Обрати сторінку

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

адреса: к. 428, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (056) 47-24-64

e-mail: [email protected]

Кафедра вищої математики була заснована в 1930 році, з моменту існування інституту (нині ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»). У липні 2009 року на базі кафедри вищої математики було засновано кафедру комп’ютерних технологій та вищої математики (КТВМ) факультету біотехнологій, комп’ютерних наук та інженерії, яка пізніше, у 2013 році, була перейменована на кафедру інформаційних систем (ІС). У зв’язку з реорганізацією факультету (серпень 2014 р.) зі складу кафедри інформаційних систем була виокремлена кафедра вищої математики, що входить до складу факультету комп’ютерних наук та інженерії. З 2022 року стає випусковою кафедрою.

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра

Галузь знань 11 Математика і статистика

Спеціальність 113 Прикладна математика

Освітня програма Прикладне програмне забезпечення і аналіз Big Data

Випускники цієї програми зможуть працювати у різноманітних напрямках бізнесу і економіки, науки і технологій. В подальшому випускники зможуть отримати роботу в найбільш актуальних напрямках роботи з Big Data: тестування програмного забезпечення, аналіз якості створення вебсайтів та мобільних додатків, розробка та управління базами даних, системне програмування.

Сучасні та затребувані професії:

  •  Аналітик (Data analyst)
  •  Data scientist
  •  Data Engineer
  •  Інженер-програміст (ІТ-Engineer)
  •  Інженер служби гарантії якості програмного забезпечення (Quality Assurance Engineer)
  •  Фахівець з підтримки та адміністрування баз та сховищ даних (Database Support Engineer / Administrator)
  •  Керівник групи / проекту / команди програмістів (Team leader)
  •  Менеджер проекту. (Team leader, Project Manager)
  •  Науковий співробітник (Research assistant)
  •  Викладач вищої школи (high school teacher)