Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНИЙ

адреса: к. 320, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, Дніпро, 49005
e-mail: [email protected]

Чуприна Наталія Миколаївна

Доктор економічних наук, доцент

Скрипник Оксана Володимирівна

Викладач

Журавель Віра Володимирівна

Старший викладач

Степаненко Аріна Олексіївна

Носатенко Кристина Геннадіївна

За результатами експертної оцінки МОН України зі 123 ВНЗ з наукового напряму Громадські науки категорію А отримали 3 вузи; Б – 6; В – 50; 64 – не пройшли атестацію. За категорією В – у Економічного факультету ДВНЗ УДХТУ 2 місце по Україні та 1 у Дніпропетровському регіоні.

Факультет готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань:

03 Гуманітарні науки

 

Спеціальність:

034 Культурологія

Освітня програма:

Івент-менеджмент

Спеціальність:

035 Філологія

Освітня програма:

Англійська мова (переклад включно)

Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:

051 Економіка

Освітня програма:

Економіка підприємства (ЕК)

Професійне спрямування за вибором:

Управління якістю

Освітня програма:

Економічна кібернетика (КІБ)

Професійне спрямування за вибором:

Економічна безпека та бізнес-аналітика

Галузь знань:

06 Журналістика

Спеціальність:

061 Журналістика

Освітня програма:

Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

 

 

 

Спеціальність:

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня програма:

Фінанси і кредит (ФІН)

Спеціальність:

073 Менеджмент

Освітня програма:

Менеджмент організацій і адміністрування (МЕН)

Спеціальність:

075 Маркетинг

Освітня програма:

Маркетинг (МР)

Професійне спрямування:

Електронний маркетинг (ЕМ)

 Спеціальність:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма:

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань:

23 Соціальна робота

Спеціальність:

232 Соціальне забезпечення

Освітня програма:

Соціальне підприємництво

Галузь знань:

24 Сфера обслуговування

 

Спеціальність:

241 Готельно-ресторанна справа 

Освітня програма:

Управління готельно-ресторанним бізнесом

Спеціальність:

242 Туризм

Освітня програма:

Логістика туризму 

Галузь знань:

29 «Міжнародні відносини»

Спеціальність:

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Освітня програма:

Міжнародні відносини

Навчання на економічному факультеті ДВНЗ УДХТУ дозволить вам отримати не тільки високий рівень професійних знань і навичок з майбутньої спеціальності. Наш колектив викладачів допоможе сформувати з кожного студента особистість здатну зайняти гідне місце в суспільстві і успішну на всіх етапах свого життя.

Економічний факультету університету – наймолодший в УДХТУ. Його було засновано на базі економічної спеціальності факультету технології органічних речовин, сьогодні він став одним із найбільших факультетів університету, який функціонує вже 25 років.

Від дня створення університету економічні дисципліни викладались як загальноосвітні для технологічних та механічних спеціальностей. Але в 1990 р. розпочалась підготовка студентів за спеціальністю „Економіка та управління в галузі хіміко-лісного комплексу”.

Нині на факультеті працюють 8 докторів наук, професорів та 21 кандидат наук, доцент. У складі факультету чотири випускові кафедри – кафедра підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки; кафедра менеджменту та фінансів; кафедра маркетингу та логістики; кафедра іноземних мов, на яких здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів з економіки підприємства, економічної кібернетики, менеджменту, фінансів, маркетингу та філології.

Професорсько-викладацький склад факультету виконує велику науково-дослідну роботу з напрямків:

  • „Формування організаційно-економічного механізму підвищення ефективності функціонування вітчизняних підприємств хімічної промисловості”
  • „Створення ефективної інтеграційної системи управління діяльністю хімічних та нафтохімічних підприємств в ієрархічному конкурентному середовищі”.

Викладачі факультету беруть активну участь в міжуніверситетських конференціях і семінарах України, а також міжнародних симпозіумах („Менеджмент, маркетинг і бізнес-освіта України в глобальному конкурентному середовищі”, „Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні”, „Менеджмент – освіта України та Болонський процес”).

На факультеті значну увагу приділено навчальному процесу – видаються монографії, навчальні посібники, методичні вказівки до виконання контрольних, курсових і дипломних робіт. Освоюються нові навчальні дисципліни.

Для поповнення кваліфікованих професорсько-викладацьких кадрів на кафедрах підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки, маркетингу та логістики, менеджменту та фінансів відкрита аспірантура та докторантура. За останні роки були захищені 6 кандидатських дисертації та три дисертації представлені до захисту.

Колектив факультету надає допомогу в удосконаленні економічної підготовки в споріднених коледжах, ліцеях і середніх школах. Факультет веде активну міжнародну діяльність.

НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТУ

Участь у вебінарі із учасниками номінації 15-го Українського студентського фестивалю реклами «Що таке незадекларована праця, та як про це говорити?».

Участь у вебінарі із учасниками номінації 15-го Українського студентського фестивалю реклами «Що таке незадекларована праця, та як про це говорити?».

22 вересня, студенти спеціальності маркетинг ДВНЗ УДХТУ приймали участь у вебінарі із учасниками номінації 15-го Українського студентського фестивалю реклами «Що таке незадекларована праця, та як про це говорити?». На вебінарі виступили Марія Семовоник, менеджер з...

читати більше
IV Міжнародний форум з економічних та гуманітарних питань

IV Міжнародний форум з економічних та гуманітарних питань

3-4 листопада 2020 р. в м. Дніпро у Державному вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний університет»  за ініціативи економічного факультету відбувся IV Міжнародний форум з економічних та гуманітарних питань, присвячений 90-й річниці з дня...

читати більше