Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Освітня програма”Екологія та охорона навколишнього середовища “

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 101 Екологія

Освітня програма: Екологія та охорона навколишнього середовища

Профільні предмети ЗНО

Бюджетно-комерційна конкурсна пропозиція

на 2020 рік

Небюджетна

конкурсна пропозиція

на 2020 рік

1. УМЛ*

2. Біологія

3. Математика, або хімія, або географія

1. УМЛ*

2. Історія України

3. Біологія або географія

Підготовка фахівців здійснюється за ступенями:  

 • бакалавр терміном навчання 3 роки 10 місяців (денна та заочна форми);
 • бакалавр терміном навчання 1 рік 10 місяців на базі здобутого ступеня молодшого спеціаліста (технікуму, коледжу)
 • магістр терміном навчання 1,5 роки (денна та заочна форми).

Ви матимете можливість проходити навчання та стажування в університетах Норвегії, Польщі, Китаю, Франції, Німеччині з отриманням європейської стипендії та відповідного сертифікату.

Охорона навколишнього середовища – професійна діяльність, спрямована на збереження та відновлення природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, запобігання забрудненню, деградації, пошкодженню, виснаженню, руйнуванню, знищенню та іншого шкідливого впливу на навколишнє середовище господарської та іншої діяльності і ліквідацію її наслідків.

Вас навчать:

 • проводити наукові дослідження за допомогою сучасного обладнання
 • розробляти проектну документацію природоохоронних технологій з використанням сучасного програмного забезпечення
 • реалізовувати екологічні заходи зі зменшення негативного впливу на довкілля підприємств різних галузей промисловості
 • розробляти технології підготовки питної води

·         використовувати сучасні інформаційні технології для вирішення практичних завдань охорони навколишнього середовища. 

Ви отримаєте  глибокі багатопрофільні знання з фундаментальних, природничих, комп’ютерних, загальноінженерних, прикладних наук в поєднанні з навичками діяльності в промисловості та в науковій сфері.

Навчання на кафедрі ведеться за допомогою сучасних європейських та світових технологій в контексті Болонського процесу з міжнародним визнанням дипломів. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

Ви будете користуватися сучасним експериментальним обладнанням:

 • спектрофотометр UV-5800PC,
 • портативний мутномір AQ4500,
 • атомний абсорбційний спектрофотометр,
 • солемір HM Digital COM-100,
 • аналізатор вмісту нафти в воді АН-2,
 • коагуляційна установка “Flocculator 2000”,
 • установка зворотного осмосу «Ecosoft МО 0010»

Професійні функції спеціалістів в області екології:

 • участь в проектуванні і виборі, експлуатації та вдосконаленні очисних установок і споруд;
 • проведення спостережень за станом навколишнього середовища і джерелами впливу з використанням сучасних методів і засобів вимірювань;
 • здійснення виробничого екологічного контролю технологічних процесів окремих виробничих підрозділів і підприємства в цілому, проведення локального моніторингу, екологічної експертизи проектних рішень, екологічного аудиту;
 • розробка і ведення нормативно-технічної документації з охорони навколишнього середовища на підприємстві і в організації;
 • створення і забезпечення функціонування системи управління навколишнім середовищем промислового підприємства відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001;
 • інвентаризація джерел викидів і скидів, обґрунтування нормативів допустимих викидів і скидів, нормативів утворення відходів, лімітів на природокористування;
 • оцінка економічного збитку від забруднення навколишнього середовища, визначення економічної ефективності природоохоронних заходів, проведення розрахунків за користування природними ресурсами;
 • розробка заходів щодо усунення шкідливих впливів на навколишнє середовище та інше. 

Перспективність напрямку. Все в цьому світі зараз “хворіє” екологічністю. Екологічні продукти харчування, екологічне виробництво одягу та побутових предметів, екологічна видобуток і вироблення корисних копалин. Практично у всіх сферах життя суспільства екологія посіла перше місце за важливістю.

Престижність та затребуваність фахівців. Неабиякий розум і вміння бачити те, що інші не бачать, – ось, що робить престиж. Нечисленність екологів – дослідників, аудиторів, проектувальників робить їх найбільш затребуваними фахівцями в світі, де в них гостро потребують на даний момент. А значить, і пошук роботи професіоналам буде проходити набагато швидше і легше.

Працевлаштування випускників:

 • структурні підрозділи (комітети, лабораторії) Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища;
 • спеціалізовані служби промислових підприємств і об’єднань, Міністерства промисловості України, Міністерства архітектури і будівництва України, інших центральних органів виконавчої влади;
 • наукові (інститути Національної академії наук та ін.), конструкторські та проектні організації, які працюють в галузі охорони навколишнього середовища;
 • пусконалагоджувальні організації, що займаються екологічним нормуванням, проведенням оцінки впливу на навколишнє середовище, екологічним аудитом;
 • установи освіти та інше.