Обрати сторінку

НОРМАТИВНО ПРАВОВА БАЗА

Закони України

Постанови Верховної ради України

Укази Президента України

Постанови Кабінету Міністрів України

 • Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2022 року. Постанова від 7 вересня 2011 р. N 942
 • Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2022 роки. Постанова від 28 грудня 2016 р. № 1056
 • Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи. Постанова від 14.04.2004 № 494
 • Деякі питання реалізації Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу […]. Постанова від 01.08.2007 № 995
 • Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію. Постанова від 19 жовтня 2016 р. № 736

Інші нормативні документи

Накази Міністерства освіти і науки України

 • Щодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації. Наказ від 01.06.2006  N 422
 • Про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, виконавцями яких є заклади вищої освіти та наукові установи, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України. Наказ від 04.10.2022 №885
 • Про внесення змін до Порядку приймання, попереднього розгляду документів та підготовки пропозицій щодо робіт, висунутих на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій. Наказ від 28.12.2015 №1362
 • Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструктор […]. Наказ від 24.03.2022  № 271
 • Про затвердження Переліку службової інформації, що є власністю держави. Наказ від 18 березня 2015 року №319
 • Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними. Наказ від 14.12.2015  № 1287
 • Про внесення змін до Переліку національних контактних пунктів Рамкової програми ЄС «Горизонт 2020» за тематичними напрямами та Переліку регіональних контактних пунктів Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» за тематичними напрямами. Наказ від 05 лютого 2018 року №109

Нормативні документи ДВНЗ УДХТУ