Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Освітня програма “ Технологія водопідготовки та водоочищення “

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Випускова кафедра: Кафедра технологіі неорганічних речовин і екологіі

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та магістра


«Земля – водна планета, на якій якість води визначає якість життя. Добра вода – добре життя. Погана вода – погане життя. Не має води – не має й життя»

англ. митець Пітер Блейк

Освітня програма «технологія водопідготовки та водоочищення» дозволяє студентам детально опанувати процеси: підготовка питної води, технологія промислової водопідготовки, очищення побутових та промислових стічних вод, технологія одержання коагулянтів та адсорбентів для забезпечення споживачів якісною водою.

Наявність великої кількості води на планеті оманлива. Світові запаси прісної води складають лише 3% від загального об’єму водних ресурсів планети, з яких менше 1% доступно для побутових, промислових та інших потреб людства, що не завжди раціонально використовується.

Взято з https://inventure.com.ua/analytics/investments/investicionnaya-privlekatelnost-rynka-vodnyh-resursov

Таким чином, наше майбутнє, залежить від того, як ми зможемо подбати про цей цінний і дефіцитний ресурс. Подбати про своє майбутнє ви зможете маючі відповідні знання інженера та еколога, за сумісництвом, які виступають в якості ключових спеціальностей в управлінні водними ресурсами.

Відповідно до зростаючого попиту до даної тематики на кафедрі Технології неорганічних речовин та екології (http://udhtu.edu.ua/ftk/tnr/kaftnrie) на базі спеціальності «Хімічна технологія неорганічних речовин» відкрита нова спеціалізація «Технологія водопідготовки та водоочищення».

В процесі навчання наші студенти отримують глибокі теоретичні і практичні знання щодо:

  • контролю якості водних ресурсів і води комунальних і промислових підприємствах різних галузей (хімічна, фармацевтична, харчова, атомно-енергетична промисловість, тощо);
  • сучасних фізико-хімічних методів видалення домішок, що використовуються в водопостачанні і процесах очищення стічних вод.
  • систем оцінки, планування та розподілу водних ресурсів;

Взято з https://pt.slideshare.net/sjf_dhi/dhi-uk-gwmodforumrsb

Висока якість навчання студентів забезпечується завдяки великому досвіду та високій кваліфікації викладачів.

Кафедра оснащена сучасним експериментальним обладнанням, для виконання як лабораторних і дослідних робіт за тематикою спеціалізації, так і зовнішнього контролю якості води на договірній основі (спектрофотометр UV-5800PC, йономір И‑160Ми, портативний мутномір AQ4500, атомний абсорбційний спектрофотометр, солемір HM Digital COM-100, аналізатор вмісту нафти в воді АН-2, електронні ваги RADWAG AS 220/С, коагуляцій на установка “Flocculator 2000”, установка зворотного осмосу «Ecosoft МО 0010», тощо).

В рамках даної спеціалізації студенти можуть проходити практику на сучасних підприємствах України («Аквахолдинг», НПФ «СВК», КП «Дніпроводоканал», ПрАТ «ДніпроАзот», тощо) та в ряді науково-дослідних інститутів країни.

Додатково підвищити рівень знань до світових стандартів дає можливість стажування та обмін знаннями з висококваліфікованими фахівцями Норвегії, Польщі, Німеччини, Китаю та країн СНГ на безкоштовній основі в рамках міжнародних проектів «Water Harmony» ( http://waterh.wpengine.com ) та ««Водная Гармония Erasmus+» ( http://www.waterh.eu ), в яких одним з провідних учасників є саме кафедра ТНР та Е.

Після закінчення вузу наші випускники можуть працювати в науково-дослідних академічних та галузевих інститутах, у проектно-конструкторських і екологічних відділах, державними службовцями та викладачами на кафедрах вищих навчальних закладів, а також в комерційних та інших установах недержавної форми власності. Ґрунтовна теоретична та практична підготовка дозволяє випускникам кафедри з успіхом продовжувати навчання не тільки в аспірантурі при кафедрі та інших наукових установах України, але і в університетах країн Євросоюзу і США.

Таким чином, саме наші випускники стають професіоналами, такими необхідними для реального забезпечення мешканців України смачною і корисною водою та чистими водними ресурсами.

Основні бази практики: