Обрати сторінку

КАФЕДРА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 40, к. 602

e-mail: [email protected]

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра з галузі знань 12 Інформаційні технології за освітніми програмами:

 

Ми живемо в інформаційному суспільстві головною ознакою якого є мережа Internet. Вона є сховищем небаченого обсягу знань, яке було створено протягом останніх 20 років і майже зіставне з тим, що зберігається в бібліотеках світу та було накопичено людством на протязі багатьох століть. Користувач Internet має майже необмежені права доступу до цього сховища, причому для одержання потрібного знання необхідно тільки натиснути клавішу комп’ютера. Така можливість в максимальній мірі сприяє науково-технічному прогресу суспільства. Однак сьогодні Internet – це не тільки знання, а й можливість спілкування людини практично з усім світом. Це й бізнес, який можна вести, не виходячи з квартири, або побачити на екрані монітору майже весь світ: карту землі, історичні пам’ятки, будинки міст, вулиці, природу. Для того, щоб забезпечити зберігання всієї цієї інформації потрібні знання, які дає нова спеціальність «Кібербезпека».

Кафедра СКС привела свої навчальні плани у відповідність до кращих європейських університетів. Цим вона значно відрізняється від других вітчизняних університетів, які також готують комп’ютерних інженерів. На кафедрі сформовано три блока навчальних дисциплін: обчислювальна математика, комп’ютерна техніка та програмування. Наші випускники вміють проводити складні оптимальні обчислення, проектувати комп’ютерні системи та створювати програмне забезпечення.
Комп’ютерний інженер найбільш гармонійно розвинутий та затребуваний IT-спеціаліст в усіх розвинутих країнах сьогодні та в майбутньому.

У 1996 році в Українському державному хіміко-технологічному університеті була сформована перша група студентів для отримання спеціальності “Спеціалізовані комп’ютерні системи”.

Після ряду реорганізацій у 2008 році на базі кафедри інформаційних технологій та кібернетики була створена кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем, яка здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю “Комп’ютерна інженерія” (денної та заочної форм навчання). У 2019 році кафедра СКС успішно пройшла чергову акредитацію бакалаврів та магістрів і отримала відповідний сертифікат.

Студенти цієї спеціальності отримують фундаментальні знання з комп’ютерних технологій. Вони навчаються математичному моделюванню складних комп’ютерних систем, їх оптимізації, проектуванню сучасних комп’ютерних комплексів та мереж, розробляють їх програмне забезпечення, системи штучного інтелекту та робототехнічні системи. Комп’ютерні інженери отримують на нашій кафедрі найбільш різносторонні знання з обчислювальної математики, комп’ютерної техніки та програмування. Смартфони, комп’ютери, комп’ютерні мережі, роботи, сканери, пластикові картки та їх програмне забезпечення  – все це зробили для нас комп’ютерні інженери.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, фахівець з інформаційних технологій,магістр: аналітик комп’ютерних систем.

Сьогодні навчальний план дисциплін кафедри СКС відповідає навчальним планам кращих європейських університетів, що дає змогу студентам без перешкод продовжувати навчання в цих університетах.

На кафедрі СКС функціонує науково-дослідний студентський гурток, де студенти отримують практичні навики проектування комп’ютерних систем. Кафедра СКС приділяє велику увагу науково-дослідній роботі, що є суттєвою складовою підготовки майбутніх фахівців. Залучення студентів до участі у плануванні, виконанні та використанні результатів науково-дослідних робіт, починаючи з перших років навчання, надає можливість поступово заохочувати усіх до самостійного аналізу та пошуку оптимальних рішень при проектуванні сучасних комп’ютерних систем. . Кращі студенти мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 10 науково-педагогічних працівників, у тому числі: 2 професора, 4 доцента, 2 старших викладача, 2 асистента.

Об’єкти професійної діяльності:

 • комп’ютерні сиcтеми обчислювальних та інформаційних центрів, підприємств та організацій,
 • математичне, інформаційне, технічне, програмне та організаційне забезпечення комп’ютерних систем,
 • засоби та методи проектування,
 • налагоджування та експлуатації комп’ютерних систем,
 • технічне діагностування,
 • наукові дослідження та виробничі випробування комп’ютерних систем,
 • програмне забезпечення комп’ютерних мереж та вбудованих комп’ютерних систем.

Для забезпечення високої професійної підготовки розвивається матеріальне забезпечення кафедри. Кафедра має два комп’ютерних класи для студентів та один для викладачів кафедри. Завдяки висококваліфікованому професорсько-викладацькому складу та допоміжному персоналу створено спеціалізовану лабораторію з мікропроцесорної техніки, яка обладнана учбово-лабораторними стендами “EV8031/AVR”, “LOGIC”, “OpAmp”, “Trigger”.

Лабораторія та комп’ютерні класи обладнані сучасною комп’ютерною технікою, вимірювальними приладами, навчальними дослідницькими стендами та іншим необхідним устаткуванням, що дозволяє студентам та співробітникам кафедри СКС ефективно займатися науково-практичною діяльністю. Комп’ютери в учбових класах кафедри та викладацьких об’єднані в локальну мережу та мають вихід до всесвітньої мережі Internet. Для кращого засвоєння матеріалу на лекціях та практичних заняттях успішно застосовуються наочні засоби навчання. Сьогодні майже всі лекції виклаються з використанням мультимедійного обладнання.

Після одержання спеціальності працевлаштування можливе в таких сферах:

 • проектування сучасних комп’ютерних комплексів, систем та мереж;
 • розробка програмного забезпечення;
 • технічна діагностика з застосуванням сучасних засобів на базі комп’ютерів;
 • монтаж, налагодження та регулювання засобів обчислювальної техніки;
 • робота з базами даних;робототехніка.

Уперше випуск спеціалістів зі спеціальності “Спеціалізовані комп’ютерні системи” відбувся у 2003 р. Починаючи з 2003 і весь подальший період  керівництво і професорсько-викладацький склад здійснюють значну роботу по підвищенню якості спеціалістів і їхньому працевлаштуванню.

Дбайливе відношення і професійність викладання, що сприяють якісній підготовці студентів, реклама спеціальностей і спеціалізації забезпечили практично 100-відсоткове працевлаштування випускників кафедри, більшість з яких направляється по запитам підприємств, таких як Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ, Головне Управління Державного казначейства України в Дніпропетровській області, Південний машинобудівний завод, ВАТ «Український мобільний зв’язок», КБ «Приватбанк», «Укрсіббанк». Багато студентів та випускників працевлаштувались в українських та міжнародних компаніях, що спеціалізуються на розробці програмного забезпечення.

Окрім потужних знань УДХТУ дає можливість для реалізації талантів студентів.

Вони приймають участь у щорічному конкурсі талантів «Студентська весна»:

Вміють і посміятися, і насмішити:

А ось наша красуня змагається у конкурсі краси «Місс УДХТУ»:

15.04.2019 розпочала роботу чергова акредитаційна експертиза діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців з напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна-інженерія» (0501 – Інформатика та обчислювальна техніка)

Експертна комісія у складі:

 • Шерстюк Володимир Григорович,  в.о. завідувача кафедри «Програмних засобів і технологій» Херсонського національного  технічного університету, доктор технічних наук, професор, голова комісії;
 • Воробець Георгій  Іванович,  в.о. завідувача кафедри  комп’ютерних систем та мереж Чернівецького національного університету  імені Юрія Федьковича, кандидат фізико-математичних наук, доцент.