Обрати сторінку

Курси підвищення кваліфікації

Відділ післядипломної освіти ДВНЗ УДХТУ запрошує
відвідати курси підвищення кваліфікації з наступних напрямів та спеціальностей:

Напрям

Спеціальність

Економіка та підприємництво

 • Економічна кібернетика
 • Економіка підприємства
 • Маркетинг

Природничі науки

 • Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Автоматика та управління

 • Автоматизоване управління технологічними процесами

Інформатика та обчислювальна техніка

 • Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)

Машинобудування та матеріалообробка

 • Технології машинобудуванн
 • Обладнання переробних і харчових виробництв
 • Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

Енергетика та енергетичне машинобудування

 • Теплоенергетика

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

 • Метрологія та вимірювальна техніка

Хімічна технологія та інженерія

 • Хімічні технології неорганічних речовин
 • Хімічні технології органічних речовин
 • Технічна електрохімія
 • Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 • Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
 • Природоохоронні хімічні технології
 • Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
 • Хімічні технології високомолекулярних сполук
 • Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі
 • Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини
 • Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
 • Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

Біотехнологія

 • Промислова біотехнологія

Видавничо-поліграфічна справа

 • Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

 

Вартість навчання на курсах підвищення кваліфікації у 2022 році

Вартість навчання одного слухача*, грн
Кількість слухачів, чол.411
Короткострокові курси підвищення кваліфікації
(72 академічні години)
3 599,742 133,74
Довгострокові курси підвищення кваліфікації
(108 академічних годин)
6 546,812 330,30

*вартість навчання одного слухача залежить від тривалості курсів та від кількості слухачів в групі.