Обрати сторінку

ВСТУП НА 1 КУРС НА БАЗІ ПЗСО

Шановні абітурієнти!

Для отримання вищої освіти вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до 15 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Пріоритетність зазначається в заявах на місця державного або регіонального замовлення (при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність), зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення, у заявах зазначають:

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Мінімальне значення кількості балів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 100 балів (виняток спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» – 120 балів)

Мінімальний конкурсний бал для участі у конкурсі на бюджет – 130 балів (виняток спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» – 140 балів).

 

Перелік конкурсних предметів та вагові коефіцієнти

ПЕРЕЛІК
конкурсних предметів та вагові коефіцієнти для здобуття освітнього ступеня бакалавра

для вступників, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту

КодНайменування спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності)Мінімальний конкурсний бал
бюджет/
контракт
Конкурсні предмети
основний блокдодатковий блок
перший (українська мова) (К1)другий (математика) (К2)третій (історія України) (К3)третій (іноземна мова) (К3)третій (біологія) (К3)третій (фізика) (К3)третій (хімія) (К3)
014

Середня освіта (за предметними спеціальностями)

014.01Середня освіта (Українська мова і література)130/1000,50,20,30,40,250,20,2
014.02Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови)) – для всіх інших мов130/1000,40,30,30,50,250,250,25
015.37Професійна освіта (за спеціалізація ми) (015.37 Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) 130/100 0,350,4 0,250,30,30,30,3
022Дизайн130/1000,350,40,250,250,250,250,25
034Культурологія130/1000,250,250,50,50,20,20,2
 035Філологія (035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська130/1000,40,30,30,4 0,2 0,20,2
051Економіка130/1000,350,40,250,250,20,20,2
053Психологія130/1000,350,40,250,250,40,20,2
061Журналістика130/1000,450,30,250,350,20,20,2
073Менеджмент130/1000,350,40,250,250,20,20,2
075Маркетинг130/1000,350,40,250,250,20,20,2
076Підприємництво та торгівля130/1000,350,40,250,250,20,20,2
101Екологія130/1000,30,350,350,30,40,350,4
102Хімія130/1000,30,350,350,30,350,350,5
121Інженерія програмного забезпечення130/1000,30,50,20,30,20,40,2
122Комп’ютерні науки130/1000,30,50,20,30,20,40,2
123Комп’ютерна інженерія130/1000,30,50,20,30,20,40,2
125Кібербезпека та захист інформації130/1000,30,50,20,30,20,40,2
131Прикладна механіка130/1000,30,50,20,250,20,50,2
132Матеріалознавство130/1000,30,50,20,250,20,50,5
133Галузеве машинобудування130/1000,30,50,20,250,20,50,2
141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка130/1000,30,50,2 0,250,20,50,2
144Теплоенергетика130/1000,30,50,20,250,20,50,2
161Хімічні технології та інженерія130/1000,30,50,20,250,30,20,5
162Біотехнології та біоінженерія130/1000,350,350,30,30,50,50,5
163Біомедична інженерія130/1000,350,350,30,30,50,50,5
174Автоматизація, комп’ютерно- інтегровані технології та робототехніка130/1000,30,50,20,250,20,50,2
175Інформаційно-вимірювальні технології130/1000,30,50,20,250,20,50,2
181Харчові технології130/1000,30,50,20,30,20,50,5
186Видавництво та поліграфія130/1000,30,50,20,30,20,50,5
202Захист і карантин рослин130/1000,40,30,30,350,50,30,5
226Фармація, промислова фармація140/1200,350,40,250,250,50,50,5
232Соціальне забезпечення130/1000,350,40,250,250,250,250,25
241Готельно-ресторанна справа130/1000,40,30,30,50,30,250,3
263Цивільна безпека130/1000,350,40,250,250,350,350,35

 

Перелік спеціальностей

 

014.01 Середня освіта. Українська мова і література

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Середня освіта. Українська мова і література ►

 

014.021 Середня освіта. Англійська мова і зарубіжна література

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Середня освіта. Англійська мова і література та друга іноземна мова►

 

015 Професійна освіта

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітня програма:

Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології ►

 

017 Фізична культура і спорт

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ (Ф та БТ)

Освітня програма:

Фізична реабілітація ►

 

022 Дизайн

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітня програма:

Дизайн ►

 

034 Культурологія

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Івент-менеджмент (Еvent-менеджмент)►

 

035 Філологія

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Англійська мова (переклад включно)►

051 Економіка

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітні програми:

Економіка підприємства (ЕК) ►
Економічна кібернетика (КІБ) ►

Професійне спрямування за вибором:

Управління якістю (УЯ) ►
Економічна безпека та бізнес-аналітика (БА) ►

053 Психологія

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітні програми:

Психологія ►

061 Журналістика

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітні програми:

Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю ►

073 Менеджмент

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Менеджмент (МЕН) ►

075 Маркетинг

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Маркетинг (МР) ►

076 Підприємництво та торгівля

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Підприємництво та торгівля (ПТБ) ►

101 Екологія

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ (ХТ та Е)

Освітня програма:

Екологія (ОНС) ►

102 Хімія

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ (ХТ та Е)

Освітня програма:

Хімія харчових продуктів (ХП) ►

121 Інженерія програмного забезпечення

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Інженерія програмного забезпечення у промисловості і бізнесі (ІПЗ) ►

122 Комп’ютерні науки

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Комп’ютерні науки. Штучний інтелект (КН) ►

123 Комп’ютерна інженерія

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Комп’ютерна інженерія (КІ) ►

131 Прикладна механіка

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Технології машинобудування (ТМ) ►

132 Матеріалознавство

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Матеріалознавство (ЮСОМ) ►

133 Галузеве машинобудування

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Галузеве машинобудування

Професійне спрямування за вибором:

Інноваційна інженерія харчових виробництв (ХВ) ►
Інноваційна інженерія полімерних виробництв (ПВ) ►
Інноваційна інженерія нафтохімічних виробництв (НВ) ►

 

141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (ЕТ) ►

 

144 Теплоенергетика

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Теплоенергетика (ЕТТ)►

 

161 Хімічні технології та інженерія. Факультет фармації та біотехнології (Ф та БТ)

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ (Ф та БТ)

Освітня програма:

Хімічні технології та інженерія

Професійне спрямування за вибором:

Хімічні технології органічних речовин (О) ►

161 Хімічні технології та інженерія. Факультет харчових та хімічних технологій (Х та ХТ)

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітня програма:

Хімічні технології та інженерія

Професійне спрямування за вибором:

Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів (ХТП) ►
Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів (П) ►
Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів (ПП) ►
Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення (Г) ►

161 Хімічні технології та інженерія. Факультет хімічних технологій та екології (ХТ та Е)

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ (ХТ та Е)

Освітня програма:

Хімічні технології та інженерія

Професійне спрямування за вибором:

Електрохімія та природоохоронні хімічні технології (ЕПХТ) ►
Технології питної води та промислової водопідготовки (ТВВ) ►
Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних розсіяних елементів та наноматеріалів (НРЕ) ►
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (ХДК) ►
Хімічні технології (та дизайн) кераміки, скла та будівельних матеріалів (ТС) ►

162 Біотехнології та біоінженерія

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ (Ф та БТ)

Освітня програма:

Біотехнології та біоінженерія (БТ) ►

163 Біомедична інженерія

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ (ХТ та Е)

Освітня програма:

Біомедична інженерія ►

174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (АВП) ►

175 Інформаційно-вимірювальні технології

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ (КН та І)

Освітня програма:

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МІТ) ►

181 Харчові технології

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітня програма:

Харчові технології

Професійне спрямування за вибором:

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції (ТЕ) ►
Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів (ТХ) ►
Технологія жирів і жирозамінників (ТЖ) ►
Технології харчових продуктів оздоровчого призначення (ТОХП) ►

186 Видавництво та поліграфія

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

Освітня програма:

Видавництво та поліграфія►

202 Захист і карантин рослин

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ (Ф та БТ)

Освітня програма:

Захист рослин і карантин.►

226 Фармація, промислова фармація

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ (Ф та БТ)

Освітня програма:

Фармація, промислова фармація (Ф)►

232 Соціальне забезпечення

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Соціальне підприємництво ►

241 Готельно-ресторанна справа

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА (ЕГП)

Освітня програма:

Управління готельно-ресторанним бізнесом ►

263 Цивільна безпека

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ (Ф та БТ)

Освітня програма:

Цивільна безпека (ЦБ) ►

Етапи вступної кампанії

Строки реєстрації заяв, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)

Етапи вступної кампаніїДенна та заочна (без відриву від виробництва) форми навчання

Реєстрація особистих електронних кабінетів вступників на навчання для здобуття вищої освіти, завантаження необхідних документів

з 01 липня 2023 р.

Реєстрація  заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах для вступу на місця державного та регіонального замовлення

з 03 липня  2023 р.
до 18:00 10  липня 2023 р.

Реєстрація  заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах  виключно для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 03 липня  2023 р.
до 18:00 25  липня 2023 р.

Співбесіди та творчі конкурси для вступників за всіма джерелами фінансування

07 – 18 липня 2023 р.

Співбесіди та творчі конкурси для вступників на місця за кошти  фізичних та/або юридичних осіб

19 – 31 липня 2023 р.

Реєстрації заяв вступників

з 19 липня 2023 р.
до 18:00 31  липня 2023 р.

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих за державним або регіональним замовленням05 серпня 2023р.
Виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18:00
08 серпня 2023 р.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції09 серпня 2023р.
Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням10 серпня 2023р.
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше
18 серпня 2023р.

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осібдо 30 серпня 2023 р.

 

Перелік документів

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (завірена копія або оригінал+копія);
 • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал+копія або завірена копія) та інформаційна картка (роздрукована з особистої сторінки вступника) або  результати національного мультипредметного тесту;
 • 2 копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання);
 • 4 фотокартки розміром 3*4 см;
 • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документи для підтвердження спеціальних умов вступу (після консультації з фахівцем);
 • папка-швидкозшивач, 3 файли

Вартість навчання

Тарифи вартості навчання в
Державному вищому навчальному заклад
„Український державний хіміко-технологічний університет”
для громадян України, для здобуття ступеня бакалавр,
прийнятих на навчання у 2023 році

Спеціальності

Вартість навчання, грн/рік

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

014 Середня освіта. Англійська мова та зарубіжна література

16 900

10 500

014 Середня освіта. Українська мова і література

015 Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології

017 Фізична культура і спорт

10 000

022 Дизайн

22 000

10 500

034 Культурологія

16 900

10 000

035 Філологія

19 500

10 500

051 Економіка

22 000

10 500

053 Психологія

061 Журналістика

075 Маркетинг

19 500

10 500

073 Менеджмент

22 000

10 500

076 Підприємництво та торгівля

19 500

10 500

101 Екологія

16 900

10 500

102 Хімія

161 Хімічні технології та інженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

14 900

163 Біомедична інженерія

10 500

181 Харчові технології

16 900

12 500

186 Видавництво та поліграфія

16 900

10 500

121 Інженерія програмного забезпечення

22 000

10 500

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

125 Кібербезпека та захист інформації

22 000

10 500

131 Прикладна механіка

16 900

10 500

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144 Теплоенергетика

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

175 Інформаційно-вимірювальна техніка

16 900

202 Захист і карантин рослин

16 900

10 500

232 Соціальне забезпечення

16 900

10 500

241 Готельно-ресторанна справа

22 000

10 500

263 Цивільна безпека

16 900

10 500

 

Мають право на співбесіду

Спеціальні умови участі у вступній кампанії на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 (співбесіди)

Необхідною умовою застосування спеціальних умов участі у вступній кампанії є наявність в ЄДЕБО картки фізичної особи із зазначенням пільгової категорії та внесенням підтвердних даних (реквізити документів, що засвідчують право на спеціальні умови участі у вступній кампанії, або завантажені скановані копії таких документів у разі відсутності (недоступності) інформації про них у державних реєстрах), а також зазначення в заяві вступника щодо необхідності застосування спеціальних умов.

Спеціальні умови вступу на навчання за державним або регіональним замовленням застосовуються:

 • лише до заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції;
 • якщо вступники не отримували рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення;
 • за винятком випадків, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 є:

 • участь у конкурсному відборі за результатами лише співбесіди з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки або за результатами співбесіди замість результатів НМТ.

Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі у конкурсному відборі за результатами лише співбесіди з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки користуються:

 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати ДВНЗ УДХТУ (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди замість результатів НМТ користуються:

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в НМТ 2023 року через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови внесення до картки фізичної особи копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (далі – наказ № 1027/900), що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
 • особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження НМТ регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови внесення до картки фізичної особи відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти та медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження НМТ;
 • особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, які в 2023 році не брали участі в основних та додаткових сесіях НМТ через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом № 1027/900, (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю та одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу № 1027/900, або копії такого документа).
 • особи, місцем проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або які переселилися з неї після 01 січня 2023 року.

Програми підготовки для проведення співбесіди для вступників, які мають на це право

Графік проведення співбесіди для вступників, які мають на це право

Програма підготовки до творчого конкурсу (017 Фізична культура і спорт)

Графік складання творчого конкурсу (017 Фізична культура і спорт)

 

Графік складання творчого конкурсу 017 Фізична культура і спорт
на місця за державним замовленням та за кошти фізичних осіб

Графік складання творчого конкурсу 017 Фізична культура і спорт
на місця за кошти фізичних осіб