Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА

адреса:  головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

 • к. 455 – кабінет завідувача кафедри, головний корпус;
 • к. 452 – секція філософії, головний корпус;
 • к. 425 – секція українознавства, головний корпус.

тел.: +38 (0562) 47-04-24

e-mail: [email protected]

 

Сучасна кафедра філософії та українознавства є загальноосвітньою кафедрою університету, яка викладає свої дисципліни бакалаврам, магістрам і аспірантам всього університету.  Кафедра працює з іноземними студентами, а також приймає участь у роботі приймальної комісії університету. В сучасному вигляді кафедра філософії та українознавства була створена із двох кафедр: кафедри філософії та кафедри українознавства 1-го листопада 2019 р., які мали свою історію розвитку і здобутки.

Кафедра викладає 15 дисциплін. 100% викладачів кафедри виконують 5 і більше  пунктів відповідностей п. 30 Ліцензійних умов.    Всі дисципліни кафедри забезпечені сучасною навчально-методичною літературою :

 • нові, або оновлені робочі програми;
 • конспекти курсів лекцій, плани семінарів, методичні вказівки та методичні матеріали по окремим темам та модулям;
 •  комплекс УМКД з усіх дисциплін;
 • тестові питання, а також тести для внутрішньої перевірки залишкових знань;
 • дистанційні курси .

  Викладачі кафедри працюють над 2 держбюджетними темами:

 • “Філософія і культура в умовах цифрової та соціально-культурної глобалізації” (Керівник – завідувач кафедри філософії та українознавства Чичков Анатолій Григорович);
 • “Соціокультурна спадщина українського народу ХХ – поч. ХХІ ст.” (Керівник – кандидат історичних наук, доцент  Борисов Владислав Леонідович)

Всі навчальні дисципліни кафедри мають світоглядно-ціннісне навантаження, яке і складає їх ядро.  

Кафедра була ініціатором організації окремої секції « Духовні основи буття людини» в рамках традиційної наукової конференції «Хімія і сучасні  технології» в нашому університеті, де публікуються студенти та аспіранти як наші, та з інших вузів з гуманітарно-світоглядної тематики. Видані збірники матеріалів.

Кожен рік кафедра організовує студентські Олімпіади з гуманітарної тематики.

Кожен рік по рекомендації ЮНЕСКО в листопаді відзначаємо Міжнародний день філософії та поєднуємо його проведення з засіданням студентського філософського клубу “Сократ і ми”  .

ШТАТНИЙ РОЗКЛАД

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ — Чичков Анатолій Григорович, кандидат філософських наук, доцент

СЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ 

Доцент Башкеєва Олена Миколаївна

Доцент Заєць Ольга Миколаївна

Доцент Какуріна Ірина Іллівна

Викладач Патеріло Олег Миколайович

СЕКЦІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА

Доцент Борисов Владислав Леонідович

Доцент  Ковальова Наталія Анатоліївна

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ

Інженер першої категорії Костиря Галіна Іванівна

Інженер першої категорії Міловська Надія Григорівна

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

 • Філософія 
 • Філософія (аспіранти)
 • Філософія та філософська антропологія
 • Психологія
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Соціологія
 • Соціальна відповідальність (магістри)
 • Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі (магістри)
 • Логіка
 • Етика ділових відносин
 • Політологія
 • Психологія та методика викладання фахових дисциплін (аспіранти)

Діяльність кафедри зосереджена на формуванні духовного світу людини (студента), сучасних компетентностей, знань, умінь та навичок на основі стандарту вищої освіти. Дисципліни кафедри відносяться до галузей знань: гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки.

Кафедра була ініціатором створення окремої секції «Духовні основи буття людини» в рамках традиційної міжнародної наукової конференції «Хімія та сучасні технології», яка проходить в нашому університеті кожні два року. Студенти, аспіранти нашого університету, інших закладів вищої освіти України та світу активно виступають і публікують свої наукові розробки з гуманітарно-світоглядної тематики, за результатами яких публікуються наукові збірники матеріалів.

Викладачі кафедри приймають активну участь у науково-дослідній роботі, громадському житті університету.

 Н О В И Н И   К А Ф Е Д Р И

19 травня в нашому університеті відбулася V Міжнародна інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Україна-світ: діалог культур», присвячена 25-ій річниці Конституції України.

У конференції взяли участь студенти ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Національної металургійної академії України, аспіранти та молоді вчені Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, гості з Японії та США.

З вітальним словом до учасників конференції звернулись професор, доктор політичних наук, завідувач кафедри міжнародних відносин ДНУ ім. О. Гончара Іщенко І. В., кандидат філософських наук, завідувач кафедри філософії та українознавства УДХТУ Чичков А. Г., доцент кафедри філософії та українознавства УДХТУ Башкеєва О. М.

Яскравими та емоційними стали доповіді, які підготували студенти Ципура Софія, Журавель Жасмін, Ковальчук Вікторія, Савчук Карина. Цікавими та актуальними виявились доповіді, надіслані на конференцію Левченко Катериною, Лободою Аріною, Шмалько Данилом та іншими. Особливу увагу учасників конференції викликала відеодоповідь Speer Emilia (USA, Seattle University of Washington) (англійською мовою). Доцент кафедри філософії та українознавства УДХТУ Борисов В. Л. здійснив переклад доповіді, сприявши діалогу між учасниками.

Усі представлені доповіді були сприйняті учасниками конференції жваво та з інтересом.

Конференція «Україна − світ: діалог культур» виступає дискусійним клубом, де впродовж вже декількох років молоді вчені, аспіранти та студенти нашого університету і гості з інших закладів вищої освіти, у тому числі й зарубіжних, − обмінюються своїми поглядами і вчаться знаходити взаєморозуміння з широкого кола проблем і питань сучасності. Почути іншого, бути почутим співрозмовником, навчитися бачити світ очима інших людей і поважати їхню точку зору − головні завдання, які ставлять перед собою організатори конференції: кафедра філософії та українознавства Українського державного хіміко-технологічного університету і кафедра міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені О. Гончара.

За матеріалами Міжнародної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених “Україна – світ: діалог культур” виданий збірник тез доповідей.

 

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ  О Л І М П І А Д И  З ФІЛОСОФІЇ І КУЛЬТУРОЛОГИИ!

 

ФІЛОСОФІЯ

 

 1. САВЧУК КАРИНА ІГОРІВНА, 2-Ф-32. («НАВІЩО ДІТЯМ БАТЬКИ?»). ЛЕВЧЕНКО КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, 1- ТЖ-98. («ПРОБЛЕМА СУРЖИКУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ»);
 2. ПЕРОГІВ ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА,  2- Ф -33. («У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ЩАСТЯ?»);
 3. ВАЛЯВСЬКА КАТЕРІНА ВАЛЕРІЇВНА, 1-БТ-38. («ЗВ’ЯЗОК ФІЛОСОФІЇ З ПОЕЗІЄЮ»).

 

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

 

 1. ЦИПУРА СОФІЯ РОМАНОВНА, 2- ТНВ -29 («ВЛИЯНИЕ ПРООБРАЗА ПЕРСОНАЖА НА НАШЕ ПОДСОЗНАНИЕ6 УСПЕХ В ДЕТАЛЯХ. НА ПРИМЕРЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ И АНИМАЦИИ)» ЖУРАВЕЛЬ ЖАСМІН МЕРГЕНІВНА,   1 – ТЖ –98 («ВИБІР ІМЕН В РІЗНИХ КУЛЬТУРАХ СВІТУ»);
 2. ФЕДАН ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ,  2-ТВМС-93 («ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ УКРАЇНИ»);
 3. КРАВЕЦЬ МИРОСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ,  5- МР-26 («ТРАДИЦІЇ ЯК ВИРАЖЕННЯ ЕТНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»).

 

БАЖАЄМО ТВОРЧИХ УСПІХІВ!