Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Освітня програма “Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних розсіяних елементів та наноматеріалів”

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Випускова кафедра: Кафедра технологіі неорганічних речовин і екологіі

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та магістра


Хімічна технологія – прикладна наука, яка вивчає способи і процеси виробництва продуктів та предметів споживання, що відбуваються за участю хімічних перетворень. Методи хімічної технології широко використовуються в хімічній, харчовій, парфюмерно-косметичній, фармацевтичній промисловості, металургії, енергетиці, електроніці, будівництві, транспорті та ін.

Хімік-технолог розробляє нові та удосконалює діючі технології, а результатом його діяльності є економічний та технічно доступний проект одержання необхідного продукту, предмету або виду енергії.

На початку навчання студенти технологи опановують загальні курси після чого на третьому курсі визначаються з освітньою програмою, що присвячена детальному вивченню одного із напрямків хімічної технології. Освітня програма “хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних розсіяних елементів та наноматеріалів” дозволяє студентам опанувати процеси: переробки мінеральної сировини з одержанням сполук всіх елементів періодичної системи; одержання напівпровідників  нано-, монокристалічних  інших неорганічних функціональних матеріалів; забезпечення споживачів якісною водою.

Матеріали сучасної техніки

Як споживачі, ми не замислюємося над різноманіттям матеріалів з якими стикаємося у повсякденному житті. Звичний нині смартфон містить сотні матеріалів, які виготовлені більше ніж з 40 елементів. Загалом в сучасних предметах побуту та промислових матеріалах використовуються всі стабільні елементи періодичної системи. При цьому, лише третина із них є відносно доступними, більшість же елементів є рідкісними або сильно розпорошеними у земній корі. На шляху до наших рук вони мали бути сконцентровані, очищені та перетворені на матеріали з необхідними функціональними характеристиками.

Вторинні ресурси

Після використан­ня гаджетів, предметів побуту, промислових матеріалів їх цінні складові необач­но розпорошуються людством по сміттєзвалищам чи забруднюють довкілля. Тонна електронного лому містить лише міді до 100кг, срібла до 5кг, золота до 500г, Sn, Ni, Pb до 30кг, іноді це в сотні разів перевищує вміст металів у корисних копалинах. Зростання культури поводження з відходами та стрімкий розвиток новітньої галузі «urban mining» є відповіддю на сучасні ресурсно-екологічні виклики. Задачі хіміків-технологів від створення схеми отримання бажаного продукту дедалі більше зміщуються у бік мінімізації впливів суспільства на довкілля.

Чистота

Питання чистоти гостро постає в технології рідкісних металів. Механічні властивості тугоплавких Ti, V, Мо, W, Ta, Zr, Re та їх сплавів цілковито визначаються домішками у їх складі. Для того щоб потрапити у банківське сховище благородні Au, Ag, Pt, Pd обов’язково проходять фінальне очищення або афінаж.

Виключні вимоги до чистоти матеріалів сучасних електро­ніки та оптики занурюють наших студентів в проблематику проце­сів глибокого очищення. Вони розглядаються у технології Se, Te, Ga, Ge, In та всіх лантаноїдів. Для прикладу лінзи сучасних тепловізорів створюються із 99,9999% германію, а популярні нині гнучкі тонкоплівкові сонячні елементи створюють із особливо чистого селеніду купруму, індію, галію (CuInxGa(1-x)Se2) або CIGS

Широке розповсюдження процесів розділення та очищення речовин у всіх сферах діяльності, стрімке поширення наноматеріалів, напівпровідників, функціональних матеріалів створених з елементів всієї періодичної системи, дозволяють нашим студентам використати отримані знання у більшості напрямків хімічної галузі та далеко за їх межами.

 

Вода

Промисловість, комунальні споживачі, окремі домо­господарства в умовах погіршення стану довкілля дедалі більше стикаються з проблемами якості води. У свою чергу стічні води стають важливим чинником забруд­­нен­н­я навколишнього середовища. Така ситуа­ція формує високий попит на спеціалістів у галузі забезпечення якості водних ресурсів та спонукала нас до збільшення об’єму курсів, присвячених методам контролю якості води, процесам та обладнанню водопідготовки та водоочищення.

Навчальне обладнання та лабораторії кафедри ТНР та Е

Енергетика

Особливим попитом наші випускники користуються на підприємствах енергетичної галузі, насамперед ДП НАЕК «Енергоатом». У цьому випадку поєднується вміння забезпечити глибоке очищення води для енергетичних установок та знання властивостей матеріалів, створених із використанням рідкісних елементів. ДП НАЕК «Енергоатом» пропонує нашим студентам тристоронні договори підготовки спеціаліста, за якими він сплачує за навчання студента за контрактом, організує виробничу практику та працевлаштовує випускника на одній із чотирьох АЕС України. Висока культура виробництва та рівень заробітних плат, соціальний пакет, можливість отримання службового житла визначають зустрічну популярність цього напрямку працевлаштування у наших випускників.

Міжнародні програми

Великі обсяги навчальних курсів присвячених процесам водоочищення визначили розвиток співробітництва нашої кафедри з Норвезьким Університетом Природничих Наук та проектами «Водна гармонія Євразія» і «Водна гармонія Еразмус+», що фінансуються норвезьким центром міжнародного співробітництва в освіті та ЄС. Завдяки активній участі в проектах «Водна гармонія» наші лабораторії поповнюються сучасним учбовим обладнанням, студенти отримали можливість проходити навчальну практику на профільних підприємствах Норвегії, Німеччини, Польщі, Китаю також фінансуються стипендіальні програми навчання наших випускників у магістратурі Норвезького університету природничих наук та інших університетах ЄС.

Магістратура та аспірантура

Магістрам, які успішно захистили дослідницькі дипломні роботи, надається можливість вступу до аспірантури УДХТУ або на PhD програми університетів партнерів проектів «Водна гармонія». Також вони можуть працювати викладачами дисциплін хімічного та екологічного спрямування в коледжах, ліцеях та вузах України.

Основні бази практики