Обрати сторінку

Акредитація

Відомості з проходження акредитації освітніх програм спеціальностей, що плануються  до акредитації в 2022-2024 рр. 

 
 
Шифр, назва спеціальності,  освітній рівень
Назва освітньої  програми

Відомості
про само-оцінювання

Програма роботи
експертної комісії

Висновок експертної комісії

Висновок
Галузевої  експертної ради

Рішення
НАЗЯВО

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, бакалавр
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
   
263 Цивільна безпека, бакалавр
Цивільна безпека
   
 
 
133 Галузеве машинобудування, магістр
Галузеве машинобудування   
 
 
144 Теплоенергетика, магістр
Теплоенергетика
     
151 Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології, магістр
Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології
   
 
 
161 Хімічні технології та інженерія, магістр
Хімічні технології та інженерія
   
 
 

162 Біотехнології та біоінженерія (ОПП Біотехнології та біоінженерія), магістр

Біотехнології та біоінженерія
   
 
 
226 Фармація, промислова фармація, магістр
Фармація, промислова фармація
   
 
 
161 Хімічні технології та інженерія, док.філ.
Хімічні технології та інженерія   
 
 
102 Хімія, док. філ.
Хімія