Обрати сторінку

КАФЕДРА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 40, перший поверх

Е-mail: [email protected], [email protected]

Кафедра здійснює підготовку фахівців за ступенями бакалавра, доктора філософії (кандидата технічних наук), доктора наук (доктора технічних наук) за спеціальністю 132 Матеріалознавство (галузь знань 13 Механічна інженерія).

NEW  Освітня програма

 «Ювелірне, стоматологічне та ортопедичне матеріалознавство»

 Спеціальність: 132 Матеріалознавство

Освітня програма Ювелірне, стоматологічне та ортопедичне матеріалознавство є унікальною навчально-науковою програмою, за якою вперше в Україні започатковано підготовку фахівців з матеріалознавства за ступенем бакалавр в галузях ювелірної справи, стоматології та ортопедії.

Ендопротезування (заміна) суглобів опорно-рухової системи – одна з найбільш затребуваних ортопедичних операцій. Потреба в ендопротезуванні тазостегнових та колінних суглобів в Україні становить близько 40 тисяч операцій на рік. Основна проблема – майже повна відсутність якісних вітчизняних ендопротезів і висока вартість закордонних. Змінити ситуацію можна як за рахунок збільшення частки доступних та якісних ендопротезів українського виробництва, так і шляхом підготовки фахівців-матеріалознавців ортопедичного профілю, які зможуть виконувати технічну експертизу наявних матеріалів і створювати якісні недорогі ортопедичні матеріали.

Враховуючи, що кожна людина протягом життя неодноразово звертається за стоматологічною допомогою, зокрема, з установки імплантів, необхідність у підготовці фахівців із стоматологічного матеріалознавства важко переоцінити. Проблеми з аналізу та контролю якості стоматологічних матеріалів мають вирішити саме фахівці з стоматологічного матеріалознавства.

Застосування в стоматології благородних металів поєднує стоматологічне матеріалознавство з ювелірним. Проблеми з контролю та аналізу елементного і фазового складу, структури і властивостей матеріалів, які використовуються в стоматології та ювелірній галузі, аналогічні. Шкідливий вплив на здоров’я людини деяких матеріалів в прикрасах є відомим фактом, що обумовлює нагальну потребу також у фахівцях з ювелірного матеріалознавства.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Металознавство;
 • Матеріалознавство композиційних та неметалевих матеріалів;
 • Матеріалознавство покриттів та плівок;
 • Прикладне матеріалознавство;
 • Аналіз та контроль матеріалів;
 • Фізико-механічні, технологічні та експлуатаційні властивості матеріалів;
 • Хімічні та функціональні властивості матеріалів;
 • Технології конструкційних матеріалів;
 • Технології термічної та механічної обробки матеріалів;
 • Новітні матеріали;
 • Біологічно-сумісні матеріали;
 • Вплив матеріалів на організм людини;
 • Ювелірні матеріали і технології їх виготовлення та обробки;
 • Стоматологічні матеріали і технології їх виготовлення та обробки;
 • Ортопедичні матеріали і технології їх виготовлення та обробки.

Високий науково-технічний рівень підготовки фахівців забезпечує колектив кафедри матеріалознавства, яка заснована в 1998 р. і до складу якої входить:

 • академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри;
 • чотири професори, доктори технічних наук;
 • шість доцентів, кандидатів технічних наук;
 • два старших викладача;
 • три асистенти;
 • три навчально-допоміжних співробітника (завідувач лабораторії та два інженери 1 категорії).

Колектив кафедри матеріалознавства

Кафедра оснащена сучасним та модернізованим науковим устаткуванням (скануючий електронний мікроскоп РЕМ-106І для контролю морфології поверхні виробів, просвічуючий електронний мікроскоп ПЕМ-100 для аналізу субструктури матеріалів, автоматизовані рентгенівські апарати ДРОН-2 для текстурного контролю, ДРОН-3 для фазового аналізу та ДРОН-3М для структурного аналізу матеріалів і виробів) і має спеціалізовані лабораторії для виконання як лабораторних, так і науково-дослідних робіт.

Студенти окрім традиційної підготовки із загального матеріалознавства, яка дозволить їм працевлаштуватися на машинобудівних, будівельних чи металургійних підприємствах, також набудуть знання та вміння за новими спеціалізаціями медичного та ювелірного спрямування. Така підготовка фахівців-матеріалознавців широкого профілю з наголосом діяльності на поліпшення якості життя, здоров’я та добробуту людини буде сприяти їх попиту не тільки в нашій державі з величезною кількістю ювелірних та ортопедичних підприємств і стоматологічних фірм, а й за кордоном.

Можливе працевлаштування випускників кафедри на посадах:

 • інженера-дослідника;
 • інженера-технолога;
 • інженера з контролю якості;
 • завідувача виробництвом;
 • завідувача лабораторії;
 • начальника цеху (зміни);
 • заступника директора з якості.

Кафедра матеріалознавства приділяє велику увагу науково-дослідній роботі, що є суттєвою складовою підготовки майбутніх фахівців. Викладачі, аспіранти та студенти кафедри приймають участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт, які фінансуються МОН України. Кафедрою виконано 6 фундаментальних науково-дослідних робіт, що фінансувалися на конкурсній основі за рахунок коштів державного бюджету, 3 міжнародних науково-технічних проекти, що фінансувалися на конкурсній основі за рахунок коштів закордонних установ, опубліковано 14 монографій, 26 підручників та навчальних посібників і понад 1260 наукових статей, одержано 208 патентів України і авторських свідоцтв. За матеріалами досліджень зроблено наукові доповіді на симпозіумах у США, Канаді, Бразилії, Китаї, Франції, Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Греції, Чехії, Італії, Словаччині, Польщі та інших країнах світу. Залучення студентів до участі у виконанні та використанні результатів науково-дослідних робіт, починаючи з перших років навчання, надає можливість готувати їх до самостійного аналізу і забезпечує здобуття досвіду щодо розробки перспективних матеріалів та технологій. Кращі студенти мають можливість у подальшому продовжити навчання в аспірантурі при кафедрі матеріалознавства.

Загальна площа приміщень кафедри складає 1580 кв. м, в тому числі 4 предметні навчальні аудиторії, 7 предметних навчальних лабораторій, 3 навчально-наукові лабораторії, 5 науково-дослідних лабораторій і 3 креслярські зали.

Стенд кафедри матеріалознавства