Обрати сторінку

Освітня програма “Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів”

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Випускова кафедра: Переробки пластмас та фото-, нано- і поліграфічних матеріалів

Випускова кафедра: Хімії та технології переробки еластомерів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та магістра


Переробка пластмас – це комплекс технологічних процесів, що забезпечують створення напівфабрикатів або готових виробів за допомогою спеціального обладнання. На цій спеціальності майбутні фаїівці одержують знання з хімії високомолекулярних сполук, вчаться орієнтуватися в сучасних марках і технологіях одержання полімерів; знайомляться з технологією виробництва композиційних матеріалів, синтетичних волокон, полімерних плівкових матеріалів і штучної шкіри, утилізацією та регенерацією полімерних відходів та можливими шляхами їх подальшого використання, сучасними виробництвами, їх особливостями та напрямами розвитку.

Полімерні матеріали широко застосовуються майже в усіх промислових галузях і в побуті. Фахівці з технології переробки полімерів займаються розробкою нових видів пластмасових виробів, вивчають технологічні процеси виготовлення плівкових матеріалів для пакування як харчових, так і технічних продуктів; виробів із пластмас для авіаційної, космічної, машинобудівної промисловості.

Набуття професійних знань в області синтезу та переробки полімерних матеріалів бакалаврів, спеціалістів та магістрів спеціальності 05130107 “Хімічні технології переробки полымерних та композиційних матеріалів” досягається за рахунок послідовного та глибокого вивчення, як фундаментальних (математика, фізика, органічна та неорганічна хімія), так і професійно спрямованих фахових дисциплін:

  • «Спеціальна технологія переробки пластмас»
  • «Полімерне матеріалознавство»
  • «Хімія і фізика полімерів»
  • «Теоретичні основи переробки полімерів та еластомерів»
  • «Технологія та устаткування переробки полімерів та еластомерів» та ін.

Студенти проходять практику, а випускники посідають провідні посади на підприємствах з виготовлення різноманітної полімерної продукції, деталей радіоелектричної апаратури виробів медичного та побутового призначення