Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА

адреса:  головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

 • к. 455 – кабінет завідувача кафедри, головний корпус;
 • к. 452 – секція філософії, головний корпус;
 • к. 425 – секція українознавства, головний корпус.

тел.: +38 (0562) 47-04-24

e-mail: philosophy@udhtu.edu.ua

 

Сучасна кафедра філософії та українознавства є загальноосвітньою кафедрою університету, яка викладає свої дисципліни бакалаврам, магістрам і аспірантам всього університету.  Кафедра працює з іноземними студентами, а також приймає участь у роботі приймальної комісії університету. В сучасному вигляді кафедра філософії та українознавства була створена із двох кафедр: кафедри філософії та кафедри українознавства 1-го листопада 2019 р., які мали свою історію розвитку і здобутки.

Кафедра викладає 15 дисциплін. 100% викладачів кафедри виконують 5 і більше  пунктів відповідностей п. 30 Ліцензійних умов.    Всі дисципліни кафедри забезпечені сучасною навчально-методичною літературою :

 • нові, або оновлені робочі програми;
 • конспекти курсів лекцій, плани семінарів, методичні вказівки та методичні матеріали по окремим темам та модулям;
 •  комплекс УМКД з усіх дисциплін;
 • тестові питання, а також тести для внутрішньої перевірки залишкових знань;
 • дистанційні курси .

  Викладачі кафедри працюють над 2 держбюджетними темами:

 • “Філософія і культура в умовах цифрової та соціально-культурної глобалізації” (Керівник – завідувач кафедри філософії та українознавства Чичков Анатолій Григорович);
 • “Соціокультурна спадщина українського народу ХХ – поч. ХХІ ст.” (Керівник – кандидат історичних наук, доцент  Борисов Владислав Леонідович)

Всі навчальні дисципліни кафедри мають світоглядно-ціннісне навантаження, яке і складає їх ядро.  

Кафедра була ініціатором організації окремої секції « Духовні основи буття людини» в рамках традиційної наукової конференції «Хімія і сучасні  технології» в нашому університеті, де публікуються студенти та аспіранти як наші, та з інших вузів з гуманітарно-світоглядної тематики. Видані збірники матеріалів.

Кожен рік кафедра організовує студентські Олімпіади з гуманітарної тематики.

Кожен рік по рекомендації ЮНЕСКО в листопаді відзначаємо Міжнародний день філософії та поєднуємо його проведення з засіданням студентського філософського клубу “Сократ і ми”  .

ШТАТНИЙ РОЗКЛАД

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ — Чичков Анатолій Григорович, кандидат філософських наук, доцент

СЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ 

Доцент Башкеєва Олена Миколаївна

Доцент Заєць Ольга Миколаївна

Доцент Какуріна Ірина Іллівна

Викладач Патеріло Олег Миколайович

СЕКЦІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА

Доцент Борисов Владислав Леонідович

Доцент Ковальова Наталія Анатоліївна

Доцент Кулакевич Людмила Миколаївна

Викладач Колісник Галина Миколаївна

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ

Інженер першої категорії Костиря Галина Іванівна

Інженер першої категорії Міловська Надія Григорівна

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

 • Філософія 
 • Філософія (аспіранти)
 • Філософія та філософська антропологія
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Психологія
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Українська мова як іноземна
 • Соціологія
 • Соціальна відповідальність (магістри)
 • Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі (магістри)
 • Логіка
 • Етика ділових відносин
 • Політологія
 • Психологія та методика викладання фахових дисциплін (аспіранти)

Діяльність кафедри зосереджена на формуванні духовного світу людини (студента), сучасних компетентностей, знань, умінь та навичок на основі стандарту вищої освіти. Дисципліни кафедри відносяться до галузей знань: гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки.

Кафедра була ініціатором створення окремої секції «Духовні основи буття людини» в рамках традиційної міжнародної наукової конференції «Хімія та сучасні технології», яка проходить в нашому університеті кожні два року. Студенти, аспіранти нашого університету, інших закладів вищої освіти України та світу активно виступають і публікують свої наукові розробки з гуманітарно-світоглядної тематики, за результатами яких публікуються наукові збірники матеріалів.

Викладачі кафедри приймають активну участь у науково-дослідній роботі, громадському житті університету.

Н О В И Н И   К А Ф Е Д Р И

Дорогі друзі,

19 листопада в нашому університеті  відбулась інтернет-конференція “Україна – світ: діалог культур”,  присвячена Міжнародному дню філософії, яку проводила кафедра філософії та українознавства. Конференція проходила на підставах публікацій студентських робіт в однойменному збірнику “Україна – світ: діалог культур”, – Україна, Дніпро, 2020. С.106.  До збірки увійшлі тези більш ніж 25 авторів.

У конференції взяли участь викладачі та гості кафедри, аспіранти, студенти факультетів ХТ та Е, Х та ХТ, КН та І.  З вітальним словом до учасників звернувся завідувач кафедрою доц. А.Г.Чичков. Особливий інтерес у присутніх викликали доповіді, які підготували Новохатько Є. (фак. ХТ та Е) «Кінематограф України в контексті сучасної культури»;  Толдікова Д. (Х та ХТ); “Сучасна українська музика»; Демченко М. (КН та І) «Проблема нерівності в працях Дж. Б. Питерсона»;  Ципура С. (ХТ та Е)  «Смерть та безсмертя :  дуалізм особистості»; Скрипник М. «Апорії Зенона» (аспірантка).

В обговоренні поставлених проблем поряд зі студентами взяли участь доценти кафедри Башкеєва О.М., Борисов В.Л., Заєць О. М., Какуріна І.І., викладач кафедри Патеріло О. М., доц. каф. ТПП та ПМ Баштаник П.І. Підведення підсумків роботи конференції у виступі завідувача кафедри доц. Чичкова А.Г. стало одночасно підбиттям підсумків дослідницької роботи студентів з проблем філософії та культури за минулий навчальний рік.

 Сподіваємося, що навчальний рік, який почався, буде таким же успішним, і творчі, яскраві особистості студентів і аспірантів знову зберуться на нашій кафедрі зустріти Міжнародний День філософії – 21 з новими проектами в гуманітарній галузі, з новими підходами до розуміння філософських проблем сучасності.

Запрошуємо студентів та апірантов до участі   в  V Міжнародній  інтернет-конференції  “Україна – світ: діалог культур” (Весна -2021), яка буде проходити  в nonstop режимі ( https://sciendar.com/ ).

Дякуємо всім небайдужим до філософських питань, дякуємо за участь, за дружбу і співпрацю з нашою кафедрою. Бажаємо  творчих успіхів і звершень.