Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ

адреса: к. 310, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (056) 713-40-14

e-mail: marke[email protected]

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 075 Маркетинг

Освітня програма:   Маркетинг (МР)

Професійне спрямування:   Електронний маркетинг (ЕМ)

Галузь знань: 06 Журналістика

Спеціальність: 061 Журналістика

Освітня програма "Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю"

ТИ ОТРИМАЄШ

На курсі освітньої програми “Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю”

 • Потужний запас знань від викладачів-практиків та визнаних експертів у сфері комунікацій
 • Навички аналітичної роботи в розробці комунікаційних кампаній, дослідження товарних ринків і управління маркетинговою стратегією компанії
 • Співробітництво з компаніями з метою поглиблення знань та набуття практичних навичок в сфері реклами і зв’язків з громадськістю
 • Можливість втілити свою креативність на практичних заняттях із застосуванням кейс-методу (розбір конкретних ситуацій з досвіду міжнародних і регіональних фірм)
 • Можливість навчатися за кордоном за системою академічної мобільності

ТИ ЗМОЖЕШ

Працювати після навчання:

 • У PR-відділах або прес-службах державних, громадських, комерційних структур та ЗМІ
 • PR-менеджером, консультантом, організатором проведення виборчих кампаній
 • У сфері digital-просування
 • Менеджером з просування та реклами
 • Іміджмейкером, прес-секретарем і спічрайтером брендів і впливових особистостей

ТИ ДІЗНАЄШСЯ

Професійні дисципліни:

 • Основи маркетингу, бізнесу та менеджменту
 • Креативні технології в рекламі та PR
 • Зв’язки з громадськістю
 • Продюсерська справа
 • PR-технології в соціальній роботі
 • Практична стилістика та копірайтинг
 • Ораторське мистецтво та спічрайтинг
 • Брендинг

Галузь знань: 24 Сфера обслуговування

Спеціальність: 242 Туризм

Освітня програма "Логістика туризму"

Освітня програма Логістика туризму – готує студентів до успішної кар’єри в сфері туризму та допомагаємо адаптуватися в непростих ринкових умовах. Студенти познають специфіку та характер взаємодії зі споживачами сфери послуг, здобудуть практику ділового спілкування в професійній сфері. Випускники стають висококваліфікованими фахівцями добре підготовленими до кваліфікованої технічної, аналітичної роботи та до виконання спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням знань у туристичній галузі. Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми.

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література;
 2. Іноземна мова;
 3. Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія.

Загальний напрямок діяльності:

забезпечення навичками професійно-орієнтованих знань. Студенти стають висококваліфікованими фахівцями в туристичній галузі, добре підготовленими до кваліфікованої технічної, аналітичної роботи та до виконання спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням знань у туристичній галузі. Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми. Фахівці готуються до організаційно-управлінської, господарської, комерційної та науково-дослідної діяльності у сфері туризму.

Профільні дисципліни Освітньої програми Логістика туризму:

 • Основи туристичної діяльності;
 • Світовий ринок туристичних послуг та міжнародні економічні відносини;
 • Бізнес-планування в туризмі;
 • Бухгалтерський облік у туристичній галузі;
 • Іноземна мова І (англійська);
 • Іноземна мова ІІ (французька, або німецька, або латинь);
 • Правове регулювання туристичної діяльності;
 • ІТ-технології в туризмі;
 • Паблік релейшен (PR);
 • Маркетинг туризму;
 • Логістика в міжнародному туризмі.

В умовах виходу країн з пандемії прогнозується досить великий підйом в туристичній галузі, саме через психофізичну необхідність людей подорожувати, як по роботі, так і з сім’єю. Новою ланкою став внутрішній Туризм. В нашій країні існує безліч цікавих пам’яток архітектури, різні кліматичні пояси, що відрізняють її від Заходу до Сходу, від Півночі до Півдня. Це надає можливість розробляти нові туристичні маршрути, як для українців, так і для іноземних громадян. Україна має великий внутрішній потенціал: лише для дітей функціонує 8808  працюючих закладів оздоровлення та відпочинку різних типів, які працюють влітку. На початку кар’єри роботу випускникам забезпечать 1867 юридичних осіб туристичної діяльності, серед яких 538 туристичних операторів, 1259 турагентів, 70 суб’єктів, що здійснюють екскурсійну діяльність та 2797 фізичних осіб – підприємців, які здійснюють туристичну діяльність. Для логістичної розробки туристичних маршрутів в Україні існують: внутрішні та міжнародні залізничні перевезення, автошляхи, морський та річковий транспорт, авіаційні перевезення (чартерні та приватні рейси). Це надає можливість  розробляти як індивідуальні так і групові тури для бізнесу, відпочинку, подорожей, навчання та інші (http://www.ukrstat.gov.ua/)

В процесі навчання студенти отримують професійні знання та навички, серед яких необхідно виділити:

– Здійснення проектної діяльності, а саме створення туристичного продукту, проектування туру, узгодження логістики, екскурсій, проживання та інше, враховуючи індивідуальні потреби кожного туриста – споживача послуг;

– Виконання виробничо-технологічної діяльності: використання сучасних технологій, методів та методик для розробки та реалізації туристичного продукту;

– організаційно-управлінська діяльність – прийняття управлінських рішень стосовно виконавців на туристичних об’єктах та установах, розрахунок витрат та визначення цільового прибутку на організацію туристичної діяльності;

– знання основних законів, стандартів та норм, як України так і іноземних держав. Для забезпечення безпеки своїх клієнтів;

– знання кон’юнктури рику, проведення маркетингових досліджень стосовно уподобань різних сегментних груп клієнтів з метою більш повного задоволення їх потреб та, як наслідок, максимізації власного прибутку.

Практика студентів буде відбуватися на провідних підприємствах Туристичної галузі України, та при знятті карантинних обмежень в інших країнах Світу (Турція. Болгарія, Польща та ін.). Для цього у Економічного факультету ДВНЗ УДХТУ напрацьовано достатньо міжнародних зв’язків та підписані міжнародні угоди про співпрацю (https://udhtu.edu.ua/mijdia/partneri).

Дисциплінарне навантаження студентів спеціальності Туризм дозволяє отримати такі знання та навички, завдяки яким, випускник нашого ВУЗу зможе реалізувати себе в досить широкому спектрі туристичних професій:

 • Менеджер (управитель) з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей;
 • Директор комплексу (оздоровчого, спортивного. Туристичного);
 • Завідувач туристичного агентства;
 • Начальник туристського табору;
 • Завідувач номерного фонду туристичного комплексу;
 • Менеджер з туризму та інші;
 • Seles manager;
 • Product manager;
 • Організатор туристичних виставок і WorkShop;
 • Тревел-дизайнер;
 • Перевезення пасажирів;
 • Власник власного туристичного бізнесу.

Ми чекаємо саме на Тебе!!!

На нашій кафедрі відкрито нові спеціальності!

 

Освітня програма “Логістика туризму

деталі у вкладці освітньої програми

 

Освітня програма “Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю

деталі у вкладці освітньої програми

Діяльність кафедри спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які мають широкий діапазон знань в сфері маркетингової діяльності, володіють науковим економічним мисленням, навичками системного й ситуаційного підходів до розробки управлінських рішень.

Випускаюча кафедра маркетингу та логістики ДВНЗ УДХТУ здійснює підготовку  бакалаврів та магістрів зі спеціальності маркетинг, обізнаних у питаннях формування асортименту товарів, розробці цін на вироби, дослідження ринку, попиту на товари, а також питаннях, які сприяють просуванню товарів на ринок продукції хімічних, нафтохімічних та інших підприємств.

Основними компетенціями випускників кафедри маркетингу та логістики є:

– вміння вивчати і аналізувати ринки;

– здатність розробляти товари або послуги з високою ринковою привабливістю;

– вміння визначити переваги і цінність товару (послуги) для споживача, розробляти і реалізовувати програму просування споживчої цінності товару або послуги на ринок;

– навички командної роботи, проектної роботи, комунікацій за допомогою різних технічних засобів і технологій;

– здатність розробки та реалізації ефективних планів маркетингу, формування збалансованого комплексу маркетингу у відповідності зі стратегічними цілями розвитку компанії: продуктові рішення, цінова політика і політика розподілу, рішення з комунікацій, заходи внутрішньоорганізаційного маркетингу, включаючи формування людського капіталу маркетингових фахівців і уваги фізичним доказам цінності компанії, її продуктів, формування бізнес-процесів маркетингової діяльності.

Випускники працюють на таких посадах, як маркетолог, економіст, маркетинговий аналітик, фахівець з маркетингових досліджень, директор з маркетингу, фахівець з торгового маркетингу, фахівець з виробничого маркетингу, логіст, начальник відділу маркетингу, трейд-маркетолог, асистент з маркетингу, бренд-менеджер, РR-менеджер, фахівець з реклами та зв’язків з ЗМІ, менеджер з маркетингу, викладач з маркетингових дисциплін.

Крім підприємств хімічної галузі випускники-маркетологи нашого ВУЗу мають змогу працювати на інших підприємствах та в установах України і закордоном.

Всі наші випускники працевлаштовані і користуються великим попитом на ринках праці України.

НОВИНИ КАФЕДРИ

30 вересня 2021 р. у режимі он-лайн студенти груп 3-МР-44 та 1-ЖР-57 приймали участь у першому вебінарі Програми майстер-класів, що спільно проводиться Оргкомітетом 16-го Українського студентського фестивалю реклами та Офіційним Партнером Фестивалю – Проектом Євросоюзу – Міжнародної Організації Праці «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні».

Організатори Проекту добре підготувались і зробили змістовні, цікаві і дуже актуальні виступи для всіх учасників.

Так про актуальну проблему безпеки праці та ризики незадекларованої праці доповідали Антоніу Сантуш, менеджер Проекту ЄС-МОП “На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні” разом із Національним координатором Проекту Софією Литвин.

Олена Коновалова, заступник директора Департаменту з питань праці — начальник відділу з питань трудових відносин Державної служби України з питань праці, розкрила проблеми незадекларованої праці в сучасних умовах в Україні.

Зацікавили своїми виступами брифи відповідних номінацій 16-го УСФР: Наталія Шумейко, менеджер інформаційної кампанії щодо незадекларованої праці в Україні «Виходь на світло!» та Марія Дацюк спеціаліст з комунікацій Проекту ЄС-МОП “На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні”.

Вебінар охопив всі регіони України. Так понад сто студентів та викладачів вишів з Києва, Харкова, Чернігова, Черкас, Рівного, Одеси та ін. брали участь он-лайн.

Модератором вебінару виступив координатор 16-го УСФР професор Євген Ромат.

13 жовтня Артём Гусев, асоціативний креативний директор агенції TABASCO проводив вебінар на тему: «Сучасні канали комунікації (види, порівняння, приклади креативу, креативні адаптації)». Як практик маркетингових комунікацій він ознайомив відвідувачів вебінару (студентів та викладачів) з найновішою актуальною інформацією.

Лекція проводилася в рамках програми ADC*School ADC*UA, що передбачає проведення відкритих лекцій від креативних директорів та досвідчених фахівців із міжнародними нагородами найкращих рекламних агенцій України. Ця навчальна програма Клубу Арт-директорів України ADC*UA підтримує партнерські відносини із 16-м Українського студентського фестивалю реклами!

Організатори надали слово координатору 16-го УСФР професору Євгену Ромату на початку вебінару. Він зазначив, що до Фестивалю залишилось не так багато часу та нагадав про номінації, що започатковані Партнером форуму студентської реклами – Проект Європейського Союзу та Міжнародної організації праці «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні».

Учасники вебінару були щиро вдячні організаторам за цікаву зустріч із практиками та корисну інформацію.

5 листопада 2021 р. у режимі онлайн відбувся четвертий вебінар Програми майстер-класів, що спільно проводиться Оргкомітетом 16-го Українського студентського фестивалю реклами та Офіційним Партнером Фестивалю – Проєктом Євросоюзу – Міжнародної Організації Праці «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні».

Цього разу, на прохання учасників партнерських номінацій 16-го УСФР «прокачати їхні скіли» у царині анімації, Оргкомітет запросив розповісти про анімацію одного з найдосвідченіших фахівців в Україні, що працює у цій сфері.

Дмитро Лінсенбарт Dmytro Linsenbarth – широко відомий в нашій державі та за її межами анімаційний продюсер та режисер. Тема майстер-класу так і називалася: «Питання та відповіді про анімацію».

Метр української анімації говорив про анімацію фахово та з любов’ю. Студенти задали йому численні питання, з яких дізналися, що анімація сьогодні актуальна та популярна в світі. Глобальний ринок анімаційних продуктів співвимірний із ємністю нафтопродуктів, а в Україні знаходиться на початковому етапі розвитку. І про те, що аніматор – це людина творча, грамотна, працелюбна та рішуча.

Модератором вебінару виступив координатор 16-го УСФР професор Євген Ромат.