Обрати сторінку

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА

адреса: к. 320, головний корпус, просп. (Науки) Гагаріна, 8, Дніпро, 49005

Viber: +38 (093) 205-08-00

e-mail: [email protected]

Наша сторінка у Facebook               Наша сторінка в TikTok                  Наша сторінка в Instagram

Свердліковська Ольга Сергіївна

Доктор хімічних наук, професор

Доценко Ганна Євгеніївна

Старший викладач

Журавель Віра Володимирівна

Старший викладач

Ручкіна Дар`я Сергіївна

Худомака Софія Олександрівна

 

 

Відповідно до наказу ректора №80 від 27 травня 2022 року назву економічного факультету змінено на

факультет Економіко-гуманітарних наук та права (ЕГП) з 01.07.2022 року.

Факультет готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань:

01 Освіта

Спеціальність:

014  Середня освіта

(014.01 Середня освіта (Українська мова і література))

Освітня програма:

Середня освіта.
Українська  мова і література та друга іноземна мова

     

Спеціальність:

014  Середня освіта

(014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))

Освітня програма:

Середня освіта.
Англійська мова і література та друга іноземна мова

     

Галузь знань:

03 Гуманітарні науки

 

Спеціальність:

034 Культурологія

Освітня програма:

Івент-менеджмент

     

Спеціальність:

035 Філологія

Освітня програма:

Англійська мова (переклад включно)

     

Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:

051 Економіка

Освітня програма:

Економіка підприємства (ЕК)

Професійне спрямування за вибором:

Управління якістю

Освітня програма:

Економічна кібернетика (КІБ)

Професійне спрямування за вибором:

Економічна безпека та бізнес-аналітика

     

Галузь знань:

06 Журналістика

Спеціальність:

061 Журналістика

Освітня програма:

Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю

     

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

 

 

 

Спеціальність:

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня програма:

Фінанси і кредит (ФІН)

     

Спеціальність:

073 Менеджмент

Освітня програма:

Менеджмент організацій і адміністрування (МЕН)

     

Спеціальність:

075 Маркетинг

Освітня програма:

Маркетинг (МР)

Професійне спрямування:

Електронний маркетинг (ЕМ)

     

 Спеціальність:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма:

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

     

Галузь знань:

23 Соціальна робота

Спеціальність:

232 Соціальне забезпечення

Освітня програма:

Соціальне підприємництво

     

Галузь знань:

24 Сфера обслуговування

Спеціальність:

241 Готельно-ресторанна справа 

Освітня програма:

Управління готельно-ресторанним бізнесом

     
     

 Галузь знань:

27 Транспорт

 Спеціальність:

274 Автомобільний транспорт

 Освітня програма:

Стратегічна логістика автомобільного транспорту

     
 

Навчання на факультеті економіко-гуманітарних наук та права ДВНЗ УДХТУ дозволить вам отримати не тільки високий рівень професійних знань і навичок з майбутньої спеціальності. Наш колектив викладачів допоможе сформувати з кожного студента особистість здатну зайняти гідне місце в суспільстві і успішну на всіх етапах свого життя.

Факультет економіко-гуманітарних наук та права – наймолодший в УДХТУ. Його було засновано на базі економічної спеціальності факультету технології органічних речовин, сьогодні він став одним із найбільших факультетів університету, який функціонує вже 25 років.

Від дня створення університету економічні дисципліни викладались як загальноосвітні для технологічних та механічних спеціальностей. Але в 1990 р. розпочалась підготовка студентів за спеціальністю „Економіка та управління в галузі хіміко-лісного комплексу”.

Нині на факультеті працюють 8 докторів наук, професорів та 21 кандидат наук, доцент. У складі факультету чотири випускові кафедри – кафедра підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки; кафедра менеджменту та фінансів; кафедра маркетингу та логістики; кафедра іноземних мов, на яких здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів з економіки підприємства, економічної кібернетики, менеджменту, фінансів, маркетингу та філології.

Професорсько-викладацький склад факультету виконує велику науково-дослідну роботу з напрямків:

  • „Формування організаційно-економічного механізму підвищення ефективності функціонування вітчизняних підприємств хімічної промисловості”
  • „Створення ефективної інтеграційної системи управління діяльністю хімічних та нафтохімічних підприємств в ієрархічному конкурентному середовищі”.

Викладачі факультету беруть активну участь в міжуніверситетських конференціях і семінарах України, а також міжнародних симпозіумах („Менеджмент, маркетинг і бізнес-освіта України в глобальному конкурентному середовищі”, „Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні”, „Менеджмент – освіта України та Болонський процес”).

На факультеті значну увагу приділено навчальному процесу – видаються монографії, навчальні посібники, методичні вказівки до виконання контрольних, курсових і дипломних робіт. Освоюються нові навчальні дисципліни.

Для поповнення кваліфікованих професорсько-викладацьких кадрів на кафедрах підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки, маркетингу та логістики, менеджменту та фінансів відкрита аспірантура та докторантура. За останні роки були захищені 6 кандидатських дисертації та три дисертації представлені до захисту.

Колектив факультету надає допомогу в удосконаленні економічної підготовки в споріднених коледжах, ліцеях і середніх школах. Факультет веде активну міжнародну діяльність.

 

 

НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТУ

Гра Workshop “Маркетингова імперія”

Гра Workshop “Маркетингова імперія”

17 травня 2024 року, в Арт-просторі ННІ "Український державний хіміко-технологічний університет" відбулася гра Workshop "Маркетингова імперія" від факультету економіко-гуманітарних наук та права. Завідувачка кафедри маркетингу і логістики Кучкова Ольга Вікторівна...

читати більше
Тренінг “Вирізняйся: сучасні тенденції української мови для вдосконалення текстів медійників”

Тренінг “Вирізняйся: сучасні тенденції української мови для вдосконалення текстів медійників”

16 травня 2024 року проведено тренінг "Вирізняйся: сучасні тенденції української мови для вдосконалення текстів медійників" від громадської організації "ГОЛОС ПРО" за сприяння телеканалу "ВІДКРИТИЙ". На тренінгу розповіли, як оволодіти основами мовного етикету,...

читати більше
Знання іноземних мов – ключ до успішного ведення воєнних операцій та співпраці з союзниками

Знання іноземних мов – ключ до успішного ведення воєнних операцій та співпраці з союзниками

15 травня 2024 року на телеканалі "Відкритий" вийшло інтерв'ю з кандидатом філологічних наук, доцентом, завідувачем кафедри філології та перекладу ННІ "Український державний хіміко-технологічний університет" Олександром Савченком. В інтерв'ю пан Савченко розповів про...

читати більше