Обрати сторінку

КАФЕДРА ПРОЦЕСІВ, АПАРАТІВ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

адреса: к. 102, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

e-mail: [email protected]

Кафедра «Процеси, апарати та загальна хімічна технологія» проводить навчання студентів по загальнотехнічним дисциплінам і формує у студентів теоретичні знання і практичні уміння у галузі хімічної технології з метою підготовки інженерів і технологів для науково-дослідної, проектно-конструкторської і практичної роботи на підприємствах хіміко-технологічного профілю.

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра:
Галузь знань: 01 – Освіта / Педагогіка
Спеціальність: 015 – Професійна освіта (015.37 Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)
Освітня програма: Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології

На кафедрі «Процеси, апарати та загальна хімічна технологія» викладаються такі загальноосвітні дисципліни:

  • процеси та апарати хімічних виробництв
  • процеси та апарати харчових виробництв
  • процеси та апарати біотехнологічних виробництв
  • процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв
  • процеси та апарати природоохоронних технологій
  • виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації
  • процеси та апарати
  • загальна хімічна технологія