Обрати сторінку

Освітня програма “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

9 + 12 =

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та  магістра


“Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” – спеціальність, призначена як для проведення вимірювань, так і для розробки методів і засобів досягнення необхідної точності. У повсякденному житті ми десятки, а то і сотні разів на день стикаємося з вимірами таких величин, як температура, тиск, вологість, час, швидкість та відстань, і від точності цих вимірювань залежить якість продукції, вартість виробництва і навіть наше життя. Але чи можемо ми довіряти засобам вимірювання і отриманим результатам? Як перевірити, чи придатний засіб вимірювання для використання? Як порівняти його шкалу з еталонною? На всі питання зможе відповісти випускник нашої кафедри – метролог!

Програма навчання розроблена з метою сформувати сучасний світогляд в галузі метрології, засобів вимірювань і суміжних секторах. У курс навчання закладені принципи проектування інформаційно-вимірювальних систем, сучасні методи створення інтелектуальних засобів вимірювальної техніки за допомогою передових мов програмування, різні засоби вимірювання електричних, радіотехнічних, магнітних і неелектричних величин, розглядаються питання законодавчої і виконавчої метрології.

Бакалаври та магістри даної спеціальності зможуть професійно оцінити якість продукції, а також організувати підбір, впровадження та налаштування найбільш підходящих для технологічного процесу сучасних засобів вимірювальної техніки.

Спеціальність “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” передбачає підготовку за напрямками:

– експертиза якості та сертифікація продуктів та будівельних матеріалів (розробка, впровадження та підтримка систем управління якістю у відповідності з вимогами міжнародних стандартів; системи моніторингових досліджень та внутрішніх стандартів у сфері стандартизації, сертифікації, управління якістю продукції та послуг,  аудит системи менеджменту якості на підприємстві, експертиза якості продукції та послуг, сертифікація продукції і систем якості).

 Місця майбутньої роботи:

  • центри стандартизації, метрології та сертифікації;
  • лабораторії з повірки якості продукції;
  • випробувальні лабораторії;
  • органи товарної експертизи;
  • державні та недержавні організації з контролю за якістю продукції;
  • організації із захисту прав споживачів;
  • будь-які організації, які впроваджують нові види продукції;
  • на будь-яких підприємствах менеджерами з якості;
  • в митній службі, податкової поліції, в патентних бюро.