Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

ПРОФЕСОРИ

Анісімов Володимир Миколайович

Доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: триботехнічне матеріалознавство.

Автор (співавтор) 95 наукових праць, учасник 22 міжнародних науково-технічних конференцій.

Керівник однієї захищеної кандидатської дисертації.

Бараненко Валерій Олексійович

Доктор технічних наук, професор

Академік Академії наук вищої школи України.

Наукові інтереси: теорія і методи оптимізації, теорія ймовірності та її використання у механіці конструкцій.

Автор 1 монографії, понад 150 наукових і навчально-методичних робіт.

Барський Вадим Давидович

Доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: математичне моделювання хіміко-технологічних процесів та систем.

Автор 5 монографій, понад 230 наукових статей, 16 авторських свідоцтв на винаходи.

Керівник 4 захищених докторських та 23 кандидатських дисертацій.

Бурмістр Михайло Васильович

Доктор хімічних наук, професор

Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України і Міжнародної академії наук вищої школи, академік Академії інженерних наук України, Петровської академії наук і мистецтв Росії.

Наукові інтереси: синтез і вивчення властивостей полімерних та композиційних матеріалів.

Автор більше 480 наукових праць, 6 монографій, 13 підручників і навчальних посібників. Має 55 патентів та авторських свідоцтв. Наукові розробки відзначені двома золотими, двома срібними медалями та дипломами.

Керівник 10 захищених кандидатських дисертацій.

Бурмістров Костянтин Сергійович

Доктор хімічних наук, професор

Наукові інтереси: дослідження реакційної спроможності хіноїдних сполук, синтез біологічно-активних нітрогенмістких гетероциклів та композицій на основі поверхнево-активних речовин.

Керівник 4 захищених кандидатських дисертацій.

Ващенко Юрій Миколайович

 Доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: розробка науково-технічних засад створення високоякісних багатошарових еластомерних матеріалів; дослідження проблеми ефективного використання відходів виробництва та споживання гумової промисловості, створення нових видів композиційних матеріалів на основі еластомерів, в тому числі із використанням продуктів подрібнення зношених шин та інших гумовотехнічних виробів.

Співавтор монографії, 381 публікації (з них – 124 статті), має 23 авторських свідоцтва та патенти.

Керівник 4 захищених кандидатських дисертацій.

Веліченко Олександр Борисович

Доктор хімічних наук, професор

Член Американського електрохімічного товариства, Міжнародного електрохімічного товариства, Міжнародного консультативного комітету зі свинцевих акумуляторів, Ради з проблеми електрохімії НАН України.

Наукові інтереси: дослідження у галузі електрохімії оксидних і метал-оксидних матеріалів; електрокаталізу при високих анодних потенціалах; електросинтезу сильних окисників; розробка електрохімічних пристроїв для застосування у ветеринарії, медицині та екології, проточних електрохімічних накопичувачів енергії.

Автор понад 250 наукових праць, монографій та патентів.

Керівник 7 захищених кандидатських дисертацій.

Верещак Віктор Григорович

Доктор технічних наук, професор

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1992 р.).

Наукові інтереси: хімія і технологія цирконію, фізико-хімічні процеси утворення і формування нанорозмірних порошкових матеріалів, технологія оксидних порошкових наноматеріалів.

Автор 2 монографій, 105 наукових праць (у співавторстві), 15 авторських свідоцтв СРСР та патентів України.

Керівник 3 захищених кандидатських дисертацій.

Виноградов Борис Володимирович

1940 – 2021

Доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: динаміка та міцність механічних систем барабанних млинів та іншого технологічного обладнання.

Автор 2 монографій, 4 навчальних посібників, 260 наукових праць, у тому числі 47 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.

Керівник 4 захищених кандидатських дисертацій.

Гармідер Лариса Дмитрівна

Доктор економічних наук, доцент, член-кореспондент академії економічних наук

Наукові інтереси: логістичне управління трудовими потоками, розвиток кадрового потенціалу, мотивація персоналу, управління людським капіталом.

Автор понад 166 наукових публікацій у вітчизняних та закордонних виданнях, 7 монографій, 6 авторських свідоцтв, підручників.

Гевод Віктор Сергійович

Доктор хімічних наук, професор

Наукові інтереси: фізико-хімічні явища, що виникають на межах розподілу фаз; рівновага та кінетика адсорбції; інноваційні методи водоочистки.

Автор 3 монографій, співавтор понад 140 наукових праць, 12 патентів на винаходи.

Керівник однієї захищеної кандидатської дисертації.

Гиренко Дмитро Вадимович

Доктор хімічних наук, доцент

 

 

 

Гірін Олег Борисович

Доктор технічних наук, професор

Академік Академії наук вищої школи України, лауреат Нагороди Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки, Міжнародної премії імені академіка К. Ф. Стародубова “За наукові досягнення”, Міжнародної премії імені Ейнштейна “За наукове досягнення” (Англія).

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та Відзнакою Прем’єр-міністра України, Відзнакою МОН України “За наукові досягнення”, Почесною грамотою МОН України.

Наукові інтереси: фазо-, текстуро- і структуроутворення металів та сплавів при електрокристалізації та розробка технологій одержання покриттів з поліпшеними властивостями. Керівник науково-технічних проектів, виконаних на замовлення урядів України, США, Канади і Європейського Союзу.

Автор понад 250 наукових праць, монографій та патентів.

Голеус Віктор Іванович

Доктор технічних наук, професор

Нагороди: Заслужений працівник освіти України, Відмінник освіти України.

Наукові інтереси: дослідження умов склоутворення, взаємозв’язку між хімічною будовою, оксидним складом та фізико-хімічними властивостями боросилікатних та інших оксидних стекол, розробка математичних моделей для опису властивостей стекол в залежності від їх оксидного складу, синтез нових оксидних стекол та розробка основ технології виготовлення з них електроізоляційних, жаростійких, корозійностійких та інших функціональних покриттів на металах і кераміці.

Автор понад 150 наукових публікацій і більше 50 авторських свідоцтв і патентів.

Керівник захищених 2 докторських та 7 кандидатських дисертацій.

Голіченко Олександр Анатолійович

Доктор хімічних наук, доцент 

Нагороди:  Почесні грамоти Дніпропетровської міської ради (2010р); Дніпропетровської облдержадміністрації (2017 р); Соборної районної у місті Дніпрі ради (2018, 2019 рр.).

Наукові інтереси: Комплексні сполуки перехідних металів з біологічною активністю, біонеорганічна хімія, металоорганічний синтез.

Email: [email protected]

Данилов Фелікс Йосипович

Доктор хімічних наук, професор

Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії інженерних наук України, віце-президент Українського електрохімічного товариства та Української асоціації корозіоністів, заступник голови Наукової ради з проблем електрохімії НАНУ, член Міжнародного електрохімічного товариства, представник України в Міжнародній раді з корозії.

Головний редактор журналу “Вопросы химии и химической технологии”.

Наукові інтереси: дослідження адсорбційних явищ в приелектродному шарі та їхній вплив на електрохімічну кінетику, а також процесів фазоутворення і масопереносу; розробці і промисловому впровадженню нових прогресивних технологій і методів електроосадження металевих, полімерних і конверсійних покриттів.

Автор понад 400 наукових праць, 100 патентів і авторських свідоцтв.

Керівник захищених 28 кандидатських та 6 докторських дисертацій.

Дубницький Володимир Іванович

Доктор економічних наук, професор

Академік Академії економічних наук України.

Лауреат державної премії СРСР (1979 р.); почесний знак «За розбудову освіти» (1995 р.).

Наукові інтереси: розвиток продуктивних сил та регіональна економіка, економічна кібернетика, проблеми маркетингу та логістики.

Автор понад 298 публікацій, з них 12 – у закордонних наукових виданнях (Нідерланди, Німеччина, Польща, Росія, Словаччина, Угорщина, Чехія, Швеція); учасник 12 закордонних конференцій (Білорусь, Болгарія, Німеччина, Польща, Росія, Словаччина, Чехія, Швеція).

Керівник 7 захищених кандидатських дисертацій.

Ебіч Юрій Рахмієлевич

Доктор хімічних наук, професор

Академік Української технологічної академії.

Нагороди: пам’ятна медаль Української технологічної академії за внесок у розвиток освіти, науки і промисловості (2004).

Наукові інтереси: фізикохімія олігомерних систем та адгезивів, регулювання фазової та тривимірної структури композиційних матеріалів із заданими властивостями; розробка нових методів удосконалення композиційних матеріалів радіотехнічного призначення, адгезивів, анаеробних клеїв і створення способу регулювання поліруючої здатності еластомерних полірувальних композицій для обробки кришталевих елементів.

Автор понад 250 наукових публікацій, 19 авторських свідоцтв та 8 патентів України.

Керівник 5 захищених кандидатських дисертацій.

Євдокименко Наталія Михайлівна

Доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: полімерні та композиційні матеріали – теоретичні та експериментальні дослідження систем з кластерними утворюваннями, розробка принципів побудови оптимальних рецептів гум і режимів їх виготовлення, які основані на уявленні про оптимальну фазову й геометричну структуру еластомерних композицій.

Єрмаков Петро Петрович

Доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: теоретичні та експериментальні дослідження масопереносу, процесів озонування і кавітації, інтенсифікації фізико-хімічних процесів, основи інформаційної космічної діагностики, будови людини, теорії раку, відновлення організму людини від хвороб, старості і деформованих управляючих програм людини.

Організатор 10 міжнародних науково-технічних конференцій «Вода: проблеми та рішення».

Керівник 1 захищеної докторської та 1 кандидатської дисертацій.

Задорський Вільям Михайлович

Доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: оптимізація хімічної техніки, вдосконалення діючих і створення нових хімічних і споріднених виробництв, синергетика в хімічній технології, оптимізація хімічних технологій та обладнання, глибоке очищення речовин, гнучка хімічна техніка та ін.

Журналіст, багато років представляв країну у науковій програмі НАТО з проблем чистих виробництв.

Автор 4 книг, більше 500 публікацій, близько 400 винаходів і патентів.

Керівник 9 захищених кандидатських дисертацій.

Зайчук Олександр Вікторович

Доктор технічних наук, професор

Нагороди: Диплом ІІ ступеню Голови Дніпропетровської облдержадміністрації за перемогу в конкурсі «Кращий молодий вчений Дніпропетровського регіону» (2007 р.); Почесна грамота Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2008 р.); Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (2011–2012 рр.).

Наукові інтереси: проблеми ресурсо- та енергозбереження у виробництві тонкої і будівельної кераміки.

Автор понад 120 публікацій, з них понад 50 статей і 30 патентів України на винаходи. Керівник однієї захищеної кандидатської дисертації.

Зеленцов Дмитро Гегемонович

Доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: обчислювальні методи механіки, методи оптимального проектування, методи обчислювального інтелекту.

Автор більше 140 статей, 2 монографій, 5 авторських свідоцтв на програмні продукти.

Керівник 6 захищених кандидатських дисертацій.

Коваленко Ігор Леонідович

доктор технічних наук, професор

Нагороди:  Почесні грамоти Дніпропетровської облради (2008р ) та Дніпропетровської облдержадміністрації (2010 р); Подяка МОН України (2016 р).

У 2004-2011рр. – голова Ради молодих вчених УДХТУ, 2008-2011 рр. – заступних голови Ради молодих вчених  Дніпропетровської області.

Наукові інтереси: Технологія сучасних нітратних енергоконденсованих систем та безтротилових промислових вибухових матеріалів з максимальною безпечністю виготовлення, поводження і застосування в кар’єрах, підземних рудниках та при  будівництві метрополітену.

Автор понад 90 публікацій, з них  1 монографія у співавторстві  та  20 патентів України.

Ковальова Наталія Анатоліївна

доктор історичних наук, доцент

Наукові інтереси: аграрна історія України першої чверті ХХ ст., зокрема, селянська революція 1902–1922 рр., історія Української революції 1917–1921 рр.

Учасниця просвітницьких заходів з історії Української революції 1917–1921 рр. Член Товариства істориків-аграрників.

Автор двох монографій та понад 90 наукових публікацій.

Колесніков Володимир Петрович

Кандидат економічних наук, професор

Наукові інтереси: аналіз організаційно-економічного механізму підвищення ефективності функціонування вітчизняних підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості; управління маркетингом на підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості; управління діяльністю хімічних та нафтохімічних підприємств в ієрархічному конкурентному середовищі; удосконалення механізму господарювання підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості шляхом завдання потенціалу маркетингу; удосконалення управління маркетинговою діяльністю хімічних та нафтохімічних підприємств в умовах невизначеності; управління інформаційними, матеріальними та фінансовими потоками в логістичних системах хімічної та нафтохімічної промисловості.

Автор та співавтор понад 100 наукових праць, з них 2 монографій, 2 навчальних посібників з грифом МОН України.

Керівник 3 захищених кандидатських дисертацій.

Комірна Віталіна Віталіївна

Доктор економічних  наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки

Наукові інтереси: розвиток продуктивних сил та регіональна економіка, економічна кібернетика, проблеми маркетингу та логістики.

Автор (співавтор) понад 68  наукових праць у зарубіжних наукових виданнях (Германія, Болгарія). Приймала участь у 22 Міжнародних науково-технічних конференціях. Автор та співавтор 5 монографій, двох навчальних посібників з грифом МОН.

Косолап Анатолій Іванович

Доктор фізико-математичних наук, професор

Член Європейського наукового товариства з безперервної оптимізації EUROPT і міжнародного наукового товариства “Mathematical Optimization Society”.

Наукові інтереси: математичне моделювання та оптимізація складних систем.

Автор понад 140 наукових робіт з проблем оптимізації, у тому числі 3 монографій, 4 навчальних посібників, розробив пакет прикладних програм Excel_SP для моделювання та оптимізації складних систем, а також десятки інших програм для розв’язання оптимізаційних задач. Учасник більше ніж 30 міжнародних конференцій, зокрема: у Німеччині (Ремаген, 2009 р.), Франції (Тулуза, 2011 р., 2012 р.)

Кошель Микола Дмитрович

Доктор хімічних наук, професор

Відмінник освіти України.

Наукові інтереси: вивчення процесів і створення потужних електрохімічних генераторів електричної енергії для підводних апаратів (системи гідразин-пероксид водню, літій-вода та літій-пероксид водню), електрохімічна екологія, вивчення та комп’ютерне моделювання макрокінетики процесів в електрохімічних системах.

Автор 200 публікацій, 30 патентів, 6 підручників та монографій.

Керівник 9 захищених кандидатських дисертацій.

Кравченко Олександр Васильович

Доктор технічних наук

Почесний професор Міжнародного університету Відня (Австрія).

Міжнародна нагорода «Об’єднана Європа» Європейської Бізнес Асамблеї (Оксфорд, Великобританія).

Наукові інтереси: нерівноважна низькотемпературна плазма, хіміко-технологічні процеси переробки вуглецевмісного та ядерного палива, моделювання і оптимізація хіміко-технологічних систем. Здійснював керівництво розробкою складних машинних комплексів для залізниць України; брав участь у розробці нової технології очищення рідких радіоактивних відходів.

Автор більше ніж 165 праць, з них – 3 монографії. Учасник міжнародних наукових конференцій: Молдова, Угорщина, Німеччина, Польща, Єгипет, Ізраїль, Хорватія, Чеська Республіка, Болгарія, Швейцарія, Чорногорія.

Ксенжек Октавіан Станіславович

1927 – 2019

Доктор хімічних наук, професор

Соросівський професор (1994 р.).

Член-кореспондент Української екологічної академії.

Наукові інтереси: дослідження у галузі макрокінетики електрохімічних процесів, хімічних джерел струму, електрохімічних процесів у біологічних системах.

Під його науковим керівництвом виконані дослідження особливостей проходження електрохімічних процесів в умовах невагомості у космічних польотах.

Уперше в Україні організував лабораторію біоелектрохімії.

Автор близько 400 наукових публікацій, у тому числі 3 монографій, одна з яких видана англійською мовою.

Керівник 9 докторських та 28 кандидатських дисертацій.

Кузьменко Микола Якович

Доктор хімічних наук, професор

Наукові інтереси: дослідження в галузі функціональних та карбофункціональних олігомерів з атомами Ti; B; та B і Ti  в структурі одночасно і властивості полімерів з їх використанням; розробка методів синтезу, дослідження властивостей і застосування карбофункціональних елементоорганічних сполук, пошук шляхів раціонального використання великотоннажних відходів хімічної промисловості.

Автор 108 статей, 6 навчальних посібників (5 з яких отримали гриф МОН України), 73 впроваджених у виробництво закінчених робіт, 95 авторських свідоцтв і патентів.

Керівник 5 захищених кандидатських дисертацій.

Кузяєв Іван Михайлович

Доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: моделювання та проектування обладнання для переробки полімерних матеріалів, моделювання та конструктивна розробка екструзійних агрегатів.

Проводить спільні науково-дослідні роботи з вченими Пекінського університету хімічної технології.

Автор 216 наукових праць, у тому числі 3 монографій і 4 навчальних посібників.

Керівник 4 захищених докторських дисертацій

Кулакевич Людмила Миколаївна

Доктор філологічних наук, доцент

Наукові інтереси: український літературний процес ХХ – початку ХІХ століття; особливості української авантюрно-пригодницької прози, її жанрові новоутворення на українському ґрунті

Автор двох монографій, одного посібника, понад 70 наукових публікацій

Купрін Віталій Павлович

Доктор хімічних наук , професор

Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (2011 р.), Відмінник вищої освіти України.

Наукові інтереси: дослідження адсорбції органічних сполук на твердих поверхнях, розробка технологій одержання і застосування емульсійних високоенергетичних систем.

Автор понад 200 наукових праць, 40 патентів і авторських свідоцтв.

Керівник 2 захищених кандидатських дисертацій.

Лук’яненко Тетяна Вікторівна

Доктор хімічних наук, професор

Лауреат премії Президента України для молодих вчених у 2014 р. за цикл робіт “Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу”.

Наукові інтереси: дослідження у галузі електрохімії оксидних і композиційних нноструктурованих матеріалів; електрокаталізу при високих анодних потенціалах; електросинтезу сильних окисників; фотокаталізу.

Автор (співавтор) понад 150 наукових праць та монографій.

Марков Віктор Іванович

Доктор хімічних наук, професор

Нагороди: Відмінник освіти України.

Проходив наукове стажування у Єльському університеті (США), Ліверпульському університеті (Велика Британія), Східнокитайському університеті хімічної технології (Китай, м. Шанхай).

Наукові інтереси: нові методи синтезу та перегрупування азотовмісних гетероциклічних сполук.

Розробив технології і організував виробництво гексаметилен-біс-малеініміду – вихідної сировини для термостійких полімерів для космічної техніки, а також технологічних мастил для обробки металів тиском для металургійних заводів України.

Автор більше 150 наукових праць і 50 авторських свідоцтв.

Керівник 21 захищеної кандидатської дисертації.

Набівач Валентин Михайлович

Доктор хімічних наук, професор

Член редколегії «Журнала хроматографического общества» та збірника «Вопросы химии и химической технологии».

Наукові інтереси: вивчення характеру міжмолекулярної взаємодії в конкретних системах в газорідинній хроматографії і використанні цього методу для розподілу і аналізу хімічних продуктів термічної переробки вугілля.

Автор 3 монографій, понад 300 публікацій у вітчизняних та зарубіжних журналах, 4 навчальних посібників (2 – з грифом МОН України).

Керівник 3 захищених кандидатських дисертацій.

Науменко Олександр Петрович

Доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України

Наукові інтереси: матеріало-конструкційно-технологічні аспекти створення наднизького впливу безпечного колісного рушія транспортних засобів та багатофункціональної тари харчових продуктів швидкого приготування.

Автор майже 300 наукових праць, у т. ч. 13 монографій, 1 посібника та 144 патентів.

Нестеренко Олександр Іванович

Доктор фізико-математичних наук, професор

Наукові інтереси: фізика твердого тіла, реакційна дифузія в багатофазних металевих системах з рухомими границями фаз.

Автор 117 наукових праць, 2 монографій та 2 навчальних посібників з грифом МОН України з ядерної фізики, механіки та молекулярної фізики.

Керівник 4 захищених кандидатських дисертацій.

Нефедов Володимир Георгійович

Доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: електроліз води з утворенням газової фази на електродах, перенесення газової і рідкої фази до електроду в умовах земної гравітації та в невагомості, керування рухом багатофазних систем електричними полями.

Автор 2 навчальних посібників з грифом МОН.

Ніколенко Микола Васильович

Доктор хімічних наук, професор

Проходив стажування в Упсальському університеті (Швеція). Фахівець у галузі колоїдної хімії, аналітичної хімії, загальної хімічної технології.

Наукові інтереси: адсорбція та гетерогенний каталіз, технологія флотаційного збагачення та ін.

Автор понад 180 наукових публікацій.

Нікольський Валерій Євгенович

Доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: створення наукових засад енерготехнології та ефективного використання палива, розробкою нових конструкцій паливовикористовуючих газорідинних апаратів і паливних агрегатів хімічної, машинобудівної, металургійної галузей промисловості, а також сільського та комунального господарств. Його розробки знайшли широке впровадження на численних підприємствах хімічної промисловості, чорної металургії, машинобудування як в Україні, так і за кордоном.

Автор понад 120 наукових публікацій у наукових фахових виданнях України і у міжнародних науково-метричних виданнях.

Носенко Олександр Васильович

1956 – 2017

Доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: стекла та склокерамічні матеріали з підвищеними експлуатаційними характеристиками, скловидні та склокерамічні тверді електроліти для літієвих джерел струму, легкоплавкі склоприпої.

Співавтор понад 100 наукових праць, 30 авторських свідоцтв і патентів.

Керівник 2 захищених кандидатських дисертацій.

Овчаров Валерій Іванович

Доктор технічних наук, професор

Проходив стажування в технічному університеті м. Хемниць (Німеччина).

Наукові інтереси: дослідження процесів прискореної сірчаної вулканізації, модифікації та посилення еластомерних композицій на основі дієнових каучуків.

Автор 3 монографій та одного посібника, понад 300 наукових робіт, 15 патентів та авторських свідоцтв.

Керівник 3 захищених кандидатських дисертацій.

Олевський Віктор Ісаакович

 

Доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: геометрично нелінійна теорія оболонок, методи підсумовування рядів, що розходяться, математичне моделювання технічних процесів, методи теорії збурення.

Автор та співавтор понад 80 наукових праць у тому числі 5 наукових монографій та 4 авторських свідоцтв. Брав участь у більш ніж 10 міжнародних конференціях.

Охромій Галина Василівна

 

Доктор медичних наук, професор

Відомчі нагороди: медаль «Ветеран праці», нагрудні знаки «Автор» та «За розбудову освіти».

Наукові інтереси: дослідження нових технологій та критеріїв толерантності до фізичних навантажень для студентів-спортсменів різних секцій у ВНЗ.

Автор та співавтор понад 160 наукових праць, у тому числі 2 монографій та 4 навчальних посібників.

Петрова Світлана Олексіївна

1938 – 2016

 

Доктор хімічних наук, професор

Наукові інтереси: вивчення електрохімічних властивостей зворотних біологічно активних редокс-систем.

Автор та співавтор понад 100 наукових праць, авторських свідоцтв на винаходи, монографій.

Півоваров Олександр Андрійович

Доктор технічних наук, професор

Ректор УДХТУ з 2013 по 2019 роки.

Голова Української спілки науковців Міжнародної асоціації «Управління ризиками для профілактичної медицини» з штаб-квартирою в Токіо (Японія).

Асоційований член Міжнародної Водної Асоціації (IWA) з штаб-квартирою у Нідерландах.

Співдиректор 4 Міжнародних науково-практичних конференцій за підтримки НАТО “Наука заради миру” з проблем водних технологій та протидії хімічному, біологічному та радіаційному тероризму.

Учасник наукових конференцій у Японії, Сінгапурі, Швейцарії, Хорватії, Франції, Норвегії, Китаї, Шрі-Ланці, Швеції, Польщі, Болгарії, Великій Британії, Росії, Білорусії, Латвії, Узбекистані, Таджикистані, Молдові.

Наукові інтереси: теоретичні та прикладні дослідження нерівноважної низькотемпературної плазми в технології неорганічних речовин та інших галузях науки і виробництва.

Автор (співавтор) 14 монографій, 5 навчальних посібника, 3 підручників, автор (співавтор) понад 380 наукових публікацій, 69 патентів та авторських свідоцтв.

Науковий керівник 9 кандидатських дисертацій та науковий консультант 2 докторських дисертацій.

Пожуєва Тетяна Олександрівна

Доктор економічних наук, професор

Стипендіат Кабінету міністрів України, Почесна відзнака від Української федерації вчених за вклад у розвиток вітчизняної науки.

Наукові інтереси: інноваційні підходи до створення безпечного середовища функціонування підприємств, дослідження інвестиційно-інноваційної складової розвитку промислових підприємств, контролінговий механізм сучасного українського суб’єкта господарювання.

Автор понад 100 наукових праць, серед яких 6 монографій (2 одноосібні), співавтор підручника з грифом МОН України.

Просяник Олександр Васильович

Доктор хімічних наук, професор

Відмінник освіти України.

Наукові інтереси: дослідження в галузі синтезу, стереохімії та конфігураційної стійкості нітрогенвмісних сполук, синтезу та вивчення нових біологічно-активних сполук, у тому числі регуляторів розвитку рослин.

Співавтор більше ніж 90 патентів на винаходи.

Керівник 12 захищених кандидатських дисертацій.

Проценко Вячеслав Сергійович

Доктор хімічних наук, професор

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 08.078.01. Заступник головного редактора наукового фахового журналу “Питання хімії та хімічної технології”.

Нагороджений нагрудним знаком МОН України “Відмінник освіти” (2005 р.)

Нагороджений нагрудним знаком “За наукові та освітні досягнення” (2016 р.)

Наукові інтереси: розвиток теорії стадійних електрохімічних реакцій і дослідження процесів електроосадження наноструктурованих покриттів металами, сплавами та композитами з прогнозованим комплексом фізико-хімічних та експлуатаційних характеристик.

Автор та співавтор понад 150 наукових праць, серед яких біля 60 статей опубліковані у провідних міжнародних наукових журналах, що мають високий імпакт-фактор та включені до міжнародних науко-метричних баз. Співавтор колективних монографій, опублікованих у провідних закордонних видавництвах (США, Німеччина). Проценко В.С. є співавтором декількох патентів України, опублікована заявка на патент США.

Прялін Михайло Анатолійович

1936 – 2018 

 

Доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: конкурентоспроможність виробів та її оцінка.

Автор понад 140 наукових праць, зокрема, 3 монографій, 7 навчальних посібників.

Рижова Ольга Петрівна

 

Доктор технічних наук, доцент, проректор по науково-педагогічній роботі ДВНЗ УДХТУ 

 

Закінчила у 1981 р. Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю «Хімічна технологія скла і ситалів». Захистила за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів у 1987 р. кандидатську дисертацію «Малокобальтові ґрунтові емалі для сталі», у 2020 р. докторську дисертацію «Наукові основи технології кольорових екологічно безпечних склоемалей». Рік присвоєння звання професора – 2020.

Дисципліни, що викладає: «Кристалографія і мінералогія», «Методи досліджень структур силікатів», «Кольорознавство». Керує науково-дослідними дипломними роботами бакалаврів та магістрів.

Наукові інтереси: дослідження закономірностей формування кольору емалевих покриттів та розробка методу прогнозування їх оптико-колірних характеристик; синтез ювелірних та художніх стекол, які не вміщують оксидів свинцю; отримання на їх основі покриттів для кольорових металів.

Публікації: має більше 70 публікацій у вигляді наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та патентів, є співавтором одного навчального посібника із грифом МОН «Методи досліджень структур силікатів».

Керівництво аспірантами: під керівництвом працює 2 аспіранти.

Салєй Аркадій Аркадійович

1956 – 2016 

Доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: розробка нових видів спеціальних цементів з використанням відходів гірничо-металургійного комплексу України; оптимізація роботи обладнання для виробництва будівельних матеріалів.

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі 48 статей, 1 монографії, 12 свідоцтв і патантів на винахід.

Керівник 3 захищених кандидатських дисертацій.

Сатарова Тетяна Миколаївна

Доктор біологічних наук, професор

Наукові інтереси: біотехнологія рослин, молекулярна біотехнологія, клітинна та генетична інженерія в культурі in vitro, молекулярне маркування ознак сільськогосподарських культур, маркер-асоційована селекція.

Співавтор 120 наукових публікацій, 1 монографії, 1 навчального посібника, співавтор 7 сортів кукурудзи.

Лауреат премії «За видатні досігнення в аграрній науці» Національної академії аграрних наук України.

Керівник 2 захищених кандидатських дисертацій.

Свердліковська Ольга Сергіївна

Доктор хімічних наук, доцент

Член науково-методичної комісії з будівництва та технологій (видавництво та поліграфія) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Завідувач науково-дослідної лабораторії «Лакофарбових і поліграфічних матеріалів» ДВНЗ УДХТУ.

Член Української асоціації хімічної та харчової інженерії CFE-UA структурної складової частини Європейської федерації хімічної інженерії EFCE та ГС «Асоціація українських виробників лакофарбової промисловості».

Нагороди: Подяка МОН України (2016).

Наукові інтереси: синтез і вивчення властивостей полімерних четвертинних амонієвих солей для застосування у технології виготовлення та обробки фотоматеріалів, в якості прискорювачів процесу седиментації бентонітової глини з водної суспензії, модифікаторів плівкових полімерних матеріалів та компонентів інгібітору корозії сталі тощо; розробка наукових основ створення полімерних іонних рідин та іонних рідин іоненового типу з високим рівнем іонної провідності в широкому діапазоні температур для вирішення нагальних проблем хімічної та харчової технологій; створення нових лакофарбових матеріалів і покриттів, типографських і поліграфічних матеріалів з покращеними характеристиками.

Виконавець держбюджетних робіт, які виконувалися за заявками Міністерства освіти та науки України, Українсько-американського проекту CRDF (Advance Research Chemicals, Inc.,Сomp., USA), Євразійсько-Норвезького освітнього проекту.

Автор (співавтор) 296 наукових праць, з них 2 монографії, 1 навчальний посібник, 62 статті у наукових журналах, 19 патентів України на винахід, 132 тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських конференціях, форумах.

Ситар Володимир Іванович

Кандидат технічних наук, професор

Наукові інтереси: розробка композиційних триботехнічних матеріалів на основі теплостійких полімерів та оптимізація режимів переробки і експлуатації.

Загальна кількість публікацій понад 245, з них 216 наукових публікацій та 29 навчально-методичного характеру. Брав учать у 109 міжнародних наукових конференціях.

Керівник захищених 4 кандидатських дисертацій.

Скнар Юрій Євгенович

Доктор хімічних наук, професор

Наукові інтереси: дослідження кінетики електроосадження металів, сплавів та композитів, їх структури та фізико-хімічних властивостей; розробка технологій електроосадження поліфункціональних гальванопокривів прогнозованого складу і властивостей із поліпшеними експлуатаційними характеристиками.

 

Автор та співавтор понад 130 наукових праць, 2 монографій та 5 патентів.

Смєсова Вікторія Леонідівна

Доктор економічних наук, професор

Наукові інтереси: дослідження відтворення економічних відносин, формування і реалізації економічних інтересів кожної людини і суспільства, економічної політики держави в сфері реалізації потреб та інтересів суб’єктів, обмеження владно-власницький тенденцій і «кланового» капіталізму, активізації інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктів, реалізації інвестиційного потенціалу національної економіки, міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин.

Автор понад 150 наукових публікацій у вітчизняних та закордонних виданнях, 7 монографій, 6 підручників

Сметанін Володимир Тимофійович

1952 – 2018

Доктор сільськогосподарських наук, професор

Наукові інтереси: біотехнологія; молекулярна та популяційна генетика; філософські аспекти біології; генетико-популяційні обґрунтування систем розведення тварин; створення нових популяцій безхребетних.

Керівник 2 захищених кандидатських дисертацій.

Сніжко Любов Олександрівна

Доктор хімічних наук, професор

Наукові інтереси: електрохімічна кінетика, захисні покриття, анодування, високовольтна електрохімія, технологія палива, альтернативні палива, їх властивості та вплив на конструкційні матеріали.

Співавтор 3 монографій та більше 100 наукових робіт і винаходів.

Керівник 3 захищених кандидатських дисертацій.

Сорока Петро Гнатович

Доктор технічних наук, професор

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1992 р.), академік Української академії наук національного прогресу.

Наукові інтереси: розробка технології і обладнання одержання дисперсних матеріалів із мінеральної і рослинної сировини для електронної техніки; розробка наповнювачів пластмас, мастил для високотемпературної обробки металів тиском та ін.

Автор навчального посібника, 3 монографій, 210 публікацій, 47 патентів і авторських свідоцтв.

Керівник 7 захищених кандидатських дисертацій.

Спорягін Едуард Олексійович

Доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України

Наукові інтереси: дослідження динаміки процесів переробки полімерних матеріалів у дискових та червячно-дискових екструдерах; розробка перспективних композиційних матеріалів зі спеціальними властивостями на основі термо- та реактопластів.

Автор (співавтор) більше 375 наукових праць, в т.ч. 7 навчальних посібників, 42 авторських свідоцтв та патентів.

Керівник 7 захищених кандидатських дисертацій.

Сухий Костянтин Михайлович

Доктор технічних наук, професор

Член Ради з “Фізико-технічних проблем матеріалознавства” МОН України.

Наукові інтереси: дослідження у галузі синтезу та технології полімерних і композиційних матеріалів і нанокомпозитів, водневих паливних елементів і електрохімічних пристроїв, створення відновлюваних джерел енергії.

Керівник та виконавець науково-технічних проектів, які фінансувалися урядами України і Європейського Союзу.

Автор 3 монографій, понад 150 наукових робіт, 25 патентів.

Сухий Михайло Порфирович

Кандидат технічних наук, професор

Член комісії з енергетики Науково-методичної ради МОН України.

Наукові інтереси: процеси горіння і тепло масообміну; сорбційне акумулювання теплової енергії, підвищення ефективності використання сонячної енергії за рахунок полімерних сонячних колекторів.

Співавтор 5 навчальних посібників з грифом МОН України.

Автор та співавтор 162 наукових публікацій, авторських свідоцтв, патентів.

Керівник 6 захищених кандидатських дисертацій.

25 патентів.

Тищенко Геннадій Петрович

1939 – 2017

Доктор технічних наук, професор

Нагороди: Відмінник освіти України.

Наукові інтереси: створення нетоксичних покриттів апаратів та захисних протикорозійних комплексів харчового обладнання.

Автор понад 400 наукових праць, 11 книг та монографій, з них – 5 підручників з грифом МОН України.

Керівник 4 захищених кандидатських дисертацій.

Ткаченко Алла Михайлівна

Доктор економічних наук, професор

Академік Академії економічних наук України.

Наукові інтереси: формування конкурентних переваг суб’єктів господарювання на основі інноваційних підходів.

Автор та співавтор понад 400 наукових праць, з них – 8 монографій.

Керівник 1 захищеної докторської та 18 кандидатських дисертацій.

Фарат Олег Костянтинович

Доктор хімічних наук, доцент

Нагороди: Переможець щорічного обласного конкурсу «Молоді вчені – Дніпропетровщині» у 2020 р.

Наукові інтереси: Електрофільні перегрупування гетероциклів з гемінальним розташуванням гетероатомів (особливо під дією реагента Вільсмайєра-Хаака) як нові методи синтезу різноманітних гетероциклічних систем з прогнозованими фармакологічними та оптичними властивостями. Комплексні дослідження спектральних властивостей барвників ксантенового ряду.

Публікації: Автор та співавтор понад 150 наукових праць, зокрема близько 40 статей опубліковані у високорейтингових міжнародних наукових журналах, що включені до міжнародних наукометричних баз.

Федулова Світлана Олександрівна

Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Академії економічних наук України

Наукові інтереси: регіональна економіка, економіка природокористування, управління регіональним розвитком у умовах обмежености водних ресурсів, регулювання розвиткурегіональних соціально-економічних систем під впливом трансформації інфраструктурного забезпечення, моделювання ризиків регіонального розвитку.

Автор понад 114 наукових публікацій у вітчизняних та закордонних виданнях, в тому числі 10 монографій, 2 навчальних посібників.

Філатов Георгій Венедиктович

Доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: оптимальне проектування конструкцій, що працюють у нейтральному і агресивному середовищах та математичне моделювання й ідентифікація математичних моделей корозійного руйнування конструкцій.

Автор понад 150 публікацій, з них – 4 монографій, 6 посібників.

Харченко Олександр Васильович

Доктор хімічних наук, професор

Наукові інтереси: синтез функціональних похідних азот- та сірковмісних гетероциклів на основі продуктів S-амідоалкілювання та пошук біологічної активності отриманих сполук; дослідження в галузі синтезу біологічно активних гетероциклічних сполук.

Співавтор посібника з грифом МОН та однієї монографії, автор понад 170 наукових публікацій, 5 патентів.

Керівник 9 захищених кандидатських дисертацій.

Циганков Григорій Тимофійович

1931 – 2019

Доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: вивчення закономірностей розвитку струменевих та факельних процесів в теплових агрегатах, енергозбереження та економія палива.

Наукові розробки впроваджені на провідних металургійних підприємствах України.

Автор 2 монографій, 126 наукових праць, 12 авторських свідоцтв і патентів.

Керівник однієї захищеної докторської та 4 кандидатських дисертацій.

Черваков Олег Вікторович

Доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: розробка методів синтезу полімерних матеріалів з іонною провідністю для літієвих джерел струму, паливних та органічних сонячних елементів; розробка методів синтезу нових полімерних мембран для водопідготовки; створення нових декоративних, антикорозійних лакофарбових матеріалів та покриттів спеціального призначення, зокрема для ракетно-космічної техніки; розробка полімерних гетерогенних каталізаторів реакцій алкоголізу жирової сировини; розробка методів синтезу на основі відновлювальної жирової сировини біопалива, нових модифікаторів для лакофарбових, гумових та полімерних матеріалів.

Автор понад 150 наукових публікацій у вітчизняних і закордонних виданнях, 11 патентів (4 патенти США).

Керівник 3 захищених кандидатських дисертацій.

Чумаков Лев Дмитрович

Доктор технічних наук

Включений у склад Енциклопедії “Ракетная и космическая техника”, Наукове видавництво міжнародної енциклопедії “Гуманистика”, М:, СПб.:, 1999, учасник розробки кількох поколінь ракетних комплексів стратегічного призначення, спів-голова Наукової секції (регіонального наукового семінару) Придніпровського Наукового Центру НАН України і МОН України “Сучасні проблеми управління і моделювання складних систем”, член Американського товариства інженерів-механіків (1995-2011 рр.), член Українського товариства інженерів-механіків , один із засновників, член правління Фонду соціального захисту, підтримки та допомоги вченим України і членам їх сімей.

Наукові інтереси: дослідження в галузі ефективності та надійності складних технічних систем, а також у розробці інформаційних технологій, у розвитку теорії управління великими системами, розроблення методології проектування процесів експлуатації складних технічних комплексів.

Автор понад 290 наукових праць, у тому числі 5 монографій, 1 державного стандарту, 6 програм і концепцій рішення регіональних проблем.

Шембель Олена Мойсеївна

Доктор хімічних наук, професор

Наукові інтереси: розробка і впровадження у виробництво високоенергоємних літієвих джерел струму з неводним електролітом, матеріали, технології, обладнання для виробництва.

Автор та співавтор 160 наукових публікацій, 26 патентів США та інших країн, 8 патентів України і понад 20 авторських свідоцтв СРСР на винаходи, співавтор 2 наукових монографій.

Керівник 7 захищених кандидатських дисертацій.

Штамбург Василь Георгійович

Доктор хімічних наук, професор

Наукові інтереси:  синтез,  будова  та  хімічні  властивості  гемінальних  система  O-N-Cl, O-N-O, O-N-N+, нуклеофільне заміщення біля азоту, міжфазний каталіз, триалкілортоформіати: дослідження синтезу, структури та властивостей аномерних амідів, сечовин, карбаматів, N,N-діалкоксиамінів; створення нових різновидів каталізаторів фазового переносу.

Створив близько 20 нових класів органічних сполук.

Автор 107 наукових статей, 7 авторських свідоцтв СРСР, 6 патентів. Керівник 2 захищених кандидатських дисертацій.

Штеменко Олександр Васильович

Доктор хімічних наук, професор

Член керівного комітету Європейської організації науково-технічного співробітництва COST CM 1105. Відмінник освіти України, нагрудний знак «Петро Могила» (2009 р.).

Наукові інтереси: хімія кластерних та комплексних сполук рідкісних та розсіяних перехідних металів, біонеорганічна хімія, металоорганічний синтез, неорганічні наноматеріали та CVD-процеси.

Автор понад 300 наукових робіт, підручника.

Керівник 11 захищених кандидатських дисертацій.

Юшко Віталій Ларіонович

1937 – 2018 

Доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: дослідження і розробка високоефективної масообмінної і реакційно-масообмінної апаратури.

Автор навчального посібника з грифом МОН та підручника.

Керівник однієї захищеної кандидатської дисертації.