Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНИЙ

адреса: к. 320, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, Дніпро, 49005
e-mail: econom@udhtu.edu.ua

Чуприна Наталія Миколаївна

Доктор економічних наук, доцент

Скрипник Оксана Володимирівна

Викладач

Журавель Віра Володимирівна

Старший викладач

Степаненко Аріна Олексіївна

Носатенко Кристина Геннадіївна

Факультет готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:
Галузь знань:05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 051 Економіка
Освітні програми:
Економічна кібернетика (КІБ)
Економіка підприємства (ЕК)
Галузь знань:07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітня програма:
Фінанси і кредит (ФІН)
Спеціальність: 073 Менеджмент
Освітні програми:
Менеджмент 
Спеціальність: 075 Маркетинг
Освітня програма:
Маркетинг (МР)
Галузь знань 03:  Гуманітарні науки
Спеціальність: 035  Філологія
Освітня програма: 
Англійська мова ( переклад включно)
Випускові кафедри:
 • економіки промисловості та організації виробництва
 • менеджменту та фінансів
 • теоретичної та прикладної економіки
 • маркетингу та логістики
 • іноземних мов

Навчання на економічному факультеті ДВНЗ УДХТУ дозволить вам отримати не тільки високий рівень професійних знань і навичок з майбутньої спеціальності. Наш колектив викладачів допоможе сформувати з кожного студента особистість здатну зайняти гідне місце в суспільстві і успішну на всіх етапах свого життя.

Економічний факультету університету – наймолодший в УДХТУ. Його було засновано на базі економічної спеціальності факультету технології органічних речовин, сьогодні він став одним із найбільших факультетів університету, який функціонує вже 20 років.

Від дня створення університету економічні дисципліни викладались як загальноосвітні для технологічних та механічних спеціальностей. Але в 1990 р. розпочалась підготовка студентів за спеціальністю „Економіка та управління в галузі хіміко-лісного комплексу”.

Нині на факультеті працюють 6 докторів наук, професорів та 22 кандидати наук, доценти. У складі факультету чотири випускові кафедри – кафедра економіки промисловості та організації промисловості; кафедра менеджменту та фінансів, кафедра маркетингу та логістики, кафедра теоретичної та прикладної економіки на яких здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів з економіки підприємства, менеджменту та маркетингу, фінансів та економічної кібернетики.

Професорсько-викладацький склад факультету виконує велику науково-дослідну роботу з напрямків:

 • „Формування організаційно-економічного механізму підвищення ефективності функціонування вітчизняних підприємств хімічної промисловості”
 • „Створення ефективної інтеграційної системи управління діяльністю хімічних та нафтохімічних підприємств в ієрархічному конкурентному середовищі”.

Викладачі факультету беруть активну участь в міжуніверситетських конференціях і семінарах України, а також міжнародних симпозіумах („Менеджмент, маркетинг і бізнес-освіта України в глобальному конкурентному середовищі”, „Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні”, „Менеджмент – освіта України та Болонський процес”).

На факультеті значну увагу приділено навчальному процесу – видаються монографії, навчальні посібники, методичні вказівки до виконання контрольних, курсових і дипломних робіт. Освоюються нові навчальні дисципліни.

Для поповнення кваліфікованих професорсько-викладацьких кадрів на кафедрах економіки промисловості, маркетингу та логістики, менеджменту та фінансів, теоретичної та прикладної економіки відкрита аспірантура та докторантура. За останні роки були захищені 6 кандидатських дисертації та три дисертації представлені до захисту.

Колектив факультету надає допомогу в удосконаленні економічної підготовки в споріднених коледжах, ліцеях і середніх школах. Факультет веде активну міжнародну діяльність.

Навчання по спеціальності «Економіка підприємства» ДВНЗ УДХТУ має такі конкурентні переваги:

 • високий професіональний рівень викладання спеціальних дисциплін;
 • врахування в навчальних планах підготовки студентів професійних вимог роботодавців до фахівців з бізнес-аналітики;
 • залучення студентів до наукової роботи під керівництвом професорів та доцентів випускаючої кафедри.

Успішність такої співпраці підтверджено грамотами та відзнакою студентів спеціальності «Економіка підприємства» на Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах.

Таким чином, студенти (спеціалісти та магістри) отримують високий рівень професійної підготовки за спеціальністю «Економіка підприємства» та мають переваги працевлаштування на сучасних підприємствах України.

Спеціальність «Маркетинг» дозволяє підготувати кваліфікованих фахівців, які мають широкий діапазон знань в маркетинговій діяльності, володіють науковим економічним мисленням, навичками системного і ситуаційного підходів до розробки управлінських рішень.

Україні потрібна нова ділова еліта, здатна забезпечувати конкурентоспроможність як продукції, так і фірми. Ця потреба є невідкладною вже сьогодні і буде наростати в найближчі роки.

Насамперед, маркетинг озброює підприємство чіткою перспективою дій. Він цінний не тільки тим, що дозволяє підприємствам добре вивчати ринки і визначати їх можливості, але і рекомендувати через маркетингову службу виробничому, проектному, інженерному, збутовому і іншим підрозділам, що їм необхідно буде зробити в найближчому майбутньому і більш віддаленій перспективі, щоб підприємство і його продукція були конкурентоздатні на внутрішньому і зовнішньому ринках

Після закінчення ДВНЗ УДХТУ за спеціальністю «Маркетинг» молодому спеціалісту надається широке поле діяльності на промислових підприємствах, в комерційних структурах, в науково-дослідних організаціях і органах управління економікою, в банках, фінансових компаніях, на біржі і т.п. Вибравши спеціальність маркетолога, Ви зробите вірний крок в житті!

Студенти спеціальності «Економічна кібернетика» ДВНЗ «УДХТУ» отримують систему знань з економічних дисциплін, програмування, моделювання, спеціалізованих розділів математики з використанням новітніх інформаційних технологій ї програмних розробок.

Випускник спеціальності «Економічна кібернетика» може займати посади керівників функціональних підрозділів в системі організованого управління в різних сферах економіки: на підприємствах в банках і кредитно – фінансових установах, у виробничо – комерційних структурах, ІТ – фірмах, консалтингових компаніях та ін., виконувати функції економістів – аналітиків, наукових співробітників і викладачів у науково – дослідних і навчальних процесах, а також співробітників органів влади.

На економічному факультету ДВНЗ УДХТУ за спеціальністю «Економічна кібернетика» готують: бакалаврів «Економічна кібернетика», спеціалістів «Економічна кібернетика» та магістрів з економічної кібернетики, аналітики з фінансово – економічної безпеки.

22 вересня, студенти спеціальності маркетинг ДВНЗ УДХТУ приймали участь у вебінарі із учасниками номінації 15-го Українського студентського фестивалю реклами «Що таке незадекларована праця, та як про це говорити?».

На вебінарі виступили Марія Семовоник, менеджер з комунікацій в ГО «Комунікації для змін» та Вероніка Фоменко, незалежний консультант із комунікацій Проєкту ЄС-МОП. Від креативної індустрії виступали Сергій Гедулянов, арт-директор BBDO Ukraine та Данило Тертичний, копірайтер BBDO Ukraine.

Модератором виступив координатор 15-го УСФР професор Євген Ромат.

Український студентський фестиваль реклами

Валерій Маковецький та Фокстрот: «Рекламний полігон»-2020 відбудеться!

Бренд Фокстрот та голова його наглядової ради Валерій Маковецький у кооперації зі  Спілкою рекламістів України закликають українських студентів ВНЗ позмагатися на «Рекламном Полігоні» восени 2020 року.

Рекламний Полігон  –  це подія у форматі хакатон, яка з 2016 року функціонує у якості самостійного проекту. Студенти, які виявили бажання позмагатися на “Рекламному полігоні”, мають зібратися у команду (4-9) учасників та за 48 годин розробити рекламний продукт за підготованим партенром бріфом. У 2020 році партнери проєкту у рамках хакатону започаткували окрему номінацію  –  «ЗаЧЕКінься у білих!», у якому учасникам пропонується створити спеціальний креативний проект у відповідності з наданим завданням. 

Старт Рекламного Полігону  –  16 листопада 2020 року о 10.00. В цей же час буде оголошено завдання номінації від Фокстрот. 

Дедлайн завдань Рекламного полігону  –  18 листопада 2020 року об 11.00.

Всього за дві доби студенти мають створити рекламний продукт у відповідності з наданим брифом. Продукт буде нести соціальне навантаження  –  він має переконати покупця дбати про свої права споживача, адже на ринку, що на 30% занурений в тінь, це актуальна проблема.

Валерій Маковецький, як співзасновник Foxtrot, так коментує ініціативу просвітництва через рекламу:

 –  Наша компанія завжди ставить на перше місце турботу про людину. Слідування цінностям “безпека”, “здоров’я”, “раціональність” є нашими конкурентними перевагами та соціальною місією. Але для поширення ідей компанії, яка постійно працює над захистом споживача на ринку електротехніки, нам потрібна ініціативна та творча молодь. 

Креативний рекламний продукт конкурсантів Фокстрот оцінить разом із журі. Його очолить Коста Шнайдер, чиє агентство Saatchi & Saatchi Ukraine визнано AD “Найкреативнішим агентством України 2019 року”, а він особисто здобув нагороди міжнародних галузевих фестивалів Epica, Eurobest, Red Dot Award, Golden Drum.

Координатор проєкту “Рекламний полігон”, голова Спілки рекламістів України, професор Євген Ромат вважає:

 –  З радістю продовжуємо співпрацю з брендом Фокстрот та Групою компаній Фокстрот. Вони систематично виступають Партнерами рекламних проєктів для студентства. Підкреслюю соціальну значущість проблем дотримання вимог законодавства та дотримання засад цивілізованого ринку у комплексі з повагою до прав інтелектуальної власності. Сподіваюся, що нас очікує надцікаве творче змагання студентів. 

Ахтунг! 19 листопада оголосять підсумки творчих змагань “Рекламного полігону”, у тому числі й переможця номінації «ЗаЧЕКінься у білих!» від Фокстроту.

Особливості осіннього Рекламного полігону-2020

 1. Безпека понад усе. Абсолютно всі заходи пройдуть онлайн. Так, і оголошення завдань, і визначення переможців, і церемонія нагородження пройдуть онлайн.
 2. Зручність. Усі свої творчі здобутки студенти надсилатимуть електронною поштою. Інтерактивні заходи відбуватимуться на перевіреній карантином платформі Zoom.
 3. Вага. У Журі «Рекламного полігону» ви побачите відомих українських рекламістів та представників Партнерів проєкту. Й зможете отримати індивідуальний фідбек на власний рекламний продукт.
 4. Корисно. Студенти, які взяли участь у проєкті, зможуть поповнити своє портфоліо якісним кейсом. Одночасно з цим їх (студентів) побачать майбутні роботодавці  –  провідні рекламісти країни.
 5. Мотивація. Переможець або команда переможців отримають крутезний приз від Партнера номінації. 

Партнери спеціальної номінації: Фокстрот та Валерій Маковецький, голова наглядової ради ТМ “Фокстрот”.

Офіційний сайт Українського студентського фестивалю реклами – www.studfestival.com.ua.

Офіційний сайт Національного фестивалю соціальної реклами – www.socialfestival.in.ua.

http://studfestival.com.ua/main/

НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТУ

IV Міжнародний форум з економічних та гуманітарних питань

IV Міжнародний форум з економічних та гуманітарних питань

3-4 листопада 2020 р. в м. Дніпро у Державному вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний університет»  за ініціативи економічного факультету відбувся IV Міжнародний форум з економічних та гуманітарних питань, присвячений 90-й річниці з дня...

“Міжнародна програма подвійних дипломів для економічних спеціальностей”

“Міжнародна програма подвійних дипломів для економічних спеціальностей”

Become a Successful Professional with Humanitas University!Програма Заочно-дистанційного навчання в Університеті Humanitas Студенти українського університету, який перебуває в договірних стосунках з Університетом Humanitas, мають унікальну...

Місце фахівців економічних спеціальностей у сфері ринкової аналітики та вимоги до їхньої компетентності

Місце фахівців економічних спеціальностей у сфері ринкової аналітики та вимоги до їхньої компетентності

У рамках двосторонньої програми «Освітньо-практичний трансфер» 24 квітня 2019 року на економічному факультеті ДВНЗ УДХТУ представник Інформаційно-аналітичного агентства «Хім-Кур’єр», керівник проекту, СЕО Задворний Артем Анатолійович...

Присудження наукового ступеня та наукового звання викладачам кафедри теоретичної та прикладної економіки

Присудження наукового ступеня та наукового звання викладачам кафедри теоретичної та прикладної економіки

ВІТАЄМО!!! Викладача кафедри теоретичної та прикладної економіки ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» Наталю Євгенівну Федорову з присудженням наукового ступеню КАНДИДАТА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК зі спеціальності 08.00.01 «Економічна теорія та історія...

Крок у доросле магістерське життя

Крок у доросле магістерське життя

29 січня 2019 року у залі засідань Вченої ради ДВНЗ УДХТУ відбулося урочисте вручення дипломів магістрам економічного факультету денної та заочної форми навчання випуску 2019 року. Зала була заповнена повністю значною кількістю випускників-магістрів і їхніх близьких...

Труднощі працевлаштування. Чиї вони?

Труднощі працевлаштування. Чиї вони?

У рамках двосторонньої програми «Освітньо-практичний трансфер» 28 листопада 2018 року на економічному факультеті ДВНЗ УДХТУ HR Partner Luxoft Катерина Бандуровська провела лекцію для студентів економічних спеціальностей на тему...

Стажування у Дніпровській міській раді за підтримки ГО «Громадський рух “Gender Stream”»

Стажування у Дніпровській міській раді за підтримки ГО «Громадський рух “Gender Stream”»

У рамках двосторонньої програми «Освітньо-практичний трансфер» 29 жовтня 2018 року п’ять студенток денної форми навчання економічного факультету ДВНЗ УДХТУ спеціальностей «Економіка підприємства», «Маркетинг» та «Менеджмент» за...

Екскурсія в Concord Bank

Екскурсія в Concord Bank

У рамках двосторонньої програми «Освітньо-практичний трансфер» 19 жовтня 2018 року студенти 3 та 4 курсів денної форми навчання економічного факультету ДВНЗ УДХТУ відвідали Головний офіс Concord Bank з екскурсією. Протягом екскурсії студенти побували у VIP-касі,...