Обрати сторінку

Ліцензії та сертифікати

Реєстр сертифікатів за спеціальностями (освітніми програмами)

 

Код спеціальності

Найменування спеціальності

(освітньо – професійної програми)

 

Освітній рівень бакалавра Освітній рівень магістра
022 Дизайн Не акред.
032 Історія та археологія Не акред.
034 Культурологія Не акред.
035 Філологія Не акред
051 Економіка +

051

 

Економіка “Економіка підприємства” +

051

 

Економіка “Економічна кібернетика” +
053 Психологія Не акред.
061 Журналістика Не акред.

072

 

Фінанси, банківська справа та страхування +
073 Менеджмент + +
075 Маркетинг + +
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Не акред
091  Біологія Не акред.
101 Екологія + +
102 Хімія Не акред
121 Інженерія програмного забезпечення Не акред
122 Компۥютерні науки + +
123 Компۥютерна інженерія + +
125  Кібербезпека Не акред.  
131 Прикладна механіка + +
132 Матеріалознавство Не акред
133 Галузеве машинобудування + +
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Не акред

143 Атомна енергетика Не акред
144 Теплоенергетика + +

151

 

Автоматизація та компۥютерно – інтегровані технології + +

152

 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка + +
161 Хімічні технології та інженерія +
161 Освітньо-професійна програма “Хімічні технології та інженерія”    +
161 Освітньо-наукова програма “Хімічні технології та інженерія”    +
162 Біотехнології та біоінженерія + +
181 Харчові технології + +
186 Видавництво та поліграфія + +
202 Захист та карантин рослин Не акред.  

226

 

Фармація. Промислова фармація + +
232  Соціальне підприємництво Не акред.  
241 Готельно-ресторанна справа Не акред.  
242 Туризм Не акред.  
263 Цивільна безпека Не акред
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Не акред.