Обрати сторінку

Освітня програма “Екологія” (бакалавр)

Освітня програма “Екологія та охорона навколишнього середовища” (магістр)

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

7 + 7 =

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 101 Екологія

Випускова кафедра: Кафедра технології неорганічних речовин та екології


 

Підготовка фахівців здійснюється за ступенями:

 • бакалавр терміном навчання 3 роки 10 місяців (денна та заочна форми);
 • бакалавр терміном навчання 1 рік 10 місяців на базі здобутого ступеня молодшого спеціаліста (технікуму, коледжу);
 • магістр терміном навчання 1,5 роки (денна та заочна форми).

Ви матимете можливість проходити навчання та стажування в університетах Норвегії, Польщі, Китаю, Франції, Німеччині з отриманням європейської стипендії та відповідного сертифікату.

Охорона навколишнього середовища – професійна діяльність, спрямована на збереження та відновлення природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, запобігання забрудненню, деградації, пошкодженню, виснаженню, руйнуванню, знищенню та іншого шкідливого впливу на навколишнє середовище господарської та іншої діяльності і ліквідацію її наслідків.

Вас навчать:

 • проводити наукові дослідження за допомогою сучасного обладнання;
 • розробляти проектну документацію природоохоронних технологій з використанням сучасного програмного забезпечення;
 • реалізовувати екологічні заходи зі зменшення негативного впливу на довкілля підприємств різних галузей промисловості;
 • розробляти технології підготовки питної води;
 • використовувати сучасні інформаційні технології для вирішення практичних завдань охорони навколишнього середовища.

Ви отримаєте  глибокі багатопрофільні знання з фундаментальних, природничих, комп’ютерних, загальноінженерних, прикладних наук в поєднанні з навичками діяльності в промисловості та в науковій сфері.

Навчання на кафедрі ведеться за допомогою сучасних європейських та світових технологій в контексті Болонського процесу з міжнародним визнанням дипломів. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

Ви будете користуватися сучасним експериментальним обладнанням:

 • спектрофотометр UV-5800PC,
 • портативний мутномір AQ4500,
 • атомний абсорбційний спектрофотометр,
 • солемір HM Digital COM-100,
 • аналізатор вмісту нафти в воді АН-2,
 • коагуляційна установка “Flocculator 2000”,
 • установка зворотного осмосу «Ecosoft МО 0010»

Професійні функції спеціалістів в області екології:

 • участь в проектуванні і виборі, експлуатації та вдосконаленні очисних установок і споруд;
 • проведення спостережень за станом навколишнього середовища і джерелами впливу з використанням сучасних методів і засобів вимірювань;
 • здійснення виробничого екологічного контролю технологічних процесів окремих виробничих підрозділів і підприємства в цілому, проведення локального моніторингу, екологічної експертизи проектних рішень, екологічного аудиту;
 • розробка і ведення нормативно-технічної документації з охорони навколишнього середовища на підприємстві і в організації;
 • створення і забезпечення функціонування системи управління навколишнім середовищем промислового підприємства відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001;
 • інвентаризація джерел викидів і скидів, обґрунтування нормативів допустимих викидів і скидів, нормативів утворення відходів, лімітів на природокористування;
 • оцінка економічного збитку від забруднення навколишнього середовища, визначення економічної ефективності природоохоронних заходів, проведення розрахунків за користування природними ресурсами;
 • розробка заходів щодо усунення шкідливих впливів на навколишнє середовище та інше. 

Перспективність напрямку. Все в цьому світі зараз “хворіє” екологічністю. Екологічні продукти харчування, екологічне виробництво одягу та побутових предметів, екологічна видобуток і вироблення корисних копалин. Практично у всіх сферах життя суспільства екологія посіла перше місце за важливістю.

Престижність та затребуваність фахівців. Неабиякий розум і вміння бачити те, що інші не бачать, – ось, що робить престиж. Нечисленність екологів – дослідників, аудиторів, проектувальників робить їх найбільш затребуваними фахівцями в світі, де в них гостро потребують на даний момент. А значить, і пошук роботи професіоналам буде проходити набагато швидше і легше.

Працевлаштування випускників:

 • структурні підрозділи (комітети, лабораторії) Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища;
 • спеціалізовані служби промислових підприємств і об’єднань, Міністерства промисловості України, Міністерства архітектури і будівництва України, інших центральних органів виконавчої влади;
 • наукові (інститути Національної академії наук та ін.), конструкторські та проектні організації, які працюють в галузі охорони навколишнього середовища;
 • пусконалагоджувальні організації, що займаються екологічним нормуванням, проведенням оцінки впливу на навколишнє середовище, екологічним аудитом;
 • установи освіти та інше.