Обрати сторінку

НОРМАТИВНО ПРАВОВА БАЗА

Закони України

Постанови Верховної ради України

 • Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених. Постанова від 16.03.2007 № 774-V
 • Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. Постанова від 16.03.2007 № 775-V

Укази Президента України

Постанови Кабінету Міністрів України

 • Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року. Постанова від 7 вересня 2011 р. N 942
 • Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки. Постанова від 28 грудня 2016 р. № 1056
 • Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи. Постанова від 14.04.2004 № 494
 • Деякі питання реалізації Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу […]. Постанова від 01.08.2007 № 995
 • Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію. Постанова від 19 жовтня 2016 р. № 736

Інші нормативні документи

Накази Міністерства освіти і науки України

 • Щодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації. Наказ від 01.06.2006  N 422
 • Щодо затвердження Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України […]. Наказ від 01.06.2006 № 423
 • Про відбір наукових праць на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених. Наказ від 09.02.2016 № 104
 • Про внесення змін до Порядку приймання, попереднього розгляду документів та підготовки пропозицій щодо робіт, висунутих на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій. Наказ від 28.12.2015 № 1362
 • Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструктор […]. Наказ від 27.10.2008 № 977
 • Про затвердження Переліку службової інформації, що є власністю держави. Наказ від 18 березня 2015 року N 319
 • Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними. Наказ від 14.12.2015  № 1287
 • «Деякі питання функціонування мережі національного та регіональних контактних пунктів рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Наказ МОН України від 02.09.2016 № 1068

Нормативні документи ДВНЗ УДХТУ

 • ІНСТРУКЦІЯ №563 про порядок придбання, зберігання, використання та обліку прекурсорів в ДВНЗ УДХТУ
 • ПОЛОЖЕННЯ про експертні комісії з питань підготовки матеріалів до відкритого опублікування та підготовки матеріалів до вивозу за кордон ДВНЗ УДХТУ
 • ПОЛОЖЕННЯ про порядок виконання кафедральних науково-дослідних робіт в ДВНЗ УДХТУ