Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

адреса: к. , механічний корпус, Набережна Перемоги, 40, Дніпро, 49094

тел.: +38 (056) 753-58-29

e-mail: [email protected]

адреса: к. , механічний корпус, Набережна Перемоги, 40, Дніпро, 49094

тел.: +38 (0562) 68-45-22

e-mail: [email protected]

Кафедра матеріалознавства заснована в 1998 році і є загальнотехнічною кафедрою. На кафедрі відкрита аспірантура з правом підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) із спеціальності 132 – Матеріалознавство.

Професорсько-викладацький штат кафедри складає 8 персон (завідувач кафедри, професор, доктор наук; 2 професори, доктори наук; 4 доценти, кандидати наук і 1 асистент).

Навчально-допоміжний персонал кафедри складає 3 штатних співробітника (завідувач лабораторії та 2 інженери першої категорії).

Науковий персонал кафедри складає 3 штатних співробітника (2 старших наукових співробітника, кандидати наук і один молодший науковий співробітник).

На кафедрі проходять підготовку 1 докторант і 3 аспіранти.

Колектив кафедри матеріалознавства

Викладачі та аспіранти кафедри приймають участь за сумісництвом у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт, які фінансуються МОН України.

За час існування кафедри виконано 5 фундаментальних науково-дослідних робіт (1 – виконується), що фінансувалися на конкурсній основі за рахунок коштів державного бюджету, 3 міжнародних науково-технічних проекти, що фінансувалися на конкурсній основі за рахунок коштів закордонних установ, опубліковано 5 монографій (з них 3 – у видавництвах Європейського Союзу), 10 навчальних посібників (з них 3 – у видавництвах Європейського Союзу) і понад 250 наукових статей, одержано 12 патентів України. За матеріалами досліджень зроблено наукові доповіді на симпозіумах у США, Канаді, Бразилії, Китаї, Франції, Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Греції, Чехії та інших країнах світу.

На кафедрі викладаються 14 навчальних дисциплін. Щорічно на кафедрі проходять навчання близько 1500 студентів денної та заочної форм навчання (бакалаври і магістри) з 6 факультетів університету.

Загальна площа кафедральних приміщень складає 707 кв. м, в тому числі 3 предметні навчальні аудиторії, 3 предметні навчальні лабораторії, 3 навчально-наукові лабораторії, 3 комплекси науково-дослідних лабораторій і 1 комп’ютерний клас.

Стенд кафедри матеріалознавства