Обрати сторінку

Освітня програма “Економічна кібернетика”

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

9 + 8 =

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Випускова кафедра: Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та  магістра


Кафедра готує фахівців за двома напрямами:

 • переробка традиційних видів палива
 • технологія альтернативних палив.

З першого напряму студенти вивчають основні процеси переробки вуглецевмісної сировини, технології переробки нафти, газу й твердих горючих копалин, застосування палив, мастил, олив та продуктів переробки вугілля.

З другого -  основні принципи виробництва та застосування палив з ненафтової сировини, якою є рослинні та харчові відходи, різні види біопалива, біогаз, продукти газифікації твердих горючих копалин. Студенти оволодівають навичками у застосування спиртових палив (біоетанолу), біодизелю, нові системи використання палив, у тому числі у газо-рідинних та гібридних двигунах.

За обома напрямами студенти оволодівають навичками розрахування та проектування нових екологічно чистих виробництв.

На кафедрі є обладнані лабораторії, де студенти оволодівають сучасними методами дослідження на експертизи палив.

Кафедра готує фахівців для роботи на сучасних підприємствах з переробки нафти, газу, вугілля та будь-якої сировини з високим вмістом вуглецю й водню. Випускники кафедри можуть працювати на посадах інженерів-технологів нафтопереробного комплексу України, проектантів і конструкторів нафто- й вуглехімічного обладнання, займатись науковою роботою у науково-дослідних установах та університетах, технічним менеджментом в управлінських структурах і бізнесі.

Кафедра є популярною серед іноземних студентів – на протязі останніх 5-років у нас навчалися студенти з ближнього та далекого зарубіжжя – Анголи, Туркменістану, Азербайджану, Узбекистану, Португалії та  Конго.

Магістри кафедри мають змогу виконувати свої дипломи у лабораторіях кафедри, оволодівати методами комп’ютерного моделювання та сучасними інформаційними ресурсами через електронні бібліотеки.

Кафедра готує висококваліфікованих спеціалістів через аспірантуру та докторантуру для майбутньої роботи у наукових інститутів та закладах вищої освіти.

Наукова діяльність кафедри спрямовано на отримання та вивчення нових видів палив, в тому числі, альтернативних, та широко представлена монографіями та науковими статтями.

Основні місця практики та роботи випускників кафедри:

МІСЦЯ РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТІВ

М. Київ

ПАТ «Укрнафта»

Національний авіаційний університет

АТ «Синтез-групп»

Лабораторії аеропортів, нафтобази

м. Дніпропетровськ

КХВ ПАТ «Євраз-ДМЗ ім. Петровського»

Нижньодніпровська нафтобаза

ПАТ «Південний машинобудівний завод», застосування олив.

Лабораторія авіаційних палив аеропорту «Дніпропетровськ», «Дніпроавіа».

ТД «Інтеройл»

НК «Альянс-Україна»

Агросоюз

Лабораторії аеропортів, нафтобази

Дніпропетровська обл.

м. Дніпродзержинськ, АТ "Дніпродзержинський коксохімічний завод"

м. Кривий Ріг «ПАТ «Миттал-Стіл Кривий ріг»

Полтавська обл.

м. Кременчук, ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнанафта»

ГПУ “Полтавагазвидобування “Солохівській промисел”

м. Лисичанськ, Луганська обл.

«Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» («Лисичанський НПЗ»)

Запорізька обл.

м. Бердянськ, АТ “АЗМОЛ”

м. Бердянськ, РУ НВО «Агрінол»

м. Запоріжжя, АТ «Запорізький електровозоремонтний з-д»

м. Запоріжжя, ПАТ «Запоріжкокс»

Львівська обл.

м. Дрогобич, НПК “Галичина”

с.м.т. Дашава, Львівська обл., Дашавське ВУПЗГ

Сумська обл.

м. Мала Павлівка, Качанівський ГПЗ, ВАТ «УКРНАФТА»

Івано-Франківська обл.

м. Надвірна, АТ "Нафтохімік Прикарпаття"

м. Долина, «Долинський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

м. Борислав, «Бориславський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

Харківська обл.

с.м.т. Андріївка, ДК “Укргазвидобування”, Шебелинське відділення переробки газу, газового конденсату та нафти

с.м.т. Червоний Донець, ДК “Укргазвидобування”, Газопромислове  управління “Шебелинкагазвидобування”

Чернігівська обл.

м. Варва, ВАТ «Укрнафта», “Гнідинцівський газопереробний завод»

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Випускова кафедра: Кафедра підприємництва, организації виробництва та теоретичної і прикладної економіки 

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та  магістра


Студенти, які навчаються за освітньою програмою «Економічна кібернетика» отримують систему знань з базової економічної підготовки та використання математичних методів та моделей аналізу, прогнозування економічного розвитку підприємств, ринків, країн та регіонів.

Сьогодні недостатньо бути кваліфікованим економістом, потрібно вміти ефективно застосовувати комп’ютерні технології при вирішенні поставлених керівництвом задач. Комп’ютерне моделювання бізнес-процесів, автоматизація економічних і фінансових розрахунків значно скорочують час розв’язання задач і прийняття управлінських рішень, забезпечують точність отриманих результатів і їх ефективність.

Освітня програма «Економічна кібернетика» спрямована на підготовку фахівців по наступних напрямках: моделювання економіки, економіка і організація інформаційного бізнесу, управління економічними системами, управління ризиком, математичне моделювання синергетичної економіки й топології електронних структур, бізнес-аналітика, тощо.

Освітня програма фахової підготовки з економічної кібернетики максимально наближена до сучасних світових стандартів освіти. Студенти вже з першого курсу одержують важливі навички економіко-математичного моделювання та експлуатації сучасних програмних продуктів і комп’ютерних систем при дослідженні конкретних економічних об’єктів, прогнозуванні та аналізі різноманітних процесів економіки.

Фахівець з економічної кібернетики навчається в області економічної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності. Об’єктом діяльності випускників є моделювання, управління та прийняття рішень в економічних системах. Цей напрямок є провідним і затребуваним в сучасному діловому світі. Закордонним аналогом освітньої програми «Економічна кібернетика» є «System analysis».

Студенти отримують таку ж базову економічну підготовку, як і студенти інших економічних спеціальностей. Вони вивчають весь цикл передбачених для галузі знань «Економіка» фундаментальних економічних дисциплін, серед яких: мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка, регіональна економіка, економіка підприємства, статистика, менеджмент, маркетинг, гроші та кредит, фінанси, бухгалтерський облік тощо. Це забезпечує ефективне сприйняття професійно-орієнтованих дисциплін, пов’язаних з дослідженням і моделюванням економічних процесів, в першу чергу, в управлінні фінансами, менеджменті та маркетингу.

Рівень економіко-математичної та комп’ютерної підготовки студентів освітньої програми «Економічна кібернетика» достатньо високий серед підготовки студентів інших економічних спеціальностей.

Магістр з економічної кібернетики – це фахівець вищої ланки управління, що володіє високим рівнем підготовки.

Серед економічних спеціальностей, економічну кібернетику можна віднести до фундаментальних спеціальностей. Вона базується на трьох «китах»: економіці, математиці і моделюванні з використанням комп’ютерних технологій.

Об’єднання фундаментальних знань з економіки, математики та комп’ютерної техніки значно розширює можливості працевлаштування випускників даної спеціальності, а також сприяє їх просуванню по кар’єрних сходах.

Наші випускники працюють:

 • економістами-аналітиками в банках, страхових компаніях, рекламних агентствах, податковій інспекції;
 • економістами великих виробничих об’єднань;
 • керівниками приватних фірм;
 • економістами, економічними радниками, консультантами з економічних питань;
 • економістами з фінансової роботи, фінансовими аналітиками;
 • радниками (органи державної влади).
 • менеджерами, бухгалтерами і фінансистами;
 • project-менеджерами;
 • бізнес-аналітиками та аналітиками в галузі data science;
 • інженерами і програмістами;
 • викладачами ВНЗ і коледжів.

 

Сучасний світ – світ інформаційних технологій, світ інновацій, світ фінансів. Розуміння і володіння ключовими аспектами цього світу – ось головне, що дає «Економічна кібернетика».