Обрати сторінку

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

адреса: к. 201 , корпус Ф та БТ, Набережна Перемоги, 40 б, Дніпро,49094

e-mail: dekanatftabt@gmail.com, dekanatftabt@udhtu.edu.ua

тел. 095-599-85-95 (вайбер), 097-704-13-15

 

Лебідь Олег Сергійович

Кандидат хімічних наук, доцент

Тимчий Катерина Іванівна

Кандидат сільськогосподарських наук, асистент

Гейсун Анастасія Анатоліївна

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Мінаєва Марія Володимирівна

 

 

Факультет готує фахівців за ступенем бакалавра та магістра за наступними галузями знань:

 

Галузь знань: Спеціальність: Освітня програма:
09 Біологія 091 Біологія Біологія
     
Галузь знань: Спеціальність: Освітня програма:
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин (О)
     
  Спеціальність: Освітня програма: 
  162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнологія та біоінженерія (БТ)
     
Галузь знань: Спеціальність: Освітня програма:
20 Аграрні науки та продовольство 202 Захист і карантин рослин Захист і карантин рослин
     
Галузь знань: Спеціальність: Освітня програма:
22 Охорона здоров’я 226 Фармація, промислова фармація Фармація, промислова фармація (Ф)
     
Галузь знань: Спеціальність:  Освітня програма:  
26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека Цивільна безпека (ЦБ)
     
 
 
Випускові кафедри:
– фармації та технології органічних речовин
– біотехнології
– охорони праці та безпеки життєдіяльності
Загальноосвітні кафедри:
– фізичної культури, спорту та здоров’я

Факультет технології органічних речовин – один з найстаріших факультетів університету. Створений на початку 1953 року на базі технологічного факультету він розпочав підготовку студентів за двома спеціальностями: технологія основного органічного синтезу та хімічна технологія палива. У 1954 р. в складі факультету була відкрита спеціальність “Технологія гуми”, а у 1955 р. – спеціальність “Технологія пластичних мас”.

З перших років існування факультету великий вклад в його становлення та організацію навчання і наукової роботи внесли відомі талановиті вчені О.С. Фоменко, В.І. Даль, С.І. Бурмістров, Г.А. Блох, Н.К. Мощинська, О.Ю. Кретов. Завдяки їх невтомній роботі багато випускників факультету стали відомими вченими, дослідниками-науковцями, викладачами вищих навчальних закладів, керівниками промислових підприємств.

З часом у структурі факультету та номенклатурі спеціальностей відбулися зміни. Розвиток фармацевтичної промисловості України виявив потребу у значній кількості дипломованих спеціалістів. Рішенням Міжвідомчої комісії Міністерства освіти України від 30 червня 1994 року УДХТУ була видана ліцензія на право підготовки спеціалістів за спеціальністю “Промислова фармація”.

Сьогодні факультет технології органічних речовин – це потужний центр підготовки фахівців з хімічної технології органічних речовин, технології фармацевтичних препаратів зі своїми науковими школами, відомими і визначними не лише в Україні і країнах СНД, але і в країнах далекого зарубіжжя. Навчально-наукові розробки традиційно пов’язують кафедри факультету з Флоридським університетом (США), Технічним університетом м. Хемниця (Німеччина). Факультет готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів з трьох спеціальностей.