Обрати сторінку

Освітня програма “Економічна кібернетика”. Професійне спрямування “Економічна безпека та бізнес–аналітика”

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

14 + 9 =

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Випускова кафедра: Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та  магістра


Кафедра готує фахівців за двома напрямами:

 • переробка традиційних видів палива
 • технологія альтернативних палив.

З першого напряму студенти вивчають основні процеси переробки вуглецевмісної сировини, технології переробки нафти, газу й твердих горючих копалин, застосування палив, мастил, олив та продуктів переробки вугілля.

З другого -  основні принципи виробництва та застосування палив з ненафтової сировини, якою є рослинні та харчові відходи, різні види біопалива, біогаз, продукти газифікації твердих горючих копалин. Студенти оволодівають навичками у застосування спиртових палив (біоетанолу), біодизелю, нові системи використання палив, у тому числі у газо-рідинних та гібридних двигунах.

За обома напрямами студенти оволодівають навичками розрахування та проектування нових екологічно чистих виробництв.

На кафедрі є обладнані лабораторії, де студенти оволодівають сучасними методами дослідження на експертизи палив.

Кафедра готує фахівців для роботи на сучасних підприємствах з переробки нафти, газу, вугілля та будь-якої сировини з високим вмістом вуглецю й водню. Випускники кафедри можуть працювати на посадах інженерів-технологів нафтопереробного комплексу України, проектантів і конструкторів нафто- й вуглехімічного обладнання, займатись науковою роботою у науково-дослідних установах та університетах, технічним менеджментом в управлінських структурах і бізнесі.

Кафедра є популярною серед іноземних студентів – на протязі останніх 5-років у нас навчалися студенти з ближнього та далекого зарубіжжя – Анголи, Туркменістану, Азербайджану, Узбекистану, Португалії та  Конго.

Магістри кафедри мають змогу виконувати свої дипломи у лабораторіях кафедри, оволодівати методами комп’ютерного моделювання та сучасними інформаційними ресурсами через електронні бібліотеки.

Кафедра готує висококваліфікованих спеціалістів через аспірантуру та докторантуру для майбутньої роботи у наукових інститутів та закладах вищої освіти.

Наукова діяльність кафедри спрямовано на отримання та вивчення нових видів палив, в тому числі, альтернативних, та широко представлена монографіями та науковими статтями.

Основні місця практики та роботи випускників кафедри:

МІСЦЯ РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТІВ

М. Київ

ПАТ «Укрнафта»

Національний авіаційний університет

АТ «Синтез-групп»

Лабораторії аеропортів, нафтобази

м. Дніпропетровськ

КХВ ПАТ «Євраз-ДМЗ ім. Петровського»

Нижньодніпровська нафтобаза

ПАТ «Південний машинобудівний завод», застосування олив.

Лабораторія авіаційних палив аеропорту «Дніпропетровськ», «Дніпроавіа».

ТД «Інтеройл»

НК «Альянс-Україна»

Агросоюз

Лабораторії аеропортів, нафтобази

Дніпропетровська обл.

м. Дніпродзержинськ, АТ "Дніпродзержинський коксохімічний завод"

м. Кривий Ріг «ПАТ «Миттал-Стіл Кривий ріг»

Полтавська обл.

м. Кременчук, ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнанафта»

ГПУ “Полтавагазвидобування “Солохівській промисел”

м. Лисичанськ, Луганська обл.

«Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» («Лисичанський НПЗ»)

Запорізька обл.

м. Бердянськ, АТ “АЗМОЛ”

м. Бердянськ, РУ НВО «Агрінол»

м. Запоріжжя, АТ «Запорізький електровозоремонтний з-д»

м. Запоріжжя, ПАТ «Запоріжкокс»

Львівська обл.

м. Дрогобич, НПК “Галичина”

с.м.т. Дашава, Львівська обл., Дашавське ВУПЗГ

Сумська обл.

м. Мала Павлівка, Качанівський ГПЗ, ВАТ «УКРНАФТА»

Івано-Франківська обл.

м. Надвірна, АТ "Нафтохімік Прикарпаття"

м. Долина, «Долинський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

м. Борислав, «Бориславський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

Харківська обл.

с.м.т. Андріївка, ДК “Укргазвидобування”, Шебелинське відділення переробки газу, газового конденсату та нафти

с.м.т. Червоний Донець, ДК “Укргазвидобування”, Газопромислове  управління “Шебелинкагазвидобування”

Чернігівська обл.

м. Варва, ВАТ «Укрнафта», “Гнідинцівський газопереробний завод»

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 051 Економіка

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та  магістра


Програма «Економічна безпека та бізнес-аналітика» – це навчально-науковий напрям, який об’єднує фундаментальні знання з:

 • економіки,
 • фінансової математики,
 • інформаційних систем.

Програма «Економічна безпека та бізнес-аналітика» спрямована на одержання ґрунтовної підготовки з основ національної та регіональної безпеки України, організації та оцінки ступеня фінансово-економічної безпеки підприємства, організації інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової безпеки, конкурентної розвідки, основ захисту комерційної таємниці, організації та моделювання бізнес-процесів на підприємстві та регіональному рівні, основ зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Розв’язання проблеми організації безпеки суб’єктів господарської діяльності (підприємств, банків, фірм, корпорацій тощо) відповідно до сучасних вимог та міжнародних стандартів потребує не лише вирішення організаційно-правових питань, а й забезпечення цих підприємств висококваліфікованими фахівцями з економічної безпеки та бізнес-аналітики.

В умовах сьогодення організація безпеки підприємств охоплює, перш за все, терени управлінських, фінансово-економічних, правових відносин та інтересів і вимагає від фахівців прогресивних знань з економіки, управління, аналітики та права.

Навчаючись за програмою «Економічна безпека та бізнес-аналітика», студенти отримують ґрунтовну підготовку по наступних напрямах:

 • Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
 • Бізнес-аналітика
 • Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності
 • Управління бізнес-процесами
 • Економічна безпека регіональних систем
 • Професійна психологія
 • Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки
 • Основи зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Закордонним аналогом програми «Економічна безпека та бізнес-аналітика» є «System analysis».

Фахівець з економічною безпеки та бізнес-аналітики може працювати на вищому та середньому рівнях управління у лінійних та функціональних підрозділах організацій (що здійснюють економічну діяльність) різних форм власності та організаційно-правових форм, у тому числі у закладах освіти, науково-дослідних установах, працювати на відповідних посадах в підрозділах безпеки банків та фінансових установ України, великих підприємств та підприємств малого і середнього бізнесу та в інших структурних підрозділах – суб’єктах охоронної діяльності, зокрема на посадах:

 • керівник (директор) підприємства;
 • аналітик, професіонал з питань фінансово-економічної безпеки;
 • економіст-аналітик в банках, страхових компаніях, рекламних агентствах, податковій інспекції;
 • бізнес-аналітик та аналітик в галузі data science;
 • економіст великих виробничих об’єднань;
 • економіст, економічний радник, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань;
 • економіст з фінансової роботи, фінансовий аналітик;
 • професіонал з корпоративного управління, член управління акціонерним товариством, член спостережної ради;
 • експерт із зовнішньоекономічних питань;
 • науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій, вищі навчальні заклади);
 • помічник-консультант народного депутату України;
 • радник (органи державної влади).
 • менеджер, бухгалтер і фінансист;
 • project-менеджер;
 • інженер і програміст.