Обрати сторінку

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

адреса: к. 201 , корпус Ф та БТ, Набережна Перемоги, 40 б, Дніпро,49094

e-mail: [email protected], [email protected]

тел. 095-599-85-95 (вайбер), 097-704-13-15

 

Лебідь Олег Сергійович

Кандидат хімічних наук, доцент

Тимчий Катерина Іванівна

Кандидат сільськогосподарських наук, асистент

Гейсун Анастасія Анатоліївна

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Мінаєва Марія Володимирівна

 

 

Факультет готує фахівців за ступенем бакалавра та магістра за наступними галузями знань:
Галузь знань: Спеціальність: Освітня програма:
 01 Освіта/ Педагогіка 017 Фізична культура і спорт Фізична реабілітація
     
Галузь знань: Спеціальність: Освітня програма:
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин (О)
     
  Спеціальність: Освітня програма: 
  162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнологія та біоінженерія (БТ)
     
Галузь знань: Спеціальність: Освітня програма:
20 Аграрні науки та продовольство 202 Захист і карантин рослин Захист і карантин рослин
     
Галузь знань: Спеціальність: Освітня програма:
22 Охорона здоров’я 226 Фармація, промислова фармація Фармація, промислова фармація (Ф)
     
Галузь знань: Спеціальність:  Освітня програма:  
26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека Цивільна безпека (ЦБ)
     
Випускові кафедри:

Факультет Фармації та біотехнології – один з найстаріших факультетів університету. На початку 1953 р. на базі Технологічного факультету був створений факультет Технології органічних речовин (нині – Фармації та біотехнології), який розпочав підготовку студентів за двома спеціальностями: технологія основного органічного синтезу та хімічна технологія палива. У 1954 р. у складі факультету була відкрита спеціальність «Технологія гуми», а у 1955 р. – спеціальність «Технологія пластичних мас». З часом у структурі факультету та номенклатурі спеціальностей відбулися зміни. Розвиток фармацевтичної промисловості України виявив потребу у значній кількості дипломованих спеціалістів. Рішенням Міжвідомчої комісії Міністерства освіти України від 30 червня 1994 р. УДХТУ була видана ліцензія на право підготовки спеціалістів за спеціальністю «Промислова фармація». Після реструктуризації університету у 2013 р. на факультеті з’явилась спеціальність «Біотехнологія та біоінженерія». У 2019 р. у складі факультету була відкрита спеціальність «Цивільна безпека».

З перших років існування факультету великий вклад в його становлення та організацію навчання і наукової роботи внесли відомі талановиті вчені О.С. Фоменко, В.І. Даль, С.І. Бурмістров, Г.А. Блох, Н.К. Мощинська, О.Ю. Кретов. Завдяки їх невтомній роботі багато випускників факультету стали відомими вченими, дослідниками-науковцями, викладачами вищих навчальних закладів, керівниками промислових підприємств.

Сьогодні факультет Фармації та біотехнології є потужним центром підготовки бакалаврів та магістрів з хімічної технології органічних речовин, технології фармацевтичних препаратів, біотехнології та біоінженерії, також факультет готує бакалаврів зі спеціальності цивільна безпека.