Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Освітня програма”Комп’ютерні науки”

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та  магістра


Інформаційні технології – це сукупність способів та методів пошуку / збору / зберігання / поширення / обробки інформації в усіх видах людської діяльності з використанням засобів зв’язку, обчислювальної техніки та програмного забезпечення.

Спеціальність «Комп’ютерні науки» відноситься до групи сучасних і найбільш перспективних галузей знань, передбачає навчання проектуванню, розробці та застосуванню інформаційних, інтелектуальних та комунікаційних систем.

Об’єктами професійної діяльності випускників спеціалізації «Комп’ютерні науки» є інформаційні системи та мережі, їх математичне, інформаційне та програмне забезпечення; способи і методи проектування, налагодження, виробництва та експлуатації програмних засобів інформаційних систем в різних галузях промисловості і управління.

Спеціалісти за напрямом «Комп’ютерні науки » можуть працювати:

Фахівці вивчають принципи роботи в обчислювальних та інформаційних центрах, підприємствах, організаціях, установах.

На кафедрі IС ведеться наукова робота зі студентами, багато з яких займають призові місця на олімпіадах різного рівня з програмування, комп’ютерних наук. Неодноразово студента кафедри IC ставали переможцями.