Обрати сторінку

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ

адреса: к. 310, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (056) 713-40-14

e-mail: [email protected]

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 075 Маркетинг

Освітня програма:   Маркетинг (МР)

Професійне спрямування:   Електронний маркетинг (ЕМ)

Галузь знань: 06 Журналістика

Спеціальність: 061 Журналістика

Освітня програма "Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю"

ТИ ОТРИМАЄШ

На курсі освітньої програми “Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю”

 • Потужний запас знань від викладачів-практиків та визнаних експертів у сфері комунікацій
 • Навички аналітичної роботи в розробці комунікаційних кампаній, дослідження товарних ринків і управління маркетинговою стратегією компанії
 • Співробітництво з компаніями з метою поглиблення знань та набуття практичних навичок в сфері реклами і зв’язків з громадськістю
 • Можливість втілити свою креативність на практичних заняттях із застосуванням кейс-методу (розбір конкретних ситуацій з досвіду міжнародних і регіональних фірм)
 • Можливість навчатися за кордоном за системою академічної мобільності

ТИ ЗМОЖЕШ

Працювати після навчання:

 • У PR-відділах або прес-службах державних, громадських, комерційних структур та ЗМІ
 • PR-менеджером, консультантом, організатором проведення виборчих кампаній
 • У сфері digital-просування
 • Менеджером з просування та реклами
 • Іміджмейкером, прес-секретарем і спічрайтером брендів і впливових особистостей

ТИ ДІЗНАЄШСЯ

Професійні дисципліни:

 • Основи маркетингу, бізнесу та менеджменту
 • Креативні технології в рекламі та PR
 • Зв’язки з громадськістю
 • Продюсерська справа
 • PR-технології в соціальній роботі
 • Практична стилістика та копірайтинг
 • Ораторське мистецтво та спічрайтинг
 • Брендинг

Галузь знань: 27 Транспорт

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт

Освітня програма "Стратегічна логістика автомобільного транспорту"

На сучасному етапі розвитку України на транспорт, складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність припадає суттєва частка валового внутрішнього продукту, а також 6,1 відсотка загальної кількості зайнятого населення. Найбільш залежними від транспортної галузі є сільське господарство, металургійне виробництво, вугільна промисловість, гірничо-металургійний комплекс, хімічна та харчова промисловість, будівництво, роздрібна торгівля, зв’язок і поштові послуги, оборона. Тому спеціальність Автомобільний транспорт не втрачає актуальності. Але є проблема недостатності навчальних програм для фахівців в сфері автомобільного транспорту з точки зору впорядкування напруженості автомобільного руху та його інтеграції в життя суспільства.

Метою освітньої програми «Стратегічна логістика автомобільного транспорту» є підготовка магістра за спеціальністю «Автомобільний транспорт», його спрямування на виконання професійної та наукової діяльності, за складним алгоритмом, що містить процедуру розробки, дослідження і впровадження відповідних технічних, управлінських, організаційних та інших рішень, спрямованих на оптимізацію технологічної системи транспорту та його взаємодії з іншими об’єктами інфраструктури сучасних міст та регіонів.

Освітньо-професійна програма «Стратегічна логістика автомобільного транспорту» передбачає підготовку фахівців для державних і недержавних підприємств у галузі транспорту для забезпечення комплексного вирішення питань автомобільного транспорту, зокрема підготовки та реалізації програми (планів) розвитку мультимодальних перевезень та логістичних технологій; створення конкурентного середовища та сприятливого бізнес-клімату на ринку надання транспортних послуг, зокрема розширення переліку послуг, що надаються підприємствами транспортної галузі.

Опираючись на вище вказане, кафедра планує випускати фахівців, здатних виконувати роботи за професіями, що зазначені у ДК 003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор професій, а саме:

–           «Директор з матеріально-технічного постачання», код КП 1226.1; 

–           «Директор з транспорту», код КП 1226.1;

–           «Головний інженер (на транспорті), головний диспетчер (транспортно-складське господарство, код КП 1226.1;

–           «Керівник регіонального структурного підрозділу», код КП 1226.1;

–           «Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху», код КП 1226.2;

–           «Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання», код КП 1235;

–           «Менеджери (управителі) на транспорті», код КП 1443;

–           «Менеджери (управителі) у сфері досліджень і розробок», код КП 1474;

–           «Викладач вищого навчального закладу», код КП 2310.2;

–           «Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність)», код КП 2419.1.

Ми чекаємо саме на Тебе!!!

На нашій кафедрі відкрито нові спеціальності!

 

Освітня програма “Стратегічна логістика автомобільного транспорту

деталі у вкладці освітньої програми

 

Освітня програма “Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю

деталі у вкладці освітньої програми

Діяльність кафедри спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які мають широкий діапазон знань в сфері маркетингової діяльності, володіють науковим економічним мисленням, навичками системного й ситуаційного підходів до розробки управлінських рішень.

Випускаюча кафедра маркетингу та логістики ДВНЗ УДХТУ здійснює підготовку  бакалаврів та магістрів зі спеціальності маркетинг, обізнаних у питаннях формування асортименту товарів, розробці цін на вироби, дослідження ринку, попиту на товари, а також питаннях, які сприяють просуванню товарів на ринок продукції хімічних, нафтохімічних та інших підприємств.

Основними компетенціями випускників кафедри маркетингу та логістики є:

– вміння вивчати і аналізувати ринки;

– здатність розробляти товари або послуги з високою ринковою привабливістю;

– вміння визначити переваги і цінність товару (послуги) для споживача, розробляти і реалізовувати програму просування споживчої цінності товару або послуги на ринок;

– навички командної роботи, проектної роботи, комунікацій за допомогою різних технічних засобів і технологій;

– здатність розробки та реалізації ефективних планів маркетингу, формування збалансованого комплексу маркетингу у відповідності зі стратегічними цілями розвитку компанії: продуктові рішення, цінова політика і політика розподілу, рішення з комунікацій, заходи внутрішньоорганізаційного маркетингу, включаючи формування людського капіталу маркетингових фахівців і уваги фізичним доказам цінності компанії, її продуктів, формування бізнес-процесів маркетингової діяльності.

Випускники працюють на таких посадах, як маркетолог, економіст, маркетинговий аналітик, фахівець з маркетингових досліджень, директор з маркетингу, фахівець з торгового маркетингу, фахівець з виробничого маркетингу, логіст, начальник відділу маркетингу, трейд-маркетолог, асистент з маркетингу, бренд-менеджер, РR-менеджер, фахівець з реклами та зв’язків з ЗМІ, менеджер з маркетингу, викладач з маркетингових дисциплін.

Крім підприємств хімічної галузі випускники-маркетологи нашого ВУЗу мають змогу працювати на інших підприємствах та в установах України і закордоном.

Всі наші випускники працевлаштовані і користуються великим попитом на ринках праці України.

НОВИНИ КАФЕДРИ

30 листопада викладачі кафедри маркетингу та логістики прийняли участь  у проєкті Бізнес-школи МІМ «ReІnforceUA». Для української аудиторії виступила справжня легенда – Філіп Котлер, якого називають батьком маркетингу як науки. Товариство йому склав Крістіан Саркар – підприємець, консультант, амбасадор бренд-активізму. У 2019 році вони з Котлером розпочали роботу над відкритим інноваційним дизайном, щоб «врятувати людство від самого себе», що перетворилося на проєкт Wicked 7. Вебінар пройшов під девізом «Wicked 7: найнебезпечніші проблеми людства». 

Філіп Котлер — американський економіст, професор міжнародного маркетингу Вищої школи менеджменту Келлоґа при Північно-Західному університеті. Він автор багатьох книг з маркетингу і менеджменту, також ним написано понад 100 статей для провідних журналів. Котлер зібрав воєдино і систематизував усі знання про маркетинг, які до цього відносилися до зовсім різних наук. Єдиний автор, хто тричі удостоювався щорічної премії «Alpha Kappa Psi», що присвоюється за найкращу статтю для «Journal of Marketing». Має безліч звань і нагород за видатний внесок в маркетинг. Доктор Котлер — член правління «Американської асоціації маркетингу». Він консультує з питань маркетингової стратегії багато великих компаній як в Сполучених Штатах Америки, так і за кордоном.

 
9 листопада 2022 року студенти маркетологи факультету Економіко-гуманітарних наук та права взяли участь у Smart бізнес-конференції для підприємців України. Поважний гість – Ольга Чігарева. Бізнес-тренер, експерт з продажів, маркетинг директор для малого бізнесу.
Зараз ключове запитання підприємців та експертів – кому продавати свій продукт? Де брати клієнтів?
⛳️⛳️⛳️ Ключова тема доповіді:
Безкоштовні клієнти з Тelegram:
• де і як безкоштовно просувати свої послуги в Тelegram?
• навіщо і як створити свій продаючий Тelegram канал?
• правильна упаковка Тelegram каналу.
• як продавати свої продукти в своєму телеграм каналі?
 

30 вересня 2021 р. у режимі он-лайн студенти груп 3-МР-44 та 1-ЖР-57 приймали участь у першому вебінарі Програми майстер-класів, що спільно проводиться Оргкомітетом 16-го Українського студентського фестивалю реклами та Офіційним Партнером Фестивалю – Проектом Євросоюзу – Міжнародної Організації Праці «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні».

Організатори Проекту добре підготувались і зробили змістовні, цікаві і дуже актуальні виступи для всіх учасників.

Так про актуальну проблему безпеки праці та ризики незадекларованої праці доповідали Антоніу Сантуш, менеджер Проекту ЄС-МОП “На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні” разом із Національним координатором Проекту Софією Литвин.

Олена Коновалова, заступник директора Департаменту з питань праці — начальник відділу з питань трудових відносин Державної служби України з питань праці, розкрила проблеми незадекларованої праці в сучасних умовах в Україні.

Зацікавили своїми виступами брифи відповідних номінацій 16-го УСФР: Наталія Шумейко, менеджер інформаційної кампанії щодо незадекларованої праці в Україні «Виходь на світло!» та Марія Дацюк спеціаліст з комунікацій Проекту ЄС-МОП “На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні”.

Вебінар охопив всі регіони України. Так понад сто студентів та викладачів вишів з Києва, Харкова, Чернігова, Черкас, Рівного, Одеси та ін. брали участь он-лайн.

Модератором вебінару виступив координатор 16-го УСФР професор Євген Ромат.

13 жовтня Артём Гусев, асоціативний креативний директор агенції TABASCO проводив вебінар на тему: «Сучасні канали комунікації (види, порівняння, приклади креативу, креативні адаптації)». Як практик маркетингових комунікацій він ознайомив відвідувачів вебінару (студентів та викладачів) з найновішою актуальною інформацією.

Лекція проводилася в рамках програми ADC*School ADC*UA, що передбачає проведення відкритих лекцій від креативних директорів та досвідчених фахівців із міжнародними нагородами найкращих рекламних агенцій України. Ця навчальна програма Клубу Арт-директорів України ADC*UA підтримує партнерські відносини із 16-м Українського студентського фестивалю реклами!

Організатори надали слово координатору 16-го УСФР професору Євгену Ромату на початку вебінару. Він зазначив, що до Фестивалю залишилось не так багато часу та нагадав про номінації, що започатковані Партнером форуму студентської реклами – Проект Європейського Союзу та Міжнародної організації праці «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні».

Учасники вебінару були щиро вдячні організаторам за цікаву зустріч із практиками та корисну інформацію.

5 листопада 2021 р. у режимі онлайн відбувся четвертий вебінар Програми майстер-класів, що спільно проводиться Оргкомітетом 16-го Українського студентського фестивалю реклами та Офіційним Партнером Фестивалю – Проєктом Євросоюзу – Міжнародної Організації Праці «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні».

Цього разу, на прохання учасників партнерських номінацій 16-го УСФР «прокачати їхні скіли» у царині анімації, Оргкомітет запросив розповісти про анімацію одного з найдосвідченіших фахівців в Україні, що працює у цій сфері.

Дмитро Лінсенбарт Dmytro Linsenbarth – широко відомий в нашій державі та за її межами анімаційний продюсер та режисер. Тема майстер-класу так і називалася: «Питання та відповіді про анімацію».

Метр української анімації говорив про анімацію фахово та з любов’ю. Студенти задали йому численні питання, з яких дізналися, що анімація сьогодні актуальна та популярна в світі. Глобальний ринок анімаційних продуктів співвимірний із ємністю нафтопродуктів, а в Україні знаходиться на початковому етапі розвитку. І про те, що аніматор – це людина творча, грамотна, працелюбна та рішуча.

Модератором вебінару виступив координатор 16-го УСФР професор Євген Ромат.