Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

адреса: к. 427, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, Дніпро, 49005

e-mail: tvms@udhtu.edu.ua

Овчаров Валерій Іванович

Доктор технічних наук, професор

Соколова Ліна Олександрівна

Кандидат технічних наук, доцент

Кулакевич Людмила Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент

        Бедріна Марина Вікторівна

Сіренко Ірина Анатоліївна

Поселення до гуртожитку

Поселення до гуртожитку

Шановні студенти першого курсу факультету харчових та хімічних технологій, які вступили на спеціальності:

161 Хімічні технології та інженерія

181 Харчові технології

186 Видавництво та поліграфія

Поселення до гуртожитку №4 розпочнеться 07 вересня 2020 року.

Збори першокурсників біля деканату на 9 00 ранку.

Щоб поселення відбувалося швидко й комфортно слід при собі мати оригінали і копії таких документів:

2 копії паспорта;

2 копії довідки про реєстрацію (бажано знятися з реєстрації на попередньому місці реєстрації);

2 копії ідентифікаційного коду;

2 фотографії;

1 копію карти щеплень

Факультет готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:
Галузь знань:16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Освітні програми:
Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів (П)
Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів (ХТП)
Хімічні технології альтернативних енергоресурсів (ХТАЕ)
Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів (ПП)

Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення (Г)

Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення (Г)

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія, освітня програма – хімічні технології еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення.

Серед величезної кількості полімерних матеріалів еластомери займають особливе місце. Найбільш відомий і поширений тип еластомерного матеріалу – гума, яка з’явилася більше ніж 150 років тому та зіграла надзвичайно велику роль у розвитку техніки.

Гума – унікальний матеріал, в 60 тис разів кращий за усі інші, що забезпечує гасіння ударів, а шини – найскладнішій устрій сучасної техніки, свого часу забезпечив науково-технічну революцію. Гума – матеріал унікальної будови, яка утворюється при надскладному синтезі. Всі досягнення в галузі машинобудування, авто- та тракторобудування, вібраційної техніки та тому подібне, в тому чи іншому разі пов’язані з використанням еластомерів як конструкційних матеріалів. Тому створення нових типів еластомерних матеріалів завжди було пріоритетним для промислово розвинутих країн світу.

Фахівець у галузі переробки еластомерів може створювати гуми з різними властивостями. З гуми можна зробити масу різноманітних виробів: від шин для сучасних літаків, швидких легкових або гігантських вантажних автомобілів до дитячих іграшок і тонких медичних рукавичок, від відповідальних деталей для ракетно-космічної та військової техніки до виробів для спорту та відпочинку і таке інше.

Еластомери – це і звичайне взуття і костюми водолазів, і рукава для транспортування палива та мастил і серцеві клапани, і конвеєри в гірничорудній, металургійній та хімічній промисловості і деталі мікросхем в електроніці. Еластомерні матеріали знаходять широке застосування для виготовлення клеїв та адгезивів різного призначення.

Наші випускники, які можуть працювати на багатьох підприємствах шинної промисловості, промисловості гумотехнічних виробів, гумового взуття та оборонного комплексу України та за кордоном, володіють методами розроблення та уніфікації рецептур еластомерних матеріалів, технологіями виробництва виробів з еластомерів та еластомерних композитів, модифікації та стабілізації властивостей еластомерних матеріалів у процесі їх переробки; розрахунками та конструюванням різноманітних гумових виробів, менеджментом продукції гумової промисловості, методами контролю технологічних процесів перероблення еластомерних матеріалів та управління ними, методами утилізації продуктів виробництва та споживання гумових виробів.

Галузь знань:18 Виробництво та технології
Спеціальність: 181 Харчові технології
Освітні програми:
Технології жирів і жирозамінників (ТЖ)
Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів (ТХ)
Технологічна експертиза та безпека харчової продукції (ТЕ)
Спеціальність: 186 Видавництво та поліграфія
Освітня програма:
Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (МВПВ)
Випускові кафедри:
технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів
технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції
Загальноосвітні кафедри:
процесів, апаратів та загальної хімічної технології
–  філософії та українознавства

Необхідність розширення промислового виробництва полімерів на основі передових технологій, підготовки кваліфікованих інженерів-технологів з синтезу та переробки полімерів, розвиток наукових шкіл з хімії та технології високомолекулярних сполук Радянського Союзу зумовили створення у 1964 році у Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті нового факультету – факультету технології високомолекулярних сполук (ТВМС).

Першим деканом факультету була доцент О.С. Фоменко (1964-1965 рр.). У різні часи факультет ТВМС очолювали: В.М. Набивач (1965-1972 рр.), І.М. Полянчиков (1972-1974 рр.), Г.В. Тихонова (1974-1978 рр.), М.С. Маловічко (1978-1985 рр.), В.П. Білоус (1985 р.), О.О. Тертишний (1985-1988 рр.), В.А. Алексенко (1988-1992 рр.), М.В. Бурмістр (1992-1998 рр.), В.С. Коваленко (1998-2007 рр.), С.А. Волкова (2007-2014 рр.). З 2014 р. факультет очолює д.т.н., проф. В.І. Овчаров.

Нині у складі кафедр факультету працює 73 співробітники, серед них 10 професорів та докторів наук, 33 доценти, 11 викладачів та асистентів, кандидатів наук.

Провідними вченими – професорами факультету: В.І. Далем, І.М. Глущенком, В.Ю. Діденком, Н.К. Мощинською, Г.А. Блохом, Ю.В. Свєткіним, Е.О. Спорягіним, І.В. Ковалем, З.В. Онищенком, В.С. Кутяніною були створені наукові школи, широко відомі за межами України. Їхні та нові наукові напрямки плідно розвивають професори та доктори наук: М.Я. Кузьменко, К.М. Сухий, О.В. Черваков, Ю.Р. Ебіч, Н.М. Євдокименко, Ю.М. Ващенко, В.І. Овчаров, В.Д. Барський.

Станом на 1 березня 2020 р. факультет Х та ХТ нараховує 325 студентів денної форми навчання та 173 студенти заочної форми навчання, серед яких близько 30 студентів із країн СНД і далекого зарубіжжя.

Активна різностороння спрямованість студентського життя приносить значні здобутки як у навчальній і науковій діяльності, так і у спорті, культурному удосконаленні на основі національних традицій України. Лише за останній навчальний рік на факультеті було захищено 97 магістерських дипломних робіт, дипломувалося 108 бакалаврів.

За підсумками І семестру 2019/2020 навчального року найкращі студенти факультету здобули іменні стипендії, або стали переможцями стипендіальних програм від підприємств. Зокрема, Панфілова Олександра отримує стипендію Президента України, Сігуєва Анна (3 курс) та Городянко Владислав (2 курс) отримують додаткову стипендію від  компанії «МІРОПЛАСТ».

.

Колектив художньої самодіяльності факультету займав 1 місце на фестивалі ДВНЗ УДХТУ «Студентська весна» у 2009, 2013, 2014, 2019 роках, а у 2018 році здобув Гран-прі і став переможцем фестивалю. Факультет пишається випуском яскравих талантів університету — “золотих” голосів Ксенії Башибулар (учасниця вокального шоу Х-Фактор), Поліни Макаревич, Олексія Чумака.

Нині активну позицію у суспільному житті факультету займають організатор і учасник багатьох студентських заходів Руслан Голіков, волонтерка, студентка 2 курсу (2-ТЖ-91) Катерина Зайцева (голова комітету студентської молоді факультету, захоплюється малюванням, має подяки за допомогу в реалізації спеціальних молодіжних проектів від Молодіжного центру спілкування «Позитивний Павлоград», ГО «Файноград»).

Окремих слів подяки за студентський добробут і порядок у гуртожитку №4 за більше, ніж 16 років роботи заслуговує завідувач Ольга Іванівна Полякова.

Найдорожчим надбанням факультету є тисячі випускників 1964-2019 років.

Серед випускників факультету – віце-президент НАН України В.П. Кухар; лауреати Державної премії України В.В. Шевченко, В.І. Уваров, Ю.Р. Колесник, П.Г. Сорока; лауреат Премії Ради Міністрів СРСР Є.О. Доба.

А ще – це десятки керівників великих та малих підприємств хімічної, нафтохімічної та інших галузей економіки; сотні керівників підрозділів підприємств та організацій; тисячі кваліфікованих інженерів-технологів, працею яких створюється економічний потенціал України та інших країн.

Ким ТИ можеш стати:

  • головним технологом
  • завідувачем лабораторії, цеху чи виробництва
  • інженером-технологом
  • інженером з контролю якості продукції
  • дизайнером, художнім редактором
  • менеджером видавничо-поліграфічної галузі
  • викладачем вищого навчального закладу

Де працюють наші випускники?

ДП «КБ «Південне» ім. М. К.Янгеля»;
ТОВ СНВП «Агрінол»;
Українсько-французьке СП ПАТ «Софахім»;
ТМ «ФрекенБок»;
ПАТ «Дніпропластмас»;
ПрАТ «Росава»;
Запорізький завод гумотехнічних виробів;
ТОВ «МАЛБІ ФУДС»;
ТОВ «Мушкетер»;
ПАТ «Азмол»;
ПАТ «Укртатнафта».
Творчість студентів факультету

Картини Олександри Панфілової (бісер)

Брошки Катерини Зайцевої

Студентська весна: фотоархів