+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

адреса: к. 403, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (0562) 47-14-83

e-mail: industry_econom@udhtu.edu.ua

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань:05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Освітні програми:

Економіка підприємства (ЕК)

Управління якістю – Україно-польська програма подвійних дипломів

На кафедрі з 2018 року реалізується – Міжнародна програма подвійних дипломів для економічних спеціальностей

Проект професійної перепідготовки за освітньою програмою «Управління якістю»

Основу проекту складає професійна перепідготовка цільової групи за освітньою програмою «Управління якістю» (спеціальність
051 «Економіка»)
, яка користується попитом на ринку праці України.

Управління якістю – це молода і перспективна спеціальність, яка є новою областю діяльності, що склалася на перетині організації виробництва або надання послуг із забезпеченням їх якості відповідно до вимог українських та міжнародних норм і стандартів. Знання, отримані в процесі навчання є базовими знаннями методологій підготовки та впровадження на підприємствах різних систем для управління якістю послуг або продукції, для розробки управління і експлуатації інформаційних та організаційних систем.

Виконавцем проекту є державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», який організовує і здійснює професійну перепідготовку учасників проекту за обраною програмою терміном навчання 10 місяців, починаючи з 1 вересня 2018 року. Проект закінчується випусковою роботою у червні. Заняття передбачаються у вечірній час (з 15.00-16.00) та по суботах. За бажанням учасників проекту, час навчання може бути змінений.

Всі учасники професійної перепідготовки повинні мати вищу освіту (не нижче «бакалавра»).

В результаті виконання завдання перепідготовки випускники отримують свідоцтво про професійну перепідготовку державного зразка (від ДВНЗ «УДХТУ»).

Управління якістю є однією з функцій підприємства по його управлінню, яка фактично забезпечує якість послуг і продукції на високому рівні за рахунок розумного і грамотного управління виробництвом і його обслуговуванням.

Орієнтована вартість навчання для студентів ДВНЗ УДХТУ у 2018 році 6500 – 7000 грн за рік  (10 місяців навчання).

Орієнтовно прийом документів буде здійснюватись з 9.07.18 по 27.07.18

З повагою і щирим сподіванням на подальшу плідну співпрацю.

 

Куратор освітньої програми  – д.е.н., доц., член-кор. АЕНУ

Гармідер Лариса Дмитрівна

garm@ukr.net     (066) 677-44-80

Н О В И Н И  К А Ф Е Д Р И

 

Захист дисертаційної роботи,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)

       30 січня 2019 року у Спеціалізованій вченій раді Д 26.142.03 у ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» аспірант кафедри економіки промисловості та організації виробництва ДВНЗ УДХТУ Чавичалов Ігор Ігорович під керівництвом завідувача кафедри, доктора економічних наук, доцента Гармідер Лариси Дмитрівни здійснив захист дисертаційної роботи «Розвиток управлінського персоналу промислового підприємства», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Щиро вітаємо аспіранта та керівника, а також з нетерпінням чекаємо на отримання офіційного документа – диплома кандидата економічних наук.