Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА

адреса:  головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

 • к. 455 – кабінет завідувача кафедри, головний корпус;
 • к. 452 – секція філософії, головний корпус;
 • к. 425 – секція українознавства, головний корпус.

тел.: +38 (0562) 47-04-24

e-mail: [email protected]

 

Сучасна кафедра філософії та українознавства є загальноосвітньою кафедрою університету, яка викладає свої дисципліни бакалаврам, магістрам і аспірантам всього університету.  Кафедра працює з іноземними студентами, а також приймає участь у роботі приймальної комісії університету. В сучасному вигляді кафедра філософії та українознавства була створена із двох кафедр: кафедри філософії та кафедри українознавства 1-го листопада 2019 р., які мали свою історію розвитку і здобутки.

Кафедра викладає 15 дисциплін. 100% викладачів кафедри виконують 5 і більше  пунктів відповідностей п. 30 Ліцензійних умов.    Всі дисципліни кафедри забезпечені сучасною навчально-методичною літературою :

 • нові, або оновлені робочі програми;
 • конспекти курсів лекцій, плани семінарів, методичні вказівки та методичні матеріали по окремим темам та модулям;
 •  комплекс УМКД з усіх дисциплін;
 • тестові питання, а також тести для внутрішньої перевірки залишкових знань;
 • дистанційні курси .

  Викладачі кафедри працюють над 2 держбюджетними темами:

 • “Філософія і культура в умовах цифрової та соціально-культурної глобалізації” (Керівник – завідувач кафедри філософії та українознавства Чичков Анатолій Григорович);
 • “Соціокультурна спадщина українського народу ХХ – поч. ХХІ ст.” (Керівник – кандидат історичних наук, доцент  Борисов Владислав Леонідович)

Всі навчальні дисципліни кафедри мають світоглядно-ціннісне навантаження, яке і складає їх ядро.  

Кафедра була ініціатором організації окремої секції « Духовні основи буття людини» в рамках традиційної наукової конференції «Хімія і сучасні  технології» в нашому університеті, де публікуються студенти та аспіранти як наші, та з інших вузів з гуманітарно-світоглядної тематики. Видані збірники матеріалів.

Кожен рік кафедра організовує студентські Олімпіади з гуманітарної тематики.

Кожен рік по рекомендації ЮНЕСКО в листопаді відзначаємо Міжнародний день філософії та поєднуємо його проведення з засіданням студентського філософського клубу “Сократ і ми”  .

ШТАТНИЙ РОЗКЛАД

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ — Чичков Анатолій Григорович, кандидат філософських наук, доцент

СЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ 

Доцент Башкеєва Олена Миколаївна

Доцент Какуріна Ірина Іллівна

СЕКЦІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА

Доцент Борисов Владислав Леонідович

Доцент  Ковальова Наталія Анатоліївна

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ

Інженер першої категорії Костиря Галіна Іванівна

Інженер першої категорії Міловська Надія Григорівна

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

 • Філософія 
 • Філософія (аспіранти)
 • Філософія та філософська антропологія
 • Психологія
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Соціологія
 • Соціальна відповідальність (магістри)
 • Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі (магістри)
 • Логіка
 • Етика ділових відносин
 • Політологія
 • Психологія та методика викладання фахових дисциплін (аспіранти)

Діяльність кафедри зосереджена на формуванні духовного світу людини (студента), сучасних компетентностей, знань, умінь та навичок на основі стандарту вищої освіти. Дисципліни кафедри відносяться до галузей знань: гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки.

Кафедра була ініціатором створення окремої секції «Духовні основи буття людини» в рамках традиційної міжнародної наукової конференції «Хімія та сучасні технології», яка проходить в нашому університеті кожні два року. Студенти, аспіранти нашого університету, інших закладів вищої освіти України та світу активно виступають і публікують свої наукові розробки з гуманітарно-світоглядної тематики, за результатами яких публікуються наукові збірники матеріалів.

Викладачі кафедри приймають активну участь у науково-дослідній роботі, громадському житті університету.

 Н О В И Н И     К А Ф Е Д Р И

    23 квітня 2023 року

                       Всеукраїнський день психолога

24.04.2023

Майбутні ПСИХОЛОГИ – бакалаври нашого Університету  провели зустріч з небайдужими до реальних психічних проблем нашого суспільства, проблем студентства, пошуків гармонійного співіснування та осмислення ролі психології в наш час  

З доповідями та презентаціями з проблем психології виступили студенти:

           • Нецвєтаєва Наташа,
           •  Невірна Світлана,
           • Воробей Ліза,
           • Шевченко Олеся,
           • Туркіна Софія,
           • Клименко Регіна

I ТУР ОЛІМПІАДИ

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ І ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

З ПСИХОЛОГІЇ

(квітень 2023р.):

І місце:  Нецвітаєва Наталія Григорівна;

ІІ місце:  Воробєй Єлизавета Олександрівна;

ІІІ місце:  Лазоркіна Анастасія Костянтинівна.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ І ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

З КУЛЬТУРОЛОГІЇ

(квітень 2023р.):

І місце: Маланіна Анжеліка Романівна;

 ІІ місце: Шарапова Катерина Вікторівна;

ІІІ місце:  Кокоткіна Катерина Ігорівна.

 

У поточному навчальному році кафедра продовжила підготовку бакалаврів зі спеціальності 

053  ПСИХОЛОГІЯ (  ОП  ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ).

                       Психологія – нова спеціальність, затребувана часом.    В сучасному світі психолог – терапевт і друг людини.

Практично-професійні уміння (компетентності) дають змогу:

         • проводити психологічне дослідження (самостійне, або колективне);
         • проводити психологічну експертизу, індивідуальну та групову психокорекцію,
         • проводити індивідуальне та групове консультування у різних напрямках (наприклад, у спорті, у сфері сімейних відносин),
         • здійснювати психологічну реабілітацію,
         • виступати експертом у процесі дозволу кризових та екстремальних ситуацій, у процесі формування кадрового потенціалу,
         • проводити лабораторні та практичні роботи з експериментальної та загальної психології,
         • використовувати комп’ютерні технології в дослідженні та ін..

Дипломовані психологи мають змогу працювати за такими напрямками:

         • самостійна кар’єра приватного психолога-практика, психотерапевта, психоаналітика, консультанта;
         • психолог по самовдосконаленню, саморозвитку;
         • психолог державних або суспільніх соціальніх служб;
         • психолог в військових організаціях та структурах;
         • психолог у сфері освіти (дитячі садки, школи, коледжі, ліцеї, університети);
         • науково-дослідна робота;
         • психолог у сфері здоров’я (медичні заклади) та ін..