Обрати сторінку

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ

адреса: к. 905, механічний корпус, вул. Набережна Перемоги, 40, Дніпро, 49094

тел.: +38 (066) 753 76 16

e-mail: [email protected]

Кафедра готує фахівців ступеню бакалавра та магістра з галузі знань 15 “Автоматизація та приладобудування” за освітніми програмами:

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Освітня програма: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (А та КІТ)

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології є ідеальною для тих, хто готовий створювати майбутнє прямо зараз, не чекаючи, поки це зробить хтось інший. Випускники нашої кафедри не просто отримують диплом про закінчення ВНЗ європейського рівня, вони є фахівцями екстра-класу в сфері управління, інформаційних технологій і телекомунікаційних мереж.

Наша програма навчання розроблена з урахуванням світових стандартів проектування і управління виробництвом, тому протягом усього терміну навчання студенти отримують потужну базу знань. Теорія автоматичного управління, сучасні мови програмування, системи проектування і управління базами даних, методи отримання, обробки та захисту інформації, синтез систем управління на основі нейронних мереж – це далеко не повний список того, що вивчають наші студенти.

Бакалаври та магістри кафедри КІТ та А – аси своєї справи, їх проекти з успіхом впроваджуються всюди, де є потреба в автоматизації: виробництва хімічної, харчової та інших галузей промисловості, конструкторські бюро, науково-дослідні інститути, підприємства зв’язку і транспорту.

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітня програма: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МІТ)

Хочеш завжди бути затребуваним фахівцем в будь-якій галузі виробництва або обслуговування і при цьому мати сучасну, цікаву і завжди актуальну професію? Тоді спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка – твій вибір!

Дана спеціальність – це вибухова суміш, компонентами якої є: метрологія, електроніка, комп’ютерні та інформаційно-вимірювальні технології, мікроконтролерна техніка, оптика, стандартизація і сертифікація, вимірювальна техніка, системи якості, контролю і діагностики.

Ми допомагаємо студентам познайомитись з програмуванням інтелектуальних засобів вимірювань, комп’ютерними технологіями в метрології, електронікою та мікропроцесорною технікою, моделюванням і проектуванням апаратного і програмного забезпечення засобів вимірювання, а також із законодавчою і прикладною метрологією.

Отже, сучасний інженер-метролог – це і програміст, і оптик, і матеріалознавець, і еколог, і механік!

Наші випускники з успіхом реалізують себе в комп’ютеризованих центрах збору і обробки інформації, в контролі, прогнозуванні та дослідженні різних технологічних процесів на виробництві, в департаментах і лабораторіях сертифікації, стандартизації та, звичайно, метрології.

Наука починається відтоді, як починають вимірювати. Точна наука немислима без міри.

 
Дмитро Іванович Менделєєв

хімік, фізик, професор, викладач університету, економіст

Фахівців за спеціальністю “Автоматизоване керування технологічними процесами” (зараз – 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) кафедра готує з 1959 року. В 1996 році була відкрита нова спеціальність – “Метрологія та вимірювальна техніка” (зараз – 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка). Відкриття другої спеціальності пов’язано зі стрімким збільшенням інформаційної складової автоматизованих систем керування технологічними процесами, виникненням високоточних і надійних методів і технічних засобів вимірювання, впровадженням засобів обчислювальної техніки для вимірювання і керування та ін.


Навчання

Навчання на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації – це не стандартні «теорія і практика». Викладачі прагнуть поєднати наукову класику з теорії автоматизації та метрології з актуальними трендами комп’ютерних технологій. Навчання у нас – це справжня пригода, і ми хочемо пройти її разом зі студентами як з партнерами, де від роботи кожного залежить не тільки його успіх, а й успіх всієї справи. Гарантія цього – винятковий професіоналізм викладачів, сучасна науково-технічна база, доступ до наукових баз наукових статей через мережу Інтернет, бібліотека, яка регулярно оновлюється новими надходженнями, маса авторського матеріалу і безцінний досвід наших співробітників.

 

Наші студенти вивчають надсучасні сенсорні прилади  для застосування у промисловості та побуті, інтелектуальні засоби вимірювання та технології програмування з використанням мов Python, C++, в тому числі – веб-технології, системи діагностики, експертизу якості продукції та послуг. Ми надаємо навички розробки «систем розумний дім» та інтернету речей IoT, створення віртуальних засобів вимірювання на базі LabVIEW.

 

В процесі навчання студенти-магістри отримують практичні навички і знання при роботі з нейронними мережами (LSA – інтелектуальний метод обробки інформації, пошук даних в мережі) і ІТ-технологіями штучного інтелекту (машинне навчання). Студенти вчаться оброблювати вимірювальні сигнали, будувати тимчасові ряди і залежності, робити прогнози, аналізувати динамічні характеристики і вирішувати аналітичні завдання в сферах економіки, права, хімічної технології та інших.

 

 

Наявність на кафедрі сучасного 3D принтера та комплекту засобів цифрової техніки Arduino значно розширює можливості студентів для практичного освоєння набутих теоретичних знань та втілення своїх наукових розробок.


Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота відбувається у двох наукових напрямках: “Дослідження та екологічний моніторинг повітряного і водного басейнів Дніпровського регіону” та “Комп’ютерне моделювання та параметричний синтез автоматизованих систем керування технологічними процесами”. Над нею працюють як викладачі кафедри, так і активні студенти старших курсів, використовуючи науково-дослідну лабораторію. Ця акредитована лабораторія “Метрологічного забезпечення екологічного контролю навколишнього середовища” є окремою гордістю кафедри. Вона розташована у корпусі на мальовничому березі річки Дніпро навпроти воднолижного стадіону. Результати наукової діяльності кафедри впроваджені на провідних підприємства регіону та за кордоном.

За роки існування співробітники кафедри опублікували понад 600 статей, 12 монографій, отримали більше 200 авторських свідоцтв і патентів.


 

Кураторство і дозвілля студентів

На кафедрі постійно діє інститут кураторів, що формує новий світогляд та активну життєву позицію студентів – майбутніх молодих спеціалістів та керівників промисловості. Навчально-виховна робота, яка проводиться в студентських групах, являє собою єдиний  процес, який покликаний формувати у студентів високу культуру, гуманістичний і демократичний світогляд, виховувати їх громадянами України. Цьому сприяють традиційні заходи позааудиторного студентського життя у ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», що відбуваються за активної участі студентів нашої кафедри: урочисте посвячення у студенти, змагання факультетських команд КВК, щорічний конкурс з українознавства, фестиваль художньої самодіяльності «Студентська весна», конкурс «Красуня університету», конкурс бардівської студентської пісні, вечір випускників «Прощай, Alma mater!» та інші.

Спортивне життя

Досить значну частину свого дозвілля студенти кафедри присвячують заняттям фізичною культурою і спортом. Для цього в університеті створені належні умови: це спортивні кімнати з тренажерами для індивідуальних занять фізичними вправами у кожному гуртожитку, спортивний комплекс з трьома залами та водна станція на р. Дніпро. В університеті працюють спортивні секції з 15 видів спорту, де тренуються близько 460 студентів. Студенти кафедри приймають активну участь у спортивному житті університету та у різноманітних спортивних флешмобах, які організує кафедра фізичного виховання та спорту та комітет студентської молоді.

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування в університеті є тим підґрунтям, на якому майбутні магістри набувають організаторських навичок. На засадах студентського самоврядування в університеті діють комітет студентської молоді (КСМ), студентська профспілка, студентські ради п’яти гуртожитків, а також студентські клуби за інтересами. Рішення органів студентського самоврядування університету мають дорадчий характер. В університеті створені та діють органи студентського самоврядування: студентська рада університету, студентські ради всіх навчальних факультетів, студентські ради кожного з гуртожитків. Вищим органом студентського самоврядування в університеті є Студентська Рада.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є: забезпечення й захист прав та інтересів студентів, насамперед, стосовно організації навчального процесу; забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку студентів; сприяння діяльності гуртків, та клубів за інтересами; сприяння працевлаштуванню випускників; участь у вирішенні особистих питань.

Студенти кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації завжди приймають активну участь у студентському самоврядуванні університету, займали керівні та дорадчі посади в Студентській Раді, організовують різноманітні заходи та волонтерські рухи, за що неодноразово отримували подяки та грамоти від міської та обласної Рад.

НОВИНИ КАФЕДРИ

Випуск магістрів 2022 року

Випуск магістрів 2022 року

13 січня 2022 р. на кафедрі програмного забезпечення інформаційно-вимірювальної техніки відбувся черговий випуск студентів-магістрів, які навчалися за півторарічною освітньо-професійною програмою зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»....

читати більше
Міжнародна програма підвищення кваліфікації

Міжнародна програма підвищення кваліфікації

Вітаємо старшого викладача кафедри ПЗ ІВТ Чорну Олену Сергіївну із проходженням Міжнародної програми підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників “Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід,...

читати більше
Вітаємо з перемогою у конкурсі!

Вітаємо з перемогою у конкурсі!

Колектив кафедри ПЗ ІВТ вітає студентку Касьянову Поліну Олександрівну з перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", який проходив на базі Луцького національного...

читати більше
31 жовтня 2019 р. відбулося засідання вченої ради Університету

31 жовтня 2019 р. відбулося засідання вченої ради Університету

Перед початком офіційної частини засідання ректор Українського державного хіміко-технологічного університету К. М. Сухий звернувся до членів вченої ради та всіх запрошених зі словами привітання з професійним святом – Днем працівників освіти України та провів урочисту...

читати більше
Серпнева нарада 2019

Серпнева нарада 2019

30 серпня 2019 р. відбулася щорічна серпнева нарада викладачів та співробітників УніверситетуПеред початком офіційного засідання пройшло урочисте нагородження співробітників Подяками голови Соборної районної у місті Дніпро ради, Почесними грамотами Університету за...

читати більше
Урочисте засідання вченої ради з нагоди Дня науки та Дня хіміка

Урочисте засідання вченої ради з нагоди Дня науки та Дня хіміка

16 травня 2019 року відбулося урочисте засідання вченої ради з нагоди Дня науки та Дня хіміка. Ректор університету, професор Півоваров О. А. звернувся до членів вченої ради університету та всіх присутніх на засіданні з привітальним словом. Шановні колеги! Щиро вітаю...

читати більше

Задайте ваше питання

2 + 12 =