Обрати сторінку

Освітня програма “Хімічні технології та інженерія”. Професійне спрямування ”Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів” (бакалавр)

Освітня програма “Хімічні технології та інженерія” (магістр)

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Випускова кафедра: Аналітичної хімії та хімічної технології харчових добавок і косметичних засобів

 

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

7 + 7 =

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Випускова кафедра: Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та  магістра


Кафедра готує фахівців за двома напрямами:

 • переробка традиційних видів палива
 • технологія альтернативних палив.

З першого напряму студенти вивчають основні процеси переробки вуглецевмісної сировини, технології переробки нафти, газу й твердих горючих копалин, застосування палив, мастил, олив та продуктів переробки вугілля.

З другого -  основні принципи виробництва та застосування палив з ненафтової сировини, якою є рослинні та харчові відходи, різні види біопалива, біогаз, продукти газифікації твердих горючих копалин. Студенти оволодівають навичками у застосування спиртових палив (біоетанолу), біодизелю, нові системи використання палив, у тому числі у газо-рідинних та гібридних двигунах.

За обома напрямами студенти оволодівають навичками розрахування та проектування нових екологічно чистих виробництв.

На кафедрі є обладнані лабораторії, де студенти оволодівають сучасними методами дослідження на експертизи палив.

Кафедра готує фахівців для роботи на сучасних підприємствах з переробки нафти, газу, вугілля та будь-якої сировини з високим вмістом вуглецю й водню. Випускники кафедри можуть працювати на посадах інженерів-технологів нафтопереробного комплексу України, проектантів і конструкторів нафто- й вуглехімічного обладнання, займатись науковою роботою у науково-дослідних установах та університетах, технічним менеджментом в управлінських структурах і бізнесі.

Кафедра є популярною серед іноземних студентів – на протязі останніх 5-років у нас навчалися студенти з ближнього та далекого зарубіжжя – Анголи, Туркменістану, Азербайджану, Узбекистану, Португалії та  Конго.

Магістри кафедри мають змогу виконувати свої дипломи у лабораторіях кафедри, оволодівати методами комп’ютерного моделювання та сучасними інформаційними ресурсами через електронні бібліотеки.

Кафедра готує висококваліфікованих спеціалістів через аспірантуру та докторантуру для майбутньої роботи у наукових інститутів та закладах вищої освіти.

Наукова діяльність кафедри спрямовано на отримання та вивчення нових видів палив, в тому числі, альтернативних, та широко представлена монографіями та науковими статтями.

Основні місця практики та роботи випускників кафедри:

МІСЦЯ РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТІВ

М. Київ

ПАТ «Укрнафта»

Національний авіаційний університет

АТ «Синтез-групп»

Лабораторії аеропортів, нафтобази

м. Дніпропетровськ

КХВ ПАТ «Євраз-ДМЗ ім. Петровського»

Нижньодніпровська нафтобаза

ПАТ «Південний машинобудівний завод», застосування олив.

Лабораторія авіаційних палив аеропорту «Дніпропетровськ», «Дніпроавіа».

ТД «Інтеройл»

НК «Альянс-Україна»

Агросоюз

Лабораторії аеропортів, нафтобази

Дніпропетровська обл.

м. Дніпродзержинськ, АТ "Дніпродзержинський коксохімічний завод"

м. Кривий Ріг «ПАТ «Миттал-Стіл Кривий ріг»

Полтавська обл.

м. Кременчук, ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнанафта»

ГПУ “Полтавагазвидобування “Солохівській промисел”

м. Лисичанськ, Луганська обл.

«Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» («Лисичанський НПЗ»)

Запорізька обл.

м. Бердянськ, АТ “АЗМОЛ”

м. Бердянськ, РУ НВО «Агрінол»

м. Запоріжжя, АТ «Запорізький електровозоремонтний з-д»

м. Запоріжжя, ПАТ «Запоріжкокс»

Львівська обл.

м. Дрогобич, НПК “Галичина”

с.м.т. Дашава, Львівська обл., Дашавське ВУПЗГ

Сумська обл.

м. Мала Павлівка, Качанівський ГПЗ, ВАТ «УКРНАФТА»

Івано-Франківська обл.

м. Надвірна, АТ "Нафтохімік Прикарпаття"

м. Долина, «Долинський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

м. Борислав, «Бориславський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

Харківська обл.

с.м.т. Андріївка, ДК “Укргазвидобування”, Шебелинське відділення переробки газу, газового конденсату та нафти

с.м.т. Червоний Донець, ДК “Укргазвидобування”, Газопромислове  управління “Шебелинкагазвидобування”

Чернігівська обл.

м. Варва, ВАТ «Укрнафта», “Гнідинцівський газопереробний завод»

Сучасна харчова промисловість обов’язково використовує різноманітні харчові добавки. Харчові добавки – це природні або синтезовані хімічні речовини, що додаються до харчових продуктів з метою надання їм певних технологічних та споживчих якостей. Наприклад, консерванти, антиоксиданти, стабілізатори, барвники, згущувачі, емульгатори, підсилювачі смаку і аромату. Багато з цих речовин також широко використовуються у різних косметичних засобах.

Фахівці професійного спрямування „Хімічні технології харчових добавок і косметичних засобів” знають виробництва і правила використання харчових добавок, склад та виробництва косметичних препаратів різного призначення, уміють орієнтуватися в широкому спектрі косметичних інгредієнтів, володіють методами аналізу харчових добавок і компонентів косметичних засобів, а також вміють організовувати промислове виробництво.

Спеціалісти такого профілю потрібні на підприємствах хімічної та харчової промисловості, де виробляють або застосовують харчові добавки, на підприємствах парфумерно-косметичної галузі, у контрольно-аналітичних лабораторіях тощо. Також випускники спеціальності ХДК готові до роботи на виробництвах фруктових та овочевих соків, крохмалю та крохмальних продуктів, прянощів та приправ, харчових продуктів, барвників і пігментів, мила та мийних засобів, парфумерних та косметичних засобів, ефірних олій. Наші фахівці можуть проводити дослідження і розробки в галузі природничих і технічних наук, технічного контролю та аналізу.

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Профіль програми
 • Студенти отримують необхідні знання, вміння та навички, які необхідні для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності в хімічній, косметичній та харчовій промисловості.
Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу (за ДК 003-95)
 • керівник виробничих підрозділів у промисловості;
 • керівник малого підприємства;
 • майстер зміни;
 • майстер дільниці;
 • начальник дільниці;
 • лаборант (хімічні та фізичні дослідження);
 • технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження);
 • технік-технолог;
 • технік-лаборант (хімічне виробництво);
 • технолог.
Знання з предметної області
 • базові уявлення про структуру, управління та оптимізацію технологічного процесу, підбір, розрахунок та ефективність витрат матеріалів;
 • принципи розробки технологічних схем та планування робіт, вибору обладнання та інструментальних засобів виробничого процесу;
 • основи експлуатації обладнання та автоматизованих систем керування технологічними процесами;
 • планування технологічного процесу виробництва;
 • методи розрахунків складів та окремих видів обладнання на дільниці;
 • коректування технологічного режиму і рецептур в залежності від наявності та якості сировини;
 • вдосконалення технологічних процесів;
 • принципи розрахунку кількості сировини та готової продукції;
 • методи контролю дотримання технологічних режимів і регламентів;
 • розробка технологічної документації.
Когнітивні уміння та навички з предметної області
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у технологічних процесах;
 • здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач;
 • уміння вносити зміни в асортимент готової продукції, технологічний режим;
 • навички ведення первинної облікової документації;
 • здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і даних результатів аналізів для забезпечення нормального технологічного процесу;
 • уміння застосовувати наукові знання для впровадження у виробництво прогресивних технологій.
Практичні навички з предметної області
 • навички розробки та організації технологічного режиму виробництва;
 • уміння вносити корективи в технологічний режим виробництва и в залежності від наявності та якості сировини;
 • навички роботи у виробничо-технічній лабораторії;
 • навички раціонального використання сировини, обладнання і пристроїв у виробництві;
 • уміння впроваджувати технічні завдання на реконструкцію обладнання і пристроїв у виробництво.
Загальні уміння та навички
 • здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції;
 • обчислювальні навички;
 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
 • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов;
 • навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах;
 • уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Можливість подальшого навчання
 • Навчання у магістратурі і аспірантурі на конкурсній основі (навчання на другому і третьому циклах вищої освіти (рівень: магістр, доктор філософії).