Обрати сторінку

Освітня програма “Практична психологія” (бакалавр)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Випускова кафедра: Кафедра філософії та українознавства

 

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

1 + 6 =

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Випускова кафедра: Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та  магістра


Кафедра готує фахівців за двома напрямами:

 • переробка традиційних видів палива
 • технологія альтернативних палив.

З першого напряму студенти вивчають основні процеси переробки вуглецевмісної сировини, технології переробки нафти, газу й твердих горючих копалин, застосування палив, мастил, олив та продуктів переробки вугілля.

З другого -  основні принципи виробництва та застосування палив з ненафтової сировини, якою є рослинні та харчові відходи, різні види біопалива, біогаз, продукти газифікації твердих горючих копалин. Студенти оволодівають навичками у застосування спиртових палив (біоетанолу), біодизелю, нові системи використання палив, у тому числі у газо-рідинних та гібридних двигунах.

За обома напрямами студенти оволодівають навичками розрахування та проектування нових екологічно чистих виробництв.

На кафедрі є обладнані лабораторії, де студенти оволодівають сучасними методами дослідження на експертизи палив.

Кафедра готує фахівців для роботи на сучасних підприємствах з переробки нафти, газу, вугілля та будь-якої сировини з високим вмістом вуглецю й водню. Випускники кафедри можуть працювати на посадах інженерів-технологів нафтопереробного комплексу України, проектантів і конструкторів нафто- й вуглехімічного обладнання, займатись науковою роботою у науково-дослідних установах та університетах, технічним менеджментом в управлінських структурах і бізнесі.

Кафедра є популярною серед іноземних студентів – на протязі останніх 5-років у нас навчалися студенти з ближнього та далекого зарубіжжя – Анголи, Туркменістану, Азербайджану, Узбекистану, Португалії та  Конго.

Магістри кафедри мають змогу виконувати свої дипломи у лабораторіях кафедри, оволодівати методами комп’ютерного моделювання та сучасними інформаційними ресурсами через електронні бібліотеки.

Кафедра готує висококваліфікованих спеціалістів через аспірантуру та докторантуру для майбутньої роботи у наукових інститутів та закладах вищої освіти.

Наукова діяльність кафедри спрямовано на отримання та вивчення нових видів палив, в тому числі, альтернативних, та широко представлена монографіями та науковими статтями.

Основні місця практики та роботи випускників кафедри:

МІСЦЯ РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТІВ

М. Київ

ПАТ «Укрнафта»

Національний авіаційний університет

АТ «Синтез-групп»

Лабораторії аеропортів, нафтобази

м. Дніпропетровськ

КХВ ПАТ «Євраз-ДМЗ ім. Петровського»

Нижньодніпровська нафтобаза

ПАТ «Південний машинобудівний завод», застосування олив.

Лабораторія авіаційних палив аеропорту «Дніпропетровськ», «Дніпроавіа».

ТД «Інтеройл»

НК «Альянс-Україна»

Агросоюз

Лабораторії аеропортів, нафтобази

Дніпропетровська обл.

м. Дніпродзержинськ, АТ "Дніпродзержинський коксохімічний завод"

м. Кривий Ріг «ПАТ «Миттал-Стіл Кривий ріг»

Полтавська обл.

м. Кременчук, ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнанафта»

ГПУ “Полтавагазвидобування “Солохівській промисел”

м. Лисичанськ, Луганська обл.

«Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» («Лисичанський НПЗ»)

Запорізька обл.

м. Бердянськ, АТ “АЗМОЛ”

м. Бердянськ, РУ НВО «Агрінол»

м. Запоріжжя, АТ «Запорізький електровозоремонтний з-д»

м. Запоріжжя, ПАТ «Запоріжкокс»

Львівська обл.

м. Дрогобич, НПК “Галичина”

с.м.т. Дашава, Львівська обл., Дашавське ВУПЗГ

Сумська обл.

м. Мала Павлівка, Качанівський ГПЗ, ВАТ «УКРНАФТА»

Івано-Франківська обл.

м. Надвірна, АТ "Нафтохімік Прикарпаття"

м. Долина, «Долинський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

м. Борислав, «Бориславський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

Харківська обл.

с.м.т. Андріївка, ДК “Укргазвидобування”, Шебелинське відділення переробки газу, газового конденсату та нафти

с.м.т. Червоний Донець, ДК “Укргазвидобування”, Газопромислове  управління “Шебелинкагазвидобування”

Чернігівська обл.

м. Варва, ВАТ «Укрнафта», “Гнідинцівський газопереробний завод»

Спеціальність «Психологія» – актуальний і затребуваний напрям професійної підготовки фахівців. Згідно із соціологічними опитуваннями, саме професія психолога сьогодні є однією з найбільш популярних.

Загальний напрямок діяльності:

Працівник психологічної сфери має володіти ґрунтовними професійними знаннями, бути ерудованим і комунікабельним, постійно підвищувати свою кваліфікацію, демонструвати високу культуру надання психологічних послуг, адже основний інструмент роботи психолога – це його особистість. Бакалавр освітньої програми «Практична психологія» – це висококваліфікований компетентний спеціаліст, який проводить практичну, консультативну, психотерапевтичну, експериментальну роботу з людьми й організаціями, практично в усіх сферах соціального буття, що передбачає багато спілкування, встановлення контактів, створення взаємин, постійну взаємодію з людьми та соціумом.

Профільні дисципліни освітньої програми «Практична психологія»:

 • Загальна психологія.
 • Експериментальна психологія.
 • Практична психологія.
 • Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи. Фізіологія поведінки.
 • Історія психології.
 • Основи психологічного консультування.
 • Психодіагностика.
 • Соціальна психологія.
 • Юридична психологія.
 • Вікова психологія.
 • Психотерапія.
 • Клінічна психологія.
 • Психологія праці.
 • Психологія сім`ї.
 • Пенітенційна психологія.
 • Педагогічна психологія.
 • Психологія лідерства тощо.

Під час навчання студенти отримують професійні знання, навички й компетентності, серед яких необхідно виокремити:

 • уміння й навички планувати, організовувати, здійснювати різні види діяльності (життєвої, комунікативної, професійної);
 • опанування інформацією про зміст, види, закономірності розвитку і функціонування різних психічних, соціально-психологічних та особистісних явищ;
 • уміння використовувати знання для здійснення практичної професійної діяльності: розробка й упровадження програм психодіагностики, корекційно-консультативної роботи, тренінгів; співпраця з фахівцями інших галузей;
 • розвиненість навичок аналітико-синтетичної діяльності, узагальнення й інтерпретації даних, дії контролю й оцінки, критичного осмислення наукових принципів, тверджень, методів тощо.

Практика студентів буде проходити на приватних, державних і комунальних підприємствах, освітніх установах області та міста.

Дисциплінарне навантаження студентів спеціальності «Психологія» дозволяє отримати такі знання, навички та компетентності, завдяки яким випускник нашого університету зможе реалізувати себе і побудувати свою кар’єру, допомагаючи вирішувати соціально-психологічні проблеми в різних сферах життя.

Дипломовані психологи можуть працювати за такими напрямами:

 • освітня сфера – дитячі садки, школи, коледжі, ліцеї, університети;
 • науково-дослідна робота;
 • охорона здоров’я, медичні заклади;
 • комерційні організації, корпорації, кадрові служби;
 • соціальна служби, соціальне забезпечення;
 • військові організації;
 • приватна практика психологічного, психотерапевтичного консультування та психотерапії.

І цим список сфери застосування знань і навичок фахівців з практичної психології далеко не вичерпаний.

Чекаємо на Вас!