Обрати сторінку

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

адреса: головний корпус, к.428, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005
e-mail: [email protected]

Кафедра вищої математики була заснована в 1930 році, з моменту існування інституту (нині ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»). У липні 2009 року на базі кафедри вищої математики було засновано кафедру комп’ютерних технологій та вищої математики (КТВМ) факультету біотехнологій, комп’ютерних наук та інженерії, яка пізніше, у 2013 році, була перейменована на кафедру інформаційних систем (ІС). У зв’язку з реорганізацією факультету (серпень 2014 р.) зі складу кафедри інформаційних систем була відокремлена кафедра вищої математики, що входить до складу факультету комп’ютерних наук та інженерії

Вища математика допомагає розвитку кар’єри в багатьох галузях: інформаційні технології, механічна інженерія, соціальні та поведінкові науки, природничі науки, електрична інженерія, автоматизація та приладобудування, хімічна та біоінженерія, медицина та ін.

 Вища математика є основою для програмування, інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки. Знання з математики допомагає створювати програми та розв’язувати технічні проблеми.

 У галузях фізики, хімії та біології вища математика використовується для розв’язання складних і наукових завдань, що сприяє розвитку нових технологій та наукових відкриттів.

 У фінансовому секторі і економіці математичні моделі використовуються для аналізу ринків, прогнозування економічних трендів та управління ризиками.

Медицина та  обробка великих масивів даних вимагають математичних методів для розуміння медичних показників і створення нових методів діагностики та лікування.

У напрямку екології та географії вища математика допомагає розробляти моделі для вивчення кліматичних змін, екосистем і прогнозування природних катастроф.

 Вища математика у секторі  бізнесу та фінансів :допомагає в аналізі даних, створенні прогнозів, прийнятті рішень про інвестиції та управлінні фінансовими ресурсами компанії.

Вища математика є необхідною також для проведення наукових досліджень та розробки інноваційних проектів

Вища математика відкриває двері до багатьох кар’єрних можливостей, допомагає розвивати навички, які цінуються на ринку праці, включаючи аналітичне мислення, проблемне мислення та здатність до розв’язання складних завдань.

Здібності аналізу та розв’язання складних математичних завдань сприяють розвитку вашого потенціалу. Це спонукає кар’єрному росту  у будь-якій галузі, від бізнесу до наукових досліджень.