Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичний відділ

Склад навчально-методичного відділу:

 • Груздєва Олена Володимирівна   –  завідувач навчально-методичного відділу, к.х.н., доцент
 • Смирнова Олена Володимирівна –  к.т.н., доцент, вчений секретар науково-методичної ради
 • Фоменко Галина Валеріївна         –  ст. викладач каф. ХТВМ, член науково-методичної ради
 • Колупаєва Наталія Василівна      –  інженер-електроник І категорії
 • Кочубєєва Тамара Петрівна         –  інженер І категорії
 • Варава Наталія   Іванівна             –  інженер ІІ категорії

ПЛАН

роботи навчально-методичного відділу на 2019-2020 навчальний рік

Науково-методичне та нормативне забезпечення навчального процесу

 1. Розробка та затвердження навчальних та робочих навчальних планів та освітньо-професійних програм бакалаврів, спеціалістів та магістрів по денній та заочній формі навчання – відповідальний Фоменко Г.В.
 2. Науково-методичне супроводження кредитно-модульної системи організації навчального процесу – відповідальний Фоменко Г.В.
 3. Моніторинг методичного забезпечення навчального процесу – відповідальні: Груздєва О.В., Варава Н.І,
  • наявність робочих програм навчальних дисциплін для всіх напрямів підготовки;
  • щорічне оновлення робочих програм у відповідності до навчальних планів, галузевих стандартів та інструктивно-нормативних документів МОН України та університету;
  • продовження організації підготовки, затвердження та перегляду робочих програм навчальних дисциплін.
 4. Аналіз виконання плану забезпечення навчального процесу інструктивно-методичною літературою УДХТУ на 2016-2017 навчальний рік – відповідальні: Груздєва О.В, Варава Н.І,
 5. Підготовка, організація роботи щодо складання тестових питань для перевірки залишкових знань студентів для всіх змістовних модулів з усіх дисциплін – відповідальні: Колупаєва Н.В., Груздєва О.В.
 6. Підготовка та організація анкетування студентів щодо організації навчання, педагогічної етики і моралі – відповідальні: Груздєва О.В, Колупаєва Н.В.
 7. Надання консультативної допомоги викладачам з питань впровадження в навчальний процес нових технологій навчання, підготовки та організації методичної роботи – відповідальні: Груздєва О.В., Кочубеєва Т.П.
 8. Впровадження дистанційної освіти в УДХТУ (організація сайту дистанційної освіти (ДО), проведення майстер-класів з організації роботи на сайті ДО, «Електронних кейсів дисциплін», реєстрація користувачів, заповнення сайту загальною інформацією тощо) – відповідальні: Кочубеєва Т.П., Груздєва О.В.

Інші види організації навчального процесу

 1. Підготовка нарад та засідань науково-методичної ради, обробка і розповсюдження рішень ради з різних питань вдосконалення організації навчального процесу.
 2. Реєстрація та отримання сертифікатів ключів електронного цифрового підпису (ЕЦП) навчальному закладу. Забезпечення застосування ЕЦП в навчальному закладі. Ведення журналу реєстрації ЕЦП.
 3. Організаційна робота з забезпечення пільговими проїзними квитками студентів-сиріт.
 4. Оформлення зведених таблиць «Планування й облік методичної, наукової, організаційної та виховної роботи» та «Рейтинг викладачів».
 5. Адміністрування навчальної електронної платформи «Навчальний процес».