Обрати сторінку

Освітня програма “Хімічні технології та інженерія”. Професійне спрямування ”Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних розсіяних елементів та наноматеріалів” (бакалавр)

Освітня програма “Хімічні технології та інженерія” (магістр)

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Випускова кафедра: Кафедра технології неорганічних речовин та екології

 

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

12 + 12 =

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Випускова кафедра: Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та  магістра


Кафедра готує фахівців за двома напрямами:

  • переробка традиційних видів палива
  • технологія альтернативних палив.

З першого напряму студенти вивчають основні процеси переробки вуглецевмісної сировини, технології переробки нафти, газу й твердих горючих копалин, застосування палив, мастил, олив та продуктів переробки вугілля.

З другого -  основні принципи виробництва та застосування палив з ненафтової сировини, якою є рослинні та харчові відходи, різні види біопалива, біогаз, продукти газифікації твердих горючих копалин. Студенти оволодівають навичками у застосування спиртових палив (біоетанолу), біодизелю, нові системи використання палив, у тому числі у газо-рідинних та гібридних двигунах.

За обома напрямами студенти оволодівають навичками розрахування та проектування нових екологічно чистих виробництв.

На кафедрі є обладнані лабораторії, де студенти оволодівають сучасними методами дослідження на експертизи палив.

Кафедра готує фахівців для роботи на сучасних підприємствах з переробки нафти, газу, вугілля та будь-якої сировини з високим вмістом вуглецю й водню. Випускники кафедри можуть працювати на посадах інженерів-технологів нафтопереробного комплексу України, проектантів і конструкторів нафто- й вуглехімічного обладнання, займатись науковою роботою у науково-дослідних установах та університетах, технічним менеджментом в управлінських структурах і бізнесі.

Кафедра є популярною серед іноземних студентів – на протязі останніх 5-років у нас навчалися студенти з ближнього та далекого зарубіжжя – Анголи, Туркменістану, Азербайджану, Узбекистану, Португалії та  Конго.

Магістри кафедри мають змогу виконувати свої дипломи у лабораторіях кафедри, оволодівати методами комп’ютерного моделювання та сучасними інформаційними ресурсами через електронні бібліотеки.

Кафедра готує висококваліфікованих спеціалістів через аспірантуру та докторантуру для майбутньої роботи у наукових інститутів та закладах вищої освіти.

Наукова діяльність кафедри спрямовано на отримання та вивчення нових видів палив, в тому числі, альтернативних, та широко представлена монографіями та науковими статтями.

Основні місця практики та роботи випускників кафедри:

МІСЦЯ РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТІВ

М. Київ

ПАТ «Укрнафта»

Національний авіаційний університет

АТ «Синтез-групп»

Лабораторії аеропортів, нафтобази

м. Дніпропетровськ

КХВ ПАТ «Євраз-ДМЗ ім. Петровського»

Нижньодніпровська нафтобаза

ПАТ «Південний машинобудівний завод», застосування олив.

Лабораторія авіаційних палив аеропорту «Дніпропетровськ», «Дніпроавіа».

ТД «Інтеройл»

НК «Альянс-Україна»

Агросоюз

Лабораторії аеропортів, нафтобази

Дніпропетровська обл.

м. Дніпродзержинськ, АТ "Дніпродзержинський коксохімічний завод"

м. Кривий Ріг «ПАТ «Миттал-Стіл Кривий ріг»

Полтавська обл.

м. Кременчук, ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнанафта»

ГПУ “Полтавагазвидобування “Солохівській промисел”

м. Лисичанськ, Луганська обл.

«Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» («Лисичанський НПЗ»)

Запорізька обл.

м. Бердянськ, АТ “АЗМОЛ”

м. Бердянськ, РУ НВО «Агрінол»

м. Запоріжжя, АТ «Запорізький електровозоремонтний з-д»

м. Запоріжжя, ПАТ «Запоріжкокс»

Львівська обл.

м. Дрогобич, НПК “Галичина”

с.м.т. Дашава, Львівська обл., Дашавське ВУПЗГ

Сумська обл.

м. Мала Павлівка, Качанівський ГПЗ, ВАТ «УКРНАФТА»

Івано-Франківська обл.

м. Надвірна, АТ "Нафтохімік Прикарпаття"

м. Долина, «Долинський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

м. Борислав, «Бориславський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

Харківська обл.

с.м.т. Андріївка, ДК “Укргазвидобування”, Шебелинське відділення переробки газу, газового конденсату та нафти

с.м.т. Червоний Донець, ДК “Укргазвидобування”, Газопромислове  управління “Шебелинкагазвидобування”

Чернігівська обл.

м. Варва, ВАТ «Укрнафта», “Гнідинцівський газопереробний завод»

Програма “Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних розсіяних елементів та наноматеріалів” присвячена детальному вивченню процесів:

  • одержання з природної  мінеральної сировини та відходів всіх елементів періодичної системи та їх сполук (кольорових, рідкісних, дорогоцінних, платинових металів  тощо)
  • одержання з різної за походженням мінеральної сировини кислот, основ, солей, оксидів, мінеральних добрив та їх композицій, пігментів, абразивів, неорганічних наповнювачів тощо
  • одержання функціональних матеріалів на основі нанодисперсних та нанокристалічних речовин, напівпровідників, монокристалів  особливо-чистих речовин, кераміки тощо);
  • отримання води заданої якості для забезпечення атомних та теплових електростанцій, фармації, харчових та хімічних виробництв.

Хімічна технологія – прикладна наука, яка вивчає способи і процеси виробництва продуктів та предметів споживання, що відбуваються за участю хімічних перетворень. Широко використовується в хімічній, харчовій, парфюмерно-косметичній, фармацевтичній промисловості, металургії, енергетиці, електроніці, будівництві та ін.

Хімік-технолог розробляє нові та удосконалює діючі технології одержання необхідного продукту, предмету або виду енергії.

Сировина для матеріалів сучасної техніки

Високі функціональні характеристики сучасних матеріалів забезпечуються використанням при їх створенні всіх стабільних елементів періодичної системи. Звичний нині смартфон містить сотні неорганічних матеріалів, виготовлених більше ніж з 40 елементів.

Переважна більшість хімічних елементів є рідкісними або сильно розпорошеними у земній корі, попит на них невпинно зростає, а якість родовищ погіршується. Після використан­ня гаджетів, предметів побуту, промислових матеріалів їх складові вкрай не бажано розпорошувати по сміттєзвалищам. Одна тонна електронного лому містить лише міді до 100кг, Sn, Ni, Pb до 30кг, дорогоцінних срібла та золота до 5кг та 500г відповідно. У відпрацьованих каталізаторах хімічних та нафтохімічних процесів вміст цінних металів часто в десятки разів вище ніж у корисних копалинах. Задачі по утилізації вторинної сировини та мінімізації її впливу на довкілля формують попит на наших випускників.

 Процеси очищення

Виключні вимоги до чистоти матеріалів сучасних електро­ніки та оптики знайомлять наших студентів з проце­сами глибокого очищення. Для прикладу лінзи сучасних тепловізорів створюються із 99,9999% германію, а популярні нині гнучкі сонячні елементи створюють із особливо чистого селеніду купруму, індію, галію.

Процеси концентрування і виділення цінних компонентів, очищення сполук до рівня вимог виробництва напівпровідників наші студенти опановують на прикладі переробки руд та різноманітних відходів рідкісних, благородних, кольорових металів. В той же час отриманні знання процесів розділення та очищення речовин є найбільш універсальними для хімічної технології, широко використовуються в харчовій і переробній промисловості, металургії та забезпечують високий попит на наших випускників серед роботодавців України та світу.

 

Навчальне обладнання та лабораторії кафедри ТНР та Е

Вода та водопідготовка

Промисловість, комунальні споживачі, окремі домо­господарства в умовах погіршення стану довкілля дедалі більше стикаються з проблемами якості води. У свою чергу стічні води стають важливим чинником забруд­­нен­н­я навколишнього середовища. Така ситуа­ція формує високий попит на спеціалістів у галузі забезпечення якості водних ресурсів та спонукала нас до збільшення об’єму курсів, присвячених методам контролю якості води, процесам та обладнанню водопідготовки та водоочищення.

Енергетика

Особливим попитом наші випускники користуються на підприємствах енергетичної галузі, насамперед ДП НАЕК «Енергоатом». У цьому випадку поєднується вміння забезпечити глибоке очищення води для енергетичних установок та знання властивостей матеріалів, створених із використанням рідкісних елементів.

ДП НАЕК «Енергоатом» пропонує нашим студентам тристоронні договори підготовки спеціаліста, за якими він сплачує за навчання студента за контрактом, організує виробничу практику та працевлаштовує випускника на одній із чотирьох АЕС України.

Висока культура виробництва та рівень заробітних плат, соціальний пакет, можливість отримання службового житла визначають зустрічну популярність цього напрямку працевлаштування у наших випускників.

Міжнародні програми

Великі обсяги навчальних курсів присвячених процесам водоочищення визначили розвиток співробітництва нашої кафедри з Норвезьким Університетом Природничих Наук та проектами «Водна гармонія Євразія» і «Водна гармонія Еразмус+», що фінансуються норвезьким центром міжнародного співробітництва в освіті та ЄС. Завдяки активній участі в проектах «Водна гармонія» наші лабораторії поповнюються сучасним учбовим обладнанням, студенти отримали можливість проходити навчальну практику на профільних підприємствах Норвегії, Німеччини, Польщі, Китаю також фінансуються стипендіальні програми навчання наших випускників у магістратурі Норвезького університету природничих наук та інших університетах ЄС.

Магістрам, які успішно захистили дослідницькі дипломні роботи, надається можливість вступу до аспірантури УДХТУ або на PhD програми університетів партнерів проектів «Водна гармонія». Також вони можуть працювати викладачами дисциплін хімічного та екологічного спрямування в коледжах, ліцеях та вузах України.