Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Освітня програма «Практична психологія»

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

14 + 14 =

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 053 «Психологія»

Випускова кафедра: філософії та українознавства

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавр


 Спеціальність «Психологія» – актуальний і затребуваний напрям професійної підготовки фахівців. Згідно із соціологічними опитуваннями, саме професія психолога сьогодні є однією з найбільш популярних.

Загальний напрямок діяльності:

Працівник психологічної сфери має володіти ґрунтовними професійними знаннями, бути ерудованим і комунікабельним, постійно підвищувати свою кваліфікацію, демонструвати високу культуру надання психологічних послуг, адже основний інструмент роботи психолога – це його особистість. Бакалавр освітньої програми «Практична психологія» – це висококваліфікований компетентний спеціаліст, який проводить практичну, консультативну, психотерапевтичну, експериментальну роботу з людьми й організаціями, практично в усіх сферах соціального буття, що передбачає багато спілкування, встановлення контактів, створення взаємин, постійну взаємодію з людьми та соціумом.

Профільні дисципліни освітньої програми «Практична психологія»:

 • Загальна психологія.
 • Експериментальна психологія.
 • Практична психологія.
 • Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи. Фізіологія поведінки.
 • Історія психології.
 • Основи психологічного консультування.
 • Психодіагностика.
 • Соціальна психологія.
 • Юридична психологія.
 • Вікова психологія.
 • Психотерапія.
 • Клінична психологія.
 • Психологія праці.
 • Психологія сім`ї.
 • Пенітенційна психологія.
 • Педагогічна психологія.
 • Психологія лідерства тощо.

Під час навчання студенти отримують професійні знання, навички й компетентності, серед яких необхідно виокремити:

– уміння й навички планувати, організовувати, здійснювати різні види діяльності (життєвої, комунікативної, професійної);

– опанування інформацією про зміст, види, закономірності розвитку і функціонування різних психічних, соціально-психологічних та особистісних явищ;

– уміння використовувати знання для здійснення практичної професійної діяльності: розробка й упровадження програм психодіагностики, корекційно-консультативної роботи, тренінгів; співпраця з фахівцями інших галузей;

– розвиненість навичок аналітико-синтетичної діяльності, узагальнення й інтерпретації даних, дії контролю й оцінки, критичного осмислення наукових принципів, тверджень, методів тощо.

Практика студентів буде проходити на приватних, державних і комунальних підприємствах, освітніх установах області та міста.

Дисциплінарне навантаження студентів спеціальності «Психологія» дозволяє отримати такі знання, навички та компетентності, завдяки яким випускник нашого університету зможе реалізувати себе і побудувати свою кар’єру, допомагаючи вирішувати соціально-психологічні проблеми в різних сферах життя.

Дипломовані психологи можуть працювати за такими напрямами:

 • освітня сфера – дитячі садки, школи, коледжі, ліцеї, університети;
 • науково-дослідна робота;
 • охорона здоров’я, медичні заклади;
 • комерційні організації, корпорації, кадрові служби;
 • соціальна служби, соціальне забезпечення;
 • військові організації;
 • приватна практика психологічного, психотерапевтичного консультування та психотерапії.

І цим список сфери застосування знань і навичок фахівців з практичної психології далеко не вичерпаний.

         Вступити на спеціальність можуть абітурієнти, що мають середню загальну освіту та успішно склали ЗНО з наступних дисциплін: українська мова; математика; історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія.

Чекаємо на Вас!