Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Освітня програма”Екологія охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

Галузь знань:10 Природничі науки

Спеціальність: 101 Екологія.

Випускова кафедра: Технології неорганічних речовин та екології

В процесі навчання ви ознайомитесь з технологічними процесами основних виробництв, представлених в Україні та за кордоном, з загальними принципами і конкретними технічними та технологічними рішеннями, реалізація яких знижує негативний вплив виробничих об’єктів на навколишнє середовище.

Ви будете користуватися сучасним експериментальним обладнанням:

 • спектрофотометр UV-5800PC,
 • портативний мутномір AQ4500,
 • атомний абсорбційний спектрофотометр,
 • солемір HM Digital COM-100,
 • аналізатор вмісту нафти в воді АН-2,
 • коагуляційна установка “Flocculator 2000”,
 • установка зворотного осмосу «Ecosoft МО 0010»
 • плазмова установка обробки водних розчинів
 • дериватограф

Ви матимете можливість проходити навчання та стажування в університетах Норвегії, Польщі, Китаю, Франції, Німеччини та країн СНД.

Професійні функції спеціалістів в області екології:

 • участь в проектуванні і виборі, експлуатації та вдосконаленні очисних установок і споруд;
 • проведення спостережень за станом навколишнього середовища і джерелами впливу з використанням сучасних методів і засобів вимірювань;
 • здійснення виробничого екологічного контролю технологічних процесів окремих виробничих підрозділів і підприємства в цілому, проведення локального моніторингу, екологічної експертизи проектних рішень, екологічного аудиту;
 • розробка і ведення нормативно-технічної документації з охорони навколишнього середовища на підприємстві і в організації;
 • створення і забезпечення функціонування системи управління навколишнім середовищем промислового підприємства відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001;
 • інвентаризація джерел викидів і скидів, обґрунтування нормативів допустимих викидів і скидів, нормативів утворення відходів, лімітів на природокористування;
 • оцінка економічного збитку від забруднення навколишнього середовища, визначення економічної ефективності природоохоронних заходів, проведення розрахунків за користування природними ресурсами та інше.

Перспективність направлення. Все в цьому світі зараз “хворіє” екологічністю. Екологічні продукти харчування, екологічне виробництво одягу та побутових предметів, екологічна видобуток і вироблення корисних копалин. Практично у всіх сферах життя суспільства екологія посіла перше місце за важливістю.

Престижність та затребуваність роботи. Неабиякий розум і вміння бачити те, що інші не бачать, – ось, що робить престиж. Нечисленність екологів – дослідників, аудиторів, проектувальників робить їх найбільш затребуваними фахівцями в світі, де в них гостро потребують на даний момент. А значить, і пошук роботи професіоналам буде проходити набагато швидше і легше.