Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

адреса: к. 201 , корпус Ф та БТ, Набережна Перемоги, 40 б, Дніпро,49094

e-mail: [email protected]

тел. 095-599-85-95 (вайбер), 097-704-13-15

 

Лебідь Олег Сергійович

Кандидат хімічних наук, доцент

Тимчий Катерина Іванівна

Кандидат сільськогосподарських наук, асистент

Гейсун Анастасія Анатоліївна

Кандидат сільськогосподарських наук, асистент

 

Мінаєва Марія Володимирівна

Факультет готує фахівців за ступенем бакалавра та магістра за наступними галузями знань:
Галузь знань:16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Освітня програма:
Хімічні технології органічних речовин (О)
Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія
Освітня програма:
Біотехнологія та біоінженерія (БТ)
Галузь знань:22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 226 Фармація
Освітня програма:
Фармація, промислова фармація (Ф)
Галузь знань:26 Цивільна безпека
Спеціальність: 263 – Цивільна безпека
Освітня програма:  
Цивільна безпека
Випускові кафедри:
– технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів
– біотехнології
– охорони праці та безпеки життєдіяльності
Загальноосвітні кафедри:
– органічної хімії
– іноземних мов
– здоров’я

Факультет технології органічних речовин – один з найстаріших факультетів університету. Створений на початку 1953 року на базі технологічного факультету він розпочав підготовку студентів за двома спеціальностями: технологія основного органічного синтезу та хімічна технологія палива. У 1954 р. в складі факультету була відкрита спеціальність “Технологія гуми”, а у 1955 р. – спеціальність “Технологія пластичних мас”.

З перших років існування факультету великий вклад в його становлення та організацію навчання і наукової роботи внесли відомі талановиті вчені О.С. Фоменко, В.І. Даль, С.І. Бурмістров, Г.А. Блох, Н.К. Мощинська, О.Ю. Кретов. Завдяки їх невтомній роботі багато випускників факультету стали відомими вченими, дослідниками-науковцями, викладачами вищих навчальних закладів, керівниками промислових підприємств.

З часом у структурі факультету та номенклатурі спеціальностей відбулися зміни. Розвиток фармацевтичної промисловості України виявив потребу у значній кількості дипломованих спеціалістів. Рішенням Міжвідомчої комісії Міністерства освіти України від 30 червня 1994 року УДХТУ була видана ліцензія на право підготовки спеціалістів за спеціальністю “Промислова фармація”.

Сьогодні факультет технології органічних речовин – це потужний центр підготовки фахівців з хімічної технології органічних речовин, технології фармацевтичних препаратів, технології переробки полімерів зі своїми науковими школами, відомими і визначними не лише в Україні і країнах СНД, але і в країнах далекого зарубіжжя. Навчально-наукові розробки традиційно пов’язують кафедри факультету з Флоридським університетом (США), Технічним університетом м. Хемниця (Німеччина), багатьма головними науковими центрами Росії. Факультет готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів з трьох спеціальностей. До складу факультету входять три загальноінженерні та дві випускаючі кафедри.