Обрати сторінку

Навчально-науковий Центр з підготовки іноземних громадян

Збільшення кількості студентів, які навчаються за кордоном є одним з найважливіших чинників сучасного розвитку світової вищої освіти. Для будь-якої держави цей показник можна розділити на дві складові: перша – це громадяни, які навчаються за кордоном, друга – іноземці, що є студентами вищих навчальних закладів в самій країні. Необхідно зазначити, що для України обидва ці показника щороку збільшуються. Так у закордонних вишах зараз навчається до 35 тис. українців. Щодо іноземних студентів в Україні, то за даними Міносвіти в 2000 році їх навчалось близько 20 тис., в 2010 році – ця кількість складала 46,6 тис. студентів, а сьогодні збільшилась до 56 тис. осіб із 130 країн світу. Зараз Україна входить до 10 держав-лідерів у галузі міжнародної освіти.

З кожним роком збільшується інтерес іноземних громадян до навчання в Дніпропетровському регіоні. Крім традиційно популярного серед іноземних студентів медичного профілю навчання, набирають популярності спеціальності інженерного профілю, зокрема в сфері хімічної технології та машинобудування. Тому кількість іноземних студентів у Державному вищому навчальному закладі ”Український державний хіміко-технологічний університет” (ДВНЗ УДХТУ) за останні декілька років збільшилась в 5 разів.

Сьогодні в університеті навчаються іноземні громадяни більш як з 20 країн світу. Переважна кількість студентів із СНД – Туркменістану, Таджикистану, Азербайджану, а також країн Північної та Західної Африки – Тунісу, Алжиру, Конго, Камеруну тощо. Це зумовлено тим, що ДВНЗ УДХТУ – єдиний повно профільний навчальний заклад в Україні, що готує фахівців з усіх спеціальностей хімічного, нафтохімічного, гірничо-хімічного комплексів. Попит на висококваліфікованих спеціалістів саме інженерних напрямів у всьому світі є одним з найвищих, тому необхідність збільшення кількості підготовлених фахівців цього профілю не викликає сумнівів.

Прийом громадян зарубіжних країн на навчання в УДХТУ здійснюється за державним замовленням з компенсацією витрат на навчання за рахунок коштів державного бюджету України, за міжурядовими угодами і на підставі контрактів та угод з компенсацією витрат на навчання за рахунок коштів студента, фірм, підприємств і організацій та т.д.

Особливою популярністю в УДХТУ користуються спеціальності, пов’язані з вивченням технологічних процесів переробки нафти і газу, промисловим виготовленням лікарських засобів, проектуванням обладнання для нафтодобувної та нафтопереробної промисловостей, метрологією, стандартизацією та сертифікацією засобів вимірювальної техніки та продукції промислових виробництв. Крім того, іноземців привертають увагу спеціальності економічного та комп’ютерного профілю. Серед них ”Економіка підприємства”, “Менеджмент”, “Комп’ютерні науки” тощо.

Громадянам зарубіжних країн, прийнятим на навчання в УДХТУ, створюються необхідні умови для отримання відповідної підготовки в обраній ними галузі науки, техніки. Навчання громадян зарубіжних країн здійснюється за навчальними планами і відповідно до програм Вищої освіти України. Після закінчення УДХТУ іноземці отримують дипломи та свідоцтва державного зразка, встановлені в Україні для іноземних громадян.

Крім навчання на основних факультетах, ДВНЗ УДХТУ здійснює навчання іноземних громадян на підготовчому відділенні. Тут мовну підготовку щороку проходять 30-40 слухачів, які після закінчення вступають до університету або в інші вищі навчальні заклади.

Навчально-науковий Центр з підготовки іноземних громадян, який займається організацією навчання в УДХТУ іноземних громадян, забезпечує їх підготовку до вступу у ВНЗ технічного профілю за інженерно-технічними та інженерно-економічними напрямами відповідно до спеціальностей, за якими будуть навчатися студенти в університеті, надає більш глибоку підготовку майбутнім студентам з числа іноземних громадян з природничих дисциплін, особливо з хімії.

Дніпропетровщина завжди славилась своїми передовими науковими школами і технічними успіхами, тому немає сумнівів, що в найближчі роки кількість іноземних студентів у її ВНЗ стрімко буде зростати, а Український державний хіміко-технологічний університет займе серед них чинне місце.