Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

NEW

Освітня програма «Ювелірне, стоматологічне та ортопедичне матеріалознавство»

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

4 + 3 =

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 132 Матеріалознавство

Випускова кафедра: Кафедра матеріалознавства

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавр


Програма «Ювелірне, стоматологічне та ортопедичне матеріалознавство» є унікальною навчально-науковою програмою, за якою вперше в Україні започатковано підготовку фахівців з матеріалознавства в галузях ювелірної справи, стоматології та ортопедії. Ендопротезування (заміна) суглобів опорно-рухової системи – одна з найбільш затребуваних ортопедичних операцій. Потреба в ендопротезуванні тазостегнових та колінних суглобів в Україні становить близько 40 тисяч операцій на рік. Основна проблема – майже повна відсутність якісних вітчизняних ендопротезів і висока вартість закордонних. Змінити ситуацію можна як за рахунок збільшення частки доступних та якісних ендопротезів українського виробництва, так і шляхом підготовки фахівців-матеріалознавців ортопедичного профілю, які зможуть виконувати технічну експертизу наявних матеріалів і створювати якісні вітчизняні недорогі ортопедичні матеріали.

Враховуючи, що кожна людина протягом життя неодноразово звертається за стоматологічною допомогою, зокрема з установки імплантів, необхідність у підготовці фахівців із стоматологічного матеріалознавства важко переоцінити. Проблеми з аналізу та контролю якості стоматологічних матеріалів мають вирішити саме фахівці з стоматологічного матеріалознавства.

Застосування в стоматології благородних металів поєднує стоматологічне матеріалознавство з ювелірним. Проблеми з контролю та аналізу елементного і фазового складу, структури і властивостей матеріалів, які використовуються в стоматології та ювелірній галузі, аналогічні. Шкідливий вплив на здоров’я людини деяких матеріалів у прикрасах є відомим фактом, що обумовлює нагальну потребу також у фахівцях з ювелірного матеріалознавства.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Металознавство;
 • Матеріалознавство композиційних та неметалевих матеріалів;
 • Аналіз та контроль матеріалів;
 • Технології конструкційних матеріалів;
 • Фізико-механічні, технологічні та експлуатаційні властивості матеріалів;
 • Хімічні та функціональні властивості матеріалів;
 • Прикладне матеріалознавство;
 • Технології термічної та механічної обробки матеріалів;
 • Біологічно-сумісні матеріали;
 • Ювелірні матеріали і технології їх виготовлення та обробки;
 • Стоматологічні матеріали і технології їх виготовлення та обробки;
 • Ортопедичні матеріали і технології їх виготовлення та обробки.

Високий науково-технічний рівень підготовки фахівців забезпечує колектив кафедри матеріалознавства ДВНЗ УДХТУ, до складу якої входить академік Академії наук вищої школи України, чотири професори, доктори технічних наук, шість доцентів, кандидатів технічних наук, два старші викладачі та три асистенти. Кафедра оснащена сучасним та модернізованим науковим устаткуванням (скануючий електронний мікроскоп РЕМ-106І для контролю морфології поверхні виробів, просвічуючий електронний мікроскоп ПЕМ-100 для аналізу субструктури матеріалів, автоматизовані рентгенівські апарати ДРОН-2 для текстурного контролю, ДРОН-3 для фазового аналізу та ДРОН-3М для структурного аналізу матеріалів і виробів) і має спеціалізовані лабораторії для виконання як лабораторних, так і науково-дослідних робіт. Кафедра матеріалознавства також має ліцензію та здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 132 Матеріалознавство.

Студенти, окрім традиційної підготовки із загального матеріалознавства, яка дозволить їм працевлаштуватися на машинобудівних, будівельних чи металургійних підприємствах, також набудуть знання та вміння за новими спеціалізаціями медичного та ювелірного спрямування. Така підготовка фахівців-матеріалознавців широкого профілю з наголосом професійної діяльності на поліпшення якості життя, здоров’я та добробуту людини буде сприяти їх попиту не тільки в нашій державі з величезною кількістю ювелірних та ортопедичних підприємств і стоматологічних фірм, а й за кордоном.

Контакти:

Кафедра матеріалознавства ДВНЗ УДХТУ

Адреса: вул. Набережна Перемоги, 40, м. Дніпро, корпус факультету комп’ютерних наук та інженерії, 1 поверх

Поштова адреса: проспект Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

e-mail: [email protected][email protected]