрати сторінку

Освітня програма “Хімічні технології та інженерія”. Професійне спрямування ”Хімічні технології (та дизайн) виробів з кераміки, скла та будівельних матеріалів” (бакалавр)

Освітня програма “Хімічні технології та інженерія” (магістр)

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Випускова кафедраКафедра хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів

 

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

6 + 8 =

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Випускова кафедра: Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та  магістра


Кафедра готує фахівців за двома напрямами:

  • переробка традиційних видів палива
  • технологія альтернативних палив.

З першого напряму студенти вивчають основні процеси переробки вуглецевмісної сировини, технології переробки нафти, газу й твердих горючих копалин, застосування палив, мастил, олив та продуктів переробки вугілля.

З другого -  основні принципи виробництва та застосування палив з ненафтової сировини, якою є рослинні та харчові відходи, різні види біопалива, біогаз, продукти газифікації твердих горючих копалин. Студенти оволодівають навичками у застосування спиртових палив (біоетанолу), біодизелю, нові системи використання палив, у тому числі у газо-рідинних та гібридних двигунах.

За обома напрямами студенти оволодівають навичками розрахування та проектування нових екологічно чистих виробництв.

На кафедрі є обладнані лабораторії, де студенти оволодівають сучасними методами дослідження на експертизи палив.

Кафедра готує фахівців для роботи на сучасних підприємствах з переробки нафти, газу, вугілля та будь-якої сировини з високим вмістом вуглецю й водню. Випускники кафедри можуть працювати на посадах інженерів-технологів нафтопереробного комплексу України, проектантів і конструкторів нафто- й вуглехімічного обладнання, займатись науковою роботою у науково-дослідних установах та університетах, технічним менеджментом в управлінських структурах і бізнесі.

Кафедра є популярною серед іноземних студентів – на протязі останніх 5-років у нас навчалися студенти з ближнього та далекого зарубіжжя – Анголи, Туркменістану, Азербайджану, Узбекистану, Португалії та  Конго.

Магістри кафедри мають змогу виконувати свої дипломи у лабораторіях кафедри, оволодівати методами комп’ютерного моделювання та сучасними інформаційними ресурсами через електронні бібліотеки.

Кафедра готує висококваліфікованих спеціалістів через аспірантуру та докторантуру для майбутньої роботи у наукових інститутів та закладах вищої освіти.

Наукова діяльність кафедри спрямовано на отримання та вивчення нових видів палив, в тому числі, альтернативних, та широко представлена монографіями та науковими статтями.

Основні місця практики та роботи випускників кафедри:

МІСЦЯ РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТІВ

М. Київ

ПАТ «Укрнафта»

Національний авіаційний університет

АТ «Синтез-групп»

Лабораторії аеропортів, нафтобази

м. Дніпропетровськ

КХВ ПАТ «Євраз-ДМЗ ім. Петровського»

Нижньодніпровська нафтобаза

ПАТ «Південний машинобудівний завод», застосування олив.

Лабораторія авіаційних палив аеропорту «Дніпропетровськ», «Дніпроавіа».

ТД «Інтеройл»

НК «Альянс-Україна»

Агросоюз

Лабораторії аеропортів, нафтобази

Дніпропетровська обл.

м. Дніпродзержинськ, АТ "Дніпродзержинський коксохімічний завод"

м. Кривий Ріг «ПАТ «Миттал-Стіл Кривий ріг»

Полтавська обл.

м. Кременчук, ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнанафта»

ГПУ “Полтавагазвидобування “Солохівській промисел”

м. Лисичанськ, Луганська обл.

«Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» («Лисичанський НПЗ»)

Запорізька обл.

м. Бердянськ, АТ “АЗМОЛ”

м. Бердянськ, РУ НВО «Агрінол»

м. Запоріжжя, АТ «Запорізький електровозоремонтний з-д»

м. Запоріжжя, ПАТ «Запоріжкокс»

Львівська обл.

м. Дрогобич, НПК “Галичина”

с.м.т. Дашава, Львівська обл., Дашавське ВУПЗГ

Сумська обл.

м. Мала Павлівка, Качанівський ГПЗ, ВАТ «УКРНАФТА»

Івано-Франківська обл.

м. Надвірна, АТ "Нафтохімік Прикарпаття"

м. Долина, «Долинський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

м. Борислав, «Бориславський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

Харківська обл.

с.м.т. Андріївка, ДК “Укргазвидобування”, Шебелинське відділення переробки газу, газового конденсату та нафти

с.м.т. Червоний Донець, ДК “Укргазвидобування”, Газопромислове  управління “Шебелинкагазвидобування”

Чернігівська обл.

м. Варва, ВАТ «Укрнафта», “Гнідинцівський газопереробний завод»

Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців і передбачає оволодіння знаннями в галузі хімічних технологій та інженерії традиційних та новітніх унікальних видів кераміки, вогнетривких матеріалів, скла, скловидних покриттів, а також будівельних матеріалів на основі композиційних в’яжучих.

Програма забезпечує підготовку фахівців з урахуванням розвитку науки і вимог ринку праці, створює умови для працевлаштування випускників, здійснення ними організаційно-управлінської, практичної, науково-технічної та аналітичної діяльності в галузі хімічної технології та інженерії, а також суміжних галузях. Випускники відповідають сучасним вимогам роботодавців і плідно працюють на керівних та інженерних посадах на провідних промислових підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галузі хімічних технологій та інженерії, в освітніх закладах, науково-дослідних та проектних інститутах.

Навчання проводиться за трьома основними напрямками:

  • хімічна технологія кераміки;
  • хімічна технологія скла та скловидних покриттів;
  • хімічна технологія в’яжучих матеріалів.

Поняття кераміки об’єднує широкий спектр матеріалів та виробів, які виготовляють на основі глинистої сировини, чистих оксидів та безкисневих сполук методами керамічної технології.

Традиційні види кераміки, зокрема, фарфор, фаянс і майоліка виготовлені з природних матеріалів, представляють високу цінність та мають великий попит. Вони є справжніми витворами мистецтва та є результатом безмежної фантазії майстрів. Керамічна цегла і керамічна плитка завжди успішно утримують лідируючі позиції серед великої кількості сучасних стінових і облицювальних матеріалів. Без вогнетривів неможливий розвиток країни з потужною металургійною галуззю.

Поряд з традиційними видами кераміки постійно з’являються новітні матеріали, виготовлені для найбільш перспективних наукоємних галузей промисловості (авіаційної та ракетно-космічної техніки, електроніки, приладобудування та інших).

Так, за комплексом властивостей зносостійка кераміка істотно перевершує традиційні ріжучі матеріали (тверді сплави). Конструкційна кераміка допускає застосування в умовах більш високих температур у порівнянні з металами і тому є перспективним матеріалом для виробництва двигунів внутрішнього згоряння, газотурбінних і авіаційних двигунів. До кераміки спеціального призначення відносяться надпровідна кераміка, кераміка для броньового захисту військової техніки та теплового захисту головних частин ракет і космічних кораблів.

Також неможливо представити розвиток медицини без сучасної біосумісної нанокераміки (біокераміки), яка широко використовується в медичній практиці (ортопедії і травматології, щелепно-лицьовій хірургії, стоматології).

Скло – матеріал, який володіє комплексом унікальних властивостей (висока прозорість, довговічність, міцність, твердість, не горючість, хімічна стійкість та інші). Головним компонентом сучасного промислового скла служить кремнезем (діоксид кремнію).

Скло є неодмінним предметом сучасного інтер’єру. Будь-які рідини можуть бути надійно збережені у самій безпечній, екологічній та гігієнічній скляній тарі.

З сортового та художньо-декоративного скла виготовляють найрізноманітніші вироби побуту та предмети інтер’єру – скляний посуд, вази, прикраси, статуетки, скляні меблі та інші.

Різні види технічного скла широко використовують в приладобудуванні, хімічній промисловості, автомобілебудуванні, оборонній сфері. Стрімкий розвиток науки і техніки обумовив створення і нових видів скла – лазерного, склоподібних електролітів для джерел струму та інших.

Склоемалеві покриття різних видів широко використовуються в побуті та техніці і дозволяють надійно захистити від корозії металеві вироби.

Ситали поєднують найкращі властивості скла та кристалічних матеріалів. З них виробляють різноманітні вироби від деталей для приладобудування до варильних панелей електричних плит та зубних протезів.
Всі без винятку споруди, які можливо собі уявити в історії людства були збудовані за участю будівельних матеріалів на основі в’яжучих матеріалів.

Найпоширенішим в’яжучим матеріалом є цемент, який у сукупності з бетоном є другим після води найбільш уживаним ресурсом на Землі. Поряд з високими характеристиками міцності цемент об’єднує в собі ряд цінних властивостей, що безсумнівно робить його незамінним в різних сферах людської життєдіяльності. Від пірамід до сучасних будівель і споруд неперевершене значення цементу не втратило сенс.

Сьогодні оздоблення жодного приміщення не обходиться без ще одного важливого в’яжучого матеріалу – гіпсу. Простота використання цього дешевого і надійного матеріалу підтвердилась на практиці, коли роботу необхідно зробити красиво і в короткі терміни, а різноманітність колірного рішення і готових виробів з гіпсу (гіпсокартон) підкорить будь-кого. З огляду на те, що гіпсове в’яжуче є вельми податливим матеріалом, широке застосування він знайшов і в архітектурно-будівельній сфері (гіпсова ліпнина).

Ще одним дуже важливим в’яжучим матеріалом є вапно. Вогнетривкі матеріали на основі негашеного вапна – одні з найдешевших, що дозволяє використовувати його там, де застосування більш дорогих вогнетривких матеріалів неможливо або недоцільно. Також вапно є основною сировиною при виробництві силікатної цегли. Даний матеріал вважається одним з найпоширеніших у будівництві, забезпечує поряд з конструкційними якостями декоративні, високі теплоізоляційні і звукоізоляційні властивості.

Враховуючи вище зазначене,  освітня програма “Хімічні технології та інженерія” з професійним спрямуванням “Хімічні технології (та дизайн) виробів з кераміки, скла та будівельних матеріалів” поєднує в собі вікові традиції та найсучасніші науково-технічні здобутки.

Якщо Ви хочете оволодіти сучасною і цікавою спеціальністю, бажаєте безупинно розвиватись та не зупинятись на досягнутому ЗАПРОШУЄМО до нас на навчання!