+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Освітня програма “Обладнання хімічних та нафтопереробних виробництв (М)”

Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Випускова кафедра: Обладнання хімічних виробництв

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та ступенем магістра


Обладнання хімічних та нафтопереробних виробництв (М) У межах цієї спеціальності вивчають особливості конструювання, розрахунку, ремонту й експлуатації обладнання хімічних і нафтохімічних виробництв. Фахівці працюють на хімічних та нафтопереробних заводах, підприємствах з постачань паливо-мастильних матеріалів на керівних посадах механіків, технічного менеджменту.