Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА, ОРГАНИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ТЕОРЕТИЧНОЇ І ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

адреса: к. 403, 422, 327, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (0562) 47-14-83, +38 (0562) 47-05-83

e-mail: industry_econom@udhtu.edu.ua

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань:  07 Управління і адміністрування

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Галузь знань:  05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Освітні програми:

Освітня програма "Економіка підприємства"

Освітня програма "Економічна кібернетика"

Проект професійної перепідготовки за освітньою програмою «Економічна безпека та бізнес-аналітика»

Основу проекту складає професійна перепідготовка цільової групи за освітньою програмою «Економічна безпека та бізнес-аналітика» (спеціальність 051 «Економіка»), яка користується попитом на ринку праці України.

Економічна безпека та бізнес-аналітика – це комплексна практично спрямована освітня програма,  яка охоплює повний спектр знань, необхідних для ефективного дослідження, моделювання, прогнозування та оптимізації бізнес-процесів за допомогою інформаційних технологій, застосування статистичних інструментів і з метою аналітичного аналізу даних, ведення електронного бізнесу, оцінювання ризиків.

Виконавцем проекту є державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», який організовує і здійснює професійну перепідготовку учасників проекту за обраною програмою терміном навчання 10 місяців, починаючи з 1 вересня 2018 року. Проект закінчується випусковою роботою у червні. Заняття передбачаються у вечірній час (з 15.00-16.00) та по суботах. За бажанням учасників проекту, час навчання може бути змінений.

Всі учасники професійної перепідготовки повинні мати вищу освіту (не нижче «бакалавра»).

В результаті виконання завдання перепідготовки випускники отримують свідоцтво про професійну перепідготовку державного зразка (від ДВНЗ «УДХТУ»).

В умовах сьогодення організація безпеки підприємств охоплює, перш за все, терени управлінських, фінансово-економічних, правових відносин та інтересів і вимагає від фахівців прогресивних знань з економіки, управління, права.

Орієнтована вартість навчання для студентів ДВНЗ УДХТУ у 2018 році 6500 – 7000 грн за рік  (10 місяців навчання).

Орієнтовно прийом документів буде здійснюватись з 9.07.18 по 27.07.18

З повагою і щирим сподіванням на подальшу плідну співпрацю.

 Докладніше: Економічна безпека та бізнес-аналітика (БА)

 Куратор освітньої програми  – к.е.н., доц., член-кор. АЕНУ

Федулова Світлана Олександрівна

sveta_fedulova@ukr.net      (067) 775-76-89

Н О В И Н И  К А Ф Е Д Р И

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИЙ ТИЖДЕНЬ

      28 лютого відбулася зустріч викладачів кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки Українського державного хіміко-технологічного університету зі студентами напряму підготовки «Комерційна діяльність» Дніпровського державного коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури для ознайомлення з перевагами навчання в університеті:

– навчальний процес в університеті дозволяє отримати якісну освіту, де кожен бажаючий має можливість приймати участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, подавати наукові роботи на конкурси та публікувати свої наукові дослідження у фахових виданнях університету;

 

– на високому рівні організовано спортивне життя та культурно-масові заходи;

– для студентів університет пропонує літній спортивно-оздоровчий табір;

– іногороднім студентам пропонуються комфортабельні номери у п’яти гуртожитках університету міста Дніпро.

     Також презентували спеціальності і освітні програми факультету і кафедри, ознайомили з новою спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та висвітлили її переваги: універсальність спеціальності щодо працевлаштування випускників; досвідчений колектив викладачів кафедри і практиків; комплексний набір дисциплін за напрямами підприємництво, торгівля, біржова діяльність, логістика, маркетинг, менеджмент дозволяють одержати практичні навички роботи на сучасних виробничих підприємствах, підприємствах сфери торгівлі та на платформах фондових, валютних і товарних бірж.

     Крім того, студенти ознайомилися з Програмою подвійних дипломів з Польським університетом «HUMANITAS» (Wyższa Szkoła Humanitas University, Польща), що надає можливість студентам УДХТУ отримати два дипломи: український та польський рівня «Магістр» і «Бакалавр». Польський диплом визнаний в країнах Євросоюзу і за його межами.

           

     Надана інформація на зустрічі зі студентами викликала зацікавленість.

                                                                                                                                                                                                                        

IV МІЖНАРОДНІЙ ФОРУМ З ЕКОНОМІЧНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ

 

          

                                                                                                                                                                                                                        

З А Х И С Т   Д И С Е Р Т А Ц І Ї

         13 червня 2019 року відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук асистента кафедри Економіки промисловості і організації виробництва Бегми Павла Олеговича на тему «Логістичне управління трудовим потенціалом персоналу промислових підприємств», спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

                                                                                                                                                                                                                        

Что наша жизнь? – «Игра»!

      Очередной турнир по компьютерной игре “Дельта”, 7-й по счету закончен.
      Как обычно участники три ВУЗа по две команды ДНУЖТ, ПГАСА, УДХТУ.
      Как обычно главный критерий к участником – личное желание само совершенствоваться. Никто никого не тащит и не загоняет. Поэтому участников как обычно не много, но каждый из них – это тот, за которого нам педагогам стыдно не будет. Работодателям можно брать этих ребят уже сейчас.
       Победу одержала команда УДХТУ.
     Особенность этого турнира. Впервые за семь лет борьба была кость в кость, до восьмого хода точно было непонятно кто какое место займет (за исключением одной команды). Я просмотрел все семь баз за все годы существования турнира и таких плотных результатов еще не было. Все могло перевернуться с ног на голову.Да и предпоследний ход никаких гарантий не давал. Итоговые результаты не самые высокие, но очень и очень плотные. Даже команды с опытом прошлого года не чувствовали себя спокойно. Это конкуренция и это хорошо.
      Удачи всем участникам в практической деятельности!
      А может и в научной …

                                                                                                                                                                                                                        

 

З А Х И С Т   Д И С Е Р Т А Ц І Ї

Захист дисертаційної роботи,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)

       30 січня 2019 року у Спеціалізованій вченій раді Д 26.142.03 у ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» аспірант кафедри економіки промисловості та організації виробництва ДВНЗ УДХТУ Чавичалов Ігор Ігорович під керівництвом завідувача кафедри, доктора економічних наук, доцента Гармідер Лариси Дмитрівни здійснив захист дисертаційної роботи «Розвиток управлінського персоналу промислового підприємства», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Щиро вітаємо аспіранта та керівника, а також з нетерпінням чекаємо на отримання офіційного документа – диплома кандидата економічних наук.