Обрати сторінку

Акредитація

Відомості з проходження акредитації освітніх програм спеціальностей, що плануються до акредитації в 2022-2024 рр. 

 
 
Шифр, назва спеціальності,  освітній рівень
Назва освітньої  програми

Відомості
про само-оцінювання

Програма роботи
експертної комісії

Висновок експертної комісії

Висновок
Галузевої  експертної ради

Рішення
НАЗЯВО

035 Філологія, бакалавр
Англійська мова, переклад включно
     
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, бакалавр
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
     
102 Хімія, бакалавр
Хімія харчових продуктів
     
121 Інженерія програмного забезпечення, бакалавр
Інженерія програмного забезпечення
     
132 Матеріалознавство, бакалавр
Ювелірне, стоматологічне та ортопедичне матеріалознавство
     
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, бакалавр
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
    
263 Цивільна безпека, бакалавр
Цивільна безпека
  
 
 
 
    
 
 
051 Економіка, магістр
Економіка   
 
 
122 Комп’ютерні науки, магістр
Комп’ютерні науки   
 
 
123 Комп’ютерна інженерія, магістр
Комп’ютерна інженерія   
 
 
133 Галузеве машинобудування, магістр
Галузеве машинобудування   
 
 
144 Теплоенергетика, магістр
Теплоенергетика
    
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, магістр
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
  
 
 
161 Хімічні технології та інженерія, магістр
Хімічні технології та інженерія
  
 
 

161 Хімічні технології та інженерія (освітньо-наукова програма), магістр

Хімічні технології та інженерія (ОНП)
   
 
 

162 Біотехнології та біоінженерія (ОПП Біотехнології та біоінженерія), магістр

Біотехнології та біоінженерія
  
 
 
226 Фармація, промислова фармація, магістр
Фармація, промислова фармація
   
 
 
274 Автомобільний транспорт, магістр
Стратегічна логістика автомобільного транспорту   
 
 
 
    
 
 
051 Економіка, док. філ.
Економіка  
 
 
102 Хімія, док. філ.
Хімія  
 
 
122 Комп’ютерні науки, док. філ.
Комп’ютерні науки  
 
 
132 Матеріалознавство, док. філ.
Матеріалознавство  
 
 
133 Галузеве машинобудування, док. філ.
Галузеве машинобудування  
 
 
161 Хімічні технології та інженерія, док.філ.
Хімічні технології та інженерія