Обрати сторінку

Освітня програма “Матеріалознавство” (бакалавр)

Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Випускова кафедра: Кафедра матеріалознавства

 

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

11 + 8 =

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Випускова кафедра: Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та  магістра


Кафедра готує фахівців за двома напрямами:

 • переробка традиційних видів палива
 • технологія альтернативних палив.

З першого напряму студенти вивчають основні процеси переробки вуглецевмісної сировини, технології переробки нафти, газу й твердих горючих копалин, застосування палив, мастил, олив та продуктів переробки вугілля.

З другого -  основні принципи виробництва та застосування палив з ненафтової сировини, якою є рослинні та харчові відходи, різні види біопалива, біогаз, продукти газифікації твердих горючих копалин. Студенти оволодівають навичками у застосування спиртових палив (біоетанолу), біодизелю, нові системи використання палив, у тому числі у газо-рідинних та гібридних двигунах.

За обома напрямами студенти оволодівають навичками розрахування та проектування нових екологічно чистих виробництв.

На кафедрі є обладнані лабораторії, де студенти оволодівають сучасними методами дослідження на експертизи палив.

Кафедра готує фахівців для роботи на сучасних підприємствах з переробки нафти, газу, вугілля та будь-якої сировини з високим вмістом вуглецю й водню. Випускники кафедри можуть працювати на посадах інженерів-технологів нафтопереробного комплексу України, проектантів і конструкторів нафто- й вуглехімічного обладнання, займатись науковою роботою у науково-дослідних установах та університетах, технічним менеджментом в управлінських структурах і бізнесі.

Кафедра є популярною серед іноземних студентів – на протязі останніх 5-років у нас навчалися студенти з ближнього та далекого зарубіжжя – Анголи, Туркменістану, Азербайджану, Узбекистану, Португалії та  Конго.

Магістри кафедри мають змогу виконувати свої дипломи у лабораторіях кафедри, оволодівати методами комп’ютерного моделювання та сучасними інформаційними ресурсами через електронні бібліотеки.

Кафедра готує висококваліфікованих спеціалістів через аспірантуру та докторантуру для майбутньої роботи у наукових інститутів та закладах вищої освіти.

Наукова діяльність кафедри спрямовано на отримання та вивчення нових видів палив, в тому числі, альтернативних, та широко представлена монографіями та науковими статтями.

Основні місця практики та роботи випускників кафедри:

МІСЦЯ РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТІВ

М. Київ

ПАТ «Укрнафта»

Національний авіаційний університет

АТ «Синтез-групп»

Лабораторії аеропортів, нафтобази

м. Дніпропетровськ

КХВ ПАТ «Євраз-ДМЗ ім. Петровського»

Нижньодніпровська нафтобаза

ПАТ «Південний машинобудівний завод», застосування олив.

Лабораторія авіаційних палив аеропорту «Дніпропетровськ», «Дніпроавіа».

ТД «Інтеройл»

НК «Альянс-Україна»

Агросоюз

Лабораторії аеропортів, нафтобази

Дніпропетровська обл.

м. Дніпродзержинськ, АТ "Дніпродзержинський коксохімічний завод"

м. Кривий Ріг «ПАТ «Миттал-Стіл Кривий ріг»

Полтавська обл.

м. Кременчук, ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнанафта»

ГПУ “Полтавагазвидобування “Солохівській промисел”

м. Лисичанськ, Луганська обл.

«Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» («Лисичанський НПЗ»)

Запорізька обл.

м. Бердянськ, АТ “АЗМОЛ”

м. Бердянськ, РУ НВО «Агрінол»

м. Запоріжжя, АТ «Запорізький електровозоремонтний з-д»

м. Запоріжжя, ПАТ «Запоріжкокс»

Львівська обл.

м. Дрогобич, НПК “Галичина”

с.м.т. Дашава, Львівська обл., Дашавське ВУПЗГ

Сумська обл.

м. Мала Павлівка, Качанівський ГПЗ, ВАТ «УКРНАФТА»

Івано-Франківська обл.

м. Надвірна, АТ "Нафтохімік Прикарпаття"

м. Долина, «Долинський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

м. Борислав, «Бориславський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

Харківська обл.

с.м.т. Андріївка, ДК “Укргазвидобування”, Шебелинське відділення переробки газу, газового конденсату та нафти

с.м.т. Червоний Донець, ДК “Укргазвидобування”, Газопромислове  управління “Шебелинкагазвидобування”

Чернігівська обл.

м. Варва, ВАТ «Укрнафта», “Гнідинцівський газопереробний завод»

Програма «Матеріалознавство» є унікальною навчально-науковою програмою, за якою вперше в Україні започатковано підготовку фахівців з матеріалознавства в галузях ювелірної справи, стоматології та ортопедії. Ендопротезування (заміна) суглобів опорно-рухової системи – одна з найбільш затребуваних ортопедичних операцій. Потреба в ендопротезуванні тазостегнових та колінних суглобів в Україні становить близько 40 тисяч операцій на рік. Основна проблема – майже повна відсутність якісних вітчизняних ендопротезів і висока вартість закордонних. Змінити ситуацію можна як за рахунок збільшення частки доступних та якісних ендопротезів українського виробництва, так і шляхом підготовки фахівців-матеріалознавців ортопедичного профілю, які зможуть виконувати технічну експертизу наявних матеріалів і створювати якісні вітчизняні недорогі ортопедичні матеріали.

Враховуючи, що кожна людина протягом життя неодноразово звертається за стоматологічною допомогою, зокрема з установки імплантів, необхідність у підготовці фахівців із стоматологічного матеріалознавства важко переоцінити. Проблеми з аналізу та контролю якості стоматологічних матеріалів мають вирішити саме фахівці з стоматологічного матеріалознавства.

Застосування в стоматології благородних металів поєднує стоматологічне матеріалознавство з ювелірним. Проблеми з контролю та аналізу елементного і фазового складу, структури і властивостей матеріалів, які використовуються в стоматології та ювелірній галузі, аналогічні. Шкідливий вплив на здоров’я людини деяких матеріалів у прикрасах є відомим фактом, що обумовлює нагальну потребу також у фахівцях з ювелірного матеріалознавства.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Металознавство;
 • Матеріалознавство композиційних та неметалевих матеріалів;
 • Аналіз та контроль матеріалів;
 • Технології конструкційних матеріалів;
 • Фізико-механічні, технологічні та експлуатаційні властивості матеріалів;
 • Хімічні та функціональні властивості матеріалів;
 • Прикладне матеріалознавство;
 • Технології термічної та механічної обробки матеріалів;
 • Біологічно-сумісні матеріали;
 • Ювелірні матеріали і технології їх виготовлення та обробки;
 • Стоматологічні матеріали і технології їх виготовлення та обробки;
 • Ортопедичні матеріали і технології їх виготовлення та обробки.

Високий науково-технічний рівень підготовки фахівців забезпечує колектив кафедри матеріалознавства ДВНЗ УДХТУ, до складу якої входить академік Академії наук вищої школи України, чотири професори, доктори технічних наук, шість доцентів, кандидатів технічних наук, два старші викладачі та три асистенти. Кафедра оснащена сучасним та модернізованим науковим устаткуванням (скануючий електронний мікроскоп РЕМ-106І для контролю морфології поверхні виробів, просвічуючий електронний мікроскоп ПЕМ-100 для аналізу субструктури матеріалів, автоматизовані рентгенівські апарати ДРОН-2 для текстурного контролю, ДРОН-3 для фазового аналізу та ДРОН-3М для структурного аналізу матеріалів і виробів) і має спеціалізовані лабораторії для виконання як лабораторних, так і науково-дослідних робіт. Кафедра матеріалознавства також має ліцензію та здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 132 Матеріалознавство.

Студенти, окрім традиційної підготовки із загального матеріалознавства, яка дозволить їм працевлаштуватися на машинобудівних, будівельних чи металургійних підприємствах, також набудуть знання та вміння за новими спеціалізаціями медичного та ювелірного спрямування. Така підготовка фахівців-матеріалознавців широкого профілю з наголосом професійної діяльності на поліпшення якості життя, здоров’я та добробуту людини буде сприяти їх попиту не тільки в нашій державі з величезною кількістю ювелірних та ортопедичних підприємств і стоматологічних фірм, а й за кордоном.

Контакти:

Кафедра матеріалознавства ДВНЗ УДХТУ

Адреса: вул. Набережна Перемоги, 40, м. Дніпро, корпус факультету комп’ютерних наук та інженерії, 1 поверх

Поштова адреса: проспект Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

e-mail: [email protected][email protected]