Обрати сторінку

ВСТУП НА 1 КУРС НА БАЗІ ПЗСО

Шановні абітурієнти!

Вступ для здобуття ступеня бакалавра, відбувається на підставі результатів:

 • національного мультипредметного тесту 2022–2024 років (НМТ) або зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року (ЗНО);
 • НМТ/ЗНО + творчого конкурсу (конкурс фізичних здібностей) (для спеціальності 017 “Фізична культура і спорт”);
 • співбесід (пільгові категорії).

НМТ

Комбінація НМТ з будь яких предметів дозволяє вступити на будь-які спеціальності. Однак коефіцієнт до четвертого предмету НМТ, що буде враховуватись при розрахунку конкурсного балу для кожної із спеціальностей є різний (Додаток).

Творчий конкурс

Обов’язковим для участі в конкурсному відборі на спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» є складання творчого конкурсу (конкурс фізичних здібностей).

Творчий конкурс з фізичної культури (конкурс фізичних здібностей) – форма вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю «017 Фізична культура і спорт» на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра, яка передбачає перевірку відповідності знань, умінь та навичок вступника програмним вимогам та оцінка ступеня фізичної підготовленості. Складниками творчого конкурсу є фізичні вправи та нормативи з фізичної культури і спорту.

Особи, що беруть участь у творчому конкурсі з фізичної культури, повинні мати медичну довідку 086 О.

Для участі у конкурсі фізичних здібностей необхідно в період 03.07-10.07.24 подати заяву на участь у вступних випробуваннях (творчому конкурсі) через електронний кабінет вступника.

Конкурс фізичних здібностей проводиться відповідно до графіку.

Співбесіди (пільгові категорії).

Співбесіда (виключно для пільгової категорії вступників) – оцінка знань, умінь та навичок вступника з одного чи декількох предметів / дисциплін, яку проводять члени приймальної комісії в Університеті. Особа, яка має підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії має звернутись до університету та надати документи, що підтверджують указане право до подачі заяви.

ЗАЯВИ ТА КОНКУРСНИЙ БАЛ

Вступники можуть загалом подати максимум пʼятнадцять заяв, з них максимум п’ять заяв – на бюджетні місця, в особистому електронному кабінеті. До кожної заяви на бюджет абітурієнт має визначити пріоритетність від 1 до 5, а також додати мотиваційний лист відповідно до спеціальності, в якому вступник можете представити себе як вмотивовану, яскраву та дуже здібну особистість, готову вступити до університету.

У заяві треба вказати рівень вищої освіти, основу вступу, конкурсну пропозицію із зазначенням освітньої програми, форму здобуття вищої освіти та інформацію про себе.

Для надання допомоги вступникам щодо роботи з електронними кабінетами в приймальній комісії діятимуть консультаційні центри на базі кожного інституту.

Вступники допускаються до конкурсу на бюджетні місця в разі наявності конкурсного бала не менше як 130 бал. Але для спеціальностей Публічне управління та адміністрування, Міжнародні економічні відносини, Фармація, промислова фармація, конкурсний бал для вступу і на бюджет, і на контракт не може бути меншим як 150 балів.

Атестат НЕ враховується при розрахунку конкурсного балу.

Перелік спеціальностей

 

014.01 Середня освіта. Українська мова і література

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Середня освіта. Українська мова і література ►

 

014.021 Середня освіта. Англійська мова і зарубіжна література

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Середня освіта. Англійська мова і література та друга іноземна мова►

 

014.04 Середня освіта. Математика. Інформатика

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Середня освіта. Математика. Інформатика►

 

015 Професійна освіта

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітня програма:

Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології ►

 

015.39 Професійна освіта. Цифрові технології

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітня програма:

Цифрові технології ►

 

017 Фізична культура і спорт

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ (Ф та БТ)

Освітня програма:

Фізична реабілітація ►

 

022 Дизайн

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітня програма:

Дизайн ►

 

034 Культурологія

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Івент-менеджмент (Еvent-менеджмент)►

 

035 Філологія

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Англійська мова (переклад включно)►

051 Економіка

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітні програми:

Економіка підприємства (ЕК) ►
Економічна кібернетика (КІБ) ►

Професійне спрямування за вибором:

Управління якістю (УЯ) ►
Економічна безпека та бізнес-аналітика (БА) ►

053 Психологія

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітні програми:

Психологія ►

061 Журналістика

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітні програми:

Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю ►

073 Менеджмент

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

• Менеджмент і адміністрування (МЕН) ►

075 Маркетинг

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Маркетинг (МР) ►

076 Підприємництво та торгівля

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Підприємництво та торгівля (ПТБ) ►

101 Екологія

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ (ХТ та Е)

Освітня програма:

Екологія та охорона навколишнього середовища (ОНС) ►

102 Хімія

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ (ХТ та Е)

Освітня програма:

Хімія харчових продуктів (ХП) ►

121 Інженерія програмного забезпечення

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Інженерія програмного забезпечення у промисловості і бізнесі (ІПЗ) ►

122 Комп’ютерні науки

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Комп’ютерні науки. Штучний інтелект (КН) ►

123 Комп’ютерна інженерія

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Комп’ютерна інженерія (КІ) ►

131 Прикладна механіка

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Технології машинобудування (ТМ) ►

132 Матеріалознавство

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Матеріалознавство (ЮСОМ) ►

133 Галузеве машинобудування

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Галузеве машинобудування

Професійне спрямування за вибором:

Інноваційна інженерія харчових виробництв (ХВ) ►
Інноваційна інженерія полімерних виробництв (ПВ) ►
Інноваційна інженерія нафтохімічних виробництв (НВ) ►

 

141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (ЕТ) ►

 

144 Теплоенергетика

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Теплоенергетика (ЕТТ)►

 

161 Хімічні технології та інженерія. Факультет фармації та біотехнології (Ф та БТ)

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ (Ф та БТ)

Освітня програма:

Хімічні технології та інженерія

Професійне спрямування за вибором:

Хімічні технології органічних речовин (О) ►

161 Хімічні технології та інженерія. Факультет харчових та хімічних технологій (Х та ХТ)

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітня програма:

Хімічні технології та інженерія

Професійне спрямування за вибором:

Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів (ХТП) ►
Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів (П) ►
Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів (ПП) ►
Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення (Г) ►

161 Хімічні технології та інженерія. Факультет хімічних технологій та екології (ХТ та Е)

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ (ХТ та Е)

Освітня програма:

Хімічні технології та інженерія

Професійне спрямування за вибором:

Електрохімія та природоохоронні хімічні технології (ЕПХТ) ►
Технології питної води та промислової водопідготовки (ТВВ) ►
Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних розсіяних елементів та наноматеріалів (НРЕ) ►
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (ХДК) ►
Хімічні технології (та дизайн) кераміки, скла та будівельних матеріалів (ТС) ►

162 Біотехнології та біоінженерія

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ (Ф та БТ)

Освітня програма:

Біотехнології та біоінженерія (БТ) ►

163 Біомедична інженерія

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ (ХТ та Е)

Освітня програма:

Біомедична інженерія ►

174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (АВП) ►

175 Інформаційно-вимірювальні технології

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МІТ) ►

181 Харчові технології

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітня програма:

Харчові технології

Професійне спрямування за вибором:

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції (ТЕ) ►
Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів (ТХ) ►
Технологія жирів і жирозамінників (ТЖ) ►
Технології харчових продуктів оздоровчого призначення (ТОХП) ►

186 Видавництво та поліграфія

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітня програма:

Видавництво та поліграфія►

202 Захист і карантин рослин

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ (Ф та БТ)

Освітня програма:

Захист рослин і карантин.►

226 Фармація, промислова фармація

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ (Ф та БТ)

Освітня програма:

Фармація, промислова фармація (Ф)►

232 Соціальне забезпечення

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Соціальне підприємництво ►

241 Готельно-ресторанна справа

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Управління готельно-ресторанним бізнесом ►

263 Цивільна безпека

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ (Ф та БТ)

Освітня програма:

Цивільна безпека (ЦБ) ►

Етапи вступної кампанії для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра фармацевтичного спрямування) - основна сесія прийому заяв

 

Етапи вступної кампаніїТерміни
(всі форми навчання)
реєстрація особистих електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документівз 01 липня

реєстрація заяв на участь в ЄФВВ на основі НРК5:

 • основна сесія
 • додаткова сесія

 

з 19 по 30 квітня
з 10 по 14 червня

проведення ЄФВВ на основі НРК5:

 • основна сесія
 • додаткова сесія

 

з 24 по 27 червня
з 16 по 19 липня

реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах:

 • на місця державного або регіонального замовленням
 • на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

з 03 до 1800 10 липня
з 03 до 1800 25 липня

проведення співбесід та творчих конкурсів:

 • на місця державного або регіонального замовленням
 • на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

з 08 по 19 липня
з 08 по 31 липня

реєстрація заяв вступниківз 19 до 1800 31 липня
формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленнямне пізніше 05 серпня
виконання вимог до зарахування на місця державного замовленнядо 1800 08 серпня
зарахування вступників за державним або регіональним замовленнямне пізніше 10 серпня
надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осібне раніше 09 серпня
переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осібне пізніше 17 серпня
зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осібне пізніше 30 серпня

Примітка:
*
– реєстрація заяв закінчується о 1800 дня, що передує останньому дню проведення відповідних вступних випробувань

Етапи вступної кампанії для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра фармацевтичного спрямування) - додаткові сесії прийому заяв

 

Етапи вступної кампаніїТерміни
(всі форми навчання)

Додаткова (друга) сесія

реєстрація заяв вступниківз 01 по 22 вересня
реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсахз 01 по 21 вересня*
проведення співбесід та творчих конкурсівз 01 по 22 вересня
оприлюднення рейтингових списків осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб25 вересня
зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осібне пізніше 27 вересня

Додаткова (третя) сесія

реєстрація заяв вступниківз 01 по 27 жовтня
реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсахз 01 по 26 жовтня*
проведення співбесід та творчих конкурсівз 01 по 27 жовтня
оприлюднення рейтингових списків осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб29 жовтня
зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осібне пізніше 31 жовтня

Примітка:
*
– реєстрація заяв закінчується о 1800 дня, що передує останньому дню проведення відповідних вступних випробувань

Перелік документів

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (завірена копія або оригінал+копія);
 • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал+копія або завірена копія) та інформаційна картка (роздрукована з особистої сторінки вступника) або  результати національного мультипредметного тесту;
 • 2 копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання);
 • 4 фотокартки розміром 3*4 см;
 • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документи для підтвердження спеціальних умов вступу (після консультації з фахівцем);
 • папка-швидкозшивач, 3 файли

Мають право на співбесіду

 • Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі у конкурсному відборі за результатами співбесіди або співбесіди та творчого конкурсу (для спеціальності 017) з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки користуються:
  • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
  • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).
 • Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди замість результатів НМТ або співбесіди замість результатів НМТ та творчого конкурсу (для спеціальності 017) користуються:
  • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
  • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в НМТ 2024 року через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови внесення до картки фізичної особи копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (далі – наказ № 1027/900), що завірена підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
  • особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження НМТ регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови внесення до картки фізичної особи відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти та медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження НМТ);
  • особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, які в 2024 році не брали участі в основних та додаткових сесіях НМТ через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом № 1027/900 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю та одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу № 1027/900, або копії такого документа);
  • місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій (територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року та які перебувають на ній або які переселилися з неї після 01 січня 2024 року.

Програми підготовки для проведення співбесіди для вступників, які мають на це право

Графік проведення співбесіди для вступників, які мають на це право

Графік складання творчого конкурсу (017 Фізична культура і спорт)

 

Графік складання творчого конкурсу 017 Фізична культура і спорт
на місця за державним замовленням та за кошти фізичних осіб

Графік складання творчого конкурсу 017 Фізична культура і спорт
на місця за кошти фізичних осіб