Обрати сторінку

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ діє на підставі Статуту УДХТУ, «Положення про навчально-методичний відділ» та
в своїй діяльності керується законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими діючими законодавчими і нормативними актами про освіту в Україні, наказами, розпорядженнями, інструкціями Міністерства освіти і науки України і спрямовує свою роботу на ефективну організацію навчального процесу в університеті.

Склад навчально-методичного відділу (НМВ):

 • Груздєва Олена Володимирівна   –  завідувачка навчально-методичного відділу, к.х.н., доцент;
 • Смирнова Олена Володимирівна –  методист 1-ої категорії, вчений секретар науково-методичної ради;
 • Фоменко Галина Валеріївна         –  методист 1-ої категорії, член науково-методичної ради;
 • Колупаєва Наталія Василівна      –  інженер-електроник 1-ої категорії;
 • Кочубєєва Тамара Петрівна         –  інженер 1-ої категорії;
 • Варава Наталія   Іванівна             –  інженер 1-ої категорії;
 • Миронов Артем Сергійовий          – провідний інженер-електронник;
 • Данилін Дмитро Сергійович          –  інженер-електроник 1-ої категорії.

ПЛАН

роботи навчально-методичного відділу на 2021-2022 навчальний рік

Навчально-методичне та нормативне забезпечення навчального процесу

 1. Розробка та затвердження навчальних та робочих навчальних планів і освітньо-професійних програм бакалаврів, магістрів по денній та заочній формі навчання та технікуму.
 2. Навчально-методичне супроводження організації навчального процесу:

2.1 Складання наказів (розпоряджень) та контроль їх виконання; організація роботи щодо складання тестових питань для перевірки залишкових знань студентів для всіх змістовних модулів з усіх дисциплін.

2.2. Підготовка анкет та організація анкетування та аналіз відповідей студентів щодо забезпечення якості освітньої діяльності, педагогічної етики та моралі.

2.3. Надання консультативної допомоги викладачам з питань впровадження в навчальний процес нових технологій навчання, електронного навчання, підготовки та організації методичної роботи.

 1. Моніторинг методичного забезпечення навчального процесу:

3.1. Розробка вимог до структури, затвердження та моніторинг робочих програм навчальних дисциплін для всіх напрямів підготовки;

3.2. Моніторинг та організація, аналіз та контроль виконання плану забезпечення навчального процесу інструктивно-методичною літературою УДХТУ на поточний рік навчальний рік;

3.4. Розміщення на сайті УДХТУ відомостей про наявність навчально-методичного забезпечення дисциплін для всіх напрямів підготовки та спеціальностей;

3.5. Розробка вимог про порядок проведення перевірки, моніторинг та перевірка курсових робіт (проектів), випускних кваліфікаційних робіт, що виконуються студентами, слухачами Університету на наявність неправомірних запозичень з опублікованих джерел.

 1. Впровадження дистанційної освіти в УДХТУ:

4.1. Організація сайту дистанційної освіти (ДО), «Електронних кейсів дисциплін»;

4.2. Електронних зразків тестових питань для перевірки залишкових знань студентів;

4.3. Реєстрація користувачів, консультування по ДО, заповнення сайту загальною інформацією тощо.

Інші види робіт НМВ:

 1. Підготовка нарад та засідань науково-методичної ради, обробка і розповсюдження рішень ради з різних питань вдосконалення організації навчального процесу;
 2. Забезпечення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг: реєстрація та отримання сертифікатів ключів електронного цифрового підпису (ЕЦП) навчальному закладу. Забезпечення застосування ЕЦП в навчальному закладі, ведення журналу реєстрації ЕЦП;
 3. Оформлення зведених таблиць «Планування та облік методичної, наукової, організаційної та виховної роботи» та «Рейтинг викладачів».
 4. Налаштування, адміністрування, навчальної електронної платформи «Навчальний процес», підтримка користувачів програми.
 5. Створення високоефективних програм, що працюють на сучасних розподілених системах і багатоядерних процесорах, необхідних для організації навчального процесу студентів.