Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА

адреса:  головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

 • к. 455 – кабінет завідувача кафедри, головний корпус;
 • к. 452 – секція філософії, головний корпус;
 • к. 425 – секція українознавства, головний корпус.

тел.: +38 (0562) 47-04-24

e-mail: [email protected]

 

Сучасна кафедра філософії та українознавства є загальноосвітньою кафедрою університету, яка викладає свої дисципліни бакалаврам, магістрам і аспірантам всього університету.  Кафедра працює з іноземними студентами, а також приймає участь у роботі приймальної комісії університету. В сучасному вигляді кафедра філософії та українознавства була створена із двох кафедр: кафедри філософії та кафедри українознавства 1-го листопада 2019 р., які мали свою історію розвитку і здобутки.

Кафедра викладає 15 дисциплін. 100% викладачів кафедри виконують 5 і більше  пунктів відповідностей п. 30 Ліцензійних умов.    Всі дисципліни кафедри забезпечені сучасною навчально-методичною літературою :

 • нові, або оновлені робочі програми;
 • конспекти курсів лекцій, плани семінарів, методичні вказівки та методичні матеріали по окремим темам та модулям;
 •  комплекс УМКД з усіх дисциплін;
 • тестові питання, а також тести для внутрішньої перевірки залишкових знань;
 • дистанційні курси .

  Викладачі кафедри працюють над 2 держбюджетними темами:

 • “Філософія і культура в умовах цифрової та соціально-культурної глобалізації” (Керівник – завідувач кафедри філософії та українознавства Чичков Анатолій Григорович);
 • “Соціокультурна спадщина українського народу ХХ – поч. ХХІ ст.” (Керівник – кандидат історичних наук, доцент  Борисов Владислав Леонідович)

Всі навчальні дисципліни кафедри мають світоглядно-ціннісне навантаження, яке і складає їх ядро.  

Кафедра була ініціатором організації окремої секції « Духовні основи буття людини» в рамках традиційної наукової конференції «Хімія і сучасні  технології» в нашому університеті, де публікуються студенти та аспіранти як наші, та з інших вузів з гуманітарно-світоглядної тематики. Видані збірники матеріалів.

Кожен рік кафедра організовує студентські Олімпіади з гуманітарної тематики.

Кожен рік по рекомендації ЮНЕСКО в листопаді відзначаємо Міжнародний день філософії та поєднуємо його проведення з засіданням студентського філософського клубу “Сократ і ми”  .

ШТАТНИЙ РОЗКЛАД

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ — Чичков Анатолій Григорович, кандидат філософських наук, доцент

СЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ 

Доцент Башкеєва Олена Миколаївна

Доцент Заєць Ольга Миколаївна

Доцент Какуріна Ірина Іллівна

Викладач Патеріло Олег Миколайович

СЕКЦІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА

Доцент Борисов Владислав Леонідович

Доцент  Ковальова Наталія Анатоліївна

Доцент Кулакевич Людмила Миколаївна

Викладач Колісник Галина Миколаївна

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ

Інженер першої категорії Костиря Галина Іванівна

Інженер першої категорії Міловська Надія Григорівна

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

 • Філософія 
 • Філософія (аспіранти)
 • Філософія та філософська антропологія
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Українська мова як іноземна
 • Соціологія
 • Соціальна відповідальність (магістри)
 • Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі (магістри)
 • Логіка
 • Етика ділових відносин
 • Політологія
 • Психологія та методика викладання фахових дисциплін (аспіранти)

Діяльність кафедри зосереджена на формуванні духовного світу людини (студента), сучасних компетентностей, знань, умінь та навичок на основі стандарту вищої освіти. Дисципліни кафедри відносяться до галузей знань: гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки.

Кафедра була ініціатором створення окремої секції «Духовні основи буття людини» в рамках традиційної міжнародної наукової конференції «Хімія та сучасні технології», яка проходить в нашому університеті кожні два року. Студенти, аспіранти нашого університету, інших закладів вищої освіти України та світу активно виступають і публікують свої наукові розробки з гуманітарно-світоглядної тематики, за результатами яких публікуються наукові збірники матеріалів.

Викладачі кафедри приймають активну участь у науково-дослідній роботі, громадському житті університету.

 Н О В И Н И   К А Ф Е Д Р И

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ !

Запрошуємо Вас прийняти участь у

 

I  ТУРІ ОЛІМПІАДИ з наступних предметів:

 

 

Філософія,

Культурологія,

Мовознавство,

Історія України.

 

 

      Роботи на Олімпіаду УДХТУ з гуманітарних наук студенти надають за наступною проблематикою:

 

    • Діалог національних культур (мораль, мистецтво, політика, релігія). Єдність в різноманітті.

    • Умови та шляхи формування культурної ідентичності. Національні звичаї, їх відтворення в сучасній культурі.

    • Загальні риси і національні особливості становлення системи освіти сучасного суспільства. Культура і виховання: концепції, моделі,

    • інструментарії.

    • Історична пам’ять та історична політика у соціокультурній спадщині українського народу у ХХ – на початку ХХІ ст.

    • Діджиталізація і розвиток національних культур: нові можливості для діалогу.

    • Своєрідність політичної культури. Діалог як основа поступального соціального розвитку.

    • Бізнес в умовах глобалізації: проблеми, переваги, перспективи діалогу.

    • Роль соціальних спільнот, державних установ, громадських організацій та фондів в діалозі культур.

 

 Студенти надають роботи викладачам кафедри, які проводять заняття в групах. Останній термін – 30 квітня.

 

Кращі роботи будуть надруковані у збірнику «Україна – світ: діалог культур» (травень 2021 року), автори робіт запрошені до

участі в Міжнародній інтернет-конференції з даної проблеми.

 

 

Фото студентів, які посіли I місце в Олімпіаді з філософії, історії, культурології, мовознавства, будуть розміщено на сайті

кафедри Філософії та українознавства ДВНЗ УДХТУ. Звіт про результати Олімпіади буде наданий в деканати і ректорат.

 

 

Бажаємо Вам творчих успіхів та натхнення!!!