Обрати сторінку

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ

адреса: к. 905, механічний корпус, вул. Набережна Перемоги, 40, Дніпро, 49094

тел.: +38 (056) 753 56 46

e-mail: metrology@udhtu.edu.ua

адреса: к. 906, механічний корпус, вул. Набережна Перемоги, 40, м. Дніпро, 49094

     к. 701, механічний корпус, вул. Набережна Перемоги, 40, м. Дніпро, 49094

тел.: +38 (066) 753 76 16

e-mail: chornaya_l@udhtu.edu.ua

Кафедра готує фахівців ступеню бакалавра та магістра з галузі знань – 15 “Автоматизація та приладобудування” за освітньою програмою 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” (МС).

Кафедра готує фахівців ступенів бакалавра та магістра з галузі знань – 15 Автоматизація та приладобудування за освітньою програмою 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Освітня програма:

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (А та КІТ)

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології є ідеальною для тих, хто готовий створювати майбутнє прямо зараз, не чекаючи, поки це зробить хтось інший. Випускники нашої кафедри не просто отримують диплом про закінчення ВНЗ європейського рівня, вони є фахівцями екстра-класу в сфері управління, інформаційних технологій і телекомунікаційних мереж.

Наша програма навчання розроблена з урахуванням світових стандартів проектування і управління виробництвом, тому протягом усього терміну навчання студенти отримують потужну базу знань. Теорія автоматичного управління, сучасні мови програмування, системи проектування і управління базами даних, методи отримання, обробки та захисту інформації, синтез систем управління на основі нейронних мереж – це далеко не повний список того, що вивчають наші студенти.

Бакалаври та магістри кафедри КІТ та А – аси своєї справи, їх проекти з успіхом впроваджуються всюди, де є потреба в автоматизації: виробництва хімічної, харчової та інших галузей промисловості, конструкторські бюро, науково-дослідні інститути, підприємства зв’язку і транспорту.

 

Фахівців за спеціальністю “Автоматизоване керування технологічними процесами” (зараз – 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) кафедра готує з 1959 року. В 1996 році була відкрита нова спеціальність – “Метрологія та вимірювальна техніка” (зараз – 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка). Відкриття другої спеціальності пов’язано зі стрімким збільшенням інформаційної складової автоматизованих систем керування технологічними процесами, виникненням високоточних і надійних методів і технічних засобів вимірювання, впровадженням засобів обчислювальної техніки для вимірювання і керування та ін. З 2018 року фахівців зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка почали готувати на кафедрі метрології та контролю якості програмних засобів, а кафедру КІТ та М було переіменовано на кафедру комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.

За роки свого існування кафедра підготувала більше 3000 фахівців в галузі автоматизації і вимірювальної техніки.

Навчання

Навчальний процес з дисциплін кафедри здійснюють 3 професори, 8 доцентів та 1 старший викладач.

Студенти навчаються за найсучаснішими навчальними планами, які щорічно оновлюються відповідно до актуальних тенденцій сучасності. В них враховуються не тільки останні досягнення в IT-індустрії, а й потреби реального сектора виробництва світу взагалі й України зокрема. А в процесі навчання наші викладачі допоможуть магістрам і бакалаврам висловити і реалізувати свої погляди на модернізацію промисловості в тих галузях, які їм найбільш цікаві.

В навчальному процесі широко використовуються матеріали досліджень, виконаних науковим колективом кафедри. До таких досліджень активно залучаються студенти кафедри.

Кафедра обладнана сучасними засобами мікропроцесорної і вимірювальної техніки, має 2 комп’ютерних класи із мережею Internet.

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота відбувається у двох наукових напрямках: “Дослідження та екологічний моніторинг повітряного і водного басейнів Дніпровського регіону”, що виконує спеціалізована науково-дослідна лабораторія кафедри, та “Комп’ютерне моделювання та параметричний синтез автоматизованих систем керування технологічними процесами”. Результати наукової діяльності кафедри впроваджені на провідних підприємства регіону та за кордоном.

За роки існування співробітники кафедри опублікували понад 550 статей, 12 монографій, отримали більше 200 авторських свідоцтв і патентів.

Окремою гордістю кафедри є акредитована науково-дослідна лабораторія “Метрологічного забезпечення екологічного контролю навколишнього середовища”, розташована у корпусі на мальовничому березі річки Дніпро навпроти воднолижного стадіону.

Задайте ваше питання

1 + 3 =

Наука починається відтоді, як починають вимірювати. Точна наука немислима без міри.

 
Дмитро Іванович Менделєєв

хімік, фізик, професор, викладач університету, економіст

Хочеш завжди бути затребуваним фахівцем в будь-якій галузі виробництва або обслуговування і при цьому мати сучасну, цікаву і завжди актуальну професію? Тоді спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка – твій вибір!

Дана спеціальність – це вибухова суміш, компонентами якої є: метрологія, електроніка, комп’ютерні та інформаційно-вимірювальні технології, мікроконтролерна техніка, оптика, стандартизація і сертифікація, вимірювальна техніка, системи якості, контролю і діагностики.

Ми допомагаємо студентам познайомитись з програмуванням інтелектуальних засобів вимірювань, комп’ютерними технологіями в метрології, електронікою та мікропроцесорною технікою, моделюванням і проектуванням апаратного і програмного забезпечення засобів вимірювання, а також із законодавчою і прикладної метрологією.

Отже, сучасний інженер-метролог – це і програміст, і оптик, і матеріалознавець, і еколог, і механік!

Наші випускники з успіхом реалізують себе в комп’ютеризованих центрах збору і обробки інформації, в контролі, прогнозуванні та дослідженні різних технологічних процесів на виробництві, в департаментах і лабораторіях сертифікації, стандартизації та, звичайно, метрології.


Навчання

Навчання на кафедрі метрології – це не стандартні «теорія і практика». Викладачі прагнуть поєднати наукову класику з метрологічної теорії з актуальними трендами комп’ютерних технологій. Навчання у нас – це справжня пригода, і ми хочемо пройти її разом зі студентами як з партнерами, де від роботи кожного залежить не тільки його успіх, а й успіх всієї справи. Гарантія цього – винятковий професіоналізм викладачів, сучасна науково-технічна база, доступ до наукових баз наукових статей через мережу Інтернет, бібліотека, яка регулярно оновлюється новими надходженнями, маса авторського матеріалу і безцінний досвід наших співробітників.

Кафедра орієнтована на підготовку фахівців з контролю якості та надійності програмних засобів (принципи тестування, розробка тестових скриптів та спеціалізованого програмного забезпечення, сертифікація програмного забезпечення).

Наші студенти вивчають надсучасні сенсорні прилади  для застосування у промисловості та побуті, інтелектуальні засоби вимірювання та технології програмування з використанням мов Python, C++, в тому числі – веб-технології, системи діагностики, експертизу якості продукції та послуг. Ми надаємо навички розробки «систем розумний дім» та інтернету речей IoT, створення віртуальних засобів вимірювання на базі LabVIEW.

В процесі навчання студенти-магістри отримують практичні навички і знання при роботі з нейронними мережами (LSA – інтелектуальний метод обробки інформації, пошук даних в мережі) і ІТ-технологіями штучного інтелекту (машинне навчання). Студенти вчаться оброблювати вимірювальні сигнали, будувати тимчасові ряди і залежності, робити прогнози, аналізувати динамічні характеристики і вирішувати аналітичні завдання в сферах економіки, права, хімічної технології та інших

В машинному навчанні наші фахівці використовують популярну мову програмування Python, а дисципліни включають в себе елементи провідних комерційних курсів!

Наявність на кафедрі сучасного 3D принтера та комплекту засобів цифрової техніки Arduino значно розширює можливості студентів для практичного освоєння набутих теоретичних знань та втілення своїх наукових розробок.


Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота відбувається у такому науковому напрямку: “Розробка віброчастотного методу контролю роботи технологічних апаратів, що інтенсифікуються у вібраційному полі”. Над нею працюють як викладачі кафедри, так і активні студенти старших курсів, використовуючи науково-дослідну лабораторію “Метрологічного забезпечення екологічного контролю навколишнього середовища”. Результати наукової діяльності кафедри впроваджені на провідних підприємства регіону та за кордоном.


 

Кураторство і дозвілля студентів

На кафедрі постійно діє інститут кураторів, що формує новий світогляд та активну життєву позицію студентів – майбутніх молодих спеціалістів та керівників промисловості. Навчально-виховна робота, яка проводиться в студентських групах, являє собою єдиний  процес, який покликаний формувати у студентів високу культуру, гуманістичний і демократичний світогляд, виховувати їх громадянами України. Цьому сприяють традиційні заходи позааудиторного студентського життя у ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», що відбуваються за активної участі студентів усіх факультетів і нашої кафедри: урочисте посвячення у студенти, змагання факультетських команд КВК, конкурс з українознавства, фестиваль художньої самодіяльності «Студентська весна», конкурс «Красуня університету», конкурс бардівської студентської пісні, вечір випускників «Прощай, Alma mater!» та інші.

Спортивне життя

Досить значну частину свого дозвілля студенти кафедри присвячують заняттям фізичною культурою і спортом. Для цього в університеті створені належні умови: це спортивні кімнати з тренажерами для індивідуальних занять фізичними вправами у кожному гуртожитку, спортивний комплекс з трьома залами та водна станція на р. Дніпро. В університеті працюють спортивні секції з 15 видів спорту, де тренуються близько 460 студентів.

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування в університеті є тим підґрунтям, на якому майбутні магістри набувають організаторських навичок. На засадах студентського самоврядування в університеті діють комітет у справах сім’ї та молоді (КСМ), студентська профспілка, студентські ради п’яти гуртожитків, а також студентські клуби за інтересами. Рішення органів студентського самоврядування університету мають дорадчий характер. В університеті створені та діють органи студентського самоврядування: студентська рада університету, студентські ради всіх навчальних факультетів, студентські ради кожного з гуртожитків. Вищим органом студентського самоврядування в університеті є Студентська Рада.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є: забезпечення й захист прав та інтересів студентів, насамперед, стосовно організації навчального процесу; забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку студентів; сприяння діяльності гуртків, та клубів за інтересами; сприяння працевлаштуванню випускників; участь у вирішенні особистих питань.

НОВИНИ КАФЕДРИ

Випуск магістрів 2022 року

Випуск магістрів 2022 року

13 січня 2022 р. на кафедрі програмного забезпечення інформаційно-вимірювальної техніки відбувся черговий випуск студентів-магістрів, які навчалися за півторарічною освітньо-професійною програмою зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»....

читати більше
Міжнародна програма підвищення кваліфікації

Міжнародна програма підвищення кваліфікації

Вітаємо старшого викладача кафедри ПЗ ІВТ Чорну Олену Сергіївну із проходженням Міжнародної програми підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників “Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід,...

читати більше
Вітаємо з перемогою у конкурсі!

Вітаємо з перемогою у конкурсі!

Колектив кафедри ПЗ ІВТ вітає студентку Касьянову Поліну Олександрівну з перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", який проходив на базі Луцького національного...

читати більше

Задайте ваше питання

12 + 7 =