Обрати сторінку

Освітня програма “Екологія” (бакалавр)

Освітня програма “Екологія та охорона навколишнього середовища” (магістр)

Галузь знань: 10 Природничі науки
Спеціальність: 101 Екологія
Випускова кафедра: Кафедра технології неорганічних речовин та екології

 

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

3 + 13 =

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Випускова кафедра: Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та  магістра


Кафедра готує фахівців за двома напрямами:

 • переробка традиційних видів палива
 • технологія альтернативних палив.

З першого напряму студенти вивчають основні процеси переробки вуглецевмісної сировини, технології переробки нафти, газу й твердих горючих копалин, застосування палив, мастил, олив та продуктів переробки вугілля.

З другого -  основні принципи виробництва та застосування палив з ненафтової сировини, якою є рослинні та харчові відходи, різні види біопалива, біогаз, продукти газифікації твердих горючих копалин. Студенти оволодівають навичками у застосування спиртових палив (біоетанолу), біодизелю, нові системи використання палив, у тому числі у газо-рідинних та гібридних двигунах.

За обома напрямами студенти оволодівають навичками розрахування та проектування нових екологічно чистих виробництв.

На кафедрі є обладнані лабораторії, де студенти оволодівають сучасними методами дослідження на експертизи палив.

Кафедра готує фахівців для роботи на сучасних підприємствах з переробки нафти, газу, вугілля та будь-якої сировини з високим вмістом вуглецю й водню. Випускники кафедри можуть працювати на посадах інженерів-технологів нафтопереробного комплексу України, проектантів і конструкторів нафто- й вуглехімічного обладнання, займатись науковою роботою у науково-дослідних установах та університетах, технічним менеджментом в управлінських структурах і бізнесі.

Кафедра є популярною серед іноземних студентів – на протязі останніх 5-років у нас навчалися студенти з ближнього та далекого зарубіжжя – Анголи, Туркменістану, Азербайджану, Узбекистану, Португалії та  Конго.

Магістри кафедри мають змогу виконувати свої дипломи у лабораторіях кафедри, оволодівати методами комп’ютерного моделювання та сучасними інформаційними ресурсами через електронні бібліотеки.

Кафедра готує висококваліфікованих спеціалістів через аспірантуру та докторантуру для майбутньої роботи у наукових інститутів та закладах вищої освіти.

Наукова діяльність кафедри спрямовано на отримання та вивчення нових видів палив, в тому числі, альтернативних, та широко представлена монографіями та науковими статтями.

Основні місця практики та роботи випускників кафедри:

МІСЦЯ РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТІВ

М. Київ

ПАТ «Укрнафта»

Національний авіаційний університет

АТ «Синтез-групп»

Лабораторії аеропортів, нафтобази

м. Дніпропетровськ

КХВ ПАТ «Євраз-ДМЗ ім. Петровського»

Нижньодніпровська нафтобаза

ПАТ «Південний машинобудівний завод», застосування олив.

Лабораторія авіаційних палив аеропорту «Дніпропетровськ», «Дніпроавіа».

ТД «Інтеройл»

НК «Альянс-Україна»

Агросоюз

Лабораторії аеропортів, нафтобази

Дніпропетровська обл.

м. Дніпродзержинськ, АТ "Дніпродзержинський коксохімічний завод"

м. Кривий Ріг «ПАТ «Миттал-Стіл Кривий ріг»

Полтавська обл.

м. Кременчук, ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнанафта»

ГПУ “Полтавагазвидобування “Солохівській промисел”

м. Лисичанськ, Луганська обл.

«Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» («Лисичанський НПЗ»)

Запорізька обл.

м. Бердянськ, АТ “АЗМОЛ”

м. Бердянськ, РУ НВО «Агрінол»

м. Запоріжжя, АТ «Запорізький електровозоремонтний з-д»

м. Запоріжжя, ПАТ «Запоріжкокс»

Львівська обл.

м. Дрогобич, НПК “Галичина”

с.м.т. Дашава, Львівська обл., Дашавське ВУПЗГ

Сумська обл.

м. Мала Павлівка, Качанівський ГПЗ, ВАТ «УКРНАФТА»

Івано-Франківська обл.

м. Надвірна, АТ "Нафтохімік Прикарпаття"

м. Долина, «Долинський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

м. Борислав, «Бориславський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

Харківська обл.

с.м.т. Андріївка, ДК “Укргазвидобування”, Шебелинське відділення переробки газу, газового конденсату та нафти

с.м.т. Червоний Донець, ДК “Укргазвидобування”, Газопромислове  управління “Шебелинкагазвидобування”

Чернігівська обл.

м. Варва, ВАТ «Укрнафта», “Гнідинцівський газопереробний завод»

Підготовка фахівців здійснюється за ступенями:

 • бакалавр терміном навчання 3 роки 10 місяців (денна та заочна форми);
 • бакалавр терміном навчання 1 рік 10 місяців на базі здобутого ступеня молодшого спеціаліста (технікуму, коледжу);
 • магістр терміном навчання 1,5 роки (денна та заочна форми).

Ви матимете можливість проходити навчання та стажування в університетах Норвегії, Польщі, Китаю, Франції, Німеччині з отриманням європейської стипендії та відповідного сертифікату.

Охорона навколишнього середовища – професійна діяльність, спрямована на збереження та відновлення природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, запобігання забрудненню, деградації, пошкодженню, виснаженню, руйнуванню, знищенню та іншого шкідливого впливу на навколишнє середовище господарської та іншої діяльності і ліквідацію її наслідків.

Вас навчать:

 • проводити наукові дослідження за допомогою сучасного обладнання;
 • розробляти проектну документацію природоохоронних технологій з використанням сучасного програмного забезпечення;
 • реалізовувати екологічні заходи зі зменшення негативного впливу на довкілля підприємств різних галузей промисловості;
 • розробляти технології підготовки питної води;
 • використовувати сучасні інформаційні технології для вирішення практичних завдань охорони навколишнього середовища.

Ви отримаєте  глибокі багатопрофільні знання з фундаментальних, природничих, комп’ютерних, загальноінженерних, прикладних наук в поєднанні з навичками діяльності в промисловості та в науковій сфері.

Навчання на кафедрі ведеться за допомогою сучасних європейських та світових технологій в контексті Болонського процесу з міжнародним визнанням дипломів. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

Ви будете користуватися сучасним експериментальним обладнанням:

 • спектрофотометр UV-5800PC,
 • портативний мутномір AQ4500,
 • атомний абсорбційний спектрофотометр,
 • солемір HM Digital COM-100,
 • аналізатор вмісту нафти в воді АН-2,
 • коагуляційна установка “Flocculator 2000”,
 • установка зворотного осмосу «Ecosoft МО 0010»

Професійні функції спеціалістів в області екології:

 • участь в проектуванні і виборі, експлуатації та вдосконаленні очисних установок і споруд;
 • проведення спостережень за станом навколишнього середовища і джерелами впливу з використанням сучасних методів і засобів вимірювань;
 • здійснення виробничого екологічного контролю технологічних процесів окремих виробничих підрозділів і підприємства в цілому, проведення локального моніторингу, екологічної експертизи проектних рішень, екологічного аудиту;
 • розробка і ведення нормативно-технічної документації з охорони навколишнього середовища на підприємстві і в організації;
 • створення і забезпечення функціонування системи управління навколишнім середовищем промислового підприємства відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001;
 • інвентаризація джерел викидів і скидів, обґрунтування нормативів допустимих викидів і скидів, нормативів утворення відходів, лімітів на природокористування;
 • оцінка економічного збитку від забруднення навколишнього середовища, визначення економічної ефективності природоохоронних заходів, проведення розрахунків за користування природними ресурсами;
 • розробка заходів щодо усунення шкідливих впливів на навколишнє середовище та інше. 

Перспективність напрямку. Все в цьому світі зараз “хворіє” екологічністю. Екологічні продукти харчування, екологічне виробництво одягу та побутових предметів, екологічна видобуток і вироблення корисних копалин. Практично у всіх сферах життя суспільства екологія посіла перше місце за важливістю.

Престижність та затребуваність фахівців. Неабиякий розум і вміння бачити те, що інші не бачать, – ось, що робить престиж. Нечисленність екологів – дослідників, аудиторів, проектувальників робить їх найбільш затребуваними фахівцями в світі, де в них гостро потребують на даний момент. А значить, і пошук роботи професіоналам буде проходити набагато швидше і легше.

Працевлаштування випускників:

 • структурні підрозділи (комітети, лабораторії) Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища;
 • спеціалізовані служби промислових підприємств і об’єднань, Міністерства промисловості України, Міністерства архітектури і будівництва України, інших центральних органів виконавчої влади;
 • наукові (інститути Національної академії наук та ін.), конструкторські та проектні організації, які працюють в галузі охорони навколишнього середовища;
 • пусконалагоджувальні організації, що займаються екологічним нормуванням, проведенням оцінки впливу на навколишнє середовище, екологічним аудитом;
 • установи освіти та інше.