Обрати сторінку

ВСТУП НА 1 КУРС НА БАЗІ ПЗСО

Шановні абітурієнти!

Для отримання вищої освіти вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до 20 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції вступники обовʼязково зазначають один з таких варіантів:

 • «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;
 • «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення, у заявах зазначають:

 • «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

 

Мінімальне значення кількості балів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі – 100 балів.

Мінімальний конкурсний бал для участі у конкурсі на бюджет125 балів.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

 • Регіональний коефіцієнт (РК) дорівнює 1,04 для конкурсних пропозицій ДВНЗ УДХТУ;
 • Галузевий коефіцієнт  (ГК)

 – 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (015, 102, 131, 132, 133, 141, 144, 151, 152, 161, 181, 202, 263).

– 1,00 для поданих заяв на спеціальності (014, 017, 022, 034, 035, 051, 053, 061, 072, 073, 075, 076, 091, 101, 113, 121, 122, 123, 125, 162, 163, 186, 226, 232, 241, 242, 291).

Перелік конкурсних предметів та вагові коефіцієнти

Перелік конкурсних предметів та вагові коефіцієнти для здобуття освітнього ступеня бакалавра
на основі повної загальної середньої освіти для вступників,
які вступають у 2022 році за результатами національного мультипредметного тесту

Шифр галузі та назва спеціальності Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти Мінімальний конкурсний бал
бюджет/контракт
Українська мова Математика Історія України
014 Середня освіта (014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови); за предметами спеціальностями); 014.021 англійська мова і література) 0,4 0,3 0,3 125/100
014 Середня освіта (014.01 Середня освіта (Українська мова і література)) 0,5 0,2 0,3 125/100
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) (015.37 Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) 0,35 0,4 0,25 125/100
022 Дизайн 0,35 0,4 0,25 125/100
032 Історія та археологія 0,25 0,25 0,5 125/100
034 Культурологія 0,25 0,25 0,5 125/100
035 Філологія (035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) 0,4 0,3 0,3 125/100
051 Економіка 0,35 0,4 0,25 125/100
053 Психологія 0,35 0,4 0,25 125/100
061 Журналістика 0,45 0,3 0,25 125/100
072 Фінанси, банківська справа та страхування 0,35 0,4 0,25 125/100
073Менеджмент 0,35 0,4 0,25 125/100
075 Маркетинг 0,35 0,4 0,25 125/100
076 Підприємництво, торгівля, та біржова діяльність 0,35 0,4 0,25 125/100
091 Біологія 0,3 0,35 0,35 125/100
101 Екологія 0,3 0,35 0,35 125/100
102 Хімія 0,3 0,35 0,35 125/100
113 Прикладна математика 0,3 0,5 0,2 125/100
121 Інженерія програмного забезпечення   0,3 0,5 0,2 125/100
122 Комп’ютерні науки 0,3 0,5 0,2 125/100
123 Комп’ютерна інженерія 0,3 0,5 0,2 125/100
125 Кібербезпека 0,3 0,5 0,2 125/100
131 Прикладна механіка 0,3 0,5 0,2 125/100
132 Матеріалознавство 0,3 0,5 0,2 125/100
133 Галузеве машинобудування 0,3 0,5 0,2 125/100
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 0,3 0,5 0,2 125/100
143 Атомна енергетика 0,3 0,5 0,2 125/100
144 Теплоенергетика 0,3 0,5 0,2 125/100
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 0,3 0,5 0,2 125/100
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 0,3 0,5 0,2 125/100
161Хімічні технології та інженерія 0,3 0,5 0,2 125/100
162 Біотехнології та біоінженерія 0,35 0,35 0,3 125/100
163 Біомедична інженерія 0,35 0,35 0,3 125/100
181 Харчові технології 0,3 0,5 0,2 125/100
186 Видавництво та поліграфія 0,3 0,5 0,2 125/100
202 Захист і карантин рослин 0,4 0,3 0,3 125/100
226 Фармація, промислова фармація 0,35 0,4 0,25 125/100
232 Соціальне забезпечення 0,35 0,4 0,25 125/100
241 Готельно-ресторанна справа 0,4 0,3 0,3 125/100
242 Туризм 0,4 0,3 0,3 125/100
263 Цивільна безпека 0,35 0,4 0,25 125/100
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 0,4 0,3 0,3 125/100

 

Конкурсний відбір вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра
на основі повної загальної середньої освіти,
які вступають у 2022 році за результатами складеного творчого конкурсу

Шифр галузі та назва спеціальності Мінімальний конкурсний бал
бюджет/контракт
017 Фізична культура і спорт

125/100

 

Перелік спеціальностей

 

014.01 Середня освіта. Українська мова і література

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНИЙ (ЕК)

Освітня програма:

Середня освіта. Українська мова і література ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

 

014.021 Середня освіта. Англійська мова і література та друга іноземна мова

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНИЙ (ЕК)

Освітня програма:

014.02 Середня освіта. Англійська мова і література та друга іноземна мова►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Іноземна мова
 3. Історія України, або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

 

015 Професійна освіта

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітня програма:

Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

 

017 Фізична культура і спорт

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ (Ф та БТ)

Освітня програма:

Фізична реабілітація ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Біологія
 3. Творчий конкурс

 

022 Дизайн

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітня програма:

Дизайн ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

 

034 Культурологія

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітня програма:

«Івент-менеджмент (Еvent-менеджмент)»►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Історія України
 3. Математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

 

035 Філологія

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітня програма:

Английська мова ( переклад включно)►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Іноземна мова
 3. Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

051 Економіка

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітні програми:

Економіка підприємства (ЕК) ►
Економічна кібернетика (КІБ) ►

Професійне спрямування за вибором:

Управління якістю(УЯ) ►
Економічна безпека та бізнес-аналітика (БА) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

053 Психологія

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітні програми:

Практична психологія ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

061 Журналістика

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітні програми:

Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

072 Фінанси, банківська справа та страхування

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітня програма:

Фінанси і кредит(ФІН) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

073 Менеджмент

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітня програма:

Менеджмент (МЕН) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

075 Маркетинг

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітня програма:

Маркетинг (МР) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітня програма:

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ПТБ) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

091 Біологія

Факультет фармації та біотехнології

Освітня програма:

Біологія (Б) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Біологія
 3. Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

101 Екологія

Факультет хімічних технологій та екології (ХТ та Е)

Освітня програма:

Екологія (ОНС) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Біологія
 3. Історія України або математик або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

102 Хімія

Факультет хімічних технологій та екології (ХТ та Е)

Освітня програма:

Хімія харчових продуктів (ХП) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Хімія
 3. Історія України або математик або іноземна мова, або географія, або фізика, або біологія

113 Прикладна математика

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

113 Прикладна математика ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або географія, або фізика, або біологія, або хімія

121 Інженерія програмного забезпечення

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Інженерія програмного забезпечення (ІПЗ) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

122 Комп’ютерні науки

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Комп’ютерні науки (КН) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

123 Комп’ютерна інженерія

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Комп’ютерна інженерія (КІ) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

125 Кібербезпека

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Кібербезпека в комп’ютерних мережах ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

131 Прикладна механіка

Факультет комп’ютерних наук та інженерії (КН та І)

Освітня програма:

Технології машинобудування (ТМ) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

132 Матеріалознавство

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Ювелірне, стоматологічне та ортопедичне матеріалознавство (ЮСОМ) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

133 Галузеве машинобудування

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Галузеве машинобудування

Професійне спрямування за вибором:

Інноваційна інженерія харчових виробництв (ХВ) ►
Інноваційна інженерія полімерних виробництв (ПВ) ►
Інноваційна інженерія нафтохімічних виробництв (НВ) ►

 

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (ЕТ) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

 

144 Теплоенергетика

Факультет комп’ютерних наук та інженерії (КН та І)

Освітні програми:

Теплоенергетика (ЕТТ)►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

 

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Факультет комп’ютерних наук та інженерії (КН та І)

Освітня програма:

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології(АВП) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Факультет комп’ютерних наук та інженерії (КН та І)

Освітня програма:

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МІТ) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

161 Хімічні технології та інженерія. Факультет фармації та біотехнології (Ф та БТ)

Факультет фармації та біотехнології (Ф та БТ)

Освітня програма:

Хімічні технології та інженерія

Професійне спрямування за вибором:

Хімічні технології органічних речовин (О) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

161 Хімічні технології та інженерія. Факультет харчових та хімічних технологій (Х та ХТ)

Факультет харчових та хімічних технологій (Х та ХТ)

Освітня програма:

Хімічні технології та інженерія

Професійне спрямування за вибором:

Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів (ХТП) ►
Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів (П) ►
Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів (ПП) ►
Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення (Г) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

161 Хімічні технології та інженерія. Факультет хімічних технологій та екології (ХТ та Е)

Факультет хімічних технологій та екології (ХТ та Е)

Освітня програма:

Хімічні технології та інженерія

Професійне спрямування за вибором:

Електрохімія та природоохоронні хімічні технології (ЕПХТ) ►
Технології питної води та промислової водопідготовки (ТВВ) ►
Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних розсіяних елементів та наноматеріалів (НРЕ) ►
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (ХДК) ►
Хімічні технології (та дизайн) кераміки, скла та будівельних матеріалів (ТС) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

162 Біотехнології та біоінженерія

Факультет фармації та біотехнології

Освітня програма:

Біотехнології та біоінженерія (БТ) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Біологія
 3. Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

163 Біомедична інженерія

Факультет хімічних технологій та екології (ХТ та Е)

Освітня програма:

Біомедична інженерія ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Біологія
 3. Математика або фізика, або іноземна мова (англійська, французька, німецька, іспанська), або історія України, або географія, або хімія

181 Харчові технології

Факультет харчових та хімічних технологій (Х та ХТ)

Освітня програма:

Харчові технології

Професійне спрямування за вибором:

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції (ТЕ) ►
Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів (ТХ) ►
Технологія жирів і жирозамінників (ТЖ) ►
Технології харчових продуктів оздоровчого призначення (ТОХП) ►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

186 Видавництво та поліграфія

Факультет харчових та хімічних технологій (Х та ХТ)

Освітня програма:

Видавництво та поліграфія►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

202 Захист і карантин рослин

Факультет фармації та біотехнології

Освітня програма:

Захист рослин і карантин.►

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Біологія
 3. Історія України або математика, або фноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

226 Фармація, промислова фармація

Факультет фармації та біотехнології

Освітня програма:

Фармація, промислова фармація (Ф)►

 

Необхідні предмети ЗНО

 1. Українська мова
 2. Математика або хімія
 3. Фізика або біологія

232 Соціальне забезпечення

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

Освітня програма:

Соціальне підприємництво ►

Необхідні предмети ЗНО

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

  241 Готельно-ресторанна справа

  ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

  Освітня програма:

  Управління готельно-ресторанним бізнесом►

  Необхідні предмети ЗНО

  1. Українська мова та література
  2. Іноземна мова
  3. Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

  263 Цивільна безпека

  Факультет фармації та біотехнології

  Освітня програма:

  Цивільна безпека (ЦБ) ►

  Необхідні предмети ЗНО

  1. Українська мова
  2. Математика
  3. Фізика або іноземна мова, або хімія, або біологія

  Етапи прийому документів

  Прийом заяв у паперовій або електронній формі і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

  Етапи вступної кампанії Денна та заочна (без відриву від виробництва) форми навчання
  Початок прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчих конкурсах на місця державного та регіонального замовлення від осіб, які мають право складати вступні іспити в період  з 01 липня 2022 р. до 13 липня 2022 р. 10 червня 2022 р.
  Закінчення прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчих конкурсах на місця державного та регіонального замовлення від осіб, які мають право складати вступні іспити в період  з 01 липня 2022 р. до 13 липня 2022 р. 24 червня 2022 р.
  Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту з 01 липня 2022 р.
  Вступні іспити для вступників на місця за державним та регіональним замовленням, які подали заяви та документи у період з 10 червня 2021 р. до 24 червня 2022 р. 01 – 13 липня 2022 р.
  Початок прийому заяв та документів 14 липня 2022 р.
  Проведення творчого конкурсу на місці державного, регіонального замовлення 01-13 липня 2022р.
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити, творчий конкурс (для осіб, які вступають за кошти фізичних та/або юридичних осіб) та проходити співбесіду на місці державного, регіонального замовлення 16 липня 2022 р. о 18.00
  Проведення співбесіди 17-19 липня 2022 р.
  Вступні іспити для вступників для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які подали заяви та документи у період з 14 липня 2021 р. до 16 липня 2021 р. 17-19 липня 2022 р.
  Додаткова сесія творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 14-22 липня 2022 р.
  Списки рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди не пізніше 12:00 20 липня 2022 р.
  Строки виконання вимог до зарахування на місці державного, регіонального замовлення за результатами співбесіди не пізніше 10:00 22 липня 2022 р.
  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування за квотою 2 основний етап – не пізніше 12:00 20 липня 2022р;
  завершальний етап – не пізніше 12:00 29 вересня 2022 р.
  Строки виконання вимог до зарахування на місці державного, регіонального замовлення за квотою 2 основний етап – не пізніше 10:00 22 липня 2022р;
  завершальний етап – не пізніше 10:00 30 вересня 2022 р.
  Зарахування вступників за державним замовленням рекомендованих до зарахування за квотою 2 та співбесідою не пізніше 15:00 22 липня 2022 р.
  Зарахування вступників за державним замовленням рекомендованих до зарахування за квотою 2 та співбесідою не пізніше 15:00 22 липня 2022 р.
  Переведення на місця державного, регіонального замовлення осіб які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти за квотою 2 не пізніше 15:00 30 вересня 2022 р.
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО, а також вступних іспитів, творчих конкурсів, які були складені з 01 до 13 липня 2022 р. 22 липня 2022 р. о 18:00
  (на місця державного замовлення)
  Оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання  ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (державним та/або регіональним) не пізніше 27 липня 2022 р.
  Строки виконання вимог до зарахування за державним замовленням до 18:00 04 серпня 2022 р.
  Надання рекомендацій до зарахування  та оприлюднення рейтингового списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб не раніше до18:00 04 серпня 2022 р.
  Зарахування вступників за державним замовленням 05 серпня 2022 р
  Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2022 р (денна форма навчання)
  не пізніше 30 листопада 2022 р.(заочна форма навчання)
  Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 19 серпня 2022 р.

  Додаткова сесія прийому заяв в електронній формі та документів для вступників на основі повної загальної середньої освіти для вступу на заочну форму навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб: з 09 серпня 2022 р. до 30 вересня 2022 р.

  Перелік документів

  – для вступу на денну форму навчання

  • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (оригінал та 2 копії);
  • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів (оригінали та копії) та інформаційна картка (роздрукована з особистої сторінки вступника) або національний мультипредметний тест (оригінал та копія);
  • 1 копія карти профілактичних щеплень (форма 063);
  • 2 копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання);
  • 4 фотокартки розміром 3´4 см;
  • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • документи для підтвердження спеціальних умов вступу (після консультації з фахівцем);
  • папка-швидкозшивач, 3 файли.

  – для вступу на заочну форму навчання

  • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (оригінал та 2 копії);
  • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів (оригінали та копії) та інформаційна картка (роздрукована з особистої сторінки вступника) або національний мультипредметний тест (оригінал та копія);
  • 2 копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання);
  • 4 фотокартки розміром 3´4 см;
  • документи для підтвердження спеціальних умов вступу (після консультації з фахівцем);
  • папка-швидкозшивач, 3 файли.

  ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДО ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

  Графік проведення індивідуальної усної співбесіди для вступників, які мають на це право

  Вартість навчання

  Тарифи вартості навчання
  для громадян України, прийнятих на навчання у 2022 році для здобуття ступеня бакалавра на базі ПЗСО,
  та для громадян України, що поновлюються, зараховуються з інших ВНЗ

  Спеціальності Вартість навчання
  Денна форма навчання Заочна форма навчання
  014 Середня освіта. Англійська мова і література та друга іноземна мова 14900 10500
  014 Середня освіта. Українська мова і література
  015 Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології 14900 10500
  017 Фізична культура і спорт 15000 10000
  022 Дизайн 19500 10500
  032 Історія та археологія 14900 10000
  034 Культурологія 14900 10000
  035 Філологія 19500 10500
  051 Економіка
  053 Психологія
  061 Журналістика
  072 Фінанси, банківська справа та страхування
  075 Маркетинг 15000 10500
  073 Менеджмент 19500 10500
  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  091 Біологія 14900 10500
  101 Екологія
  102 Хімія
  113 Прикладна математика 14900 10500
  121 Інженерія програмного забезпечення 19500 10500
  122 Комп’ютерні науки
  123 Комп’ютерна інженерія
  125 Кібербезпека
  131 Прикладна механіка 14900 10500
  132 Матеріалознавство
  133 Галузеве машинобудування
  141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка
  143 Атомна енергетика 12300
  144 Теплоенергетика 14900 10500
  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 10500
  152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
  161 Хімічні технології та інженерія 10500
  162 Біотехнології та біоінженерія 14900
  163 Біомедична інженерія 10500
  181 Харчові технології 12500
  186 Видавництво та поліграфія 10500
  202 Захист і карантин рослин 10500
  226 Фармація, промислова фармація 19500 19500
  232 Соціальне забезпечення 14900 10500
  241 Готельно-ресторанна справа 19500
  242 Туризм
  263 Цивільна безпека 14900
  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 19500