Обрати сторінку

Освітня програма “Хімічні технології та інженерія”. Професійне спрямування “Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів”

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

9 + 7 =

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та магістра


Сучасна харчова промисловість обов’язково використовує різноманітні харчові добавки. Харчові добавки – це природні або синтезовані хімічні речовини, що додаються до харчових продуктів з метою надання їм певних технологічних та споживчих якостей. Наприклад, консерванти, антиоксиданти, стабілізатори, барвники, згущувачі, емульгатори, підсилювачі смаку і аромату. Багато з цих речовин також широко використовуються у різних косметичних засобах.

Фахівці професійного спрямування „Хімічні технології харчових добавок і косметичних засобів” знають виробництва і правила використання харчових добавок, склад та виробництва косметичних препаратів різного призначення, уміють орієнтуватися в широкому спектрі косметичних інгредієнтів, володіють методами аналізу харчових добавок і компонентів косметичних засобів, а також вміють організовувати промислове виробництво.

Спеціалісти такого профілю потрібні на підприємствах хімічної та харчової промисловості, де виробляють або застосовують харчові добавки, на підприємствах парфумерно-косметичної галузі, у контрольно-аналітичних лабораторіях тощо. Також випускники спеціальності ХДК готові до роботи на виробництвах фруктових та овочевих соків, крохмалю та крохмальних продуктів, прянощів та приправ, харчових продуктів, барвників і пігментів, мила та мийних засобів, парфумерних та косметичних засобів, ефірних олій. Наші фахівці можуть проводити дослідження і розробки в галузі природничих і технічних наук, технічного контролю та аналізу.

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Профіль програми
 • Студенти отримують необхідні знання, вміння та навички, які необхідні для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності в хімічній, косметичній та харчовій промисловості.
Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу (за ДК 003-95)
 • керівник виробничих підрозділів у промисловості;
 • керівник малого підприємства;
 • майстер зміни;
 • майстер дільниці;
 • начальник дільниці;
 • лаборант (хімічні та фізичні дослідження);
 • технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження);
 • технік-технолог;
 • технік-лаборант (хімічне виробництво);
 • технолог.
Знання з предметної областІ
 • базові уявлення про структуру, управління та оптимізацію технологічного процесу, підбір, розрахунок та ефективність витрат матеріалів;
 • принципи розробки технологічних схем та планування робіт, вибору обладнання та інструментальних засобів виробничого процесу;
 • основи експлуатації обладнання та автоматизованих систем керування технологічними процесами;
 • планування технологічного процесу виробництва;
 • методи розрахунків складів та окремих видів обладнання на дільниці;
 • коректування технологічного режиму і рецептур в залежності від наявності та якості сировини;
 • вдосконалення технологічних процесів;
 • принципи розрахунку кількості сировини та готової продукції;
 • методи контролю дотримання технологічних режимів і регламентів;
 • розробка технологічної документації.
Когнітивні уміння та навички з предметної області
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у технологічних процесах;
 • здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач;
 • уміння вносити зміни в асортимент готової продукції, технологічний режим;
 • навички ведення первинної облікової документації;
 • здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і даних результатів аналізів для забезпечення нормального технологічного процесу;
 • уміння застосовувати наукові знання для впровадження у виробництво прогресивних технологій.
Практичні навички з предметної області
 • навички розробки та організації технологічного режиму виробництва;
 • уміння вносити корективи в технологічний режим виробництва и в залежності від наявності та якості сировини;
 • навички роботи у виробничо-технічній лабораторії;
 • навички раціонального використання сировини, обладнання і пристроїв у виробництві;
 • уміння впроваджувати технічні завдання на реконструкцію обладнання і пристроїв у виробництво.
Загальні уміння та навички
 • здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції;
 • обчислювальні навички;
 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
 • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов;
 • навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах;
 • уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Можливість подальшого навчання
 • Навчання у магістратурі і аспірантурі на конкурсній основі (навчання на другому і третьому циклах вищої освіти (рівень: магістр, доктор філософії).