Обрати сторінку

ВСТУП НА 1 КУРС НА БАЗІ ПЗСО

Шановні абітурієнти!

Для отримання вищої освіти вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до 20 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції вступники обовʼязково зазначають один з таких варіантів:

 • «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;
 • «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення, у заявах зазначають:

 • «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

 

Мінімальне значення кількості балів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі – 100 балів.

Мінімальний конкурсний бал для участі у конкурсі на бюджет125 балів.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

 • Регіональний коефіцієнт (РК) дорівнює 1,04 для конкурсних пропозицій ДВНЗ УДХТУ;
 • Галузевий коефіцієнт  (ГК)

 – 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (015, 102, 131, 132, 133, 141, 144, 151, 152, 161, 181, 202, 263).

– 1,00 для поданих заяв на спеціальності (014, 017, 022, 034, 035, 051, 053, 061, 072, 073, 075, 076, 091, 101, 113, 121, 122, 123, 125, 162, 163, 186, 226, 232, 241, 242, 291).

Перелік конкурсних предметів та вагові коефіцієнти

Перелік конкурсних предметів та вагові коефіцієнти для здобуття освітнього ступеня бакалавра
на основі повної загальної середньої освіти для вступників,
які вступають у 2022 році за результатами національного мультипредметного тесту

Шифр галузі та назва спеціальностіКонкурсні предмети та вагові коефіцієнтиМінімальний конкурсний бал
бюджет/контракт
Українська моваМатематикаІсторія України
014 Середня освіта (014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови); за предметами спеціальностями); 014.021 англійська мова і література)0,40,30,3125/100
014 Середня освіта (014.01 Середня освіта (Українська мова і література))0,50,20,3125/100
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) (015.37 Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)0,350,40,25125/100
022 Дизайн0,350,40,25125/100
034 Культурологія0,250,250,5125/100
035 Філологія (035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)0,40,30,3125/100
051 Економіка0,350,40,25125/100
053 Психологія0,350,40,25125/100
061 Журналістика0,450,30,25125/100
072 Фінанси, банківська справа та страхування0,350,40,25125/100
073Менеджмент0,350,40,25125/100
075 Маркетинг0,350,40,25125/100
076 Підприємництво, торгівля, та біржова діяльність0,350,40,25125/100
091 Біологія0,30,350,35125/100
101 Екологія0,30,350,35125/100
102 Хімія0,30,350,35125/100
113 Прикладна математика0,30,50,2125/100
121 Інженерія програмного забезпечення  0,30,50,2125/100
122 Комп’ютерні науки0,30,50,2125/100
123 Комп’ютерна інженерія0,30,50,2125/100
125 Кібербезпека0,30,50,2125/100
131 Прикладна механіка0,30,50,2125/100
132 Матеріалознавство0,30,50,2125/100
133 Галузеве машинобудування0,30,50,2125/100
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка0,30,50,2125/100
144 Теплоенергетика0,30,50,2125/100
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології0,30,50,2125/100
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка0,30,50,2125/100
161Хімічні технології та інженерія0,30,50,2125/100
162 Біотехнології та біоінженерія0,350,350,3125/100
163 Біомедична інженерія0,350,350,3125/100
181 Харчові технології0,30,50,2125/100
186 Видавництво та поліграфія0,30,50,2125/100
202 Захист і карантин рослин0,40,30,3125/100
226 Фармація, промислова фармація0,350,40,25125/100
232 Соціальне забезпечення0,350,40,25125/100
241 Готельно-ресторанна справа0,40,30,3125/100
263 Цивільна безпека0,350,40,25125/100

 

Конкурсний відбір вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра
на основі повної загальної середньої освіти,
які вступають у 2022 році за результатами складеного творчого конкурсу

Шифр галузі та назва спеціальностіМінімальний конкурсний бал
бюджет/контракт
017 Фізична культура і спорт

125/100

 

Перелік спеціальностей

 

014.01 Середня освіта. Українська мова і література

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Середня освіта. Українська мова і література ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

 

014.021 Середня освіта. Англійська мова і література та друга іноземна мова

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Середня освіта. Англійська мова і література та друга іноземна мова►

Необхідні предмети :

 1. Українська мова
 2. Іноземна мова
 3. Історія України

 

015 Професійна освіта

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітня програма:

Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

 

017 Фізична культура і спорт

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ (Ф та БТ)

Освітня програма:

Фізична реабілітація ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Біологія
 3. Творчий конкурс

 

022 Дизайн

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітня програма:

Дизайн ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України

 

034 Культурологія

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Івент-менеджмент (Еvent-менеджмент)►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

 

035 Філологія

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Англійська мова (переклад включно)►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Іноземна мова
 3. Історія України

051 Економіка

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітні програми:

Економіка підприємства (ЕК) ►
Економічна кібернетика (КІБ) ►

Професійне спрямування за вибором:

Управління якістю (УЯ) ►
Економічна безпека та бізнес-аналітика (БА) ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

053 Психологія

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітні програми:

Практична психологія ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

061 Журналістика

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітні програми:

Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

072 Фінанси, банківська справа та страхування

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Фінанси і кредит (ФІН) ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

073 Менеджмент

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Менеджмент (МЕН) ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

075 Маркетинг

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Маркетинг (МР) ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ПТБ) ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

091 Біологія

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

Освітня програма:

Біологія (Б) ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

101 Екологія

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ (ХТ та Е)

Освітня програма:

Екологія (ОНС) ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

102 Хімія

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ (ХТ та Е)

Освітня програма:

Хімія харчових продуктів (ХП) ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

113 Прикладна математика

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Прикладна математика ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

121 Інженерія програмного забезпечення

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Інженерія програмного забезпечення (ІПЗ) ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

122 Комп’ютерні науки

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Комп’ютерні науки (КН) ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

123 Комп’ютерна інженерія

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Комп’ютерна інженерія (КІ) ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

125 Кібербезпека

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Кібербезпека в комп’ютерних мережах ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

131 Прикладна механіка

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Технології машинобудування (ТМ) ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

132 Матеріалознавство

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Ювелірне, стоматологічне та ортопедичне матеріалознавство (ЮСОМ) ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

133 Галузеве машинобудування

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Галузеве машинобудування

Професійне спрямування за вибором:

Інноваційна інженерія харчових виробництв (ХВ) ►
Інноваційна інженерія полімерних виробництв (ПВ) ►
Інноваційна інженерія нафтохімічних виробництв (НВ) ►

 

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (ЕТ) ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

 

144 Теплоенергетика

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Теплоенергетика (ЕТТ)►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

 

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (АВП) ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МІТ) ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

161 Хімічні технології та інженерія. Факультет фармації та біотехнології (Ф та БТ)

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ (Ф та БТ)

Освітня програма:

Хімічні технології та інженерія

Професійне спрямування за вибором:

Хімічні технології органічних речовин (О) ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

161 Хімічні технології та інженерія. Факультет харчових та хімічних технологій (Х та ХТ)

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітня програма:

Хімічні технології та інженерія

Професійне спрямування за вибором:

Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів (ХТП) ►
Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів (П) ►
Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів (ПП) ►
Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення (Г) ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

161 Хімічні технології та інженерія. Факультет хімічних технологій та екології (ХТ та Е)

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ (ХТ та Е)

Освітня програма:

Хімічні технології та інженерія

Професійне спрямування за вибором:

Електрохімія та природоохоронні хімічні технології (ЕПХТ) ►
Технології питної води та промислової водопідготовки (ТВВ) ►
Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних розсіяних елементів та наноматеріалів (НРЕ) ►
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (ХДК) ►
Хімічні технології (та дизайн) кераміки, скла та будівельних матеріалів (ТС) ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

162 Біотехнології та біоінженерія

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ (Ф та БТ)

Освітня програма:

Біотехнології та біоінженерія (БТ) ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

163 Біомедична інженерія

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ (ХТ та Е)

Освітня програма:

Біомедична інженерія ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

181 Харчові технології

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітня програма:

Харчові технології

Професійне спрямування за вибором:

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції (ТЕ) ►
Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів (ТХ) ►
Технологія жирів і жирозамінників (ТЖ) ►
Технології харчових продуктів оздоровчого призначення (ТОХП) ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

186 Видавництво та поліграфія

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітня програма:

Видавництво та поліграфія►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

202 Захист і карантин рослин

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ (Ф та БТ)

Освітня програма:

Захист рослин і карантин.►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

226 Фармація, промислова фармація

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ (Ф та БТ)

Освітня програма:

Фармація, промислова фармація (Ф)►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

232 Соціальне забезпечення

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Соціальне підприємництво ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

241 Готельно-ресторанна справа

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Управління готельно-ресторанним бізнесом►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

263 Цивільна безпека

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ (Ф та БТ)

Освітня програма:

Цивільна безпека (ЦБ) ►

Необхідні предмети:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

Етапи прийому документів

Прийом заяв у паперовій або електронній формі та документів, строки проведення індивідуальної усної співбесіди, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для отримання ступеня бакалавра:

Умови вступної кампаніїСтроки вступної кампанії
Прийом заяв та документів від осіб, які вступають за результатами творчого конкурсу на місця державного (регіонального) замовлення10 червня – 24 червня 2022 р
Творчі конкурси01 липня-18 липня 2022 р.
Початок реєстрації електронних документів01 липня 2022р.
Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі індивідуальних усних співбесід29 липня – 08 серпня 2022 р.
до 18:00
Прийом заяв та документів від осіб, які вступають за результатами НМТ, ЗНО 2019-2021рр, творчих конкурсів(контракт)29 липня – 23 серпня 2022 р.
до 18:00
Додаткова сесія творчого конкурсу для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб09-16 серпня 2022 р.
Індивідуальні усні співбесіди проводяться09-16 серпня 2022 р.
Оприлюднення списків, рекомендованих до зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) та квота-2не пізніше 12:00
до 17 серпня 2022 р.
вимоги до зарахування на місця державного (регіонального) за результатами індивідуальної усної співбесіди та квота-2до 10:00 20 серпня 2022р.
Зарахування вступників за квотою-2 та результатами індивідуальної усної співбесіди на місця державного(регіонального) замовлення до 15:00 22 серпня 2022 р.
Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються22 серпня 2022 р.
Оголошення рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)не пізніше
29 серпня 2022 р.
виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення за результатами НМТ, ЗНО 2019-2021ррдо 18:00
02 вересня 2022 р.
Зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету за результатами НМТ, ЗНО 2019-2021рр05 вересня 2022 р.
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб за результатами НМТ, ЗНО 2019-2021рр06 вересня 2022 р
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до цього Порядку),- не пізніше ніж 19 вересняне пізніше
19 вересня 2022 р.

 

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 18:00 02 вересняне раніше 18:00
02 вересня 2022 р.

 

Перелік документів

– для вступу на денну форму навчання

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (оригінал та 2 копії);
 • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів (оригінали та копії) та інформаційна картка (роздрукована з особистої сторінки вступника) або національний мультипредметний тест (оригінал та копія);
 • 1 копія карти профілактичних щеплень (форма 063);
 • 2 копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання);
 • 4 фотокартки розміром 3´4 см;
 • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документи для підтвердження спеціальних умов вступу (після консультації з фахівцем);
 • папка-швидкозшивач, 3 файли.

– для вступу на заочну форму навчання

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (оригінал та 2 копії);
 • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів (оригінали та копії) та інформаційна картка (роздрукована з особистої сторінки вступника) або національний мультипредметний тест (оригінал та копія);
 • 2 копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання);
 • 4 фотокартки розміром 3´4 см;
 • документи для підтвердження спеціальних умов вступу (після консультації з фахівцем);
 • папка-швидкозшивач, 3 файли.

Вартість навчання

Тарифи вартості навчання
для громадян України, прийнятих на навчання у 2022 році для здобуття ступеня бакалавра на базі ПЗСО,
та для громадян України, що поновлюються, зараховуються з інших ВНЗ

СпеціальностіВартість навчання
Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
014 Середня освіта. Англійська мова і література та друга іноземна мова14 90010 500
014 Середня освіта. Українська мова і література14 90010 500
015 Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології14 90010 500
017 Фізична культура і спорт15 00010 000
022 Дизайн19 50010 500
034 Культурологія14 90010 000
035 Філологія19 50010 500
051 Економіка19 50010 500
053 Психологія19 50010 500
061 Журналістика19 50010 500
072 Фінанси, банківська справа та страхування19 50010 500
075 Маркетинг15 00010 500
073 Менеджмент19 50010 500
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність19 50010 500
091 Біологія14 90010 500
101 Екологія14 90010 500
102 Хімія14 90010 500
113 Прикладна математика14 90010 500
121 Інженерія програмного забезпечення19 50010 500
122 Комп’ютерні науки19 50010 500
123 Комп’ютерна інженерія19 50010 500
125 Кібербезпека19 50010 500
131 Прикладна механіка14 90010 500
132 Матеріалознавство14 90010 500
133 Галузеве машинобудування14 90010 500
141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка14 90010 500
144 Теплоенергетика14 90010 500
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології14 90010 500
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка14 900
161 Хімічні технології та інженерія14 90010 500
162 Біотехнології та біоінженерія14 90014 900
163 Біомедична інженерія14 90010 500
181 Харчові технології14 90012 500
186 Видавництво та поліграфія14 90010 500
202 Захист і карантин рослин14 90010 500
226 Фармація, промислова фармація19 50019 500
232 Соціальне забезпечення14 90010 500
241 Готельно-ресторанна справа19 50010 500
263 Цивільна безпека14 90010 500

 

Програми підготовки для проведення індивідуальної усної співбесіди для вступників, які мають на це право

Графік проведення індивідуальної усної співбесіди для вступників, які мають на це право

Програма підготовки до творчого конкурсу (017 Фізична культура і спорт)

Графік складання творчого конкурсу (017 Фізична культура і спорт)

 

Графік складання творчого конкурсу 017 Фізична культура і спорт
на місця за державним замовленням

Графік складання творчого конкурсу 017 Фізична культура і спорт
на місця за кошти фізичних осіб