Обрати сторінку

Освітня програма “Захист та карантин рослин” (бакалавр)

Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство
Спеціальність: 202 Захист та карантин рослин
Випускова кафедра: Кафедра біотехнології

 

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

11 + 1 =

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Випускова кафедра: Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та  магістра


Кафедра готує фахівців за двома напрямами:

 • переробка традиційних видів палива
 • технологія альтернативних палив.

З першого напряму студенти вивчають основні процеси переробки вуглецевмісної сировини, технології переробки нафти, газу й твердих горючих копалин, застосування палив, мастил, олив та продуктів переробки вугілля.

З другого -  основні принципи виробництва та застосування палив з ненафтової сировини, якою є рослинні та харчові відходи, різні види біопалива, біогаз, продукти газифікації твердих горючих копалин. Студенти оволодівають навичками у застосування спиртових палив (біоетанолу), біодизелю, нові системи використання палив, у тому числі у газо-рідинних та гібридних двигунах.

За обома напрямами студенти оволодівають навичками розрахування та проектування нових екологічно чистих виробництв.

На кафедрі є обладнані лабораторії, де студенти оволодівають сучасними методами дослідження на експертизи палив.

Кафедра готує фахівців для роботи на сучасних підприємствах з переробки нафти, газу, вугілля та будь-якої сировини з високим вмістом вуглецю й водню. Випускники кафедри можуть працювати на посадах інженерів-технологів нафтопереробного комплексу України, проектантів і конструкторів нафто- й вуглехімічного обладнання, займатись науковою роботою у науково-дослідних установах та університетах, технічним менеджментом в управлінських структурах і бізнесі.

Кафедра є популярною серед іноземних студентів – на протязі останніх 5-років у нас навчалися студенти з ближнього та далекого зарубіжжя – Анголи, Туркменістану, Азербайджану, Узбекистану, Португалії та  Конго.

Магістри кафедри мають змогу виконувати свої дипломи у лабораторіях кафедри, оволодівати методами комп’ютерного моделювання та сучасними інформаційними ресурсами через електронні бібліотеки.

Кафедра готує висококваліфікованих спеціалістів через аспірантуру та докторантуру для майбутньої роботи у наукових інститутів та закладах вищої освіти.

Наукова діяльність кафедри спрямовано на отримання та вивчення нових видів палив, в тому числі, альтернативних, та широко представлена монографіями та науковими статтями.

Основні місця практики та роботи випускників кафедри:

МІСЦЯ РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТІВ

М. Київ

ПАТ «Укрнафта»

Національний авіаційний університет

АТ «Синтез-групп»

Лабораторії аеропортів, нафтобази

м. Дніпропетровськ

КХВ ПАТ «Євраз-ДМЗ ім. Петровського»

Нижньодніпровська нафтобаза

ПАТ «Південний машинобудівний завод», застосування олив.

Лабораторія авіаційних палив аеропорту «Дніпропетровськ», «Дніпроавіа».

ТД «Інтеройл»

НК «Альянс-Україна»

Агросоюз

Лабораторії аеропортів, нафтобази

Дніпропетровська обл.

м. Дніпродзержинськ, АТ "Дніпродзержинський коксохімічний завод"

м. Кривий Ріг «ПАТ «Миттал-Стіл Кривий ріг»

Полтавська обл.

м. Кременчук, ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнанафта»

ГПУ “Полтавагазвидобування “Солохівській промисел”

м. Лисичанськ, Луганська обл.

«Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» («Лисичанський НПЗ»)

Запорізька обл.

м. Бердянськ, АТ “АЗМОЛ”

м. Бердянськ, РУ НВО «Агрінол»

м. Запоріжжя, АТ «Запорізький електровозоремонтний з-д»

м. Запоріжжя, ПАТ «Запоріжкокс»

Львівська обл.

м. Дрогобич, НПК “Галичина”

с.м.т. Дашава, Львівська обл., Дашавське ВУПЗГ

Сумська обл.

м. Мала Павлівка, Качанівський ГПЗ, ВАТ «УКРНАФТА»

Івано-Франківська обл.

м. Надвірна, АТ "Нафтохімік Прикарпаття"

м. Долина, «Долинський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

м. Борислав, «Бориславський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

Харківська обл.

с.м.т. Андріївка, ДК “Укргазвидобування”, Шебелинське відділення переробки газу, газового конденсату та нафти

с.м.т. Червоний Донець, ДК “Укргазвидобування”, Газопромислове  управління “Шебелинкагазвидобування”

Чернігівська обл.

м. Варва, ВАТ «Укрнафта», “Гнідинцівський газопереробний завод»

Відкрилася нова спеціальність на кафедрі біотехнології факультету фармації та біотехнології 202 Захист та карантин рослин.

Форма навчання – очна (денна)

Успішне виконання освітньої програми дає змогу отримати ступінь вищої освіти бакалавр. 

Можливість подальшого навчання в магістратурі: очна (денна) і заочна форми навчання

 

Навчання за ступенем вищої освіти:

БАКАЛАВР – освітньо-професійна програма «Захист та карантин рослин» – термін навчання 3 роки 10 місяців за денною формою

Україна є одним із провідних світових виробників сільськогосподарської продукції. У сучасних агротехнологіях захист рослин посідає провідну позицію і є обов’язковою умовою для отримання високих врожаїв. Однак використання пестицидів призводить до значного екологічного навантаження на довкілля й погіршення якості продукції. Сучасне землеробство спрямоване на виробництво «органічної» продукції, отриманої без пестицидів за рахунок розвитку біологічного захисту рослин. Це комплекс заходів, спрямованих на зменшення втрат сільськогосподарської продукції за рахунок нівелювання впливу біогенних і абіогенних стресів, викликаних несприятливими зовнішніми факторами – зміною клімату, поширенням збудників захворювань і шкідників. Майбутнє за розробкою, виробництвом і використанням новітніх засобів біологічного захисту рослин, що і є завданням майбутніх фахівців зі спеціальності 202 Захист та карантин рослин.

У рамках спеціальності 202 Захист та карантин рослин проходить підготовка фахівців з охорони й карантину рослин, здатних професійно вирішувати питання виробництва рентабельного й екологічно-безпечного захисту сільськогосподарських, лікарських, декоративних культур, лісових культур.

Що вивчають:

У процесі навчання студенти оволодівають знаннями за напрямками: ентомологія, фітопатологія, гербологія та карантин рослин. Фахівці із захисту рослин повинні досконало володіти знаннями з біології, екології, поширення й особливостей розвитку, характеру пошкодження рослин; розмноження шкідливих організмів тощо; забезпечувати фітосанітарний контроль насіннєвого і садівного матеріалу, рослин, ґрунту, повітря; проведення науково-обґрунтованого супроводу для інтегрованого захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів; надання консультативної допомоги спеціалістам господарств, фермерам і приватним господарям у проведенні заходів захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів і дотримання їх контролю.

 

Функції професійної діяльності:

 • здатність проводити фітосанітарну діагностику хвороб рослин, комах, кліщів, нематод, гризунів та бур’янів за новітніми принципами і методами;
 • здатність інспектувати об’єкти регулювання з метою забезпечення дотримання фітосанітарних заходів у процесі їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації під час експорту, імпорту, транзиту продукції рослинного походження;
 • здатність розробляти прогноз розвитку й поширення шкідливих організмів, що дозволить реалізувати державну політику у сфері захисту і карантину рослин;
 • здатність виявляти, локалізовувати і ліквідовувати регульовані шкідливі організми за результатами інспектування та фітосанітарної експертизи;
 • здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на об’єктах сільськогосподарського та іншого призначення;
 • здатність оцінювати фітосанітарні ризики (біологічні, екологічні, економічні) внаслідок занесення чи поширення регульованих шкідливих організмів;
 • здатність координувати фітосанітарний моніторинг з виявлення, ідентифікації та визначення особливостей біології та екології шкідливих організмів в Україні;
 • здатність комплексно застосовувати методи для довгострокового регулювання, розвитку й поширення шкідливих організмів до господарськи невідчутного рівня на основі прогнозу, економічних порогів шкідливості, ефективності дії корисних організмів, енергоощадних і природоохоронних технологій, які забезпечують надійний захист рослин і екологічну безпеку довкілля;
 • здатність організовувати заходи із захисту і карантину рослин підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності й громадянами, діяльність яких пов’язана з користуванням землею, водними об’єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого призначення, їх реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням;
 • здатність організовувати роботи зі зберігання, транспортування.

Що ти отримуєш?

 • Можливість знайти роботу в різних сферах, не обмежуючись суто сільським господарством.
 • Фундаментальна підготовка в поєднанні з професійними знаннями і практичними навичками дозволяє випускникам факультету успішно працювати як у сфері виробництва, так і в науково-дослідних інститутах.
 • Отримання широкого профілю знань.
 • Можливість успішного працевлаштування з високим рівнем заробітної плати.

Перспективи зайнятості:

 1. Державтоінспектори і фахівці фітосанітарної служби України, на митниці, у карантинних лабораторіях.
 2. Фахівці сучасних сільськогосподарських підприємств – агрохолдингів, приватних сільськогосподарських підприємств, ферм тощо.
 3. Фахівці-консультанти з вирощування і захисту від шкідливих організмів сільськогосподарських, лікарських, декоративних культур, лісових насаджень;
 4. Консультанти в сучасних компаніях– світові лідери із забезпечення сільськогосподарського виробництва засобами захисту рослин.