Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ

адреса: к. 905, механічний корпус, вул. Набережна Перемоги, 40, Дніпро, 49094

тел.: +38 (056) 753 56 46

e-mail: metrology@udhtu.edu.ua

Кафедра готує фахівців ступенів бакалавра та магістра з галузі знань – 15 Автоматизація та приладобудування за освітньою програмою 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Освітня програма:

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (А та КІТ)

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології є ідеальною для тих, хто готовий створювати майбутнє прямо зараз, не чекаючи, поки це зробить хтось інший. Випускники нашої кафедри не просто отримують диплом про закінчення ВНЗ європейського рівня, вони є фахівцями екстра-класу в сфері управління, інформаційних технологій і телекомунікаційних мереж.

Наша програма навчання розроблена з урахуванням світових стандартів проектування і управління виробництвом, тому протягом усього терміну навчання студенти отримують потужну базу знань. Теорія автоматичного управління, сучасні мови програмування, системи проектування і управління базами даних, методи отримання, обробки та захисту інформації, синтез систем управління на основі нейронних мереж – це далеко не повний список того, що вивчають наші студенти.

Бакалаври та магістри кафедри КІТ та А – аси своєї справи, їх проекти з успіхом впроваджуються всюди, де є потреба в автоматизації: виробництва хімічної, харчової та інших галузей промисловості, конструкторські бюро, науково-дослідні інститути, підприємства зв’язку і транспорту.

 

Фахівців за спеціальністю “Автоматизоване керування технологічними процесами” (зараз – 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) кафедра готує з 1959 року. В 1996 році була відкрита нова спеціальність – “Метрологія та вимірювальна техніка” (зараз – 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка). Відкриття другої спеціальності пов’язано зі стрімким збільшенням інформаційної складової автоматизованих систем керування технологічними процесами, виникненням високоточних і надійних методів і технічних засобів вимірювання, впровадженням засобів обчислювальної техніки для вимірювання і керування та ін. З 2018 року фахівців зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка почали готувати на кафедрі метрології та контролю якості програмних засобів, а кафедру КІТ та М було переіменовано на кафедру комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.

За роки свого існування кафедра підготувала більше 3000 фахівців в галузі автоматизації і вимірювальної техніки.

Навчання

Навчальний процес з дисциплін кафедри здійснюють 3 професори, 8 доцентів та 1 старший викладач.

Студенти навчаються за найсучаснішими навчальними планами, які щорічно оновлюються відповідно до актуальних тенденцій сучасності. В них враховуються не тільки останні досягнення в IT-індустрії, а й потреби реального сектора виробництва світу взагалі й України зокрема. А в процесі навчання наші викладачі допоможуть магістрам і бакалаврам висловити і реалізувати свої погляди на модернізацію промисловості в тих галузях, які їм найбільш цікаві.

В навчальному процесі широко використовуються матеріали досліджень, виконаних науковим колективом кафедри. До таких досліджень активно залучаються студенти кафедри.

Кафедра обладнана сучасними засобами мікропроцесорної і вимірювальної техніки, має 2 комп’ютерних класи із мережею Internet.

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота відбувається у двох наукових напрямках: “Дослідження та екологічний моніторинг повітряного і водного басейнів Дніпровського регіону”, що виконує спеціалізована науково-дослідна лабораторія кафедри, та “Комп’ютерне моделювання та параметричний синтез автоматизованих систем керування технологічними процесами”. Результати наукової діяльності кафедри впроваджені на провідних підприємства регіону та за кордоном.

За роки існування співробітники кафедри опублікували понад 550 статей, 12 монографій, отримали більше 200 авторських свідоцтв і патентів.

Окремою гордістю кафедри є акредитована науково-дослідна лабораторія “Метрологічного забезпечення екологічного контролю навколишнього середовища”, розташована у корпусі на мальовничому березі річки Дніпро навпроти воднолижного стадіону.

Задайте ваше питання

4 + 11 =