Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Освітня програма “Хімічні технології та інженерія”. Професійне спрямування “Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів”

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та магістра


Сучасна харчова промисловість обов’язково використовує різноманітні харчові добавки. Харчові добавки – це природні або синтезовані хімічні речовини, що додаються до харчових продуктів з метою надання їм певних технологічних та споживчих якостей. Наприклад, консерванти, антиоксиданти, стабілізатори, барвники, згущувачі, емульгатори, підсилювачі смаку і аромату. Багато з цих речовин також широко використовуються у різних косметичних засобах.

Фахівці професійного спрямування „Хімічні технології харчових добавок і косметичних засобів” знають виробництва і правила використання харчових добавок, склад та виробництва косметичних препаратів різного призначення, уміють орієнтуватися в широкому спектрі косметичних інгредієнтів, володіють методами аналізу харчових добавок і компонентів косметичних засобів, а також вміють організовувати промислове виробництво.

Спеціалісти такого профілю потрібні на підприємствах хімічної та харчової промисловості, де виробляють або застосовують харчові добавки, на підприємствах парфумерно-косметичної галузі, у контрольно-аналітичних лабораторіях тощо. Також випускники спеціальності ХДК готові до роботи на виробництвах фруктових та овочевих соків, крохмалю та крохмальних продуктів, прянощів та приправ, харчових продуктів, барвників і пігментів, мила та мийних засобів, парфумерних та косметичних засобів, ефірних олій. Наші фахівці можуть проводити дослідження і розробки в галузі природничих і технічних наук, технічного контролю та аналізу.

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Профіль програми
 • Студенти отримують необхідні знання, вміння та навички, які необхідні для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності в хімічній, косметичній та харчовій промисловості.
Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу (за ДК 003-95)
 • керівник виробничих підрозділів у промисловості;
 • керівник малого підприємства;
 • майстер зміни;
 • майстер дільниці;
 • начальник дільниці;
 • лаборант (хімічні та фізичні дослідження);
 • технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження);
 • технік-технолог;
 • технік-лаборант (хімічне виробництво);
 • технолог.
Знання з предметної областІ
 • базові уявлення про структуру, управління та оптимізацію технологічного процесу, підбір, розрахунок та ефективність витрат матеріалів;
 • принципи розробки технологічних схем та планування робіт, вибору обладнання та інструментальних засобів виробничого процесу;
 • основи експлуатації обладнання та автоматизованих систем керування технологічними процесами;
 • планування технологічного процесу виробництва;
 • методи розрахунків складів та окремих видів обладнання на дільниці;
 • коректування технологічного режиму і рецептур в залежності від наявності та якості сировини;
 • вдосконалення технологічних процесів;
 • принципи розрахунку кількості сировини та готової продукції;
 • методи контролю дотримання технологічних режимів і регламентів;
 • розробка технологічної документації.
Когнітивні уміння та навички з предметної області
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у технологічних процесах;
 • здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач;
 • уміння вносити зміни в асортимент готової продукції, технологічний режим;
 • навички ведення первинної облікової документації;
 • здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і даних результатів аналізів для забезпечення нормального технологічного процесу;
 • уміння застосовувати наукові знання для впровадження у виробництво прогресивних технологій.
Практичні навички з предметної області
 • навички розробки та організації технологічного режиму виробництва;
 • уміння вносити корективи в технологічний режим виробництва и в залежності від наявності та якості сировини;
 • навички роботи у виробничо-технічній лабораторії;
 • навички раціонального використання сировини, обладнання і пристроїв у виробництві;
 • уміння впроваджувати технічні завдання на реконструкцію обладнання і пристроїв у виробництво.
Загальні уміння та навички
 • здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції;
 • обчислювальні навички;
 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
 • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов;
 • навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах;
 • уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Можливість подальшого навчання
 • Навчання у магістратурі і аспірантурі на конкурсній основі (навчання на другому і третьому циклах вищої освіти (рівень: магістр, доктор філософії).