Обрати сторінку

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ

адреса: к. 310, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (056) 713-40-14

e-mail: [email protected]

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 075 Маркетинг

Освітня програма:   Маркетинг (МР)

Професійне спрямування:   Електронний маркетинг (ЕМ)

Галузь знань: 06 Журналістика

Спеціальність: 061 Журналістика

Освітня програма "Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю"

ТИ ОТРИМАЄШ

На курсі освітньої програми “Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю”

 • Потужний запас знань від викладачів-практиків та визнаних експертів у сфері комунікацій
 • Навички аналітичної роботи в розробці комунікаційних кампаній, дослідження товарних ринків і управління маркетинговою стратегією компанії
 • Співробітництво з компаніями з метою поглиблення знань та набуття практичних навичок в сфері реклами і зв’язків з громадськістю
 • Можливість втілити свою креативність на практичних заняттях із застосуванням кейс-методу (розбір конкретних ситуацій з досвіду міжнародних і регіональних фірм)
 • Можливість навчатися за кордоном за системою академічної мобільності

ТИ ЗМОЖЕШ

Працювати після навчання:

 • У PR-відділах або прес-службах державних, громадських, комерційних структур та ЗМІ
 • PR-менеджером, консультантом, організатором проведення виборчих кампаній
 • У сфері digital-просування
 • Менеджером з просування та реклами
 • Іміджмейкером, прес-секретарем і спічрайтером брендів і впливових особистостей

ТИ ДІЗНАЄШСЯ

Професійні дисципліни:

 • Основи маркетингу, бізнесу та менеджменту
 • Креативні технології в рекламі та PR
 • Зв’язки з громадськістю
 • Продюсерська справа
 • PR-технології в соціальній роботі
 • Практична стилістика та копірайтинг
 • Ораторське мистецтво та спічрайтинг
 • Брендинг

Галузь знань: 27 Транспорт

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт

Освітня програма "Стратегічна логістика автомобільного транспорту"

На сучасному етапі розвитку України на транспорт, складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність припадає суттєва частка валового внутрішнього продукту, а також 6,1 відсотка загальної кількості зайнятого населення. Найбільш залежними від транспортної галузі є сільське господарство, металургійне виробництво, вугільна промисловість, гірничо-металургійний комплекс, хімічна та харчова промисловість, будівництво, роздрібна торгівля, зв’язок і поштові послуги, оборона. Тому спеціальність Автомобільний транспорт не втрачає актуальності. Але є проблема недостатності навчальних програм для фахівців в сфері автомобільного транспорту з точки зору впорядкування напруженості автомобільного руху та його інтеграції в життя суспільства.

Метою освітньої програми «Стратегічна логістика автомобільного транспорту» є підготовка магістра за спеціальністю «Автомобільний транспорт», його спрямування на виконання професійної та наукової діяльності, за складним алгоритмом, що містить процедуру розробки, дослідження і впровадження відповідних технічних, управлінських, організаційних та інших рішень, спрямованих на оптимізацію технологічної системи транспорту та його взаємодії з іншими об’єктами інфраструктури сучасних міст та регіонів.

Освітньо-професійна програма «Стратегічна логістика автомобільного транспорту» передбачає підготовку фахівців для державних і недержавних підприємств у галузі транспорту для забезпечення комплексного вирішення питань автомобільного транспорту, зокрема підготовки та реалізації програми (планів) розвитку мультимодальних перевезень та логістичних технологій; створення конкурентного середовища та сприятливого бізнес-клімату на ринку надання транспортних послуг, зокрема розширення переліку послуг, що надаються підприємствами транспортної галузі.

Опираючись на вище вказане, кафедра планує випускати фахівців, здатних виконувати роботи за професіями, що зазначені у ДК 003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор професій, а саме:

–           «Директор з матеріально-технічного постачання», код КП 1226.1; 

–           «Директор з транспорту», код КП 1226.1;

–           «Головний інженер (на транспорті), головний диспетчер (транспортно-складське господарство, код КП 1226.1;

–           «Керівник регіонального структурного підрозділу», код КП 1226.1;

–           «Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху», код КП 1226.2;

–           «Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання», код КП 1235;

–           «Менеджери (управителі) на транспорті», код КП 1443;

–           «Менеджери (управителі) у сфері досліджень і розробок», код КП 1474;

–           «Викладач вищого навчального закладу», код КП 2310.2;

–           «Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність)», код КП 2419.1.

Ми чекаємо саме на Тебе!!!

На нашій кафедрі відкрито нові спеціальності!

 

Освітня програма “Стратегічна логістика автомобільного транспорту

деталі у вкладці освітньої програми

 

Освітня програма “Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю

деталі у вкладці освітньої програми

Діяльність кафедри спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які мають широкий діапазон знань в сфері маркетингової діяльності, володіють науковим економічним мисленням, навичками системного й ситуаційного підходів до розробки управлінських рішень.

Випускаюча кафедра маркетингу та логістики ДВНЗ УДХТУ здійснює підготовку  бакалаврів та магістрів зі спеціальності маркетинг, обізнаних у питаннях формування асортименту товарів, розробці цін на вироби, дослідження ринку, попиту на товари, а також питаннях, які сприяють просуванню товарів на ринок продукції хімічних, нафтохімічних та інших підприємств.

Основними компетенціями випускників кафедри маркетингу та логістики є:

– вміння вивчати і аналізувати ринки;

– здатність розробляти товари або послуги з високою ринковою привабливістю;

– вміння визначити переваги і цінність товару (послуги) для споживача, розробляти і реалізовувати програму просування споживчої цінності товару або послуги на ринок;

– навички командної роботи, проектної роботи, комунікацій за допомогою різних технічних засобів і технологій;

– здатність розробки та реалізації ефективних планів маркетингу, формування збалансованого комплексу маркетингу у відповідності зі стратегічними цілями розвитку компанії: продуктові рішення, цінова політика і політика розподілу, рішення з комунікацій, заходи внутрішньоорганізаційного маркетингу, включаючи формування людського капіталу маркетингових фахівців і уваги фізичним доказам цінності компанії, її продуктів, формування бізнес-процесів маркетингової діяльності.

Випускники працюють на таких посадах, як маркетолог, економіст, маркетинговий аналітик, фахівець з маркетингових досліджень, директор з маркетингу, фахівець з торгового маркетингу, фахівець з виробничого маркетингу, логіст, начальник відділу маркетингу, трейд-маркетолог, асистент з маркетингу, бренд-менеджер, РR-менеджер, фахівець з реклами та зв’язків з ЗМІ, менеджер з маркетингу, викладач з маркетингових дисциплін.

Крім підприємств хімічної галузі випускники-маркетологи нашого ВУЗу мають змогу працювати на інших підприємствах та в установах України і закордоном.

Всі наші випускники працевлаштовані і користуються великим попитом на ринках праці України.

НОВИНИ КАФЕДРИ

Інтерв’ю доцента Ольги Кучкової телеканалу “Відкритий” про розвиток медійної сфери України

Інтерв’ю доцента Ольги Кучкової телеканалу “Відкритий” про розвиток медійної сфери України

27 березня 2024 року завідувачка кафедри маркетингу та логістики та кандидат економічних наук Ольга Кучкова розповіла телеканалу "Відкритий" про виклики та перспективи розвитку медіасфери в Україні. Згідно з її словами, медійна діяльність сприяє формуванню суспільної...

читати більше
Запрошуємо на VІ Міжнародну науково-практичну конференцію з економічних та гуманітарних питань

Запрошуємо на VІ Міжнародну науково-практичну конференцію з економічних та гуманітарних питань

Шановні науковці! Запрошуємо Вас і Ваших колег взяти участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції з економічних та гуманітарних питань, яка відбудеться 14-15 березня 2024 року (м. Дніпро, Україна). Всім учасникам буде надіслано електронний варіант збірника...

читати більше
Студенти факультету ЕГП відзначилися в міському конкурсі соціальної реклами «Крик»

Студенти факультету ЕГП відзначилися в міському конкурсі соціальної реклами «Крик»

Міський конкурс соціальної реклами під назвою "Крик" має за мету висвітлення актуальних питань, які стосуються як молоді в місті, так і всієї країни. Основний акцент робиться на пошуку нестандартних шляхів їх вирішення. Це традиційний конкурс проводився щороку в...

читати більше
Тренінг «Своє діло: питання та відповіді оподаткування підприємництва»

Тренінг «Своє діло: питання та відповіді оподаткування підприємництва»

Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області за сприянням Федерації організацій роботодавців 09 листопада 2023 року провели тренінг «Своє діло: питання та відповіді оподаткування підприємництва», присвячений висвітленню актуальних питань...

читати більше
Меморандум про співпрацю з телеканалом “Відкритий”

Меморандум про співпрацю з телеканалом “Відкритий”

Студенти Українського державного університету науки та технологій проходитимуть практику на телеканалі "Відкритий". Відповідний меморандум про співпрацю 08 листопада 2023 року підписали директорка медіахолдингу Наталія Бабаченко та виконуючий обов’язки ректора...

читати більше
Майбутні журналісти завітали на телеканал “Відкритий”

Майбутні журналісти завітали на телеканал “Відкритий”

21 вересня 2023 року здобувачі освіти спеціальності "Журналістика" і викладацький склад факультету Економіко-гуманітарних наук та права Українського державного хіміко-технологічного університету побували з екскурсією на студії телеканалу "Відкритий". Під час екскурсії...

читати більше