Обрати сторінку

Освітня програма “Харчові технології”. Професійне спрямування “Технології харчових продуктів оздоровчого призначення” (бакалавр)

Освітня програма “Харчові технології” (магістр)

Галузь знань: 18 Виробництво та технології
Спеціальність: 181 Харчові технології

 

Сучасна тенденція розвитку харчової промисловості полягає у зростанні асортименту продукції спеціального призначення – для дітей, людей похилого віку, хворих та окремих груп населення. Актуальною є підготовка спеціалістів (фахівців)  з розроблення нових і вдосконалення існуючих технологій виробництва оздоровчих харчових продуктів, що  відповідають світовим тенденціям розвитку індустрії здорового харчування, які:

 • знають сучасні принципи здорового харчування ХХІ ст.
 • володіють методами контролю якості та безпеки сировини і продуктів виготовлених на її основі;
 • здатні до зміни стереотипів вітчизняних виробників – припинення використання небезпечних харчових штучних добавок у харчових продуктах.

Майбутні фахівці набувають теоретичних і практичних знань основних груп компонентів, що входять до складу харчових систем, їх значення в процесі профілактичного і лікувального харчування;  основних груп оздоровчих харчових продуктів і функціональних напоїв. Студенти вивчають інгредієнтний склад функціональних харчових продуктів, їх харчову цінність та оздоровчий вплив на людський організм; знайомляться з новими технологіями виробництва оздоровчих продуктів харчування, в тому числі для окремо виділених груп населення.

Підготовка фахівців передбачає послідовність і логіку викладу дисциплін, необхідних для їх майбутньої професійної діяльності

Профільні дисципліни:

 • Харчова хімія з основами фізіології
 • Технологія оздоровчих харчових продуктів
 • Загальні технології харчової промисловості
 • Контроль якості та безпеки продукції галузі
 • Товарознавство та пакування харчових продуктів галузі
 • Технології продуктів дитячого, геродієтичного і лікувально-профілактичного призначення
 • Технології виробництва екологічно чистої та органічної продукції
 • Моделювання технологічних процесів виробництва оздоровчих харчових продуктів
 • Технології харчових та дієтичних добавок функціонального призначення
 • Експертиза харчової продукції та ін.

 Працевлаштування у високотехнологічних компаніях харчового профілю, на підприємствах з виробництва продукції дитячого, геродієтичного і лікувально-профілактичного призначення.

Після закінчення вищого навчального закладу випускники можуть займати посади:

 • керівника підприємства;
 • головного інженера;
 • головного технолога;
 • завідувача виробництвом;
 • заступника директора з якості;
 • начальника цеху (зміни);
 • інженера з контролю якості харчових продуктів;
 • майстра виробництва;
 • завідувача лабораторії;
 • викладача вищого навчального закладу.

 Випускники кафедри працюють на таких підприємствах:

 • ПрАТ з ІІ «Дніпропетровський олійноекстракційний завод»,
 • компанія «Procter & Gamble»,
 • ПрАТ «Комбінат «Придніпровський»,
 • ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»,
 • ТОВ Молочна фабрика «Рейнфорд»,
 • ЗАТ Кондитерська фабрика «АВК Дніпропетровськ»,
 • ТОВ «Кондитерська фабрика «Стимул»,
 • ТОВ «Дніпровський хлібокомбінат №11»,
 • ПрАТ «Дніпровський хлібзавод №9»,
 • ТОВ «МАЛБІ ФУДС»,
 • Державне підприємство «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації»,
 • ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат»,
 • ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат»,
 • ПАТ «Одеський олійножировий комбінат»,
 • ПАТ «Ніжинський жиркомбінат»,
 • ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»,
 • ТОВ АФ «Дніпропетровська»,
 • ТОВ «АРГО КОМ».